We leven vér boven onze ‘stand’.


E.O. Wilson, een befaamde bioloog die aan de universiteit van Harvard doceerde, merkte in 2009 op:

The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology.

Een blog, een interview, een column, krantenartikel of optreden als ‘gastpresentator‘ bij de Dames van ‘GoedeMorgenNederland‘ kan een complexe realiteit niet helder maken. Zelfs een documentaire van vier uur, waar ik u gisteren op attendeerde, zit vol hiaten en halve waarheden, en opzichtige voorkeuren van de documentairemakers. Wat niet wegneemt dat een ‘mening‘, of een ‘visie‘, of een ‘schets‘ van het verleden kwalitatief beter kan zijn dan wat u elders aantreft.

Het alles overstijgende probleem met onze huidige ‘War on Fakenews‘, is dat het grote gelijkenis vertoont met al die andere ‘Eindeloze Oorlogen‘. Tegen ‘Drugs‘, ‘Poverty‘, ‘Terrorism‘, ‘Crime‘, ‘Climatechange‘, ‘Covid‘ en ga het hele rijtje maar langs. Er is geen heldere visie op de ‘Vijand‘. En geen tijd om uit te leggen wat de pleitbezorgers hopen te bereiken, voorzover ze dat zelf al wel weten, of met ons willen delen. Het blijft bij een vage kreet, en enkele lukrake voorbeelden van wat men met grof geweld wil uitroeien, waarvoor alles moet wijken, en geen kostprijs te hoog is.

Net als iedereen wil ik ook niet belazerd worden met ‘Fakenews‘, zie ik het gevaar van ‘Drugs‘, en hoe ‘Poverty‘ de samenleving ontwricht. En met de huidige ontwikkelingen, en het vooruitzicht dat we niks meer zullen bezitten, zoals het WEF ons belooft, is dat laatste wel een ‘puntje‘ waar we even bij stil zouden moeten staan, alvorens door te leuteren over de poes van de lijsttrekker. De bestrijding van ‘Terror‘, ‘Crime‘ en ‘Covid‘ heeft ook mijn aandacht, en ofschoon ik ‘Climatechange‘ het ultieme voorbeeld vindt van een ‘War‘ die je niet kúnt winnen, omdat je de zon je wil niet op kunt leggen, vulkaanuitbarstingen niet kunt voorkomen, en we elk moment getroffen kunnen worden door een meteoor die een einde maakt aan de min of meer stabiele leefomstandigheden op aarde, ben ik geen ‘Ontkenner‘. Sterker nog, ik meen dat we het probleem van de grondstoffen en het afval sterk onderschatten.

Zoals ik hier al veelvuldig heb geschreven, is de allergrootste bedreiging voor het milieu en het klimaat, die niet aflatende behoefte om ‘Oorlog‘ te voeren. Al die hierboven genoemde ‘Oorlogen‘ lossen niet alleen niks op, maar ze maken het probleem doorgaans alleen maar groter, en het ‘prijskaartje‘ dat eraan hangt is niet alleen in geld uitgedrukt allang niet meer te behappen, maar het put de aarde alleen maar steeds sneller uit. En ja, dat is beslist met inbegrip van de ‘War on Climatechange‘. Geen gebrek aan ‘Goede Bedoelingen‘, maar als een ‘Oplossing‘ erger is dan het ‘Probleem‘, doe je écht iets fout.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenIn die documentaire serie die over de ontwikkeling van het denken over ‘democratie‘ gaat, onder invloed van mensen die zich realiseren dat we niet met ons ‘verstand‘ kiezen, maar gedreven door een groot aantal onderbewuste verlangens, waarvan vele niet logisch met elkaar samenhangen, of zelfs direct met elkaar in conflict zijn, wordt melding gemaakt van het enorme aantal partijen in Duitsland ten tijde van de ‘Weimar-Republiek‘. Wel meer dan dertig. Met Hitler die beloofde een eind te zullen maken aan die onzin. En nu hebben we in het onooglijke Nederland zelfs zevenendertig partijen. Maar wie het verhaal zoals het in die documentaire wordt verteld volgt, zal beseffen dat we in Nederland eigenlijk zeventien miljoen ‘Partijen‘ hebben, en dat er van een ‘samenleving‘ nauwelijks nog sprake is. Althans, niet van een ‘gemeenschap‘ met een eigen, herkenbare, en verdedigbare ‘identiteit‘.

In Nederland is de expressie die loopt via een tsunami van nieuwe politieke groeperingen betrekkelijk uniek, maar het beeld is overal in het ‘Vrije‘ Westen hetzelfde. Er zijn ‘Lifestyle-groepen‘, maar men heeft niks met elkaar, behalve de ‘Likes‘, en daarbij groeit de regressieve neiging om elkaar de maat te nemen op ‘kwaliteiten‘ die je niet kunt veranderen. De kleur van je huid. Je geslacht. Je seksuele voorkeur. Het sociale ‘plateau‘ van je ouders. Of je nationale, of religieuze identiteit bij je geboorte. Elk van die ‘kwaliteiten‘ wordt geassocieerd met bepaalde normen en waarden, die worden goedgekeurd, of afgewezen, zonder enige nadere discussie. Het identificeert ons, in het ‘Vrije‘ westen, als de prototypes van de inwoners van ‘Globalistan‘. Waar men nationale, of overkoepelende organisaties zoals de EU, in de armen vliegt, is het louter om de eigen ‘Lifestyle‘ erdoor te drukken, ongeacht de consequenties. Het is geen ‘thuis‘.

Nog geheel los van het gegeven dat we in die ‘Feodale‘ omgeving als individu kansloos zijn wanneer onze ‘OverLords‘ in de ‘Megacorporaties‘ keuzes maken die tegen onze belangen indruisen, zoals glashelder wordt aangetoond in die documentaire serie, en dat was dan nog vóór de opkomt van de ‘sociale media‘, is die structuur met zijn ‘Eindeloze Oorlogen‘ gruwelijk instabiel, en verkwistend, en niet opgewassen tegen de uitdagingen van een hoog-technologische wereld. Hoe lang denkt u dat we het nog kunnen hebben over wie de mooiste taart heeft gebakken? Welke keuze de boer, op zoek naar een partner, moet maken? Hoeveel ‘compensatie‘ volstaat voor iemand die geboren is met een getinte huid? En hoe je iemand aanduidt die geboren is met een penis?

Hoe een politicus zijn of haar koffie drinkt, hoe de poes heet van een ‘BN-er‘, of iemand zich ‘identificeert‘ als ‘man‘, ‘vrouw‘ of ‘transgender‘, en met wie hij of zij ‘het‘ doet, en of diegene al ‘elektrisch‘ rijdt? ‘I don’t give a fuck!‘ Wel als we op een ‘beleefd feestje‘, of een ‘gezellig dineetje‘ een beetje leuteren over ‘niks‘ om het gezellig te houden. Om waar te maken dat ‘The Best Things In Life Are For Free‘, nadat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de elementaire behoeften om te overleven. Maar het landsbestuur is een serieuze aangelegenheid, evenals het in stand houden van de productie van ‘basisvoorzieningen‘, en de distributie van die voorzieningen, vrede en veiligheid. Als landsbestuurders over de ‘feestelijke‘ inrichting van de samenleving gaan leuteren, moeten ze wegwezen. ‘Paleolithic emotions’. Fossiele brandstof voor middeleeuwse instituten.fake newsklmaat
Comments (0)
Add Comment