Connect with us

coronavirus

Antivaxers zijn niet dom of ongeïnformeerd

Published

on

wap

WAAROM HET GESPREK MET UW VRIEND-COMPLOTDENKER NIET COMPLEET ZINLOOS IS

Hoe kan het dat intelligente mensen het bewezen nut en de werking van coronavaccins ontkennen? Een blik in het brein van complotdenkers brengt opheldering. ‘Wij zijn allemaal kwetsbaar voor complotdenken. Maar we zijn niet allemaal vatbaar voor dezélfde complotten.’

Is Alain Grootaers een domme mens? Wellicht is eerder het tegendeel waar. Grootaers voltooide een universitaire opleiding, schreef een aantal boeken en won de eerste editie van de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld. Helaas, het verstand dat voor die prestaties nodig is, leek niet op volle kracht te werken toen Grootaers een boze opiniebijdrage tikte voor de Vlaams-nationalistische site Doorbraak.be.

In Vlaanderen, zo citeerde Grootaers cijfers van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), is 70 procent van de covidpatiënten in de ziekenhuizen gevaccineerd. Uit dat cijfer leidde hij af dat de vaccins niet of nauwelijks werken.

Grootaers maakte daar een grote denkfout. Want in Vlaanderen is meer dan 90 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd. Anders gezegd: er zijn in Vlaanderen negen keer meer gevaccineerde dan ongevaccineerde volwassenen. Dat die kleine groep ongevaccineerden nog altijd goed is voor 30 procent van de ziekenhuisopnames, bewijst precies het omgekeerde van wat Grootaers uit dezelfde cijfers besluit.

De vaccins zijn effectief. Die doeltreffendheid blijkt trouwens ook zeer duidelijk als we de Vlaamse cijfers vergelijken met de Waalse en Brusselse cijfers, die Vandenbroucke ook vrijgaf. Waar in Vlaanderen een ruime meerderheid van 70 procent van de covidpatiënten in de ziekenhuizen gevaccineerd is, is dat in Wallonië en Brussel, waar de vaccinatiegraad respectievelijk 10 tot 20 procent lager ligt, een minderheid van ongeveer 40 procent. Maar de cijfers van de Waalse en Brusselse ziekenhuizen vermeldt Grootaers niet in zijn stuk.

Is die elementaire statistiek hem te complex? Wellicht is hier iets anders aan de hand. In een eerder opiniestuk voor ’t Pallieterke betoogde Grootaers dat hij niet wenst weggezet te worden als antivaxer (zie ook interview op blz 41). In sommige vaccins heeft hij vertrouwen, maar in de coronavaccins dus niet. Wél effectief, zo gelooft Grootaers, is het geneesmiddel Ivermectine. Maar dat zou in Europa en de VS verboden zijn, omdat er ‘veel meer te verdienen (is) met een vaccin voor een hele wereldbevolking dan met een medicijn voor een beperkt aantal zieken’.

Antivaxer of niet, de stelling dat het ‘wondermiddel’ Ivermectine – waarvan de effectiviteit overigens nog niet bewezen is – verboden is omdat ‘men’ ons koste wat het kost wil vaccineren, is een complottheorie die het bijzonder goed doet bij antivaxers.

Confirmation bias

‘Complotdenkers en/of antivaxers zijn zeker niet per definitie dom of ongeïnformeerd’, zegt Wietse Wiels, arts, neuroloog in opleiding en bestuurslid van SKEPP, de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. ‘Integendeel. Zeker de fervente verspreiders van zulke onwetenschappelijke ideeën beschikken vaak over bijzonder veel kennis van het onderwerp. Ze kennen bij wijze van spreken elk argument en elk nieuw onderzoek. Precies daarom zijn ze ook zo goed in het vinden van net dat ene argument of onderzoek dat niet in lijn ligt met de wetenschappelijke consensus.’

‘Antivaxers, en samen met hen de meeste complotdenkers, hebben de neiging om haast uitsluitend waarde te hechten aan die informatie die hun eigen overtuiging bevestigt’, zegt Wiels. ‘Die confirmation bias of het bevestigingsvooroordeel maakt hen blind voor informatie die hun overtuiging tegenspreekt. Die neiging wordt vaak nog versterkt door het gevoel deel uit te maken van een selecte groep van gelijkgestemden. Je ziet dezelfde denkpatronen bij voetbalsupporters wanneer hun geliefde club verliest. Ook héle intelligente supporters komen dan aandraven met de vreemdste theorieën om dat verlies te verklaren. Nog liever geloven ze in omgekochte scheidsrechters of een corrupte voetbalbond dan in de meest voor de hand liggende verklaring: hun club was minder goed dan de andere.’

‘Complotdenkers kennen haast elk argument en elk nieuw onderzoek. Daarom vinden ze ook altijd net dat ene argument of onderzoek dat niet in lijn is met de wetenschappelijke consensus.’ Wietse Wiels, arts

Brecht Decoene is een moraalwetenschapper die al twee decennia de meest diverse complottheorieën bestudeert. Ook volgens Decoene worden zulke theorieën zelden of nooit uit domheid geboren. ‘De voorbeelden zijn legio’, zegt Decoene. ‘Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar en ontdekker van hiv, gelooft dat het coronavirus gefabriceerd werd in een lab en geënt is op de stam van een aidsvirus. David Irving was een gerespecteerde historicus tot hij plots vervelde tot een notoire Holocaust- ontkenner. Vaak zijn het erg intelligente mensen die het grote verstand dat ze hebben ten volle benutten om het irrationele te verdedigen. Denk dus niet te snel dat je in een discussie met een complotdenker zult winnen. De kans dat hij je onder tafel zal praten is groot.’

Dwarsdenken

Maar waarom laten zulke intelligente mensen zich dan tot irrationele denkbeelden verleiden? ‘Ik heb er na twee decennia studie nog altijd geen pasklaar antwoord op’, zegt Decoene. ‘Over het algemeen slaan zulke ideeën makkelijker aan bij mensen met minder vertrouwen in de gevestigde instituten. Vaak zijn ze ook meer dan gemiddeld ontvankelijk voor de alternatieve vormen van wetenschap, zoals homeopathie of mirakel- diëten. Dwarsdenken heeft natuurlijk ook een zekere aantrekkingskracht op zich. Tegen de stroom op roeien is heroïscher dan de consensus volgen. En laten we eerlijk zijn: in meer of mindere mate zijn we allemaal gevoelig voor die verleidingen. Iedereen laat zich weleens door confirmation bias leiden.’

Mensen zijn geen rationele wezens, stelt Decoene. Elk brein is feilbaar en gevoelig voor misleiding. Dat verklaart ook waarom we complotdenkers in alle lagen van de bevolking en aan alle kanten van het ideologische spectrum vinden. ‘We zijn allemaal in meer of mindere mate kwetsbaar voor complotdenken. Maar we zijn niet allemaal vatbaar voor dezélfde complotten. Complottheorieën raken je omdat ze appelleren aan je angsten en bezorgd- heden. Het rechtse wantrouwen tegenover migranten of de staat vertaalt zich makkelijker in complottheorieën over omvolking of pedofiele netwerken in het Witte Huis, terwijl het linkse wantrouwen tegenover multinationals zich eerder zal weerspiegelen in complotten over big pharma.’

Opvallend – en lastig voor wie een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad beoogt – is dat het wantrouwen tegenover de coronavaccins zowel uit de (extreem)rechtse als de (extreem)linkse en/of groene hoek kan komen. Dat blijkt onder meer uit de resultaten van een peiling die de VRT en De Standaard in mei van dit jaar publiceerden. De vaccinatie- bereidheid was het kleinst bij kiezers van Vlaams Belang, op de voet gevolgd door die van Groen en, wat minder uitgesproken, de PVDA. Die resultaten komen min of meer overeen met die van een recente peiling in Nederland. Weinig verrassend blijkt de vaccinatiebereidheid daar het kleinst bij het radicaal-rechtse Forum voor Democratie van de notoire antivaxer Thierry Baudet. Van zijn kiezers zou meer dan 80 procent het coronavaccin hebben geweigerd. Op ruime afstand volgen de kiezers van Geert Wilders en die van de ecologistische Partij voor de Dieren.

‘Het rechtse wantrouwen tegenover de overheid verenigt zich hier met het linkse wantrouwen tegenover big pharma en het groene wantrouwen tegenover technologie.’ WIETSE WIELS, ARTS

‘Die resultaten verrassen me niet’, zegt Wietse Wiels. ‘Het rechtse wantrouwen tegenover de overheid verenigt zich hier met het linkse wantrouwen tegenover big pharma en het groene wantrouwen tegenover technologie. In de argumentaties van antivaxers zie je dat vooral dat wantrouwen bepalend is voor hun positie. De vraag of de vaccins al dan niet effectief zijn is vaak van ondergeschikt belang.’

Dat het wantrouwen ook bij de groene kiezer zo groot is, zou kunnen verbazen. Onderzoek laat zien dat het vandaag eerder de lageropgeleiden zijn die zich moeilijk tot vaccinatie laten bewegen. En zijn groene kiezers niet vooral hoogopgeleid? ‘Dat klopt’, zegt Wiels. ‘Maar ik weet niet of er een groot verband is tussen opleidingsgraad en vaccinatiebereidheid. De relatief lage vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Brussel heeft ook en misschien wel vooral te maken met een gebrek aan informatie. Dat speelt minder bij de groene vaccinweigeraar, die vaak ideologische motieven heeft. Een deel van de groene beweging heeft altijd al een antitechnologisch en antiwetenschappelijk kantje gehad. Denk aan hun verzet tegen GGO’s of hun wetsvoorstellen rond homeopathie.’

Querdenker

Het wantrouwen in technologie van de groene vaccinweigeraar gaat hand in hand met een groot vertrouwen in de natuur, stelt Brecht Decoene. ‘Groene antivaxers geloven bijvoorbeeld sterk in de natuurlijke immuniteit. Ze zien de wereld als een natuurlijke harmonie, die in geen geval verstoord mag worden. Dat soort natuurdenken komt vaak in de buurt van de esoterie en de spiritualiteit, en durft in zijn uiterste consequentie weleens te flirten met denkbeelden die je eerder met extreemrechts associeert.’

Op het eerste gezicht lijken antivaxers als groep te heterogeen om een echte beweging te vormen. Maar net als liefde kan ook woede sterk verbinden. Uit het verzet tegen de coronamaatregelen groeiden in Duitsland de Querdenker (‘dwarsdenkers’), een zeer bonte verzameling van hippies, esoterici, religieuze fanatici, neonazi’s en andere extremisten. De Querdenker, die hun beweging als ‘een vrijheidsinitiatief’ bestempelen, brachten vorig jaar bijna 40.000 betogers op de been in Berlijn. Volgens de Duitse staatsveiligheid zijn er redenen om aan te nemen dat sommige elementen in deze groep steeds radicaler worden.

Wat de Querdenker en de antivaxers verenigt is de zeer absolute invulling van het begrip vrijheid. De gedachte dat, zoals de liberale filosoof John Stuart Mill het formuleerde, mensen maar vrij zijn tot op het punt dat hun vrijheid anderen schaadt, is volgens hen niet aan de orde. Als het vaccin niet effectief is, moet de ongevaccineerde zich niet schuldiger voelen dan de gevaccineerde.

Die denkwijze botst op – zacht uitgedrukt – irritatie in het andere kamp. ‘Mensen die zich om principiële reden niet willen laten inenten’, stelde schrijver Ilja Leonard Pfeijffer onlangs in een column, ‘graven zich in in de loopgraven van eigen waanbeelden en eisen voor zichzelf de vrijheid op om achterlijk te zijn ten koste van hun medemensen.’ En hij besloot: ‘We kunnen niet solidair zijn met wie weigert dat te zijn.’

Nog feller was opiniemaker Sander Schimmelpenninck, overigens ooit winnaar van de Slimste Mens-quiz in Nederland. ‘Het is geen toeval dat de groep van niet-religieuze vaccinweigeraars wordt gedomineerd door mensen die sowieso al erg bezig waren met zelfontwikkeling, zelfhulp, eigenliefde en andere narcistische hobby’s’, schreef Schimmelpenninck vorige week in de Volkskrant. ‘Corona is voor de dolende narcist een manier om als individualist toch nog eens de sensatie van een groeps- identiteit te voelen. Van het weigeren van een vaccin wordt een lifestyle gemaakt, een heuse strijd – #rugrecht! Eindelijk relevantie, eindelijk de sensatie een groep mensen te vertegenwoordigen!’

Zo scherp als Schimmelpenninck zou Brecht Decoene het naar eigen zeggen nooit formuleren. ‘Maar ik begrijp natuurlijk wel wat hij bedoelt. Het valt mij telkens weer op dat antivaxers constant bezig zijn over solidariteit en verbondenheid. Dat botst met het feit dat ze redeneren vanuit een bijzonder individualistische reflex. Het ultieme argument is bijna altijd dat het gaat over zelfbeschikking over het eigen lichaam. Ik probeer die paradox te begrijpen, maar het is me nog niet echt gelukt.’

Overheidspropaganda

Het onbegrip is duidelijk wederzijds. Weinig kwesties polariseren zo als deze. Afgelopen weekend trok Thierry Baudet een parallel met de jaren 1930 en ‘40. ‘De ongevaccineerden zíjn de nieuwe Joden,’ tweette hij, ‘de wegkijkende uitsluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB’ers.’

In de eerder geciteerde column vergeleek Alain Grootaers het Covid Safe Ticket met ‘de oude bordjes aan de gevels van cafés met “Interdit aux Nord-Africains”. Deze centrumlinkse regering heeft ze nu geruisloos vervangen door een QR-code.’

‘Antivaxers zijn constant bezig over solidariteit en verbondenheid. Dat botst met het feit dat ze redeneren vanuit een individualistische reflex.’ BRECHT DECOENE, MORAALWETENSCHAPPER

Ook veel vriendelijkere overheidsmaatregelen ter promotie van het vaccin stuiten, op het absurde af, op verzet. In de VS liet Big Bird, de Amerikaanse broer van Pino uit Sesamstraat, vorige week weten dat hij zich had laten vaccineren. ‘Mijn vleugel doet een beetje pijn,’ meldde Big Bird op Twitter, ‘maar het geeft mijn lichaam extra bescherming die nodig is om mezelf en anderen gezond te houden.’ De tweet zorgde voor een golf van verontwaardiging. Zo beschuldigde de Republikeinse senator Ted Cruz de vogel van ‘overheidspropaganda’.

‘Je merkt, aan beide kanten, dat het taalgebruik giftiger en meer denigrerend wordt’, zegt Decoene. ‘De hakken gaan steeds dieper in het zand. Wat daarbij zeker meespeelt is dat mensen graag deel uitmaken van een moral tribe. Typisch voor de leden van zo’n stam is een grote onderlinge loyaliteit. Zo zullen antivaxers elkaars fouten makkelijk door de vingers zien. Omgekeerd kan een klein foutje van een vaccinoloog volstaan om die voor eeuwig te discrediteren.’

Vaccinatie is een bijzonder giftig thema geworden, zegt ook Wietse Wiels. ‘En zoals dat gaat met gepolariseerde debatten: het wordt algauw zwart-wit. Tegenstanders van het vaccin gebruiken steeds vaker vergelijkingen met apartheid of het naziregime en andere hyperbolen. Terwijl de voorstanders soms geneigd zijn elke vorm van kritiek op farmabedrijven of het Covid Save Ticket weg te wuiven als antivaxpraat. Dat is problematisch, want er zijn goede redenen om daar ook kritisch naar te kijken.’

Wie weleens met een antivaxer in debat ging, heeft het zich vast afgevraagd: hebben zulke gesprekken zin? ‘Het is een langlopende discussie binnen de sceptische bewegingen’, vertelt Wiels. ‘Een complotdenker overtuigen is bijzonder moeilijk. Als ik als wetenschapper een argument aandraag, zal een antivaxer dat argument zien als een bijkomend bewijs dat de wetenschap blind is. Toch is een bekering nooit helemaal uitgesloten. Er zijn voorbeelden van mensen die uit hun konijnenhol gekropen zijn. Paulus, de op een na belangrijkste figuur in het christendom, was ooit een vervolger van christenen. Een van de belangrijkste antiracismeactivisten in Amerika was ooit lid van de Ku Klux Klan.’

Maar dat zijn zeldzame uitzonderingen, geeft Wiels toe. ‘Zeker de leidende figuren in zulke groepen zijn niet meer met rationele argumenten te overtuigen. Daarom is het wellicht zinvoller om te focussen op de veel grotere groep twijfelaars. Om die te overtuigen is het vooral belangrijk te laten zien op welke manier ze worden misleid. Daarbij is vertrouwen van doorslaggevend belang – meer dan het karakter van de argumenten zelf. Antivaxers overtuig je niet door de argumenten deur aan deur te verkopen. Alleen vertrouwensfiguren, zoals de huisarts of een vriend, maken een kans.’

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN