coronapas

Het Artsen Collectief is voor het vaccineren van risicogroepen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. De huidige overheidsstrategie om de gehele bevolking te vaccineren ondersteunen wij niet. Wij vinden dit onnodig en zelfs onverantwoord:

  • Het coronavaccin is nog in een experimentele fase tot 2023, hetgeen minister De Jonge ook aan de Tweede Kamer heeft toegelicht.
  • Er is nog weinig bekend wat betreft de effectiviteit tegen nieuwe mutaties, de bijwerkingen en de langetermijngevolgen.
  • De overheid stimuleert het vaccineren, in steeds bredere groepen. Zo ook groepen waarin het risico op een ernstige Covid-19 infectie verwaarloosbaar klein is.
  • Zolang het niet bewezen is dat door vaccinatie groepsimmuniteit ontstaat of de kans op een ander besmetten nul wordt, is het vaccineren van groepen met een klein risico op ernstige ziekte onverantwoord.
  • Het is ook niet bewezen dat het vaccin effectiever is dan het eventueel doormaken van een virusbesmetting op een natuurlijke manier. In de onderzoeken werden mensen die eerder besmet waren met Covid-19 uitgesloten.
  • De vaccins bevinden zich nog in onderzoeksfase; het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog twee jaar (tot in 2023).
  • 94% van iedereen die met ernstige Covid-19 opgenomen wordt in een ziekenhuis, heeft daar duidelijke risicofactoren voor (aldus het RIVM). Voor een grote groep mensen is er geen ernstige ziektelast van een infectie (95%). Voor hen is er geen gezondheidsnoodzaak om zich te laten vaccineren en moet het risico op korte en lange termijn bijwerkingen (in overleg met een arts) dus zeer secuur worden afgewogen.
Lees ook:  Trump breekt met Amerikaanse geschiedenis van wereldwijde samenwerking bij het uitroeien van ziekten

Wij vinden het zeer belangrijk dat u een weloverwogen keuze kunt maken. Daarvoor is objectieve informatie nodig, waarbij men er zeker van mag zijn dat er geen financiële belangenverstrengelingen zijn bij de informerende instanties. Daarbij is het echter zeer belangrijk dat (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (‘informed consent’).
Vaccinatie dient altijd alleen op basis van vrijwilligheid te gebeuren. Het Artsen Collectief is dan ook tegen het ‘vaccinatiepaspoort’.

#vanANGSTnaarVERTROUWEN

‘Politici die bij tijdelijke tegenslag basale grondrechten willen opofferen voor een beetje veiligheid dien je ten diepste te wantrouwen op hun competenties’

In Frankrijk krijgen zorgberoepen van Macron een vaccinatieplicht en moet het publiek een covidpaspoort tonen om horeca of museum in te mogen. In Engeland gaat Boris Johnson tegen beloftes in hetzelfde doen, zonder optie tot toegang met negatieve tests. In Nederland moeten gevaccineerden juist wél blijven testen voor toegang. Een Zwitserse politicus opperde een fysiek merkteken voor ongevaccineerden.

Er was in Nederland verontwaardiging over mensen die met een gele ster met ‘2021’ en bordjes ‘Wie is de nieuwe Anne Frank?’ een demonstratie hielden tegen de coronabureaucratie, maar dat Zwitserse voorstel roept toch echt de geest van gescheiden behandeling van gelijkwaardige burgers op.

Het is niet moeilijk om mensen die concentratiekampen en jodensterren gelijkstellen aan coronamaatregelen mallotig of zelfs achterlijk te noemen. Goede kans dat veel van die demonstranten in bepaalde mate in wereldwijde complotten geloven, zoals die door tot slechte clowns-act vervallen koekwausen als Jensen of Thierry Baudet actief worden verspreid.

Lees ook:  "Jonger, zieker, sneller": nu het aantal jonge patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen stijgt, roepen artsen op tot vaccinaties

Maar is het werkelijk zo vreemd dat demonstranten hét standaard voorbeeld uit de afgelopen eeuw gebruiken om hun vrees en afkeer te uiten tegen een medische apartheid die fysiek opgetuigd wordt? Dat er geen groter complot achter schuilgaat, maar voortkomt uit stuitende onkunde van politieke leiders om een pandemie te ‘managen’, maakt zo’n vergelijking echt niet volledig vals.

De Amerikaanse president Joe Biden zei recent letterlijk tegen de pers dat ‘ongevaccineerden de enige pandemie zijn die we hebben: ze maken mensen dood’. Een aperte leugen, aangezien gevaccineerden ook nog steeds dragers (en dus doorgevers) van het virus kunnen zijn. Dergelijke uitspraken dragen bij aan een groeiende (verbale) agressie van gevaccineerden tegen ongevaccineerden. Een wantrouwen dat ook gesanctioneerd wordt door Macron, Johnson en andere politieke leiders. Is dat niet juist hoe ooit een bepaalde bevolkingsgroep door het collectief buiten een samenleving werd geplaatst?

Kritiek op medische apartheid kwekende, individuele rechten schendende maatregelen wordt door de bijna trots aan covidmaatregelen conformerende meerderheid veel te snel gelijkgesteld aan complotdenken, virusontkenning of erger. Je bent onmiddellijk een ‘wappie’, het vigerende modewoord dat ‘jij bent dom en ik ben beter’ betekent.

Een gele ster opspelden om je punt te maken is niet het meest smaakvolle verzet tegen binnenlandse gezondheidssegregatie. Maar laat die luidruchtige minderheid alsjeblieft de blik op twee uiterst relevante discussiestukken niet vertroebelen. Politici die bij tijdelijke tegenslag basale grondrechten willen opofferen voor een beetje veiligheid (en dat verkopen als ‘meer vrijheid’) dien je ten diepste te wantrouwen op hun competenties. En op hun intenties: een binnenlands paspoortsysteem voor de publieke ruimte creëert – met uit fop-solidariteit geboren instemming van een makke meerderheid – een infrastructuur waar straks ook andere sociale eisen aan gekoppeld kunnen worden. De EU heeft een persoonsgebonden CO2-budget al in overweging.

Lees ook:  Het kopen van een coronavirusvaccin voor iedereen op aarde, het opslaan en verzenden ervan, en het veilig geven, zal allemaal moeilijk en duur zijn

Verwar conformisme nooit met vrijheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord