di. nov 29th, 2022
ziekenhuis

De najaarsgolf komt op ons af. Covid + griep. De ziekenhuizen dreigen weer vol te stromen. Nieuwe harde maatregelen lijken onafwendbaar. Reguliere zorg wordt nu al weer afgeschaald. O ja? Waarom eigenlijk? Waarom blijven we kiezen voor die bewust ongevaccineerde virusdwazen boven ernstig zieke andere patiënten?

Moeten we kanker- en hartpatiënten een te vroege dood laten riskeren omdat hun behandeling telkenmale moet worden uitgesteld vanwege de claims die steeds meer ongevaccineerde covidpatiënten leggen op de schaarse behandel- en ic-capaciteit? Hoelang nog mogen bewust ongevaccineerde wappies het spel in de ziekenhuizen bepalen? Weegt hun recht om zich niet te laten vaccineren zwaarder dan de gezondheid of zelfs het leven van ernstig zieken die zich wel hebben laten prikken? Waarom laten die wappies zich eigelijk niet vaccineren, zoals die 85% normale mensen? Alleen omdat ze denken dat hun heilige god zo’n prikje verbiedt? Dom gelul. Of omdat ze geloven dat covid-19 niet bestaat? Onwetend gelul. Of omdat ze te beroerd zijn om naar een vaccinatielokatie te gaan? Yes. Of omdat ze gewoon schijt hebben aan alles? Yes. Hoelang accepteren we dit nog? Hoelang accepteren de zorgverleners dit nog? Politiek grijp in en laat de zorg eindelijk eens triageren in het voordeel van de gevaccineerde zieken.

In NRC vindt onze voormalige Denker des Vaderlands, Marli Huijer dat “iedereen ongeacht zijn levenskeuzes recht heeft gezondheidszorg”. Dus, vond ze, moet je ook gewoon die bewust ongevaccineerden binnenlaten als ze aan de ziekenhuispoort kloppen. Als beginsel ‘mooi’, maar nu even in de concrete situtie van te weinig bedden en personeel om iedereen te bedienen. Hoe kiezen we dan? Wie het eerst komt, die het eerst maalt, vindt De Denker.

Als vrij zwevende filosoof kun je zo’n principieel, abstract standpunt natuurlijk makkelijk poneren, maar in een ziekenhuis waar de overwerkte zorgverleners weer een nieuwe golf ongevaccineerde covid klojo’s op zich af zien komen, kan men zich die vrijblijvende luxe niet veroorloven…daar moet wel gekozen worden: nemen we alle ongevaccineerden die zorg behoeven op of geven we, bij te weinig capaciteit, prioriteit aan andere patiënten die dringend zorg nodig hebben voor hun levensbedreigende ziekte? Maar het wrange is: zij mogen die vraag formeel niet eens stellen….de zieke coronapatiënt die voor de deur staat, gaat altijd vóór op de ernstig zieke kankerpatiënt die pas over drie weken gepland stond…dat wordt nu 10 weken. Pech gehad.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om mensen die zich bewust niet laten vaccineren en erg ziek worden alleen dan nog op te nemen als er meer dan genoeg beddencapaciteit in dat ziekenhuis beschikbaar is. Het nieuwe uitgangspunt zou moeten worden dat bewust ongevaccineerden alleen mogen worden opgenomen als dat niet leidt tot uitstel van andere noodzakelijke zorg. Elke serieuze zorgvraag van gevaccineerden zou moeten gaan boven de zorgvraag van coronawappies die zeker weten dat het coronavirus niet bestaat, onschuldig is of een complot.

Misschien is het ook een idee om dat recent gesloten ziekenhuis in Flevoland (lekker centraal en dicht bij de bijbelbelt) weer te openen en daar alle ongevaccineerden van Nederland die opgenomen moeten worden naar toe te transporteren. Een ziekenhuis exclusief voor ongevaccineerde coronawappies. Wat is er op tegen? Ze vinden zichzelf uniek….ze denken als enigen te weten dat Bill Gates achter covid zit…dus moeten ook als uniek behandeld worden. Specialistische zorg op maat. Voor zover er voldoende handjes aan het bed kunnen worden vrijgemaakt natuurlijk. Want die gaan we niet onttrekken aan de reguliere zorg. Misschien is het aantrekken van Aziatische arbeidsmigranten hier een optie…hoewel….voor het merendeel van die viruswappies, die hoog correleren met PVV- en Forumstemmers, misschien onaanvaardbaar. Dan hebben ze pech gehad.

Ik ben voor solidariteit met alle nooddruftigen ter wereld, maar bij bewust ongevaccineerden trek ik m’n grens. Ze zijn in meerdere opzichten een gevaar voor de volksgezondheid. Ook de mentale. Dus als samenleving moet je eerst alles uit de kast halen om die mensen te overtuigen ….en lukt dat niet …dan heb je m.i. het morele recht om ze ook als bijzondere gevallen te behandelen en er  voor te zorgen dat ze een zo klein mogelijk gevaar voor anderen gaan vormen.

Marli Huijer bedenkt vast een filosofisch argument waarom ongevaccineerde zieken die opname behoeven altijd voor gaan op gevaccineerde ernstig zieken die ook dringend behandeld moeten worden en dus de goeden gewoon onder de kwaden moeten blijven leiden. Maar ik hoor de samenleving over enige tijd furieus brullen als er door dat beleid steeds meer doden vallen en Hugo de Jonge, of zijn opvolger, weer met mondkapjes, anderhalve meter en lock-downs aan komt zetten…..en de ziekenhuizen de zwarte vlag moeten hijsen. Mark-my-words…over een maand zou het wel eens zo ver kunnen zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord