gates

In 2015 raadde Bill Gates zijn volgers het boek ‘How to Lie with Statistics’ aan.

Het korte filmpje op ‘YouTube‘ geeft een puntgaaf inzicht in de onderwerpen die hem bezighielden via een korte lijst met ‘zomerboeken‘ die hij verslonden had. Goede kans dat u zelf geen tijd heeft om dat boek te lezen, of dat uw voorkeur eerder uitgaat naar een boek dat wat ontspanning brengt, in deze krankzinnige tijden. Daarom HIER een kort filmpje van iemand die het boek wél las, en begreep, en u uit kan leggen hoe het relevant is voor wat we nu allemaal meemaken.

In het verlengde van mijn bijdragen over ‘Stupid‘, en onze neiging om feiten en wetenschappelijk bewijs te negeren als de groep waartoe wij behoren er niet van wil horen, wil ik andermaal benadrukken dat ik niet belast ben met een ‘Louis van Gaal-attitude waar het zulke complexe zaken betreft als ‘Covid‘, of geostrategische ontwikkelingen, en economisch beleid. Noch neem ik daarmee afstand van Louis van Gaal als coach, die zich in dat interview, waarnaar die link hiervoor verwijst, terecht opwond over de kwaliteit van de vragen, na een eerder gegeven antwoord. Daar was het ook niet dat de journalisten in kwestie dat antwoord niet begrepen, maar ‘doorvragen‘ is een techniek die ervoor zorgt dat iemand te goeder trouw dieper op de materie ingaat, wat altijd de kans op een ‘scoop‘, of een zelf-toegebrachte verwonding met zich meebrengt als de geïnterviewde tracht met hypotheses meer duidelijkheid te geven. Of zich laat meevoeren in een soort ‘good cop‘/’bad cop‘ ondervraging waarin hij meer verdachte is dan de trainer van een topclub met verantwoordelijkheden waar zijn ‘ondervragers‘ geen notie van hebben. En daar ‘vreten‘ de media van.

Op dit blog tracht ik, inmiddels haast met de moed der wanhoop, de ‘gekkigheid‘ waarin we dreigen te verzuipen te bestrijden met contraire feiten, en inzichten, en serieuze wetenschap, maar eerder om weer wat meer nederigheid terug te brengen in de ‘expert-gedreven‘ maatschappelijke besluitvorming. Om de hyperbolen en hoogmoed eruit te halen door valse zekerheid te vervangen door wat meer hoognodige twijfel. Ik realiseer mij terdege dat ‘anekdotisch bewijs‘, zoals over voetballers die ter aarde storten, wetenschappelijk gezien geen zeggingskracht hebben. Je kunt het aantal gevallen turven, en als je weet hoeveel het er de afgelopen jaren gemiddeld waren, kun je concluderen dat het er nu meer zijn. Maar wat weet je dan?

Vaccin-sceptici‘, zoals ondergetekende, kunnen een correlatie zien met ‘vaccins‘ waarvan wordt vermoed dat ze problemen kunnen veroorzaken in de bloedsomloop, en kunnen leiden tot hartfalen. Maar het enige wat je écht weet, is dat het er nu meer zijn dan in voorgaande jaren, áls de ‘data‘ van voorgaande jaren accuraat waren. De rest is speculatief, zonder nader onderzoek. En ‘Vaccin-voorstanders‘ zullen je dat ook direct voorhouden. En terecht! Maar draai het eens om, en leg alle beweringen die ‘Vaccin-voorstanders‘ voor zoete koek slikken eens onder een vergrootglas, en je bent je baan kwijt, wordt verdreven van de ‘sociale media‘, en buitengesloten, uitgemaakt voor ‘Wappie‘, terwijl er nog veel meer horror in de pijpleiding zit.

Lees ook:  Propaganda-oorlog voor Big Pharma

In DIT artikel schrijft Pepe Escobar over het nieuwe boek van Robert Kennedy Jr., die in Dr. Anthony Fauci iemand ziet die zijn ziel heeft verkocht aan de Duivel. Gelukkig onderschept Escobar in zijn op zich lovende kritiek ook de hyperbolen, waar een gefrustreerde medicus collega’s die exact doen wat Fauci hen gebiedt te doen, en na te laten wat Fauci hen gebiedt niet te doen, indeelt in het ‘Grote Complot‘. Ik hoop dat mijn bijdragen voldoende duidelijk hebben gemaakt dat ik er zo niet in zit. Die volgzame artsen zijn wellicht bang voor hun eigen baan, of gemesmeriseerd door de charismatische Fauci, met een inkomen als ambtenaar dat boven dat van de president ligt, of ze hebben teveel aan hun hoofd om de kritiek die er is op het beleid van Fauci, en de organisaties die aan hem verantwoording verschuldigd zijn, serieus te overwegen. Ze zijn instrumenteel voor wat Fauci, en mensen met wie hij innig samenwerkt, aan plannen hebben ontwikkeld, maar ze zitten niet in een ‘Groot Complot‘.

Daarnaast blijf ik ook benadrukken dat de term ‘Complot‘ bij mij niet goed valt, omdat het eerder een plan is. Exact zoals Robert Kennedy het ook in beeld brengt, met tal van waanzinnig omvangrijke tests, waarover internationaal is gepubliceerd, met inbegrip van dat ‘Gain-of-Function‘-onderzoek dat Fauci financierde, en actief promote, samen met een heel arsenaal aan extreem rijke sponsoren, en wetenschappers, in een ‘public/corporate‘-samenwerkingsverband, zoals actief als ideaal uitgedragen door het ‘World Economic Forum‘. Evenmin in het geniep. Als mensen nu wakker worden en begrijpen dat die ‘techno/feodale‘ droom scherpe kantjes heeft, dan is dat vermoedelijk al te laat, nu. Maar dan vooral omdat het overgrote gedeelte van de mensheid nog niet wakker is, en ook niet wakker wil worden. Ze willen alleen een goed leven voor zichzelf. En als je ze vertelt dat dat niet het plan is, dan kijken ze naar jou, begrijpen het als wrok en frustratie omdat jij in je kuif wordt gepikt door de ‘maatregelen‘, vooralsnog meer dan zijzelf, en hun relatieve ‘geluk‘ geeft vervolgens de doorslag.

Lees ook:  De mysterieuze verdwijning van het eerste SARS-virus en waarom we een vaccin nodig hebben voor het huidige, maar niet voor het andere

Mensen die rijk en invloedrijk worden met de jaren kijken veelal om zich heen, en vragen zich vervolgens af waarom al die ‘sloebers‘ niet rijk en invloedrijk zijn, zoals zij. Ze begrijpen zelf als geen ander dat ze niet geniaal zijn. Geen briljante leerlingen. Hun ‘talent‘ is dat ze zien waar het geld zit, en wie ze uit moeten schakelen op weg naar de top van de voedselketen. Dat hun medemens het zonder dat ‘talent‘ moet stellen, of morele en ethische bezwaren heeft tegen die exploitatie, maakt dat die ‘sloebers‘ niet zozeer onderworpen moeten worden, maar onderworpen willen worden. Ze willen ogenschijnlijk zelfs zwijmelen in hun misère, en hunkeren naar een leven waarin ze zich kunnen beklagen over het ‘Vorstenhuis‘, en soortgelijke ijdele types die niet hoefden te ‘werken‘ voor hun geld, terwijl ze geen ‘zomerboeken‘ over ‘Liegen met Statistiek‘ willen lezen, maar de laatste roddels over Marco Borsato, of een boek van een schrijfster die opgroeide in een streng Islamitisch milieu, omdat ‘iedereen‘ dat leest. Niet ten onrechte concluderen die rijke en invloedrijke ‘self-made‘ types dat de ‘kudde‘ het zou begrijpen als zij minder welvarend zouden worden, of zelfs voortijdig zouden worden getermineerd.

De kranten en de publieke zenders staan bol van de voorstellen in die richting, en politieke partijen hebben het in hun programma staan. Offers ten bate van de ‘Derde Wereld‘, ten bate van ‘het Klimaat’, ten bate van een hele waaier aan ‘Minderheden‘, en herstelbetalingen wegens misdragingen van hun voorouders. Met euthanasie als morele plicht na een ‘voltooid leven‘. Het is geen toeval dat Bill Gates en zijn vrouw, en George Soros actief zijn in die ‘markt‘. Daar zit het geld!

Mensen die dat soort cynisme voor zichzelf afwijzen, maar wel zien hoe het werkt, behoren in de matrix van Cipolla tot de ‘Intelligente‘ groep, maar zo kijken die rijke en invloedrijke mensen er helemaal niet naar. Die zien ‘Stupid‘, die consequent keuzes maakt die slecht zijn voor hem/haarzelf, én voor anderen, en de ‘naïeven‘/’hulpelozen‘, die keuzes maken ten bate van anderen, en ten koste van zichzelf, en ze besluiten die ruime meerderheid te geven wat ze willen. En is het dan crimineel om daar tussenin te gaan zitten, en je het geld wat dat oplevert goed te laten smaken? Hoezo ben je dan een ‘bandiet‘? Ze geven de mens wat die mens begeert. En ze hebben, eerlijk gezegd, wel een punt. Want ook als lieden als Robert Kennedy, of ondergetekende, en nog zoveel anderen, waar ik van mijn kant met ‘links‘ naar verwijs, die streven naar de ‘Wealth of Nations‘, met dezelfde mores als Adam Smith beschreef in zijn ‘Theory of Moral Sentiments‘, intuïtief, of welbewust, laten zien dat we niet zozeer slaaf gemaakt worden, maar ons aanbieden, dan zijn die boodschappers degenen die op de brandstapel eindigen.

Lees ook:  Transnationaal staatsterrorisme

Ja, we weten het, maar we doen het tóch…………..! Waarom? Wat is dat voor een ontwerpfout die ons parten speelt? Het is ironisch dat we nu zo druk zijn met het ‘slavernij-verleden‘, en niet zien hoe alles wat we doen ons tot ‘slaaf‘ maakt. Hoewel initiatieven van anderen het individu kunnen helpen los te komen van een ‘verslaving‘, of destructief verlangen naar een ‘onderworpen staat‘, kunnen we alleen onszelf verheffen. Dat was het wat werd bedoeld met de term ‘emancipatie‘, voordat ‘woke‘ en het nieuwe puritanisme er een Orwelliaanse omkering van maakte. Als ik op de brandstapel eindig voor dit soort ketterse observaties, dan is dat een groot onrecht, maar ik wil niet als slaaf door het leven. U heeft mijn respect, ook als u er anders over denkt dan ik, en andere keuzes maakt. Maar niet als u mij dwingt de ‘consensus‘ onder ‘experts‘ na te leven waar die ‘experts‘ de feiten en de échte wetenschap negeren, en zelf gehoorzamen aan het ‘Grote Geld‘ van de ‘public/corporate‘-wereld die aan niemand enige verantwoording hoeft af te leggen. Ik zal niet demonstratief de ‘consensus‘ negeren, louter als protest. Dan trek ik mij liever terug. Maar ik kan mijzelf niet wegcijferen, of onzichtbaar maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord