Connect with us

Wereld

Biotechnologie en designerbaby’s: De “Vierde Industriële Revolutie” is een project van elites voor elites

Published

on

Biotechnologie en designerbaby's

De “Vierde Industriële Revolutie” wil niet alleen de manier waarop we werken en onszelf informeren veranderen – het wil onszelf veranderen.

Mensen zijn hopeloos onvolmaakt. De meesten accepteren dit feit. Maar wat als het mogelijk zou zijn om de oude droom van een “verbeterde”, om zo te zeggen bijgewerkte mensheid tijdens ons leven te realiseren? Technische en biotechnologische innovaties zouden binnenkort binnen handbereik kunnen komen, iets dat we alleen van sciencefictionfilms hebben gezien. Maar wie bepaalt in welke richting iemand zich moet ontwikkelen? Een duidelijk antwoord: Klaus Schwab en zijn World Economic Forum. En kan iedereen profiteren van zo’n optimalisatie van onze soort? Even duidelijk antwoord: nee. De “Vierde Industriële Revolutie” is een project van elites voor elites. Hun ideaal is de ‘cyborg’, een hybride van mens en machine, die – zoals al blijkt – een deels digitaal, deels analoog leven leidt.

Volgens het World Economic Forum (WEF) bevinden we ons sinds de eeuwwisseling in de “Vierde Industriële Revolutie”. Voor Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van de raad van bestuur, is dit een technologische revolutie die hand in hand gaat met niets minder dan een ingrijpende verandering in de hele menselijke beschaving en “die de manier waarop we leven, werken en omgaan met elkaar zullen “(1). Met deze revolutie wordt een volledig “nieuw hoofdstuk van menselijke ontwikkeling” (2) geopend.

Klaus Schwab noemt de beschikbaarheid en samensmelting van nieuwe, zeer ongebruikelijke technologieën als een speciaal kenmerk van de “Vierde Industriële Revolutie”. Dit leidt er uiteindelijk toe dat “de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen vervagen” (3). Het gaat daarbij vooral om het gebruik van bio- en neurotechnologieën, implanteerbare technologieën en het Internet of the Body (IoB).

Dit zijn technologieën die minder gericht zijn op de menselijke omgeving dan vooral op het veranderen van mensen zelf en die een blijvende impact zullen hebben op hun wezen en hun identiteit. Met de “Vierde Industriële Revolutie” – volgens Klaus Schwab – worden we “geconfronteerd met een verandering in mensen zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt” (4).

De mechanisatie van de mens

Met nauwelijks te horen enthousiasme spreekt Schwab zich uit over de komende technische innovaties en de mechanisatie van mensen die hij verwacht. Binnenkort zou men beginnen met het “integreren van digitale technologieën in ons lichaam”. De nieuwe technologieën zouden “letterlijk een deel van ons kunnen worden”. Dit zal de grenzen tussen technologieën en levende wezens doen verdwijnen. Zinspelend op de “cyborg”-metafoor, ontwikkelt hij zijn technocratische utopie van een nieuwe persoon en voorspelt hij dat er in de toekomst “vreemde gemengde vormen van digitaal en analoog leven zullen zijn die ons wezen opnieuw zullen definiëren” (5).

Het is de oude droom van een nieuwe, meer volmaakte persoon die uit Schwabs woorden spreekt. Deze droom heeft een lange geschiedenis.

Keer op keer wensten de meest uiteenlopende denkers een volmaakter mens en waren ze tegelijkertijd overtuigd van de eeuwige vooruitgang van de mensheid.

Soms ging dit vooruitgangsgeloof gepaard met een onwrikbaar geloof in de verworvenheden van de wetenschap en later ook in de mogelijkheden die gepaard gingen met een brede toepassing van technologie. De nieuwe mens van de “Vierde Industriële Revolutie” verschilt fundamenteel van eerdere beelden van de mens, zoals die van Jezus, Friedrich Nietzsche of Karl Marx. Alleen technologie heeft de plaats ingenomen van morele waarden, karakterstructuur of sociale omstandigheden.

Verbetering in mensen wordt niet langer verwacht door opleiding, opvoeding, praktijkervaring of revolutionaire actie, maar alleen door de succesvolle toepassing van nieuwe technologieën. Volgens de verklaarde wil van het World Economic Forum moeten de mensen die uit de komende economische transformatie komen, in de eerste plaats het product zijn van nieuwe technologieën. Het doel van deze transhumanistische toekomstvisie is om mensen te perfectioneren en verder te perfectioneren door het gebruik van nieuwe technische processen en technologische ingrepen in hun lichaam . Wat wordt weergegeven is een technocratisch mensbeeld dat elitair en repressief is en waarvan de verstrekkende gevolgen nog niet kunnen worden ingeschat.

Neurotechnologieën voor controle van hersenen en gedrag

Het World Economic Forum beschouwt met name neurotechnologieën als de essentie van de “Vierde Industriële Revolutie”. Ze maken “ongekende kennis mogelijk – niet alleen over hoe het brein interageert met zijn fysieke en sociale omgeving, maar ook over nieuwe manieren om het leven te ervaren” (6). Ze kunnen ook effectief zijn bij een reeks neurologische aandoeningen en lichamelijke handicaps en helpen “de industrie van mechanisatie van het menselijk lichaam vooruit te helpen”.

Het is niet ongebruikelijk dat de fondsen die nodig zijn voor neurotechnologie en ander geavanceerd onderzoek afkomstig zijn uit de militaire sector. Daar worden ze eerst in de “defensiecontext” geplaatst en vervolgens worden hun resultaten later gebruikt. De focus ligt op het menselijk brein – vooral “op de grens tussen oorlogvoering en veiligheid”. Schwab voorspelt dat een gedetailleerde hersenscan om het veiligheidsrisico van een persoon te beoordelen in de toekomst nodig kan zijn, zelfs bij het overschrijden van een landsgrens (7).

Ook wordt het voor werkgevers steeds interessanter om neurotechnologieën in te zetten om de prestaties te verbeteren en ook om sollicitanten te evalueren of om werknemers te monitoren.

Na het gebruik van biometrische systemen op de werkplek en tracking door middel van radiofrequentie-identificatie (RFID), zou het in de toekomst kunnen gebeuren dat “werkgevers direct of indirect de hersenen van werknemers monitoren”. Een toenemend gebruik van apparaten voor hersenmonitoring is ook in het verschiet voor de detailhandel. Dit maakte het mogelijk om essentiële besluitvormingspatronen van consumenten te begrijpen om ze vervolgens gemakkelijker te bewegen zich te gedragen op een manier die de bedrijven willen (8).

Kortom, het gebruik van neurotechnologieën is bij uitstek geschikt gebleken om het bewustzijn en denken van mensen te beïnvloeden. Bovendien zijn dergelijke technologieën uiterst nuttig bij het ontcijferen van gedachten, het corrigeren van “fouten” in de hersenen en het “verbeteren” van de functie ervan. In een wereld die wordt gecontroleerd door algoritmen en alomtegenwoordige data-acquisitie, kan toegang tot zelfs de meest intieme gedachten van een persoon niet langer worden uitgesloten (9).

Biotechnologie en designerbaby’s

Ook het World Economic Forum hecht veel potentie aan biotechnologie voor de verdere mechanisering van de mens. Ze boden ook belangrijke instrumenten en strategieën waarmee de relatie tussen mens en natuur volledig opnieuw gedefinieerd kon worden (10). De nieuwste ontwikkelingen in de biologie – vooral in de genetica – zijn adembenemend. Er is bijvoorbeeld grote vooruitgang geboekt bij het bewerken van genen.

Al in april 2015 publiceerden onderzoekers van de Yat-sen University in Guangzhou ’s werelds eerste wetenschappelijke verhandeling over het veranderen van het DNA van menselijke embryo’s. Het is nu gemakkelijker geworden om “het genoom precies te veranderen, zelfs in levensvatbare embryo’s”. Dit alles betekent “dat er in de toekomst designerbaby’s geboren kunnen worden die bijzondere eigenschappen hebben of resistent zijn tegen een bepaalde ziekte” (11).

Het forum ziet de volgende ontwikkelingsstap op dit gebied in de brede toepassing van synthetische biologie, in het creëren van designerorganismen. Voor de mensheid betekent dit uiteindelijk de intrede “in een volledig nieuw tijdperk van metabolic engineering en synthetische biologie” (12). Dit moet het mogelijk maken om zelf organismen te produceren en “op maat te maken door DNA te schrijven”. Het gaat immers om niets minder “dan ingrijpen in de genetische code van toekomstige generaties”, zegt Schwab (13).

Implantaten voor menselijke optimalisatie

Met implanteerbare technologieën moet computertechnologie niet langer op het lichaam worden gedragen of gedragen (wearables), maar rechtstreeks in het menselijk lichaam worden geïmplanteerd. Naast medische doeleinden is dit vooral bedoeld om de communicatie te verbeteren en menselijk gedrag te lokaliseren en te monitoren (14).

In dit verband spreekt Klaus Schwab van “actieve implanteerbare microchips die door de huidbarrière van ons lichaam breken en fascinerende mogelijkheden creëren”. Dit geldt voor geïntegreerde therapiesystemen tot en met “mogelijkheden voor het optimaliseren en uitbreiden van menselijke vermogens (human enhancement)”. Op deze manier zouden kleine computers in het menselijk lichaam moeten worden geïntegreerd en “geleidelijk fysiek deel gaan uitmaken van ons” (15).

Het is een kwestie van technologische ingrepen in het lichaam die praktisch zullen leiden tot een versmelting van mens en machine. Het doel is om een ​​puur technisch georiënteerde verdere ontwikkeling en optimalisatie van mensen mogelijk te maken, wat niet in de laatste plaats moet bijdragen aan het verhogen van hun prestaties.

Sinds enkele maanden spreekt ook het World Economic Forum in zijn publicaties over een Internet of Bodies (IoB). Recente technologische ontwikkelingen zouden het nieuwe tijdperk van IoB hebben ingeluid. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door een ongekend aantal genetwerkte apparaten en sensoren die op het menselijk lichaam kunnen worden bevestigd (niet-invasief), maar ook geïmplanteerd of anderszins in het lichaam kunnen worden ingebracht (invasief).

Invasieve technologieën zijn bijvoorbeeld digitale pillen, waarvan het eerste gebruik in 2017 in de Verenigde Staten werd goedgekeurd. Ze bevatten minuscule sensoren die aan een medicijn zijn gekoppeld, in de maag van de patiënt worden geactiveerd en de bijbehorende gegevens leveren. Met het internet van het lichaam is het in principe mogelijk om enorme hoeveelheden biometrische gegevens en gegevens over menselijk gedrag te genereren. Het doel is om het menselijk lichaam om te vormen tot een soort “technologieplatform” (16).

Maar lang niet iedereen zal zich de soms zeer dure technische optimalisatie van hun fysieke en mentale functies kunnen veroorloven, wat moet leiden tot een verdere achterstand van bepaalde groepen en dus tot verdieping van de reeds bestaande sociale verdeeldheid in de samenleving. In dit geval – volgens Schwab – “zal er waarschijnlijk een kloof ontstaan ​​tussen degenen die hun lichaam technisch opwaarderen en degenen die zijn achtergelaten” (17).

Democratievrije ommekeer in het tijdperk

Volgens het World Economic Forum staat de wereld momenteel “op de drempel van een radicale systeemverandering”. De wereld polariseert steeds meer “in degenen die verandering verwelkomen en degenen die het afwijzen”. De resulterende “ontologische ongelijkheid scheidt degenen die zich willen en kunnen aanpassen van degenen die weigeren zich aan te passen” en bepaalt in feite wie de winnaars en wie de verliezers van dit proces zullen zijn.

Terwijl de winnaars zouden profiteren “van bepaalde vormen van radicale menselijke optimalisatie” – zoals genetische manipulatie – zouden de verliezers niet profiteren. De resulterende spanningen zorgden op hun beurt voor het ontstaan ​​van “klassenconflicten en andere geschillen die anders zullen zijn dan alles wat we kennen” (18). Dit betekent dat er een groot risico bestaat dat “in een hypernetwerkachtige wereld met toenemende ongelijkheid, er meer fragmentatie, uitsluiting en sociale onrust zal zijn” (19).

Nog in 2016 schreef Schwab dat er een gebrek was aan een coherent, positief en verenigend verhaal dat de kansen en uitdagingen van de “Vierde Industriële Revolutie” zou laten zien. Dit is echter onontbeerlijk als men verschillende mensen en gemeenschappen wil aanmoedigen om actief deel te nemen en tegelijkertijd “een brede maatschappelijke tegenreactie tegen de fundamentele veranderingen” wil voorkomen. Ook kan onder dergelijke omstandigheden het bestaande potentieel van de “Vierde Industriële Revolutie” niet effectief en volledig worden benut.

Politici missen vaak leiderschapskwaliteiten en het nodige begrip van de veranderingen die plaatsvinden. Bovendien is het noodzakelijke institutionele kader slechts ontoereikend of bestaat het helemaal niet (20).

Corona – schokstrategie en “kans” voor autoritair centralisme

Met het uitbreken van de coronaviruspandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen op het openbare leven heeft de digitale transformatie van de samenleving nu echter haar “impuls” gevonden, zoals Klaus Schwab en Thierry Malleret schrijven in hun boek “Covid-19: The Great Change”. Om deze reden zien ze de pandemie ook als “een fundamenteel keerpunt” in de wereldwijde ontwikkeling. Nu is het eindelijk tijd voor een paradigmaverschuiving. Een nieuwe wereld met een nieuw normaal zou nu in de komende decennia kunnen ontstaan ​​(21).

De organisatoren van het World Economic Forum zien de crisis veroorzaakt door de coronapandemie als een zeldzame kans om een ​​“grote herstart” van de kapitalistische economische orde door te voeren. Ze houden zich bezig met een fundamentele omwenteling in de hele vorige economische en levenswijze, met de wereldwijde implementatie van ingrijpende economische en sociale veranderingen. Bij de beoogde maatregelen om hun technocratische visie te implementeren, steunen ze op een toegenomen centralisme met sterk autoritaire trekken. Binnen een globaal regelgevend kader (global governance) wordt het noodzakelijk “dat › gemachtigde ‹actoren zichzelf zien als onderdeel van een wijdvertakt machtssysteem dat alleen succesvol kan zijn met meer coöperatieve vormen van interactie” (22).

Met het oog op de wereldwijde crisis die door de pandemie is veroorzaakt, spreken Schwab en Malleret hun overtuiging uit dat diepe, existentiële crises “het potentieel voor verandering” inhouden.

Qua transformerende kracht is de coronapandemie zelfs vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog, omdat “beide het potentieel hebben van een transformatieve crisis van voorheen onvoorstelbare dimensies”. Net zoals de Tweede Wereldoorlog een “fundamentele verandering in de wereldorde en de wereldeconomie” teweegbracht, zo zou vandaag “weer zijn gekomen voor een paradigmaverschuiving” (23). De pandemie versnelt deze verandering door als katalysator te fungeren voor de technologische veranderingen die vóór de crisis zijn ingezet (24).

Bronnen en opmerkingen:

(1) Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, München 2016, pagina 9.
(2) Klaus Schwab, The Future of the Fourth Industrial Revolution. Hoe we samen digitale verandering vormgeven, München 2019, pagina 21 hieronder.
(3) Klaus Schwab, Davos 2016. De vierde industriële revolutie. In: Handelsblatt , 20 januari 2016.
(4) Klaus Schwab, Die Vierte Industrielle Revolution, München 2016, pagina 149.
(5) Klaus Schwab, 2019, op de aangegeven locatie, pagina 113.
(6) Ibidem, pagina 252.
( 7) Ibidem, pagina 247 volgende, pagina 250.
(8) Ibidem, pagina 250.
(9) Ibidem, pagina 242 volgende.
(10) Idem, pagina 227.
(11) Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution, München 2016, pagina 41 volgend, pagina 225.
(12) Klaus Schwab, 2019, op de aangegeven locatie, pagina 237.
(13) Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution, München 2016 , Pagina 38, pagina 41.
(14) Ibid, pagina 227.
(15) Klaus Schwab, 2019, op de aangegeven locatie, pagina 125.
(16) World Economic Forum: Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technologie bestuur. Briefingdocument, juli 2020; http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf ; World Economic Forum: The Internet of Bodies is hier. Zo kan het ons leven veranderen, 4 jun 2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/
(17) Klaus Schwab, 2019, op de aangegeven locatie, pagina 252.
(18) Klaus Schwab: Die Vierte Industrielle Revolution, München 2016, pagina 145 volgt.
(19) Ibidem, pagina 122.
(20) Ibidem, pagina 20.
(21) Klaus Schwab / Thierry Malleret: Covid-19: The great change, Genève 2020, pagina 11 volgende, pagina 12.
(22) Schwab, Klaus: The Fourth Industrial Revolution, München 2016, pagina 46.
(23) Klaus Schwab / Thierry Malleret, op de aangegeven locatie, pagina 18.
(24) Ibid, pagina 178.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Wereld

Wat wil Poetin?

Published

on

poetin

Poetin wil wat een zeer ruime meerderheid van de Russen wil. Als Poetin de geest geeft, is er geen gebrek aan bestuurders die het stokje van hem over kunnen nemen, zonder dat er wezenlijk iets verandert. De voorstelling van Poetin als een ‘Kwade Genius’, en dictator, is een tamelijk stupide poging om het eenvoudiger te maken haat te verspreiden tegen een land dat ons in de weg zit.

Waarmee ik overigens zeker niet wil ontkennen dat Poetin een tamelijk unieke politicus is, met kwaliteiten die je in het westen bij politici niet snel meer tegenkomt. En ik wil de welhaast mystieke verhalen over zijn unieke geheugen, waardoor hij allerlei details onthoudt, en geen spiekbriefjes nodig heeft, ook niet bagatelliseren. Maar het is een illusie om te denken dat de bakens worden verzet als Poetin zou komen te overlijden. Althans, als dat het gevolg zou zijn van een ziekte, en niet van een aanslag of een coup.

De steeds weer terugkerende geruchten over de gezondheid van Poetin, die niet lang meer te leven zou hebben, houden mij hier in deze bijdrage bezig. Ook Poetin heeft niet het eeuwige leven, en het zou derhalve waar kunnen zijn dat hij ernstig ziek is. Of het is de zoveelste leugen van mensen die grossieren in onwaarheden waar het Poetin en Rusland betreft.

Maar wat zou daarvan dan het doel kunnen zijn? Door mijn bril bekeken is het irrelevant of die berichten waar zijn, of gelogen, omdat er geen consequenties zijn. Behalve voor Poetin zelf en zijn naasten, uiteraard, als het juiste berichten zijn. Maar bezie het door de bril van westerse ‘spin-doctors’, en je kunt je voorstellen dat ze, anticiperend op dat overlijden, hun verhaal aanpassen om zichzelf een uitweg te bieden uit de hoek waarin ze nu klem zitten door hun eigen toedoen.

Door Poetin ambities toe te dichten die hij helemaal niet heeft, kunnen westerse landen zelf het roer omgooien als hij zou komen te overlijden, omdat daardoor de kans geweken is dat Rusland heel Europa onder de voet zou lopen, ‘zoals Poetin van plan was’. Dat was, en is hij niet. En nee, hij wil ook zeker niet heel Oekraïne bezetten. Daarvoor is hij veel te slim. Maar het westen zou het kunnen verkopen als een koerswijziging van de Russen als ze vervolgens accepteren wat Poetin bij zijn leven nog heeft bereikt.

Terwijl er in het Russische standpunt niets verandert. Maar hoe moeten we die geruchten dan begrijpen als ze niet waar zijn? Dan kan het zijn dat de Russen dat gerucht zelf doelbewust hebben gelanceerd. Dan denk ik aan een verhaal dat te boek werd gesteld door de ‘spin-doctor’ van Thatcher. Je lanceert zelf het verhaal dat je zwaar ziek bent, en hoogstwaarschijnlijk zult komen te overlijden. En als dat vervolgens niet gebeurt (omdat je helemaal niet ziek was), zal het dankbare volk je beschouwen als iemand die zelfs de dood weet te overwinnen. Maar dat is hier onwaarschijnlijk, omdat Poetin dat niet nodig heeft.

En dan is er de mogelijkheid dat Poetin helemaal niet ziek is, en dat gerucht ook niet de wereld in heeft gestuurd, maar dat één of andere ‘grapjas’ in de media erachter zit, wetend dat het veel ‘hits’ oplevert voor die schunnige publicatie, en daarmee veel reclame-inkomsten. Of wie weet, is het iemand die werkzaam is bij een ‘Veiligheidsdienst’ van het westen die de opdracht heeft om Rusland te ‘destabiliseren’ door chaos te stichten, vertaald als ‘verwarring’, waardoor Russen tijd kwijt zijn aan het jagen op schimmen, en onzeker worden.

Dat is ook zeker het geval waar wanhopige westerse ‘spin-doctors’ inmiddels speculaties over mogelijke moordaanslagen op Poetin promoten. Verhalen die de hoop bij de kinderen levend moeten houden, nu de hele westerse strategie een hopeloze mislukking blijkt te zijn. Inplaats van Rusland dood te bloeden, bloedt het westen dood. En militair heeft het Atlantische Genootschap geen antwoord op de Russische strategie.

Mijn eigen aarzeling om aandacht te besteden aan die geruchten, als er niks concreets te melden valt, verloor het uiteindelijk van mijn behoefte om deze inzichten met u te delen. Het voegt in het hier en nu niks toe, maar kan op de wat langere termijn wel nuttig zijn om zekere geprogrammeerde ontwikkelingen te begrijpen. Zo niet waar het Poetin betreft, dan weer wel waar het andere, vergelijkbare geruchtenstromen betreft.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Piek van militaire escalatie: we leven in een nieuw vooroorlogs tijdperk

Published

on

oorlog

De steeds sneller wordende oorlogsvoorbereidingen laten maar één conclusie toe: de Derde Wereldoorlog op Europese bodem, mogelijk met kernenergie, wordt steeds waarschijnlijker. Sterker nog: het wordt consequent voorbereid door de NAVO en de VS.

Oorlog Ondanks energietekorten, torenhoge prijzen, inflatie en toenemende sociale onrust, houden de G7-landen meedogenloos vast aan hun Oekraïense koers. In plaats van te pleiten voor vredesonderhandelingen die vroeg of laat toch onvermijdelijk zullen worden, blijft de illusie bestaan ​​dat er een duidelijke militaire oplossing voor de oorlog zou kunnen zijn – idealiter met een militaire nederlaag voor Rusland; een idee dat absurd is, niet alleen in het nucleaire tijdperk, en dat doet denken aan het tijdperk van kabinetsoorlogen. In Duitsland, waar realpolitik een vreemd begrip is en demagogen die niet vertrouwd zijn met het leven en het zakenleven de scepter zwaaien, is dit naïeve wensdenken niet echt verrassend; maar nu zitten ook regeringen van voormalige wereldmachten op deze stoomboot van aanmatiging.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss toonde gisteren ook geen tekenen van begrip: in een “Welt” -interview vol agressieve volhardingsleuzen beweerde ze serieus: “Hoe meer we nu doen, hoe sneller we Oekraïne kunnen zien winnen.” Sterker nog: de problemen die “zijn ontstaan ​​met betrekking tot de stijging van de kosten van levensonderhoud” zou dan des te sneller eindigen.” Men moet geen “onvoltooide vrede krijgen” – wat waarschijnlijk betekent dat er geen onderhandelde vrede maar alleen een overwinning vrede in aanmerking moet komen .

Negatieve feedback

Wat we met verbazing horen heeft iets van de vroegere Sportpalast-formule “totale oorlog – kortste oorlog”, van “sluit je ogen en door” en “liever nu maximale escalatie dan eindeloze schermutselingen”; Het getuigt van de zeer radicaliserende oorlogsretoriek die 80 jaar geleden voor het laatst van Duitse politici op Europese bodem werd gehoord – met een bekend resultaat. Afgezien daarvan kunnen de eisen van Truss op zijn best als illusoir worden omschreven: omdat het bijna onmogelijk is dat het Rusland van Poetin zich als een geslagen hond zal terugtrekken – vooral uit de pro-Russische oostelijke regio’s van Oekraïne, die als een casus belli kunnen worden beschouwd.

In de praktijk komen de Britse eisen daarom slechts neer op de onberekenbare verlenging van de uitputtingsoorlog – die meer levens, meer materiaal en meer geld (ons geld!) zal kosten. Mogelijk is dat precies het eigenlijke Britse doel: Rusland zo lang mogelijk economisch met de oorlog belasten. Hoewel de Russische kant ook hier veel langer aan de macht zal blijven.

Westerse herbewapening in elk opzicht

In plaats van terug te keren naar het diplomatieke toneel, verkiezen de G7 – en vooral hun gastheer, de Duitse bondskanselier, het porselein van overmorgen te vernietigen: Olaf Scholz verklaarde in Elmau dat er “geen terugkeer naar de vooroorlogse relatie zou zijn” met Rusland” De oorlog was “een diepe, diepe insnijding in de internationale betrekkingen.” Een uitdagende, kortzichtige en ook historisch ongelooflijk domme uitspraak – omdat Rusland dit conflict in ieder geval zal overleven, en je kunt het niet van de wereldkaart hekelen, maar zal worden gedwongen om dit in de toekomst met hem te regelen, zal bij hem moeten wonen. Zelfs de tegenstanders van nazi-Duitsland van de Tweede Wereldoorlog spraken niet zo’n apodictiek uit.

Op militair gebied willen ze in alle opzichten upgraden. De aankondiging door NAVO-secretaris-generaal Jens-Stoltenberg om het aantal snelle reactietroepen (“NATO Response Force”, NRF) voor crisissituaties te verhogen van momenteel ongeveer 40.000 tot meer dan 300.000, en de toevoeging van de “multinationale gevechtsbataljons” op de oostelijke NAVO flankeren momenteel ongeveer 1.600 soldaten ongeveer 3.000 tot 5.000 man zou Rusland niet moeten intimideren, maar eerder Poetins vastberadenheid versterken. Het is dan ook meer dan de vraag of het “afschrikkingspotentieel tegen Rusland” en het “verdedigingsvermogen van de lidstaten” door dit escalatiebeleid werkelijk worden vergroot; de overdracht van aanzienlijk meer krachten dan voorheen naar een hoog niveau van paraatheid is niet bepaald het gebaar

Verwaande Duitse aankondigingen

Daarnaast moeten ook de NAVO-troepen in Polen en de Baltische staten worden versterkt. Het is waarschijnlijk dat de grootse aankondiging van Scholz dat de multinationale gevechtstroepen in Litouwen onder Duitse leiding zouden worden aangevuld met extra multinationale gevechtsgroepen van maximaal 5.000 man, een extra last zou worden, vooral voor Duitsland: de meerderheid van de brigade zou in Duitsland moeten worden gestationeerd “uit kostenoverwegingen” om zich “specifiek voor te bereiden op een opdracht in Litouwen”. Stoltenberg beschreef dit als de “grootste herschikking van onze collectieve verdediging en afschrikking sinds de Koude Oorlog.” De officiële beslissingen zullen worden genomen op de NAVO-top. Het valt nog te bezien welke van al deze uitspraken in de praktijk nog uitvoerbaar zijn, als de directe en indirecte gevolgen van de sancties blijven terugvallen op Duitsland en Europa, zoals nu al gebeurt. De dictie is in ieder geval typerend voor een vooroorlogse periode.

Overigens is de nogal eenzijdige en dubbel-morele bewering van Scholz dat de Russische regering “alle afspraken over de wijze van samenwerking tussen staten” heeft verbroken door Oekraïne aan te vallen niet overtuigend. Want juist deze afspraken zijn in het verleden ook herhaaldelijk verbroken door de VS en NAVO-landen. In de op uitdrukkelijk verzoek van Scholz uitgenodigde democratische opkomende landen India, Indonesië, Argentinië, Zuid-Afrika en Senegal wordt dit dan ook heel anders gezien en ondanks alle kritiek op een onbetwistbaar onaanvaardbare aanvalsoorlog van het Kremlin niet willen deze zelfingenomen demonisering van Rusland onderschrijven.

De gebruikelijke sponsachtige mededelingen

Ze waren het in ieder geval eens over de gezamenlijke verklaring: “We verbinden ons ertoe om samen met partners op internationaal niveau te werken aan vrede en welvaart en zullen werken aan vooruitgang naar een rechtvaardige wereld, want samen staan ​​we sterker.” Meer blanco cheques En beloften van miljarden voor Oekraïne werden – dodelijk genoeg – ook doorgewuifd door de G7-staten en men vraagt ​​zich nu af of het corrupte regime van Zelenskyy misschien geen financiële prikkels wil geven om de oorlog zo lang mogelijk uit te stellen.

De andere hoekstenen van de G7-top waren zoals verwacht en vaag: opnieuw werden gezamenlijke inspanningen voor klimaatbescherming overeengekomen met als doel “een schone en eerlijke overgang naar klimaatneutraliteit te versnellen en tegelijkertijd te zorgen voor energiezekerheid”. deze verklaring als gastheer van de top heeft gepubliceerd, moet ook de enige zijn die gelooft in de kwadratuur van de cirkel.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Turkije geeft na zes weken zijn verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland op

Published

on

turkije

Turkije geeft na zes weken zijn verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland op. Zo voorspelbaar. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan hield tot op het laatst, tot aan de NAVO-top in Madrid, het been stijf omdat de beide Noord-Europese landen ‘broeihaarden van het terrorisme’ zouden zijn. De prijs opdrijven heet die tactiek. Ze heeft gewerkt. Turkije mag alles afvinken wat op zijn verlanglijstje stond.

Terreurorganisatie

De regeringen van Turkije, Zweden en Finland hebben in een memorandum afgesproken elkaars veiligheidsbelangen te respecteren. Concreet betekent dat dat Zweden en Finland de PKK, de Koerdische guerrillabeweging, en de beweging van de prediker Fethullah Gülen als terroristische organisaties bestempelen.

Ze zullen optreden tegen activiteiten van de PKK en aanverwante organisaties zoals de YPG, de gewapende arm van de PYD. Dat is de partij die het Koerdische deel (Rojava) van Noord-Syrië bestuurt. Dat laatste lag en ligt wel moeilijk. Turkije beschouwt de PYD/YPG als een ‘filiaal’ van de PKK. Het Westen daarentegen vond bij de YPG steun in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Bovendien financiert Zweden humanitaire en infrastructuurprojecten in Noord-Syrië. Het is de vraag of dat nog verder kan zonder goede contacten met de PYD.

De sociaaldemocratische regering in Zweden is voor meerderheidsbeslissingen aangewezen op de stem van het partijloze parlementslid Amineh Kakabaveh. Zij is een Zweeds-Koerdische dame die ijvert voor Koerdische autonomie in Noord-Syrië.

Uitwijzen

Tot nu toe hield Zweden er vrij lakse anti-terreurwetten op na. Het was niet verboden om lid van een terroristische organisatie te zijn of om in Syrië te gaan vechten voor IS. Daar komt nu verandering in. De Zweedse premier Magdalena Andersson had twee weken geleden al aangekondigd dat de anti-terreurwetten aangescherpt zouden worden. Vanaf 1 juli treden ze in werking.

Ankara vroeg eerder al ook de uitlevering van Koerdische ‘extremisten’ (zoals bovenvermelde Kakabaveh). De Zweedse en Finse regeringen kunnen natuurlijk niet in rechtszaken ingrijpen, maar ze kunnen wel niet-veroordeelde personen uitwijzen die een ‘gevaar voor de publieke orde’ vormen.

Wapenembargo

Ook op een ander vlak haalt Turkije zijn slag thuis. Nadat het Turkse leger in 2019 weer een offensief tegen de Noord-Syrische Koerden had gelanceerd, besloten Zweden en Finland een wapenembargo tegen Turkije in te stellen. Sowieso levert Zweden geen wapens aan crisisgebieden of aan staten die in gevechten daar betrokken zijn. Sinds de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is het Scandinavische land van die strenge verbodsbepalingen afgeweken. Ook de solidariteit tussen NAVO-leden zal een versoepeling van de uitvoerregels met zich mee brengen, in dit geval ook ten voordele van Turkije.

Pokeren

Alle actoren – Turkije aan de ene kant, Zweden en Finland aan de andere – hadden er alle belang bij om tot een akkoord te komen. De twee Noord-Europese landen uiteraard om hun veiligheidsgevoel op te krikken met een toekomstig NAVO-lidmaatschap. Daarvoor waren ze bereid om op de wensen van Turkije in te gaan.

De machthebbers in Ankara beseften dat als hun pokeren misgelopen was, de relaties tussen Ankara en het Westen nog verder bekoeld zouden zijn. Uit ergernis over de aankoop door Turkije van het Russische anti-raketsysteem S-400 had Amerika immers al geweigerd de Turken de hoogtechnologische F-35 jets te leveren.

Succesvol

Erdoğan mag zich dus in de handen wrijven. Het Westerse bondgenootschap is opgelucht over de ‘positieve’ houding van Turkije. De Turkse president kan de hardere opstelling van Zweden en Finland tegen het terrorisme als een succesverhaal verkopen aan zijn eigen bevolking. In het licht van de verkiezingen in Turkije volgend jaar niet onbelangrijk voor een president, die in eigen land de inflatie aanwakkert met zijn hardnekkig vasthouden aan een lage rente.

Moskou zal natuurlijk niet opgetogen zijn over het Turkse ‘ja’ voor Zweeds en Fins NAVO-lidmaatschap. Toch zal Turkije er geen problemen van ondervinden, aangezien het zich niet aangesloten heeft bij de sancties tegen Rusland. Zo komt de Turkse koorddanser in alle opzichten succesvol uit de arena van de geopolitiek. ​

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN