boeren

Boeren Het broeit in de polder, maar ook op de zand- en veengronden waar landbouwers en veehouders hun best doen hun vruchtbare gronden te bewerken. Met zaaien en oogsten hebben boeren hun leven in dienst hebben gesteld van de mensheid. Door hun inzet hebben we elke dag te eten, dat wordt makkelijk vergeten. Onze boeren zijn daarom belangrijker dan de anderhalf miljoen ambtenaren in dienst van het Rijk en aanverwante overheidsinstellingen. Ambtenaren aangestuurd door elitaire regenten die vanuit Den Haag ons leven bepalen. Beleidsambtenaren die er een flinke boterham mee verdienen, met beleg dankzij onze boeren.

De Agenda

Er verandert iets in de samenleving. Mensen raken het vertrouwen kwijt in de politiek. Gekozen Haagse politici blijken ineens minder belangstelling te tonen voor de boeren en burgers die ze in hun fluwelen zetels hebben geholpen. Er bestaan nog andere machten dan alleen het regeringsbolwerk. Er is een EU die ook de nodige regels uitvaardigt waar Nederlanders rekening mee moeten houden. Behalve onze eigen Grondwet moeten we ook rekening houden met andere regels die van buiten Nederland komen.

Lees ook:  Sabotage!

Mede als gevolg van voortschrijdende technologische toepassingen die wereldwijd worden uitgerold door Big Tech en cs. die vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de VN, WEF, WHO, EU, en andere supranationale organisaties. Ik benoem ze herhaaldelijk omdat ze ons leven beheersen. We kunnen niet om deze machtige lobby heen omdat ze gezamenlijke afspraken hebben gemaakt in de Agenda 2030 met de 17 SDG’s om van de wereld een betere wereld te maken. We kunnen er niet om heen.

Red de planeet

De agenda van de globalisten die een Nieuwe Wereld Orde nastreven volgens eigen ideologie. Hun visie bepaalt hoe we onze leefwijze moeten aanpassen om ons voortbestaan te garanderen. Niet alleen Den Haag en Brussel regeren. Het is een elitaire ideologie waarmee via het WEF, de VN, de WHO e.a. handreikingen worden uitgedeeld aan wereldleiders die via digitale verbindingen met elkaar babbelen en tussendoor met een snelle jet elkaar bezoeken op internationale conferenties.

Zodoende zijn onze MP, en de Ministers van Financiën en BZ veel belangrijker dan de lagere bestuursorganen, de provincie- en gemeentebesturen. De Haagse toppers praten niet over onze koetjes en kalfjes maar over het redden van de planeet. Volgens hun ideologie valt er wat te doen met de temperatuur en de waterstand om de eeuwige cyclus van opwarming en afkoeling van de planeet te regelen.

We hebben nu Big Tech met alle technologie waarmee de mensheid kan worden gecontroleerd op gedrag. Een prima middel om onze uitbundige en verspillende levensstijl af te remmen. Als we op de huidige weg doorgaan dan vernietigen we onszelf. Zo denken ook de actiegroepen en klimaatalarmisten die waarschuwen voor onze ondergang.

Lees ook:  Waar denkt u aan als u de naam ‘Lange Frans’ hoort vallen?

Stapje terug

We moeten snel een stapje terug doen. Daarom wordt angst gezaaid en jongeren voorgehouden dat er geen toekomst is als we doorgaan met onze huidige levenswijze. Het is tijd dat onze ecologische voetafdruk wordt gevolgd met gebruik van technologische controlemiddelen. We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken en alle stikstof producerende sectoren minimaliseren, precies de primaire sectoren die ons leven veraangenamen.

De boeren die ons voedsel leveren, fabrieken die ons producten leveren, de luchtvaart en luchthavens die onze horizon vergroten, en noem maar op. We moeten als de wiedeweerga omschakelen, zo staat ook in het Klimaatakkoord dat een voorname positie inneemt op de Agenda 2030. De energietransitie is een voornaam onderdeel, net als de stikstofplannen die worden uitgerold in opdracht van de EU en het WEF. Door boerenprotesten dringt de enorme impact door zoals de onteigeningsplannen voor een derde deel van de agrarische sector.

Let wel, het betreft onze voedselproductie die mondiaal onder druk komt te liggen als ook andere landen hun stikstofkaarten inkleuren. Tenzij het besef indaalt dat daarmee de wereldwijde voedselproductie afneemt op een moment dat er voedselschaarste heerst door een oorlog en immer heersende hongersnoden in Afrikaanse landen.

Het klopt niet

Toevallig speelt ook de energietransitie die sterk wordt gehinderd door oplopende olie- en gasprijzen. Toeval of niet, maar er was ook een pandemie terwijl de WHO nu wetgeving voorbereid die alle aangesloten landen verplicht hun repressieve voorschriften te volgen bij uitbraak van een nieuwe pandemie waarvoor al weer wordt gewaarschuwd.

Lees ook:  COVID-19 pandemie en ongevaccineerden

Toevallig op een moment dat er wereldwijd gierende inflatie rondwaart die  sociale onrust geeft in ontwikkelingslanden. Toevallig dat juist in een welvarend land als Nederland de meest strenge stikstofregels worden uitgevaardigd omdat wij met onze welvaart wel een stootje kunnen verdragen. Het lijkt dat Nederland een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld dient voor andere landen. Let wel, met het uitdunnen van de boerenstand spelen we met ons voedsel dat ook een belangrijk exportproduct is. Er klopt iets niet.

Hooivorken

Ik zie een veenbrand die bovengronds gaat als burgers zich in de boerenprotesten mengen en inzien dat Kabinet Rutte 4 andere afspraken volgt dan in het regeerakkoord staan. Afspraken die zijn gemaakt met gekozen volksvertegenwoordigers. Het vertrouwen in de politiek daalt in recordtempo, dat belooft weinig goeds. Zou een val van het Kabinet verandering brengen of zou de invloed van de hogere elite een grotere stem hebben dan de stem van de kiezer. Dat is het kardinale punt. Als de stem van het volk niet wordt gehoord dan zullen de hooivorken, de trekkers en alles wat kogels kan vangen van nerveuze agenten uit de kast worden getrokken. Een bizar einde van deze column.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord