Connect with us

Long read

#boeren Het boerenterreur in Nederland

Published

on

fr boeren

Iedereen die Engelen een beetje volgt, weet dat hij fel tegen vlees eten is en voor klimaatactivisme; zijn mening over de boerenprotesten is dus niet erg verrassend. Wat ik wel verrassend vind, is hoe deze wetenschapper een loopje met de feiten neemt als het hem zo uitkomt, vandaar nu een closeread van zijn artikel.

#Boerenterreur

De titel zet alvast de toon. Wat we nu gaan lezen is een opiniestuk en bepaald geen objectieve beschouwing.
Dat mag, maar ook een opiniestuk zou uit moeten gaan van feiten. En dus gaan we nu naar de feiten kijken.

Het is weer eens zover: een kleine belangengroep gijzelt Nederland om het eigen smalle, kortetermijnbelang er bij publiek, pers en politiek door te drukken. Ik heb het over een handvol veehouders die vrezen voor hun broodwinning nu de rechter een einde heeft gemaakt aan het jarenlange gedogen door de overheid van forse overtredingen van de stikstofregels.

Met bovenstaand stukje is feitelijk nog niet zoveel mis – al is de term ‘een handvol veehouders’ niet echt van toepassing – maar Engelen vermeldt er niet bij dat Nederland bepaald niet in de pas loopt met andere EU-landen als het gaat om de toepassing van de stikstofregels. Inmiddels is vrij algemeen bekend dat bijvoorbeeld Duitsland en België heel andere normen hanteren waardoor onze boeren tegen oneerlijke concurrentie op moeten boksen.
Dan klinkt het stoer om te roepen dat onze overheid overtredingen gedoogd heeft, maar dat waren wel overtredingen die in onze buurlanden vaak helemaal geen overtredingen zouden zijn.

Twee weken geleden legden zij onaangekondigd en zonder toestemming met een trekkeroptocht het land plat om in Den Haag op het Malieveld te demonstreren. Voor deze week staan opnieuw grote demonstraties op de rol. Het is pure intimidatie, uitsluitend bedoeld om de voornemens om de veehouderij in Nederland te halveren van tafel te krijgen.

Hier produceert Engelen simpelweg onzin. Onaangekondigd? Het boerenprotest van 1 oktober was ruim van te voren aangekondigd. Wie dat gemist heeft, moet weken lang zorgvuldig alle media vermeden hebben.
Zonder toestemming? Bij mijn weten was er gewoon toestemming gegeven voor deze demonstratie. Overigens was er natuurlijk slechts toestemming voor 75 trekkers op het Malieveld, dus de doordouwende boeren namen hier meer ruimte dan mevrouw Krikke wilde toestaan. Vooruit: deels juist.
Dan intimidatie. Wat een groot woord. Dat hoor ik Engelen nu nooit gebruiken als klimaatactivisten zonder toestemming wegen blokkeren en zelfs ambulances niet doorlaten. Maar ja, die strijden natuurlijk voor de goede zaak. De een z’n terrorist is de ander z’n vrijheidsstrijder.
Overigens: pikant detail over de halvering van de veestapel waar Engelen zo’n voorstander van is: weet u dat sinds 2000 het aantal boerderijen in Nederland zo ongeveer gehalveerd is? De volhouders hebben zich alleen kunnen redden door schaalvergroting of overstappen naar de alternatieve sector waar veel minder markt voor is. Maar voor sommige mensen is het vermoedelijk pas genoeg als de laatste boer zijn biezen heeft gepakt.

Dat burgers van de 120 miljoen dieren (!) in de bio-industrie doodziek worden, dat de natuur ervan naar de ratsmodee gaat, dat regels voor dierenwelzijn met voeten worden getreden en dat het klimaatverandering bespoedigt, doet er niet toe.

En dan slaat Engelen een beetje door. Worden wij doodziek van de Nederlandse veehouderij? Om hoeveel burgers gaat het hier? Of bedoelt Engelen dat hij en zijn vrienden er ‘doodziek’ van worden dat er nog steeds veeboeren zijn in Nederland? Een paar feiten over mensen die door de bio-industrie in het ziekenhuis of op het kerkhof belanden zouden hier welkom zijn geweest.
En de natuur die naar de ratsmodee gaat? Volgens welke normen?
In dit overvolle landje behoren 162 gebieden tot het Natura 2000-netwerk. De drie grootste lappen zijn natuurlijk de Zeeuwse wateren, de Waddenzee en -eilanden en de Veluwe, maar de rest? Nederland ligt bezaaid met natuurgebiedjes en die moeten allemaal beschermd worden. Hoe haalbaar en/of noodzakelijk dit is, heeft men bij de aanmelding van al deze gebiedjes blijkbaar niet overwogen, en nu moeten de boeren aan onmogelijke regels voldoen want: beloofd is beloofd. Als Engelen beweert dat de boeren zorgen dat ‘de natuur naar de ratsmodee gaat’ vraag ik me af welke normen hij hier hanteert.

Dan een wel heel bizarre bewering. Volgens Engelen worden in Nederland de regels voor dierenwelzijn ‘met voeten getreden.’ Dit is een redenatie van het niveau: mijn buurman slaat zijn vrouw, dus alle vrouwen in Nederland worden geslagen. In een grote bedrijfstak als de Nederlandse veehouderij zal altijd wel ergens een misstand te vinden zijn, en die worden dus ook gevonden. Daar is dan terecht ophef over, en als het goed is worden de misstanden aangepakt. Om dan vervolgens de hele bedrijfstak medeschuldig te verklaren is bizar. In ons land is heel wat meer aandacht voor dierenwelzijn dan in bijvoorbeeld Oekraïne of Brazilië, dus hoe meer vlees op de wereldmarkt uit Nederland afkomstig is, hoe meer dieren een relatief goed leven hebben.
Dan de invloed op klimaatverandering: denkt Engelen nu werkelijk dat de boeren hier niet al jaren heel hard aan werken? De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw is sinds 1990 met 14% gedaald, de veelbesproken stikstofemissies zijn sinds 1990 al met 64% teruggebracht, de ammoniakuitstoot met 65%. Ik vraag me af of Engelen zijn eigen CO2-uitstoot al met een dergelijk percentage omlaag heeft weten te brengen.

Desondanks trapt half Nederland in het bucolische narratief van de veehouders. Slim presenteren zij zich als sappelende middenstanders, hardwerkend, ondernemend, zuchtend onder regels en belastingen, van groot belang voor de economie en cruciaal voor de voedselvoorziening. Het is pertinente onzin.

Na het framen van de boeren als ziekmakers, natuurvernietigers, dierenkwellers en aanjagers van klimaatverandering, is het nu tijd om de argumenten van de boeren belachelijk te maken. Volgens Engelen zijn de argumenten van de boeren namelijk ‘pertinente onzin’: zij presenteren zich ‘slim’ als sappelende middenstanders (even een karikatuur neerzetten) maar dat zijn ze helemaal niet.
En dan volgt een lijstje eigenschappen waar de boeren volgens Engelen niet aan voldoen. O nee? Laten we eens kijken.

 • Hardwerkend: ja, boeren werken hard. Ik weet niet hoe Engelen dat wil ontkennen, maar boeren hebben geen werkweek van maandag tot vrijdag en geen kantooruren van negen tot vijf. Een boerenbedrijf draait zeven dagen per week, 24 uur per dag. Dat wil zeggen dat je, als je vee houdt en er wordt ‘s nachts een jong geboren, jij daar als Boer aanwezig bent. De verzorging van vee gaat ook op de zondag door; dieren moeten eten krijgen en koeien gemolken worden.
 • Ondernemend: dat zijn de Nederlandse boeren zeker, anders zou Nederland niet de op een na grootste voedselexporteur van de wereld zijn.
 • Zuchtend onder regels en belastingen: Misschien kan Engelen eens bij een boer langsgaan om een rondleiding te krijgen door het woud van regels. Aanbevolen: een jaarlijks terugkerend bezoek om op de hoogte te blijven van steeds nieuwe regels.
 • Groot belang voor de economie: Inclusief de toeleveranciers en de verwerkende industrie, is de landbouw 7,5 procent van de Nederlandse economie. Is dat veel? Ligt eraan hoe je rekent, maar het is zeker niet verwaarloosbaar. Voor meer info: het NRC had er een grondig artikel over.
 • Cruciaal voor de voedselvoorziening: mensen moeten nu eenmaal eten, en er is een levendige handel in voedsel. Niet alles wat hier gegeten wordt, is door Nederlandse boeren geproduceerd, en omgekeerd: niet alles wat Nederlandse boeren produceren, wordt hier gegeten. Dat de boeren belangrijk zijn voor de voedselvoorziening – zowel voor binnen- als buitenland – is duidelijk.

Volgens de Algemene Rekenkamer is de bio-industrie een subsidieslurpende sector en verdienen boeren bovengemiddeld goed. Bovendien zijn sommige boeren schatrijk. Volgens het CBS is een op de vijf van de 112.000 miljonairs die Nederland kent boer. En dat zijn ook precies de boeren die in de top vijftien van stikstofuitstoters staan die De Groene vorige week publiceerde.

Ja hoor, subsidieslurpers en boeren die miljonair zijn.
Dat hele subsidiesysteem is opgetuigd omdat alles zo nodig gereguleerd moest worden. Boeren zitten in een keurslijf en krijgen nauwelijks geld voor hun producten: zoals ik al eerder schreef worden de prijsverhogingen voor de consument al dertig jaar niet aan de boeren doorberekend. En dan klagen dat boeren subsidies nodig hebben…
Overigens moet zelfs met subsidies 36% van de boeren rondkomen van minder dan het minimumloon. Want ja, je kunt op papier miljonair zijn omdat je grond, gebouwen en machines bezit, maar wat zit er in je portemonnee?
Selectief met cijfers.

Ook op het economische belang van de bio-industrie valt veel af te dingen. Zo draagt de agrarische sector voor slechts 1,4 procent bij aan de Nederlandse economie. En werken er maar 170.000 mensen in de agrarische sector, ongeveer twee procent van de beroepsbevolking. En dat is inclusief land- en tuinbouw.

En weer is Engelen selectief met cijfers.
Je kunt de agrarische sector ruimer of krapper definiëren. Alleen de boeren zelf? Of ook de verwerkende industrie en toeleveranciers zoals de zuivelindustrie en veevoerproducenten? Natuurlijk koos Engelen voor de krapste definitie om zijn betoog overtuigender te maken, maar 7,5% is realistischer dan 1,4% en er werken dan geen 170.000 mensen in deze sector, maar 810.000 mensen, negen procent van de beroepsbevolking. Maar als je de boeren als onbetekenend en parasitair wilt neerzetten, past de krapste benadering natuurlijk beter in het narratief.

Datzelfde geldt voor de exportcijfers. Van de 90 miljard euro die de sector vorig jaar exporteerde, kwam ongeveer een derde voor rekening van wederdoorvoer. En is een onbekend percentage toe te schrijven aan exotische goederen als koffie, thee en cacao die hier (licht) worden bewerkt.

Engelen citeert duidelijk uit het NRC-artikel, alleen kleurt hij graag de cijfers nog wat bij. In het artikel staat: van de Nederlandse export van 90,3 miljard euro is 24,9 miljard euro wederuitvoer. Daar maakt hij van dat een derde (33,3%) op het conto van wederdoorvoer komt, dat klinkt natuurlijk altijd beter dan 27,6%.

Tot slot is ook het argument dat de Nederlandse boeren ons voeden flauwekul. Pakweg tachtig procent van hun jaarlijkse productie van 110 miljard euro is bestemd voor de export. En van de 46 miljard euro die huishoudens per jaar aan voeding besteden komt 36 miljard uit het buitenland. Als onze boeren ons daadwerkelijk zouden voeden, zouden ze toe kunnen met minder dan de helft van het huidige landbouwareaal.

En hier is Engelen verbazend bekrompen. Boeren zijn ondernemers, die drijven handel. Is handel ineens fout? Moet Nederland de grenzen sluiten en geheel zelfvoorzienend worden?
Onze boeren produceren voor binnen- en buitenland, en wij halen weer zaken in huis die onze boeren niet produceren. Zo is – dacht ik – het aantal bananenplantages in Nederland vrij gering. Als dergelijke handel niet meer mag, zullen veel mensen veroordeeld worden tot een nogal eenzijdig menu.
Overigens: Juist een klimaatactivist en dierenliefhebber als Engelen zou blij moeten zijn dat de Nederlandse boeren zo’n groot deel van de wereldmarkt voor hun rekening nemen. Elke Nederlandse kip die verkocht wordt, scheelt weer een plofkip uit Oekraïne. Om het maar helemaal niet te hebben over de ammoniakuitstoot van kippenboerderijen daar.

In het Nederland van Rutte is het een bekend tafereel geworden. Grootbedrijven die retorisch hun economisch belang oppompen om lagere belastingen af te dwingen. Banken die hun bijdrage aan de economie gebruiken om de belastingbetaler een ongekend forse poot uit te draaien. En fiscalisten die hun politieke vrienden weten te bewegen het Nederlandse belastingparadijs koste wat het kost tegen buitenlandse pressie te verdedigen. En elke keer zijn het keurige middenpartijen die als de pr-machines ervan fungeren. Het maakt een karikatuur van onze democratie. Na tien jaar vvd is Nederland net zo corrupt geworden als de partij zelf.

Waarheden als koeien, die echter weinig met de koeien van de boeren te maken hebben.

Deze keer is ook de rechtsstaat in het geding. Burgers die vorige week de Stadhouderskade bezetten konden zes uur in de cel zitten en kregen een boete van 380 euro aan hun broek. Studenten die vorig jaar het P.C. Hoofthuis bezetten werden hardhandig gearresteerd en in de cel gesmeten. En nog vers in het geheugen: de behandeling die de Maagdenhuisbezetters in 2015 van de ME ten deel viel.

Hahaha!!
Even het geheugen opfrissen.
Die Extinction ‘rebellen’ hoopten gearresteerd te worden, en gingen dus op de Stadhouderskade demonstreren waar dat niet mocht. Ambulances konden er bijvoorbeeld niet door. Citaat uit TrouwDe demonstranten weigerden te vertrekken vanaf de plek voor het Rijksmuseum waar ze van de gemeente geen actie mogen voeren. Ze kregen dus de kans vrijwillig te vertrekken, maar weigerden dat. En ja, toen werden er mensen gearresteerd.
Dan de bezetting van het P.C. Hoofthuis. De studenten hadden ingebroken (en voor zo’n kleine 90.000 euro schade aangericht) en toen burgemeester Halsema hoogstpersoonlijk kwam vertellen dat het College van Bestuur in De Balie op ze zat te wachten om het gewenste gesprek te voeren, weigerden de studenten te vertrekken. Is het dan vreemd dat ze gearresteerd worden? En als ze zich dan verzetten, ja, dan worden ze opgepakt, geboeid, en weggedragen.
Tenslotte die arme Maagdenhuisbezetters waar Engelen zo mee te doen heeft. Deze studenten hebben het Maagdenhuis zes weken lang bezet gehouden en in die tijd hebben ze van alles gestolen en vernield, de schade bedroeg zo’n 668.000 euro. Natuurlijk wilden ook deze studenten allerlei toezeggingen van de universiteiten, met als meest bizarre dat ze compensatie voor gemiste studiepunten wilden hebben… Ze waren niet tevreden te stellen en tja, toen kwam de ME. Na zes weken. De schade is trouwens – net als bij de bezetters van het P.C. Hoofthuis – niet op hen verhaald.
En met deze acties gaat Engelen nu de boeren vergelijken. Inderdaad een schril contrast!

Het contrasteert schril met de reacties op de boerenterreur. Inrijden op politiepaarden, afzettingen omverrijden, duizend kilometer file veroorzaken, wetenschappers van het rivm intimideren, voordeuren van provinciehuizen intrappen.

Boerenterreur. Studenten die vernielingen aanrichten en stelen, dat is natuurlijk geen terreur, net zo min als klimaatactivisten die ambulances niet doorlaten. En dan de voorbeelden van ‘boerenterreur’…

 • Inrijden op politiepaarden. Heeft u de beelden gezien? Eén trekker die per ongeluk één politiepaard licht raakte waarop het dier verschrikt weg sprong. Ongedeerd, overigens.
 • Afzettingen omver rijden, klopt, hoera! Een echt feit. Gefeliciteerd.
 • Duizend kilometer file veroorzaken, klopt alweer!
 • Wetenschappers van het RIVM intimideren. Vreemd. De wetenschapper in kwestie leek eerder geïntimideerd te worden door de minister. Hij wilde namelijk met de boeren op het podium praten en de hand schudden, maar… dat mocht niet van zijn baas. De boeren waren verontwaardigd dat hij was weggelopen, en toen legde hij uit dat hij zijn baas moest gehoorzamen. Over onafhankelijkheid gesproken.
 • Tenslotte: voordeuren van provinciehuizen intrappen. Alweer meervoud. Misschien moet Engelen eens naar zijn ogen laten kijken, want hij ziet paarden (meervoud) waar er maar een was, en nu weer deuren en provinciehuizen waar er maar een was. En nee, een deur inbeuken is niet handig. Maar het is ook niet bevorderlijk voor de discussie om zo selectief met cijfers te zijn als Engelen in dit stuk voortdurend is.

Overigens, Ewald Engelen kan gerust zijn: boeren die de wet overtreden, worden gewoon gearresteerd. Of ze – net als die studentenbezetters – ook wegkomen zonder schade te hoeven vergoeden zal blijken.

De beloning is sympathie van middenpartijen als vvd en cda, provincies die schielijk handhaving van de stikstofnorm opschorten en een quasi gouvernementele koepel als lto die bewonderend meldt leden ‘die hun tanden hebben laten zien’ (lees: leden die zich schuldig hebben gemaakt aan wetsovertreding) niet te zullen royeren.

De overheid is inderdaad nu pas naar de boeren gaan luisteren. Slechte zaak, want dat hadden ze eerder moeten doen. Inmiddels heeft de Kamer zich alsnog laten informeren, en volgens de uitgenodigde wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten is het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt, op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren.
Terecht dus, dat deze handhaving is opgeschort.

En dat gaat dan over een sector die zich al decennia niets aantrekt van God noch gebod, die illegale staluitbreidingen doodnormaal vindt, en die zich niets gelegen laat liggen aan dierenwelzijnsregels.

Voor een sector die zich al decennia niets aantrekt van God noch gebod hebben de boeren anders een aardige prestatie geleverd op dat vermaledijde stikstofdossier. Zoals ik net al schreef: sinds 1990 is de stikstofuitstoot met 64% gedaald en de ammoniakuitstoot met 65%.
Die cijfers noemt Engelen natuurlijk niet, want ja: selectief.
Dan de illegale staluitbreidingen en ‘zich niets gelegen laten liggen aan dierenwelzijnsregels’… Het is weer van het niveau: mijn buurman slaat zijn vrouw, dus alle vrouwen worden geslagen.

Meten met twee maten: het botst met alle principes van rechtsstatelijkheid.

Er botst inderdaad iets met alle principes van rechtsstatelijkheid, zoals één van de advocaten bij de hoorzitting zei: ‘De maatregelen leveren rechtsonzekerheid op voor boeren. Het is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om te zeggen ‘we gaan door met deze modellen en zoek het maar uit bij de rechter’.’
Na deze closeread durf ik gerust te stellen dat Ewald Engelen hier degene is die met twee maten meet.

Natuurlijk heeft hij recht op zijn mening. Hij heeft het volste recht om tegen de bio-industrie zijn, om vegetariër te zijn, om actie te voeren voor het klimaat.
Maar als je over al deze zaken in discussie wilt, wees dan tenminste eerlijk in je beweringen.

Bron:https://saltmines.nl/

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Algemeen

De Epstein-medewerker waar niemand het over heeft: de IDF-linked Bond Girl die de Britse NHS infiltreert

Published

on

epstein

Oorspronkelijk gepubliceerd op Vocal.Media, was dit zwaar gecensureerde artikel het eerste deel van een trilogie waarin Nicole Junkermann werd onderzocht en haar banden met Jeffrey Epstein, de Israëlische inlichtingendienst en de Britse NHS Healthtech Advisory Board onder leiding van de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock MP onderzocht. Dit artikel werd uiteindelijk verwijderd en gecensureerd door Vocal.Media. Nu opnieuw gepubliceerd op Indignatie.nl, waar censuur uit den boze is.

Dit artikel lees je gratis. Als het bevalt kun je onderaan een kleine bijdrage doen, zodat ik dit soort artikelen kan blijven schrijven

Ik heb een verhaal te vertellen. Een verhaal dat mijn hart doet bonzen en mijn bloeddruk doet stijgen terwijl ik elk woord typ. Een waargebeurd verhaal van een vrouw van grote rijkdom en macht, die verschillende keren op Jeffrey Epstein’s “Lolita Express” privéjet reed. Ze lijkt een in Duitsland geboren Israëlische inlichtingendienst van de staat te zijn, gevestigd in Londen. Een ex-model wiens naam verscheen in de Panama Papers van de Mossack Fonseca-lekken en die verwikkeld raakte in een FIFA-corruptieschandaal met Sepp Blatter en zijn familie. Ze is misschien het dichtstbijzijnde voorbeeld dat je zou kunnen vinden voor een echte ‘Bond Girl’. Toch is ze voor de meesten van ons bijna volledig onbekend.

Deze dame is onlangs de NHS geïnfiltreerd via het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg met de hulp van Matt Hancock MP, en haar aanwezigheid betekent een grote bedreiging voor de gegevensbeveiliging van elke burger van het Verenigd Koninkrijk. Elk stukje data over jou, je gezondheidsproblemen, je bloedgroep, het model van de draadloze pacemaker die je in leven houdt, elk detail van elk gênant medisch probleem in de handen van het Israëlische staatsapparaat en mogelijk verkocht aan de hoogste bieder. Je denkt misschien dat dit jou niets aangaat. Waarom zou je je zorgen moeten maken over een buitenlandse extreemrechtse regering waarvan bewezen is dat ze zich bemoeit met de zaken van ons land? Uw gegevens zouden toch nutteloos voor hen zijn? Maar dat is niet meer de wereld waarin we leven. Big data is de moderne goudkoorts. De psychologen en marketingagenten hebben geleerd hoe ze je dingen kunnen laten kopen; de volgende stap is dat ze het met succes beheersen om jou dingen te laten doen, en voor dat soort controle over mensen hebben ze de gegevens van iedereen nodig.

Toen ik voor het eerst onderzoek deed naar de zaak Jeffrey Epstein, bladerde ik door elk stuk officiële documentatie dat beschikbaar was. Ik wist wat ik zocht en hoe gevaarlijk het was. Ik was begonnen met het identificeren van staatseigendommen door hun bewegingen, acties, associaties en door ouderwets speurwerk. Ik was geïnteresseerd in het identificeren van MI5- of MI6-agenten, de Israëlische Mossad, de CIA of enig ander onderdeel van een spionageapparaat van een natiestaat. Het is misschien wel een van de gevaarlijkste hobby’s op aarde, spionnenjacht, en als ik eerlijk ben, weet ik niet eens zeker waarom ik het doe. Hoe dan ook, Jeffrey Epsteins geliefde deal was waarschijnlijk wat ze zouden geven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Epstein was een perfecte plek om te beginnen met vissen op potentiële spoken.

Zodra ik iemand heb gevonden waarvan ik vermoed dat hij betrokken is bij spionage, zal ik alle bestaande informatie over die persoon opsporen en het verhaal van hun leven zo goed mogelijk opbouwen. Ik leer elke bekende gewoonte die ze hebben en in plaats van onmiddellijk een artikel over hen te schrijven, blijf ik gewoon hun activiteiten met belangstelling volgen. Ik volg al een paar jaar veel potentiële statelijke actoren. Ik heb ook een paar goede verhalen gemist door te lang te wachten. Maar ik wil je niet alleen het verleden laten zien, maar ik wil je het heden laten zien, en misschien zelfs de toekomst.

Onderzoeksmanifest

epstein
Het Epstein-vluchtmanifest onthult de Junkermann-connectie met de mensenhandel in pedofielen

In de Epstein-zaak was een van de beste bewijsstukken die beschikbaar waren voor onderzoekers het  vluchtmanifest  voor zijn machine voor het molesteren van kinderhandel. Er waren veel gecodeerde initialen en een paar bekende namen vermeld in de officiële documentatie. Zoals u waarschijnlijk al weet, hadden  Bill Clinton en zijn agenten van de geheime dienst  bij vele gelegenheden de beruchte “Lolita Express” gereden. Ook Naomi Campbell, Kevin Spacey, Alan Dershowitz en Chris Tucker vlogen in het vliegtuig met de miljardair zedendelinquent.

We bouwen allemaal herkenbare gedragspatronen op in de loop van de tijd. Wanneer u iemand onderzoekt, begint u meestal met het identificeren van deze patronen en zoekt u vervolgens naar eventuele afwijkingen van de verwachte resultaten. In het vluchtmanifest van Epsteins vliegtuigen was een patroon dat zichtbaar was uit de beschikbare informatie, hoe hij zijn privéjet zou gebruiken. Hij zou het vliegtuig om twee hoofdredenen gebruiken. Meestal zou hij zichzelf en een aantal van zijn entourage naar een bestemming vliegen, of hij zou mensen vliegen om hem te ontmoeten. De zeldzaamste gebeurtenis was wanneer Epstein zou vliegen zonder zijn gebruikelijke entourage en slechts één andere passagier. Er was maar één naam die uit het vluchtmanifest sprong als een goed voorbeeld van wanneer Epstein afwisselde van zijn routine. Zijn tweede ontmoeting met Nicole Junkermann.

Anno 2019 is de huidige zakelijke portfolio van Nicole Junkermann zeer indrukwekkend. Ze wordt vaak omschreven als een ex-model, ondernemer en investeerder, maar mevrouw Junkermann is veel meer dan alleen wat je op het eerste gezicht ziet. Nicole Junkermann, geboren op 27 april 1975 in Düsseldorf, Duitsland, studeerde bedrijfskunde aan de Internationale Universiteit van Monaco en ging vervolgens Management Development studeren aan de prestigieuze Harvard Business School in de Verenigde Staten. Naast haar vele talenten is ze meertalig en spreekt ze Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. In 1998, na haar afstuderen aan de Universiteit van Monaco, was ze mede-oprichter van “Winamax”, een vroeg online gamingplatform dat bestond voordat online gamingregulering een prioriteit werd voor de autoriteiten.

epstein
De toenmalige President en Chief Executive bij Infront Sports and Media, Phillipe Blatter.

In 2002 verwierf Junkermann de rechten voor het WK 2006 in Duitsland met haar relatief nieuwe bedrijf Infront Sports and Media. Het bedrijf was in die tijd vooral bekend om zijn president en chief executive,  Philippe Blatter , de neef van  Sepp Blatter , de toenmalige president van de FIFA. Door dit openlijke corrupte nepotisme werd Junkermann’s Infront Sports and Media het bedrijf om de tv-rechten voor toekomstige grote FIFA-toernooien op de markt te brengen. Het bedrijf verwierf vervolgens de rechten op alle WK’s van de FIFA, en hoewel deze deal in 2006 werd afgezwakt, gaf de FIFA Infront in 2011 opnieuw toestemming om de tv-rechten op de Aziatische markten te verkopen voor de Wereldbeker 2018 en 2022. kopjes.

Tijdens haar tijd bij Infront Sports and Media werd Junkermann drie keer betrapt op het vliegen op Jeffrey Epstein’s “Lolita Express”. De eerste geregistreerde vlucht, op 22 maart 2002, zou ze delen met Epstein, Sean Koo en een andere passagier, maar het is haar tweede reis die er echt uitspringt. Op zaterdag 31 augustus 2002 zouden Jeffrey Epstein en Nicole Junkermann alleen van Paris Le Bourget Airport naar Birmingham Airport in het Verenigd Koninkrijk vliegen. Ze zouden op maandag 2 september 2002 via dezelfde route terugkeren naar Parijs. Voor Jeffrey Epstein is het zeer ongebruikelijk om te vliegen zonder zijn normaal aanwezige entourage. Dus wat gebeurde er dat weekend? Ik heb veel onderzoek gedaan naar deze data, maar tot nu toe heb ik geen antwoorden.

Dit artikel lees je gratis. Als het bevalt kun je onderaan een kleine bijdrage doen, zodat ik dit soort artikelen kan blijven schrijven

Op dat moment was Junkermann 27 jaar oud, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat ze aan het daten waren, aangezien iedereen weet dat Jeffrey Epstein niet geïnteresseerd is in volledig seksueel ontwikkelde volwassenen. Het vinden van deze anomalie op het vliegtuigmanifest van Epstein moedigde me aan om dieper in het leven van Nicole Junkermann te kijken, en onder andere of ze al dan niet banden had met een staatsinlichtingendienst. Waren Junkermann en Epstein om onschuldige redenen alleen bijeen? Hoewel Junkerman al veel investeringen had gedaan, probeerde ze misschien meer geld te krijgen van een enthousiaste investeerder als Epstein. Hoe Epstein oorspronkelijk zijn miljarden vergaarde, is op zich nog steeds een nogal duister onderwerp.

Wat ook de reden was waarom deze twee ongelooflijk rijke mensen samen waren, deze ontmoeting was heel privé. Junkermann had ook net het programma voor managementontwikkeling van Harvard University afgerond, en Jeffrey Epstein had een spraakmakende relatie met Harvard, wat ertoe leidde dat hij in 2003  geld doneerde  aan het Ivy League-college, terwijl hij verklaarde dat hij de school $ 30 miljoen aan financiering had gegeven , een claim die  later onjuist bleek te zijn . Gebruikte Epstein de beroemde Amerikaanse universiteit om te rekruteren voor zijn eigen bedrijven of andere belangen?

Later meer Epstein, maar in de eerste plaats ging ze door met de carrière van Junkermann en richtte ze in 2005 een private equity-fonds op gericht op media- en sportinvesteringen in Azië en Europa, genaamd “United in Sports”, en slaagde erin om in 2007 € 242,2 miljoen op te halen voor de onderneming. een ander project, Infront Sports and Media, werd uiteindelijk in 2011 voor 600 miljoen euro verkocht aan een Europese participatiemaatschappij,  Bridgepoint . In dat jaar was Nicole Junkermann officieel een van de populairste investeerders ter wereld geworden. Sinds haar allereerste aanwinsten waar ik al naar verwees, heeft Junkermann geïnvesteerd in of gekocht:  Shanghai Really Sports ,  Ziggurat , Thousand-Child,  Aloha ,  Jobbio ,  Emoticast , Elvie , Auctionata, Coindrum,  Spoon Guru , Optiopay ,  Grabyo ,  Magnum Global Ventures ,  Songza , tausendkind,  Revolut ,  Sentient Technologies ,  Here be Dragons , Soundtrack Your Brand, Groq, Catapult, Delivery Club, Relate IQ,  DollarShaveClub ,  Bruhouse Brewery , Cage Warriors, Eagle Alpha, Gokixx, Rebuy.de, Travelbird, Healthtech Digital,  OWKIN  en Reporty Homeland Security die Carbyne911 zouden worden  . De laatste vier van deze bovengenoemde bedrijven zijn van aanzienlijk belang.

De Israëlische inlichtingendienst

 

epstein
Het originele Carbyne911-bord met Junkermann en haar mede-oprichters van de Israëlische Unit 8200

De link tussen Nicole Junkermann, de Israëlische staatsinlichtingendiensten en de Israeli Defence Force is niet zwak. De onheilspellende naam ” Reporty Homeland Security ” was de eerste incarnatie van wat nu is omgedoopt tot ” Carbyne911 ” en wordt eenvoudigweg “Carbyne” genoemd. Beschreven als een “wereldwijde leider in technologie voor openbare veiligheid”, is Carbyne een app voor het afhandelen van oproepen waarmee u onder andere elke lopende noodsituatie rechtstreeks naar de reagerende hulpdiensten kunt streamen. Het beweert, in het informatiegedeelte van een promotievideo op YouTube met de titel “Nicole Junkermann presents Carbyne”, dat het:

“bieden een plug-and-play-oplossing waarmee 911-bellers hun smartphonefuncties kunnen verbinden met de alarmcentrale, zodat de telefoniste een betere beoordeling van de noodsituatie kan maken. Locatiegegevens, audio-, camera- en videotoegang kunnen worden gedeeld, waardoor de operator meer details over de situatie krijgt. Het gebruik van de oplossing van Carbyne stelt noodbeheerteams in staat om hun gevallen beter te beoordelen en het gebruik van stroomafwaartse hulpdiensten te verbeteren.”

Ze beloven het gebruik van persoonlijke gegevens, locatiegegevens, live video, gegevens van omringende draagbare technologie en zelfs informatie van geparkeerde slimme auto’s te combineren om meer informatie te leveren aan de hulpdiensten die zouden moeten reageren. Ze kunnen je locatie bepalen, zelfs binnenshuis, tot op een meter afstand, en ze beweren dat ze zelfs gegevens kunnen verzamelen van verbroken oproepen. Ze vermelden echter niet hoe ze toestemming zullen krijgen om dergelijke massa’s beschikbare gegevens te gebruiken. Wie zijn deze engelen achter deze revolutionaire technologie die tussen een slachtoffer en de hulpdiensten wil komen?

Een van de directeuren van Carbyne is Nicole Junkermann . De voorzitter van de raad van bestuur is  Ehud Barak , de 10e premier van Israël, de 14e stafchef van de Israëlische strijdkrachten, voormalig minister van Defensie en voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst voor Israël. Ehud Barak heeft een lange geschiedenis als een van de meer publieke gezichten van Israëlische geheime operaties. Voordat hij premier werd, was Ehud Barak een grote naam in de IDF. In de jaren 70 leidde hij vele operaties, waaronder het beroemd vermommen van zichzelf als vrouw om leden van de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) te vermoorden. Ehud Barak is al in verband gebracht met Epstein, en Benjamin Netanyahu heeft geholpen om die banden te benadrukken voor zijn eigen politieke gewin.

epstein
Nicole Junkermann verschijnt uit de schaduw voor de Carbyne911-fotoshoot
epstein
Oorspronkelijke voorzitter van de raad van bestuur voor Carbyne911, Ehud Barak had zeer nauwe banden met Epstein
epstein
Pinchas Buchris, voormalig hoofd van het Israëlische Ministerie van Defensie
epstein
Amir Elichai blijft prominent aanwezig in de huidige raad van bestuur van Carbyne911
epstein
Alex Dizengof werkte oorspronkelijk aan de ontwikkeling van cyberbeveiligingssoftware voor de Israëlische premier

Junkermann’s infiltratie van de Britse NHS en zijn “Big Data”

epstein
De enige kleine foto van de Healthtech Advisory Board van .gov

Ik heb Nicole Junkermann aandachtig gevolgd terwijl ze veel startende technologiebedrijven opkocht en eind 2018 werd mijn ergste angst werkelijkheid. Matt Hancock , parlementslid voor West Suffolk en staatssecretaris voor Gezondheid en Sociale Zorg in het VK, benoemde Nicole Junkermann tot lid van de  Healthtech Advisory Board . Voor de overgrote meerderheid van de mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, is de NHS een instelling die we koesteren en aanbidden. Velen van ons zullen de National Health Service met ons leven beschermen, want dat heeft het voor ons gedaan in onze donkerste dagen.

De Healthtech Advisory Board wordt beschreven als een verzameling van clinici, academici en IT-experts. Op de officiële website van de overheid staat: “het bestuur zal bekijken hoe de NHS het potentieel van technologie kan benutten en een cultuur van innovatie kan creëren, met als doel de patiëntresultaten te verbeteren en de werklast voor NHS-personeel te verminderen.” Het vermeldt niet waarom het een aan de Israëlische inlichtingendienst gekoppelde durfkapitalist nodig heeft die bij meerdere schandalen betrokken is geweest. Hun eerste officiële vergadering vond plaats op 19 november 2018 – zie bijlage I voor de andere leden van de Healthtech Advisory Board.

De twee leden die van belang zijn met betrekking tot dit artikel zijn Nicole Junkermann en  Parker Moss , de laatste is de Chief Business Officer bij  OWKIN , een van de vele bedrijven in Junkermann’s uitgebreide portfolio. OWKIN is een AI-startup die machine learning gebruikt om medisch en biologisch onderzoek te verbeteren. Op zichzelf zou het bedrijf waarschijnlijk perfect passen bij de toekomst van de NHS, maar vanwege de connectie met Nicole Junkermann en de Israëlische inlichtingendienst, moet OWKIN worden gezien als een te groot risico voor de gegevensbescherming voor NHS-gebruikers.

epstein
NJF Holdings-website kondigt NHS big data-overwinning aan

Op 16 juni 2019 publiceerde de NJF Holdings-website van Nicole Junkermann een artikel, oorspronkelijk gepubliceerd in de  Telegraph , onder de titel ” London Hospital’s Could Bied Patient Data to Google-backed AI Startup in a Bid to Develop Better Drugs .” Het was precies zoals ik had verwacht. De ingewikkelde titel was een eerbetoon aan het feit dat OWKIN al NHS-patiëntgegevens was beloofd, en ze kondigen dit al vol vertrouwen aan aan hun investeerders en hun andere medewerkers. We moeten Matt Hancock oproepen om Nicole Junkermann met onmiddellijke ingang uit de Healthtech Advisory Board te verwijderen, en we zouden moeten onderzoeken hoe NHS-gegevens kunnen worden beschermd tegen vijandige buitenlandse inlichtingendiensten.

Dit artikel lees je gratis. Als het bevalt kun je onderaan een kleine bijdrage doen, zodat ik dit soort artikelen kan blijven schrijven

Junkermann en Epstein – Conclusies

Ik geloof dat de toekomstige ontsluiting van eerder verborgen bewijs zal bevestigen dat Jeffrey Epstein voor meerdere inlichtingendiensten heeft gewerkt. Maar hij is hoogstwaarschijnlijk gerekruteerd door de Israëlische staat. Junkermann is erin geslaagd te voorkomen dat haar connecties met Epstein tot nu toe in de openbaarheid kwamen. Maar ze is bedreven in het controleren van haar openbare profiel. Nicole Junkermann is de afgelopen acht jaar machtiger geworden en ik heb gezien dat negatieve informatie over haar eerdere schandalen uit de zoekresultaten is verwijderd. Ga jezelf controleren. Typ Nicole Junkermann in op Google Zoeken en doorloop alle artikelen die verschijnen. Ze zijn overweldigend positief, of hebben gewoon betrekking op een van haar bedrijven, en dit is heel anders dan wat u slechts een paar jaar geleden zou hebben gevonden. Toen ik Nicole Junkermann voor het eerst begon te onderzoeken, waren er veel negatieve artikelen die allemaal zijn verdwenen. Ik weet niet eens zeker of dit verhaal het zal overleven.

Bijlage I

De andere leden van de Healthtech Advisory Board zijn:

 • Rachel Dunscombe, die de CEO was van de NHS Digital Academy en Director for Digital voor Salford Royal NHS Group, maar sinds haar benoeming in de Healthtech Advisory Board, is ze ook toegetreden tot KLAS Arch Collaborative als hun wereldwijde (niet-Amerikaanse) leider en senior Tech Evangelist.
 • Manoj Badale OBE die wordt beschreven als een Digital Venture Builder en zakelijke banden heeft met de familie Murdoch.
 • David Gann CBE Vice President of Innovation bij Imperial College London.
 • Sir Mark Walport, een Engelse medische wetenschapper en voormalig wetenschappelijk adviseur van de Britse regering van 2013 tot 2017.
 • Nicola Blackwood, de barones van North Oxford en lid van het House of Lords.
 • Roger Taylor, voorzitter van het Center for Data Ethics and Innovation.
 • Jeni Tennison OBE, Chief Executive Officer bij het Open Data Institute en hoofdontwikkelaar voor legistlation.gov.uk.
 • Dan Sheldon, hoofd van Well Digital.
 • Daniel Korski CBE, voormalig adviseur van de regeringen van David Cameron en Hamid Karzai – en is iemand  die een eigen artikel verdient .
 • Michelle Brennan, president van Johnson and Johnson, een van de farmaceutische zwaargewichten.

PS Sinds het schrijven van dit artikel in 2020 maakt Nicole Junkermann gebruik van verschillende continentale Europese rechtbanken om de inhoud te laten verwijderen en censureren. Ze heeft een regionale rechtbank in Berlijn gebruikt om het artikel het zwijgen op te leggen en heeft geprobeerd mij haar juridische kosten te laten betalen voor haar Orwelliaanse actie. Junkermann heeft rechtbanken gebruikt om interviews af te nemen die ik over dit onderwerp heb gegeven aan Ed Opperman, Jason Bermas en Tony Gosling. Haar acties met betrekking tot dit artikel hebben me ertoe gebracht nog twee artikelen te schrijven die de Junkermann-trilogie vormen. Elk van deze artikelen wordt voor bewaring overgedragen aan Indignatie en SDB-servers om te voorkomen dat ze permanent uit het record worden verwijderd. Ik dank iedereen die dit artikel in eerste instantie heeft gedeeld en degenen die dit blijven doen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Alle wegen leiden naar donkere winter

Published

on

winter

De leiders van twee controversiële pandemiesimulaties die slechts enkele maanden voor de Coronavirus-crisis plaatsvonden – Event 201 en Crimson Contagion – delen een gemeenschappelijke geschiedenis, de biowarfare-simulatie Dark Winter uit 2001. Dark Winter voorspelde niet alleen de miltvuuraanvallen van 2001, maar sommige van de deelnemers hadden duidelijke voorkennis van die aanvallen.

De leiders van twee controversiële pandemiesimulaties die slechts enkele maanden voor de Coronavirus-crisis plaatsvonden – Event 201 en Crimson Contagion – delen een gemeenschappelijke geschiedenis, de biowarfare-simulatie Dark Winter uit 2001. Dark Winter voorspelde niet alleen de miltvuuraanvallen van 2001, maar sommige van de deelnemers hadden duidelijke voorkennis van die aanvallen.

Tijdens het presidentschap van George HW Bush in het begin van de jaren negentig gebeurde er iets verontrustends in de beste onderzoeksfaciliteit voor biologische oorlogsvoering van de VS in Fort Detrick, Maryland. Exemplaren van zeer besmettelijke en dodelijke ziekteverwekkers – waaronder miltvuur en ebola – waren uit het laboratorium verdwenen, in een tijd waarin laboratoriummedewerkers en rivaliserende wetenschappers werden beschuldigd van gerichte seksuele en etnische intimidatie en verschillende ontevreden onderzoekers als gevolg daarvan waren vertrokken.

Naast ontbrekende monsters van miltvuur, ebola, hanta-virus en een variant van aids, waren twee van de ontbrekende exemplaren bestempeld als “onbekend” – “een eufemisme van het leger voor geheim onderzoek waarvan het onderwerp geheim was”, aldus rapporten . De overgrote meerderheid van de verloren exemplaren is nooit teruggevonden en een woordvoerder van het leger zou later beweren dat het “waarschijnlijk was dat sommigen gewoon bij het afval werden gegooid”.

Een intern onderzoek van het leger in 1992 zou onthullen dat een werknemer, luitenant-kolonel Philip Zack, was betrapt op camera die in het geheim het laboratorium binnenkwam om “ongeautoriseerd onderzoek uit te voeren, blijkbaar met miltvuur”, zou de Hartford Courant later melden. Desondanks zou Zack doorgaan met onderzoek naar infectieziekten voor farmaceutische gigant Eli Lilly en gedurende de jaren negentig samenwerken met het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID).

De Courant had ook opgemerkt dat: “Een numerieke teller op een stuk laboratoriumapparatuur was teruggedraaid om het werk te verbergen van de mysterieonderzoeker [later bleek Zack te zijn], die het verkeerd gespelde label ‘antrax’ in het elektronische geheugen van de machine had achtergelaten. . ” In het rapport van de Courant werden de uiterst lakse veiligheidscontroles en chaotische desorganisatie nader toegelicht die toen kenmerkend waren voor het laboratorium van het US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) in Fort Detrick.

Ditzelfde laboratorium zou, een decennium later, officieel worden bestempeld als de bron van de miltvuursporen die verantwoordelijk waren voor de miltvuuraanvallen in 2001, aanvallen waarvan officieel wordt gezegd dat ze het werk zijn geweest van een ‘gestoorde’ USAMRIID-onderzoeker, ondanks dat ze aanvankelijk de schuld kregen. over Saddam Hoessein en Irak door hoge regeringsfunctionarissen en reguliere media. Die aanvallen doodden 5 Amerikanen en maakten er 17 misselijk van.

Maar toen het onderzoek naar de miltvuuraanvallen van 2001 zich ontvouwde, kwamen er al snel beschuldigingen van grote Amerikaanse kranten naar voren dat de FBI opzettelijk de sonde saboteerde om de Anthrax-aanvaller te beschermen en dat de CIA en de Amerikaanse militaire inlichtingendienst hadden geweigerd mee te werken aan het onderzoek. De FBI sloot haar onderzoek naar de miltvuuraanvallen van 2001, bijgenaamd “Amerithrax”, pas in 2010 officieel af en aspecten van dat onderzoek blijven nog steeds geheim.

Meer recent, afgelopen juli, zou hetzelfde laboratorium in Fort Detrick worden gesloten door de CDC, nadat was vastgesteld dat onderzoekers “geen nauwkeurige of actuele inventaris bijhielden” voor gifstoffen en “niet konden beveiligen tegen ongeoorloofde toegang tot geselecteerde middelen. ” De sluiting van het laboratorium vanwege de talrijke inbreuken op bioveiligheidsprotocollen zou voor het Congres verborgen blijven en de faciliteit zou in november omstreden gedeeltelijk heropend worden voordat alle geïdentificeerde bioveiligheidsproblemen waren opgelost.

Op dezelfde dag dat het lab controversieel werd toegestaan ​​om gedeeltelijk te heropenen, wat het resultaat was van hevig lobbyen van het Pentagon, meldden lokale nieuwsuitzendingen dat het lab vorig jaar ’twee keer doorbraken’ had geleden, hoewel de aard van die inbreuken en de betrokken pathogenen werden geredigeerd in het rapport van de inspectiebevindingen dat werd verkregen door de Frederick News Post . Met name werkt USAMRIID sinds de jaren tachtig nauw samen met virologen en virologielaboratoria in Wuhan, China, waar het eerste epicentrum van de huidige nieuwe gevallen van coronavirus (Covid-19) opdook. De Chinese regering heeft sindsdien beweerd dat het virus naar China was gebracht door leden van het Amerikaanse leger, waarvan leden afgelopen oktober de World Military Games in het land bijwoonden.

Dergelijke overeenkomsten tussen deze inbreuken op het laboratorium in Fort Detrick, van het begin van de jaren negentig tot 2001 tot nu, kunnen niets meer zijn dan ongelukkige toevalligheden die het resultaat zijn van een koppige federale regering en leger die herhaaldelijk hebben geweigerd om de noodzakelijke strenge veiligheidsmaatregelen af ​​te dwingen. het beste laboratorium voor biologische oorlogsvoering van het land.

Maar bij het onderzoeken van niet alleen deze bioveiligheidsincidenten in Fort Detrick, maar ook de Anthrax-aanvallen in 2001 en de huidige Covid-19-uitbraak, valt er nog een vreemde overeenkomst op: oorlogsgames op hoog niveau vonden plaats in juni 2001 die griezelig niet alleen de Anthrax voorspelden. aanvallen, maar ook het oorspronkelijke verhaal van de regering over die aanslagen en nog veel, veel meer.

Die oefening van juni 2001, bekend als ‘Dark Winter’, voorspelde ook vele aspecten van de reactie van de overheid op pandemieën die later opnieuw zouden opduiken in de simulatie ‘Event 201′ van afgelopen oktober, die een wereldwijde pandemie voorspelde die werd veroorzaakt door een nieuw Coronavirus, slechts enkele maanden voor de Covid. -19 uitbraak. Bovendien zou de Amerikaanse regering haar eigen meerdelige reeks pandemiesimulaties leiden, genaamd “Crimson Contagion”, die ook aspecten van de Covid-19-uitbraak en de reactie van de regering zouden voorspellen.

Bij nader onderzoek hebben de sleutelleiders van zowel Event 201 als Crimson Contagion niet alleen diepe en langdurige banden met de Amerikaanse inlichtingendienst en het Amerikaanse ministerie van Defensie, ze waren allemaal eerder betrokken bij diezelfde oefening van juni 2001, Dark Winter. Sommige van deze zelfde personen zouden ook een rol spelen in het “gesaboteerde” onderzoek van de FBI naar de daaropvolgende Anthrax-aanvallen en behandelen nu belangrijke aspecten van de reactie van de Amerikaanse regering op de Covid-19-crisis. Een van die personen, Robert Kadlec, kreeg onlangs de leiding over de volledige Covid-19-respons van het Amerikaanse Department of Health and Human Services (HHS), ondanks het feit dat hij onlangs en direct verantwoordelijk was voor acties die Amerikanen onnodig besmet met Covid -19.

Andere belangrijke spelers in Dark Winter zijn nu de belangrijkste drijfveren achter de massabewakingsprogramma’s voor “biologische bescherming” die momenteel worden gepromoot als een technologische oplossing voor de verspreiding van Covid-19, ondanks het bewijs dat dergelijke programma’s pandemische uitbraken zelfs verergeren . Anderen hebben nog steeds nauwe banden met de handel met voorkennis die onlangs plaatsvond onder een selecte groep Amerikaanse senatoren met betrekking tot de economische impact van Covid-19 en zullen persoonlijk profiteren van lucratieve contracten om niet slechts één, maar de meerderheid, van experimentele Covid- 19 behandelingen en vaccins die momenteel worden ontwikkeld door Amerikaanse bedrijven.

Deze onderzoeksreeks, getiteld “Engineering Contagion: Amerithrax, Coronavirus and the Rise of the Biotech-Industrial Complex”, zal deze verontrustende parallellen onderzoeken tussen de miltvuuraanvallen van 2001 en de huidige schandalen en “oplossingen” van de Covid-19-crisis, evenals de simulaties die griezelig aan beide gebeurtenissen voorafgingen. Door de hoofdrolspelers in Dark Winter van 2001 tot heden te traceren, is het ook mogelijk om de corruptie op te sporen die al decennia achter de Amerikaanse ‘biologische verdediging’ en pogingen tot voorbereiding op pandemieën op de loer ligt en die nu zijn lelijke kop opsteekt nu pandemische paniek de Amerikanen afleidt en wereldwijd publiek van de fundamenteel onbetrouwbare en eerlijk gezegd gevaarlijke individuen die de controle hebben over de reactie van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse bedrijfsleven.

Gezien hun betrokkenheid bij Dark Winter en, meer recentelijk, Event 201 en Crimson Contagion, probeert deze serie de mogelijkheid te onderzoeken dat insiders van de regering, net als de miltvuuraanvallen in 2001, voorkennis hadden van de Covid-19-crisis op een schaal die tot dusver , is niet gemeld en dat diezelfde insiders nu de reactie van de regering en de publieke paniek manipuleren om recordwinsten te oogsten en een ongekende macht voor zichzelf en controle over het leven van mensen te krijgen.

Een donkere winter daalt af

Eind juni 2001 bereidde het Amerikaanse leger zich voor op een ” donkere winter “. Op de luchtmachtbasis Andrews in Camp Springs, Maryland, kwamen verschillende congresleden, een voormalig CIA-directeur, een voormalig FBI-directeur, insiders van de regering en bevoorrechte leden van de pers bijeen om een ​​biowarfare-simulatie uit te voeren die zou voorafgaan aan zowel de aanslagen van 11 september als de Anthrax uit 2001. aanvallen binnen enkele maanden. Het simuleerde specifiek de opzettelijke introductie van pokken bij het Amerikaanse publiek door een vijandige acteur.

De simulatie was een gezamenlijke inspanning onder leiding van het John Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies (onderdeel van het Johns Hopkins Center for Health Security) in samenwerking met het Center for Strategic and International Studies (CSIS), het Analytic Services (ANSER) Institute for Homeland Veiligheid en het Oklahoma National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism. Het concept, het ontwerp en het script van de simulatie zijn gemaakt door Tara O’Toole en Thomas Inglesby van het Johns Hopkins Center samen met Randy Larsen en Mark DeMier van ANSER. Het volledige script van de oefening kan worden gelezen hier .

De naam voor de oefening is afgeleid van een verklaring van Robert Kadlec , die deelnam aan het script dat voor de oefening was gemaakt, toen hij zei dat het gebrek aan pokkenvaccins voor de Amerikaanse bevolking betekent dat “het een zeer donkere winter zou kunnen worden voor Amerika. ” Kadlec, een veteraan van de regering George W. Bush en een voormalig lobbyist voor militaire inlichtingen- / inlichtingenaannemers, leidt nu de reactie van HHS op Covid-19 en leidde de ‘Crimson Contagion’-oefeningen van de Trump-regering in 2019, die een verlammende pandemische griepuitbraak simuleerden in de VS die voor het eerst in China waren ontstaan. Kadlecs professionele geschiedenis, zijn decennia-oude obsessie met apocalyptische biowapenaanvalscenario’s en de Crimson Contagion-oefeningen zelf zijn het onderwerp van deel III van deze serie.

De Dark Winter-oefening begon met een briefing over de geopolitieke context van de oefening, waaronder inlichtingen die suggereerden dat China opzettelijk mond- en klauwzeer in Taiwan had geïntroduceerd voor economisch en politiek voordeel; dat Al-Qaeda biologische ziekteverwekkers wilde kopen die ooit door de Sovjet-Unie waren bewapend; en dat Saddam Hoessein uit Irak voormalige biowarfare-specialisten uit de Sovjet-Unie had gerekruteerd en materialen importeerde om biologische wapens te maken. Het merkt verder op dat een meerderheid van de Amerikanen zich had verzet tegen een geplande uitzending van Amerikaanse soldaten naar het Midden-Oosten, waartegen ook Irak, China en Rusland waren. Het script beweert ook dat de soldaten werden ingezet om het Iraakse leger tegen te gaan en mogelijk in te schakelen. Later, naarmate de oefening vordert,

Te midden van deze achtergrond breekt het nieuws plotseling uit dat pokken, een ziekte die al lang uitgeroeid is in de VS en wereldwijd, lijkt te zijn uitgebroken in de staat Oklahoma. De deelnemers aan Dark Winter, die de National Security Council vertegenwoordigen, leiden snel af dat pokken opzettelijk zijn geïntroduceerd en dat dit het resultaat is van een “bioterroristische aanslag op de Verenigde Staten”. Er wordt verondersteld dat de aanval “verband houdt met beslissingen die we nemen om troepen in het Midden-Oosten in te zetten”.

In tegenstelling tot wat zich momenteel ontvouwt met de Covid-19-crisis, is er in Dark Winter geen middel voor een snelle diagnose van pokken, geen beschikbare behandelingen en geen piekcapaciteit in het gezondheidszorgsysteem. De uitbraak verspreidt zich snel naar tal van andere Amerikaanse staten en over de hele wereld. Ziekenhuizen in de VS worden al snel geconfronteerd met “wanhopige situaties”, aangezien “tienduizenden zieke of angstige personen zorg zoeken”. Dit wordt nog verergerd door onder meer “schromelijk ontoereikende voorraden” en “onvoldoende isolatiekamers”.

Sinds deze oefening in juni 2001 plaatsvond, valt de zware hint op dat Irak onder leiding van Saddam Hoessein en Al Qaeda de hoofdverdachten zijn. Inderdaad, op een bepaald moment in een van de fictieve nieuwsberichten die in de oefening werden gebruikt, stelt de verslaggever dat “Irak de technologie zou hebben geleverd achter de aanslagen op terroristische groeperingen in Afghanistan.” Dergelijke beweringen dat de regering van Irak verbonden was met Al Qaeda in Afghanistan, zouden maanden later opnieuw opduiken in de nasleep van de aanslagen van 11 september, en zouden zwaar worden gepromoot door verschillende Dark Winter-deelnemers, zoals voormalig CIA-directeur James Woolsey, die later zou zweren. eeddat Saddam Hoessein betrokken was bij 9/11. Het zou natuurlijk later duidelijk worden dat de banden van Irak met Al Qaeda en de aanslagen van 9/11 niet bestonden, evenals het feit dat Irak geen biologische wapens of andere “massavernietigingswapens” bezat.

Met name deze opname in een van de nieuwsfragmenten van Dark Winter was niet het enige deel van de oefening om Saddam Hoessein en Irak in verband te brengen met biologische wapens. Tijdens de oefening toonde satellietbeelden bijvoorbeeld aan dat een “vermoedelijke bioresearch-faciliteit” in Irak een “uitsluitingszone” leek uit te breiden om de civiele activiteit in de buurt van de faciliteit te beperken, evenals een “mogelijke quarantainegebied” in hetzelfde gebied. als deze faciliteit. Eerder in de oefening was Irak een van de drie landen, samen met Iran en Noord-Korea, van wie ‘herhaaldelijk geruchten’ gingen dat ze illegaal Sovjet-pokkenculturen hadden verkregen van overlopende wetenschappers en Irak zou werk hebben aangeboden aan een vooraanstaande pokkenwetenschapper die had werkte aan het Sovjet-biowapenprogramma.

Dan, aan het einde van de oefening, komt een “prominente Iraakse overloper” naar voren die beweert dat Irak de aanval met biowapens had georganiseerd “via tussenpersonen”, die als “zeer geloofwaardig” wordt beschouwd, hoewel “er geen forensisch bewijs is om deze bewering te ondersteunen”. Irak ontkent officieel de beschuldiging, maar belooft de VS op “zeer schadelijke manieren” aan te vallen als de VS “actie ondernemen tegen Irak”. Het is dus niet verwonderlijk dat, zoals later in dit rapport zal worden aangetoond, de belangrijkste deelnemers aan Dark Winter het verhaal dat Irak verantwoordelijk was voor de Anthrax-aanslagen in 2001 sterk zouden promoten. Andere deelnemers, waaronder Robert Kadlec, zouden dan betrokken raken bij het “gesaboteerde” onderzoek van de FBI zodra het Bureau zich begon te concentreren op een binnenlandse, in tegenstelling tot een internationale bron.

Bovendien kregen reguliere media, waaronder de New York Times en anderen , als onderdeel van Dark Winter anonieme brieven toegestuurd waarin werd gedreigd met nieuwe aanvallen op de VS, inclusief miltvuuraanvallen, als de VS hun troepen niet terugtrokken uit het Midden-Oosten. In deze simulatie bevatten die brieven ‘een genetische vingerafdruk van de pokkenstam die overeenkomt met de vingerafdruk van de stam die de huidige epidemie veroorzaakt’. Tijdens de Anthrax-aanvallen die slechts een paar maanden na Dark Winter zouden plaatsvinden, zouden Judith Miller – die deelnam aan Dark Winter – en andere Amerikaanse verslaggevers dreigbrieven ontvangen met een wit poeder waarvan wordt aangenomen dat het Anthrax is. In het geval van Miller bleek het poeder onschadelijk te zijn.

Andere aspecten van Dark Winter lijken nu opmerkelijker dan ooit, met name in het licht van recente pandemische simulaties die werden uitgevoerd door het Johns Hopkins Center for Health Security (Event 201) en de Trump-administratie (Crimson Contagion) in 2019, evenals de federale de huidige opties van de overheid om te reageren op Covid-19.

Dark Winter waarschuwt bijvoorbeeld voor “gevaarlijke verkeerde informatie” die online “ongeverifieerde” geneeswijzen verkoopt en soortgelijke “ongeverifieerde” beweringen doet, die allemaal worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare veiligheid. Dergelijke zorgen over online desinformatie / desinformatie en verhalende controle zijn onlangs aan de oppervlakte gekomen in verband met de huidige Covid-19-crisis. Opvallend is echter het feit dat de “Event 201” -simulatie die afgelopen oktober plaatsvond, die een wereldwijde pandemie simuleerde veroorzaakt door een nieuw coronavirus, ook sterk de bezorgdheid benadrukte over dergelijke desinformatie / desinformatie en suggereerde dat er meer censuur op sociale media en een “beperkte internetstop” werd bestrijd het probleem. Die simulatie werd mede georganiseerd door het Johns Hopkins Center for Health Security, dat momenteel wordt geleid door Dark Winter co-auteur Thomas Inglesby.

Dark Winter bespreekt verder de onderdrukking en opheffing van burgerlijke vrijheden, zoals de mogelijkheid van de president om een ​​beroep te doen op “The Insurrection Act”, waardoor het leger op verzoek van een gouverneur van de staat als rechtshandhaving kan optreden, evenals de mogelijkheid van “Krijgsregel.” Het Dark Winter-script bespreekt ook hoe opties voor martial rule “omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verbod op vrije vergadering, nationaal reisverbod, quarantaine van bepaalde gebieden, opschorting van het bevel tot habeas corpus (dwz arrestatie zonder eerlijk proces), en / of militaire processen in het geval dat het rechtssysteem disfunctioneel wordt. ”

De oefening bevat later “geloofwaardige beschuldigingen” dat degenen die door de autoriteiten als “verdacht werden voor pokken” illegaal werden gearresteerd of vastgehouden en dat deze arrestaties grotendeels gericht waren op personen met een laag inkomen of etnische minderheden. Wat de huidige gebeurtenissen betreft, is het de moeite waard erop te wijzen dat de Amerikaanse procureur-generaal William Barr en het ministerie van Justitie dat hij leidt onlangs om nieuwe “noodbevoegdheden” hebben verzocht die naar verluidt verband houden met de huidige uitbraak van Covid-19. Dat verzoek verwijst specifiek naar de mogelijkheid om Amerikanen voor onbepaalde tijd vast te houden zonder recht op een gratis proefperiode.

Een verhaal weven

Na het onderzoeken van Dark Winter, wordt het belangrijk om de gebeurtenissen te onderzoeken die de oefening schijnbaar voorspelde, namelijk de miltvuuraanvallen in 2001. Dit is met name om twee redenen cruciaal: ten eerste dat de bron van de miltvuur later werd herleid tot een binnenlandse bron, zogenaamd het USAMRIID-laboratorium in Fort Detrick; en ten tweede waren de aanvalswijze en het eerste verhaal van die aanvallen rechtstreeks uit het Dark Winter-speelboek. Bovendien waren belangrijke spelers in de reactie van de regering op de miltvuuraanvallen, waaronder degenen met schijnbare voorkennis van de aanslagen, evenals degenen die (ten onrechte) probeerden om die aanvallen te koppelen aan Saddam Hoessein en Al Qaida, ook deelnemers aan Dark Winter.

Weken voordat het eerste Anthrax-geval zou worden ontdekt, op de avond van 11 september 2001, kreeg het personeel van de toenmalige vice-president Dick Cheney de opdracht om injecties met het antibioticum Cipro te nemen om Anthrax-infectie te voorkomen. Bovendien was minstens één lid van de pers, journalist Richard Cohen – destijds bij de Washington Post – ook op de hoogte gebrachtom Cipro kort na 11 september in te nemen na het ontvangen van een tip “via een omweg van een hoge regeringsfunctionaris”. Wie precies in de regering-Bush en in de Beltway begon Cipro weken voorafgaand aan de miltvuuraanvallen te gebruiken en voor hoelang? Helaas blijft het antwoord op die vraag onbeantwoord. Toch is sindsdien onthuld dat de persoon die deze functionarissen had verteld Cipro in te nemen niemand minder was dan Dark Winter-deelnemer Jerome Hauer, die eerder bijna 8 jaar had gediend bij het US Army Medical Research and Development Command (USAMRDC), dat houdt toezicht op het USAMRIID-laboratorium in Fort Detrick.

Hauer was op 11 september 2001 de algemeen directeur van Kroll Inc., een particulier inlichtingen- en beveiligingsbedrijf dat informeel bekend staat als de ‘CIA van Wall Street’, een bedrijf waarvan de Franse inlichtingendienst had beschuldigd als dekmantel voor de feitelijke CIA. . Kroll Inc. was op het moment van de aanslagen verantwoordelijk voor de beveiliging van het World Trade Center-complex, maar Hauer was handig niet aanwezig op zijn kantoor in het World Trade Center op de dag van de aanslagen, maar verscheen in plaats daarvan op het kabelnieuws. Meer over de reeks “gemakken” die Hauer zijn hele carrière hebben gevolgd, vooral in de loop van 2001, en de enorme bedragen die hij van de huidige Covid-19-epidemie kan verdienen, zal in detail worden besproken in deel II van deze series.

Toen, op 12 september, maakte Donald Kagan van de neoconservatieve denktank het Project for a New American Century (PNAC), waarvan de leden belangrijke posten in de regering-Bush bevolkten, een vreemde opmerking (voor die tijd althans) over de aanslagen van 11 september. en miltvuur. Op de radio in Washington DC vraagt Kagan – na te hebben gesuggereerd dat de VS als vergelding voor 11 september Afghanistan, Irak en Palestina zouden moeten binnenvallen – : “Wat zou er zijn gebeurd als ze miltvuur in dat vliegtuig hadden gehad?” Diezelfde dag beweerde James Woolsey, zelf een PNAC-lid en ook een Dark Winter-deelnemer, dat Irak verantwoordelijk was voor 11 september tijdens een kabelnieuwsinterview.

Een week later vertelde een ander PNAC-lid en adviseur van het Bush Witte Huis – Richard Perle – aan CNN dat de volgende terreuraanslag waarschijnlijk “chemische of biologische wapens” zal omvatten. Kort daarna komt Jerome Hauer weer tevoorschijn en beweert dat de regering nu een “nieuw gevoel van urgentie” heeft met betrekking tot bioterroristische dreigingen en beweert dat “Osama Bin Laden deze [biologische] agentia wil kopen en we weten dat hij banden heeft met Saddam en Saddam. Hussein heeft ze. ” Natuurlijk bezat Saddam Hoessein deze biologische wapens niet, hoewel hij dat wel deed tijdens de fictieve Dark Winter-oefening waaraan Hauer actief had deelgenomen. Enkele dagen nadat Hauer deze gewaagde beweringen had gedaan, ABC News meldde dat de vermeende kapers van 9/11 mogelijk van plan waren om gewasstrooiers aan te passen om Anthrax te verspreiden.

Dit alles vond plaats enkele dagen voordat het eerste miltvuurslachtoffer, fotojournalist Bob Stevens, zelfs symptomen begon te vertonen, en meer dan een week voordat artsen zelfs maar zouden vermoeden dat zijn toestand was veroorzaakt door miltvuurvergiftiging.

Op 2 oktober, toen de gezondheid van Stevens snel begon te verslechteren, werd een nieuw boek uitgebracht dat mede werd geschreven door journalist Judith Miller van de New York Times . Het boek, getiteld ” Germs: Biological Weapons and America’s Secret War “, beweerde dat de VS geconfronteerd werden met een ongekende bioterrorismedreiging van terroristische groeperingen zoals Al Qaeda. Het beweerde verder dat een dergelijke groep mogelijk heeft samengewerkt met landen als Irak en Rusland. Miller, die maanden daarvoor aan Dark Winter had deelgenomen, had talloze interviews afgenomen met hoge ambtenaren van het Witte Huis voor het boek, met name de stafchef van Dick Cheney, I. Lewis ‘Scooter’ Libby.

Libby, hoewel hij niet persoonlijk naar Dark Winter was geweest, werd enorm beïnvloed door de oefening toen hij ervan hoorde, zo erg zelfs dat hij persoonlijk had afgesproken dat Cheney de video van de hele Dark Winter-oefening op 20 september 2001 zou bekijken. Cheney bracht de inhoud van Dark Winter de volgende dag naar de National Security Council. Het zou later worden gemeld in New York magazine dat, “een paar dagen na 9/11,” de belangrijkste auteurs van Dark Winter – Randall Larsen, Tara O’Toole en Thomas Inglesby – zou persoonlijk een ontmoeting met Cheney en de leden van het bestuur van de nationale beveiligingspersoneel over de oefening.

Larsen, die in de jaren negentig nauw samenwerkte met Robert Kadlec, zou volgens dat rapport een reageerbuis met bewapende Bacillus globigii , “bijna genetisch identiek aan miltvuur”, de bijeenkomst hebben binnengesmokkeld . Het is onduidelijk wanneer deze ontmoeting plaatsvond in relatie tot wanneer Cheney de video van de Dark Winter-oefening had gezien.

Op dezelfde dag dat Miller’s “Germs” werd vrijgelaten, 2 oktober, vond er weer een vreemde gebeurtenis plaats. Een voormalig wetenschapper van het USAMRIID-lab in Fort Detrick, Dr.Ayaad Assaad, kreeg een telefoontje van de FBI nadat iemand die Assaads werkgeschiedenis en carrière tot in detail kende (en die ook beweerde eerder met Assaad te hebben gewerkt) anoniem had beschuldigd dat hij een “potentiële biologische terrorist” was met een diepgewortelde haat tegen de Amerikaanse regering. Op het moment dat de brief door de FBI werd ontvangen, waren noch het publiek, noch de FBI op de hoogte van gevallen van miltvuur. Assaad, die toen werkte voor de Environmental Protection Agency, vertelde de FBI dat hij geloofde dat hij werd beschuldigd door voormalige collega’s. De FBI achtte dit geloofwaardig en nam nooit meer contact op met Assaad in verband met de zaak.

Later kwam in de Hartford Courant aan het licht dat Assaad begin jaren negentig het doelwit was van uitgebreide pesterijen door een kliekje collega’s van het USAMRIID-laboratorium. Een van die collega’s die Assaad had lastiggevallen, zou ontevreden het laboratorium verlaten als gevolg van de controverse over Assaads beschuldigingen van intimidatie. Hij zou later terugkeren naar het laboratorium om ongeautoriseerd, laat op de avond onderzoek naar miltvuur uit te voeren en gebonden zijn aan verschillende ontbrekende exemplaren van miltvuur en andere pathogenen – luitenant-kolonel Philip Zack.

Zack werkte in 2001 voor het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences. Hoewel hij in 1999 voor het eerst voor Gilead begon te werken, werd hij in 2001 ” uitgekozen ” om leiding te geven aan de oprichting van “een nieuwe afdeling projectbeheer in combinatie met een volledige herstructurering van R&D [onderzoek en ontwikkeling].” Donald Rumsfeld, een ander lid van PNAC, werd in 1997 voorzitter van Gilead Sciences en hij was voorzitter van dat bedrijf totdat hij begin 2001 minister van Defensie van George W.Bush werd.

Rumsfeld zou later op 10 september 2001 bekendmaken dat 2,3 biljoen dollar “vermist” was in de begroting van het Pentagon. Het boekhoudkantoor van het Pentagon, waarvan het personeel probeerde deze vermiste triljoenen te lokaliseren, zou op 11 september 2001 worden vernietigd. Hoewel vliegtuigen die het Pentagon binnenvlogen later door regeringsfunctionarissen zouden worden beschreven als “onvoorstelbaar” en “ondenkbaar” na de aanslagen, een simulatie van vliegtuigen die naar het Pentagon werden gevlogen, was minder dan een jaar vóór 11 september uitgevoerd.

Terror Redux

Op 4 oktober 2001 werd de diagnose miltvuurvergiftiging van Bob Stevens bekendgemaakt aan de FBI en CDC en het publiek werd vervolgens geïnformeerd via een persconferentie. De tweede anthrax zaak werd snel na uitgeroepen en was een medewerker van Stevens’, die voor de in Florida gevestigde krant had gewerkt, de Zon .

Een dag later begonnen ambtenaren van het Witte Huis onmiddellijk druk uit te oefenen op de toenmalige FBI-directeur Robert Mueller om te bewijzen dat de miltvuuraanvallen verband hielden met Al Qaeda, ondanks dat er geen bewijs was om een ​​dergelijk verband te leggen. ‘Ze wilden echt iemand in het Midden-Oosten de schuld geven’, vertelde een toenmalige FBI-functionaris later aan de New York Daily News over de bijeenkomsten.

In de daaropvolgende weken werden verdachte brieven met fijn, wit poeder gestuurd naar bekende Amerikaanse journalisten, waaronder NBC ’s Tom Brokaw en The New York Times ‘Judith Miller, hoewel het poeder in de brief gericht aan Miller bleek te zijn ongevaarlijk. Met name schreven Miller en andere journalisten van de New York Times in totaal 27 artikelen specifiek over miltvuur en het mogelijke gebruik ervan als biowapen tussen 12 september 2001 en de dag voordat Stevens de diagnose miltvuurvergiftiging kreeg.

Brieven met miltvuur werden ook ontvangen door senatoren Tom Daschle, Russ Feingold en Patrick Leahy, die destijds allemaal verhinderden dat de Amerikaanse Patriot Act snel door de Senaat ging en die zich verzetten tegen pogingen van de regering om de wetgeving met weinig tot geen debat. Verschillende van de letters bevatten de datum “9-11-01” en de zinnen “Dood aan Amerika, dood aan Israël, Allah is groot” in netjes gedrukte blokletters.

Kort daarna werd een verdachte brief gevonden in het kantoor van toenmalig congreslid en huidige vice-president Mike Pence. Media Roots merkte het volgende op over de daaropvolgende persconferentie van Pence in een podcast van 2018 waarin de tijdlijn van de miltvuuraanvallen van 2001 werd onderzocht:

“ … Mike Pence, die ooit gastheer was van een AM-talkshow waarin hij zichzelf omschreef als ‘Rush Limbaugh on cafeïnevrij’, houdt een persconferentie buiten het Capitool om wraak en bijbelse gerechtigheid af te kondigen aan degene die de miltvuuraanvallen heeft uitgevoerd. Zijn familie – met nieuwscamera’s op sleeptouw – wordt in het ziekenhuis op miltvuur getest nadat het naar verluidt in zijn kantoor is gevonden.

Geen enkele nieuwsuitgever trok zijn grootse of vreemde prestatie om met zijn gezin naar het ziekenhuis te gaan, en in tegenstelling tot senatoren Daschle en Leahy in hun persoptredens, zinspeelde Mike Pence erop dat de miltvuurbrieven verband hielden met de grotere ‘oorlog tegen terreur’. 

Terwijl de publieke paniek toenam, bleven er meer brieven worden gevonden, niet alleen in de Verenigde Staten maar over de hele wereld, met miltvuur en / of hoaxbrieven die werden gevonden in onder meer Japan, Kenia, Israël, China en Australië. Tegelijkertijd kwamen er pogingen om de miltvuuraanvallen in verband te brengen met Saddam Hoessein en Irak, die snel in intensiteit en aantal groeiden.

De druk van de media om de aanvallen met Irak te verbinden, begon eerst met The Guardian en werd daarna gevolgd door Amerikaanse media zoals The Wall Street Journal . Die vroege rapporten citeerden niet nader genoemde ‘Amerikaanse onderzoekers’ en defensieambtenaren en waren grotendeels gericht op de valse bewering dat vermeend 9/11 meesterbrein Mohammad Atta eind 2000 een Iraakse diplomaat had ontmoet in Praag, evenals soortgelijke valse beschuldigingen die leden van Al Qaeda hadden onlangs verkregen flesjes miltvuur in Tsjechië.

Een sleutelfiguur bij het verspreiden van dat valse Praagse verhaal was Dark Winter-deelnemer en PNAC-lid James Woolsey. Eind oktober 2001 werd ook onthuld dat Woolsey diende als de persoonlijke afgezant van Paul Wolfowitz, “architect” van de oorlog in Irak en toenmalig plaatsvervangend minister van Defensie, bij het “onderzoek van de Iraakse betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september en miltvuuruitbraken”.

Buiten het Pentagon begonnen buitenlandse ‘experts’ al snel te beweren dat er een verband was tussen de miltvuuraanvallen en Irak, inclusief de voormalige Israëlische militaire inlichtingenofficier Dany Shoham . Shoham dook afgelopen januari onlangs weer op nadat hij beweerde dat Covid-19 door de Chinese regering was ontwikkeld als een biowapen.

Deze beweringen werden snel gevolgd door een rapport van Brian Ross van ABC News , die (opnieuw ten onrechte) beweerde dat een deel van de miltvuur die bij de aanvallen werd gebruikt, bentoniet bevatte. Ross beweerde dat bentoniet “een handelsmerk is van het biologische wapenprogramma van de Iraakse leider Saddam Hoessein” en dat “slechts één land, Irak, bentoniet heeft gebruikt om biologische wapens te produceren.” Ross beweerde dat deze informatie afkomstig was van drie “goed geplaatste maar afzonderlijke bronnen”, die later uitgroeiden tot vier. Toch zijn er tijdens het Anthrax-onderzoek geen tests uitgevoerd die ooit bentoniet hebben gevonden, wat betekent dat het verhaal vanaf het begin een uitvinding was. ABC en Brian Ross hebben het verhaal nooit teruggetrokken.

Glenn Greenwald, die toen bij Salon schreef , zou in 2008 het volgende zeggen over Ross ‘bronnen:

” Ross ‘naar verluidt vier afzonderlijke bronnen moesten enige specifieke kennis hebben van de uitgevoerde tests en, als ze echt” goed geplaatst “waren, zou men aannemen dat dit betekende dat ze een verband hadden met het laboratorium waar de tests werden uitgevoerd – Ft. Detrick. Dat betekent dat hetzelfde regeringslaboratorium waar de miltvuuraanvallen zelf vandaan kwamen, dezelfde plaats was waar de valse rapporten vandaan kwamen die Irak de schuld gaven.

Het is buitengewoon mogelijk – je zou zeer waarschijnlijk kunnen zeggen – dat dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor het plegen van de aanslagen, degenen waren die de valse berichten aan het publiek doorgaven, via ABC News, dat Saddam achter hen stond. Wat we zeker weten – als resultaat van de brieven die de miltvuur vergezellen – is dat degene die de aanslagen heeft gepleegd, wilde dat het publiek zou geloven dat ze door buitenlandse moslims waren gestuurd . Het voeden van claims aan ABC News die bedoeld zijn om Saddam aan die aanvallen te koppelen, zou om voor de hand liggende redenen het doel van de miltvuuraanvaller (s) promoten. “

Al snel begonnen mediaberichten te wijzen op de tegenstrijdige berichten van de Amerikaanse regering met betrekking tot de miltvuuraanvallen, berichten die opvallende parallellen vertonen met de berichten van de Trump-regering op Covid-19. In een van die rapporten, geschreven door Matthew Engel voor The Guardian , staat:

“ De leidinggevenden hebben de problemen verergerd door verwarde berichten te versturen. Was de miltvuur van wapenkwaliteit of niet? Moeten Amerikanen worden gealarmeerd of ontspannen? Is president Bush zelf getest? De signalen blijven veranderen. De heer Thompson suggereerde al vroeg dat Bob Stevens, het eerste miltvuurslachtoffer, misschien gedronken heeft uit een geïnfecteerde stroom. “

Tijdens de miltvuuraanvallen in 2001 was er ook geen gebrek aan tegenstrijdige acties, zoals het falen van de regering om postbeambten te verplichten om Cipro te nemen of zelfs maar de eenvoudigste voorzorgsmaatregelen te nemen, ook al hadden leden van de regering-Bush Cipro genomen weken voordat de miltvuuraanvallen plaatsvonden. bekend bij de FBI en het publiek. Erger nog, de regering-Bush heeft extreem lang gewacht met het sluiten van postkantoren voor antrax-testen, wachtend tot talloze postbodes al besmet waren geraakt en sommigen al waren overleden. Bovendien bleven Ernesto Blanco – een postkamermedewerker in Florida die later herstelde van miltvuurvergiftiging – en zijn familie in verwarring achtergelaten over de weigering van het Center for Disease Control and Prevention (CDC) om hem te diagnosticeren met miltvuurvergiftiging terwijl hij in een erbarmelijke toestand verkeerde. . Blanco’s familiebeweerde later dat zijn diagnose om politieke redenen geheim was gehouden.

BASIS voor bewaking en controle

De tegenstrijdige reactie van de regering-Bush op de miltvuuraanvallen en de paniek die daarop volgde, ging ook gepaard met een even tegenstrijdig sensorsysteem, dat slechts een paar maanden vóór de miltvuuraanvallen in dertig steden in de VS was geïnstalleerd, ondanks een twijfelachtig record van nauwkeurigheid.

Net zoals de fictieve scenario’s die in Dark Winter werden voorgesteld, werden geschreven, ontwikkelden Amerikaanse wetenschappers een sensorsysteem voor de detectie van miltvuur en botulinumtoxine genaamd BASIS (Biological Aerosol Sentry and Information Systems). Maanden voordat miltvuur extreme paniek zou veroorzaken en zich op Amerikaanse senatoren zou richten, testten wetenschappers van Los Alamos en het Lawrence Livermore National Laboratory het biologische detectieapparaat op de Dugway Proving Ground in Utah, binnen de Special Programs Division van wat ooit de locatie van de VS was. biologisch wapenprogramma en waar vaak miltvuurmonsters worden geproduceerd die in Fort Detrick worden gebruikt.

Het is vermeldenswaard dat Dugway, net als Fort Detrick, langdurige problemen heeft met bioveiligheidsstoringen die hebben geleid tot talloze ongelukken, zoals hun accidentele verzending van levende miltvuur meer dan 70 keer naar 86 verschillende laboratoria over de hele wereld van 2005-2015. Onafhankelijke analyses uitgevoerd nadat de FBI het onderzoek naar de aanslagen had afgesloten, hebben gesuggereerd dat Dugway mogelijk de bron was van de miltvuur die bij de aanslagen werd gebruikt, in tegenstelling tot Fort Detrick.

Terugkerend naar BASIS, toonden de resultaten van de tests die in 2001 op dit nieuwe sensorsysteem werden uitgevoerd aan dat het zeer vatbaar was voor het genereren van valse positieven en daarom waardeloos was buiten het vermogen om “de zeer paniek en sociale ontwrichting te veroorzaken die het moet dwarsbomen. ” , Aldus het Livermore Laboratory, dat BASIS niettemin op de markt bracht als een instrument om“ de lucht die we inademen te bewaken ”. Vice-president Cheney besloot na zijn briefing in september 2001 over Dark Winter om het systeem in het Witte Huis te installeren.

Dagen na de persconferentie van senator Tom Daschle die onthulde dat hij het doelwit was van de miltvuuraanvaller, was president Bush in Shanghai om de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) -top bij te wonen toen hij een telefoontje kreeg van Dick Cheney op Airforce Two. Cheney bracht een huiveringwekkende boodschap over: de president en secretarissen Condoleezza Rice en Colin Powell, die bij Bush in China waren, zouden in het Witte Huis zijn blootgesteld aan het uiterst dodelijke botulinumtoxine.

BASIS had twee positieve resultaten opgeleverd voor het dodelijke neurotoxine en – als de tests klopten – waren drie van de hoogste Amerikaanse functionarissen “toast”. Maar nogmaals, BASIS had zijn reputatie als een geweldig paniek-inducerend mechanisme waargemaakt toen werd vastgesteld dat de veronderstelde botulinumtoxine-hits vals-positieven waren. Blijkbaar was deze “onbedoelde” eigenschap een echt verkoopargument, zoals bewezen werd door de daaropvolgende inzet van George W. Bush van het systeem in dertig steden in het hele land onder auspiciën van het pas opgerichte Department of Homeland Security als onderdeel van een programma genaamd Bio -Kijk .

Gezien de beschreven gebeurtenissen is het opmerkelijk dat BASIS vertrouwt op het Laboratory Response Network (LRN) van de CDC om de biologische agentia te identificeren die door zijn sensoren worden gevangen. De 150 staats- en lokale laboratoria die deel uitmaken van het LRN gebruiken een polymerasekettingreactie (PCR-gebaseerde) analyse, die slecht is toegerust om het bovengenoemde botulinumtoxine te detecteren . Bovendien wordt het Bio-Watch-programma geplaagd door bureaucratische en logistieke problemen, die eventuele voordelen voor de volksgezondheid verder ondermijnen.

DHS was zich vanaf het begin volledig bewust van de beperkingen van het programma en publiceerde verzoeken om voorstellen (RFP’s) voor de ontwikkeling van autonome sensortechnologie die de noodzaak van handmatige monsterverzameling overbodig zou maken. Het Bioagent Autonomous Networked Detector (BAND) -programma werd vervolgens in september 2003 geïnitieerd door HSARPA (Homeland Security Advanced Research Projects Agency) en kende in 2008 een meerjarig contract voor de ontwikkeling ervan toe aan MicroFluidic Systems, Inc. , een bedrijf dat werd opgericht door Allen Northrup. Northup is ook mede-oprichter van Cepheid, een diagnostisch testbedrijf dat minder dan twee weken geleden goedkeuring van de FDA ontving voor een 45 minuten durende Covid-19-test.

Parallel met de ontwikkeling van BASIS kort voor 9/11 en de miltvuuraanvallen van 2001, sponsorde DARPA een surveillanceprogramma om gegevens over Amerikaanse burgers te verzamelen zonder hun medeweten of toestemming door hun medische dossiers te gebruiken. Het ogenschijnlijke doel van dat programma was om algoritmen te ontwikkelen die een aanval met biowapens konden detecteren op basis van realtime gegevensinvoer. De Bio-Event Advanced Leading Indicator Recognition Technology, of Bio-ALIRT, vormt de kern van wat Dark Winter-co-auteur, Dr. Tara O’Toole, de ‘informatieketen’ noemt.

“We hebben een gedisciplineerde informatiestroom nodig tijdens epidemieën die naar de mensen gaat die moeten weten wat ze moeten weten”, vertelde O’Toole onlangs in een interview met Ira Pastor . “Dat is anders dan dit kosmische surveillancesysteem, dat alle mogelijke informatie altijd vastlegt en ons van tevoren vertelt wanneer er een epidemie op komst is. We hebben een informatieketen nodig om de epidemie te beheersen. ” O’Toole, die nu werkt voor de durfkapitaalafdeling van de CIA In-Q-Tel , en haar jarenlange promotie van massasurveillance in naam van “volksgezondheid” zullen in een volgende aflevering van deze serie worden besproken.

DARPA’s partners in dit Orwelliaanse streven waren, misschien niet verrassend, terugkerende actoren in de arena van biologische aanvalssimulaties, van Johns Hopkins tot de Universiteit van Pittsburgh – waarvan de Biosecurity-centra beide eerder werden geleid door O’Toole – en reuzen van de defensie-industrie, generaal Dynamics en IBM.

Boven deze draconische innovaties zweeft het overkoepelende verhaal, dat de miltvuuraanvallen van 2001 in het populaire bewustzijn moesten activeren. Hoewel de aanvallen zouden zijn gericht op de USAMRIID-wetenschapper Bruce Ivins, kunnen de zeer twijfelachtige onderzoeks- en vervolgingsmethoden die in de zaak van Ivins worden gebruikt, om nog maar te zwijgen over zijn tijdige zelfmoord voorafgaand aan het proces, in plaats daarvan aanwijzingen geven over een mislukte false flag-operatie die oorspronkelijk was ontworpen om de oprichting van een nieuw geopolitiek schaakbord te ondersteunen, waarbij de VS het opnemen tegen dezelfde eeuwige vijanden.

De echte samenzwering verdoezelen

Vanaf het allereerste moment was het ‘Amerithrax’-onderzoek van de FBI naar de miltvuuraanvallen van 2001 duidelijk mislukt, gesaboteerd en zelfs belachelijk. De brief die aan dr.Ayaad Assaad werd gestuurd, zou bijvoorbeeld duidelijk een duidelijk startpunt zijn geweest voor elk eerlijk onderzoek, aangezien degene die het schreef een duidelijke voorkennis had van de aanvallen, connecties met USAMRIID en probeerde iemand anders te beschuldigen van een misdaad die – op het moment dat het werd verzonden – moest nog worden vastgelegd. Toch merkte The Hartford Courant opeind 2001 dat “de FBI de bron van de anonieme brief niet volgt, ondanks de merkwaardige timing, een kwestie van enkele dagen voordat het bestaan ​​van antrax-geregen post bekend werd.” Waarom zou de FBI niet geïnteresseerd zijn in wie die brief heeft geschreven, als deze een duidelijke aanwijzing geeft over iemand die op zijn minst wist dat er binnenkort een bioterroristische aanslag zou plaatsvinden en dat het profiel van de aanvaller zou passen bij dat van Assaad (dwz moslim en een voormalige USAMRIID-wetenschapper).

Bovendien belde de FBI in de begindagen van het onderzoek op 12 oktober 2001 – slechts een week nadat de aanslagen hun eerste slachtoffer hadden geëist – de Universiteit van Iowa en eiste dat ze hun volledige database over de Ames-stam van miltvuur zouden vernietigen. de stam waarvan later zou worden onthuld dat deze de stam was die bij de aanvallen werd gebruikt.

Zowel de FBI als de universiteit beweerden officieel dat de vernietiging van de database was bevolen om het mogelijke gebruik ervan door terroristen in de toekomst te voorkomen en dus een ‘voorzorgsmaatregel’ was, ondanks het feit dat het de capaciteit van het onderzoek om de oorsprong van de gebruikte miltvuur vast te stellen enorm heeft belemmerd. bij de aanslagen. Dr. Francis Boyle, een Amerikaanse professor in de rechten die de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989 opstelde , beweerde later dat het besluit van de FBI om de vernietiging van de Ames-stamdatabase te bevelen een “belemmering van de gerechtigheid, een federale misdaad” was, en voegde eraan toe dat ‘… Die collectie had als bewijs moeten worden bewaard en beschermd. Dat is het DNA, de vingerafdrukken daar. ”

Kan de vernietiging van de Ames-stamdatabase en de beslissing om geen aanwijzingen te volgen die verband houden met de anonieme brief waarin Dr. Assaad werd ingekaderd, worden afgeschreven als louter “misstappen” gemaakt in de vroegste en misschien wel meest cruciale dagen van het onderzoek? Het feit dat de regering-Bush, zoals eerder vermeld, de toenmalige FBI-directeur Robert Mueller sterk onder druk zette om een ​​connectie te vinden met “iemand in het Midden-Oosten” op hetzelfde moment dat deze beslissing werd genomen, suggereert in plaats daarvan dat het onderzoek sterk gepolitiseerd en gemanipuleerd was. vanaf het allereerste begin door topambtenaren.

Het FBI-onderzoek werd nog steeds ontsierd door soortgelijke belemmerende acties. Het miltvuurmonster dat zich in de envelop bevond die aan senator Patrick Leahy was geadresseerd, bleek bijvoorbeeld sporen van menselijk DNA te bevatten, een cruciale bevinding die het FBI-laboratorium opzettelijk verborgen hield voor de eigen onderzoekers van de dienst. Het FBI-lab weigerde toen te zoeken naar een match met dit menselijke DNA-monster, ondanks het feit dat dit naar alle waarschijnlijkheid tot de daadwerkelijke aanvaller zou leiden.

Door alle obstructie en opzettelijke sabotage die plaatsvonden, vorderde het onderzoek langzaam, omdat cruciale aanwijzingen werden genegeerd of ronduit weggegooid, kennelijk om FBI-onderzoekers van het echte spoor te houden. Nadat de FBI onder politieke en media-druk was gekomen om op zijn minst een verdachte te noemen, begon de FBI zich te concentreren op de voormalige USAMRIID-onderzoeker Stephen Hatfill.

Ondanks dat er geen goede reden was om Hatfill te achtervolgen, deed de FBI – vergezeld van tv-ploegen – een inval in het appartement van Hatfill in biogevaarlijke pakken en de toenmalige procureur-generaal John Ashcroft noemde hem later publiekelijk een “persoon van belang” in de zaak. De FBI zette Hatfills toenmalige werkgever onder druk om hem te ontslaan en weigerde zijn naam te zuiveren jaren nadat het Bureau heel goed wist dat hij geen verband hield met de misdaad. Hatfill klaagde de regering voor het eerst aan in 2003 en het ministerie van Justitie schikte vijf jaar later een schikking met Hatfill en betaalde hem $ 4,6 miljoen aan schadevergoeding.

Hoewel het uiteindelijk werd geregeld, resulteerde de rechtszaak van Hatfill aanvankelijk in enkele vreemde claims van FBI-onderzoekers, waarbij Richard Lambert – de FBI-functionaris die verantwoordelijk was voor het Amerithrax-onderzoek, beweerde dat de rechtszaak ‘de sonde in gevaar zou kunnen brengen en nationale geheimen zou kunnen onthullen die verband houden met de verdediging van Amerikaanse biowapens. maatregelen.” Hij beweerde ook dat het “de kwetsbaarheden en mogelijkheden van Amerikaanse overheidsinstallaties voor aanvallen met biowapens openbaar zou maken en gevoelige bronnen en methoden voor het verzamelen van inlichtingen aan het licht zou brengen”. Lambert zou later een federale klokkenluider-rechtszaak aanspannen waarin hij het veldkantoor van het Bureau in Washington en het FBI-hoofdkwartier ervan beschuldigde “het onderzoek enorm te hebben belemmerd en belemmerd.”

Het ministerie van Justitie, dat toezicht houdt op de FBI, zou een soortgelijk argument aanvoeren toen Maureen Stevens, de vrouw van het eerste miltvuurslachtoffer Bob Stevens, de federale overheid aanklaagde wegens de lakse veiligheidsmaatregelen die van kracht waren in het USAMRIID-laboratorium waar de miltvuur werd gebruikt in de aanvallen zouden zijn ontstaan. De advocaat van Stevens zei dat de rechtszaak ook werd aangespannen vanwege “de blokkeringstactieken van de regering”, waaronder “maanden nemen om een ​​autopsierapport over te dragen, hen de toegang tot DNA-tests te ontzeggen en hen zelfs geld te onthouden van het Victims Compensation Fund. ” Onder verwijzing naar “zorgen over de nationale veiligheid” probeerden federale advocaten de rechtszaak van Stevens uit te stellen, met het argument dat de rechtszaak “zou een aanzienlijk risico inhouden voor het vrijgeven van gerubriceerde of gevoelige informatie met betrekking tot de verwerving, ontwikkeling en het gebruik van massavernietigingswapens zoals miltvuur.”

In 2008, kort nadat Hatfill was vrijgesproken en de rechtszaak met hem was beslecht, begon de FBI zich te concentreren op een andere USAMRIID-onderzoeker, Dr. Bruce E. Ivins. Ivins, die eerder de FBI had geholpen bij het analyseren van de miltvuur die werd gebruikt in de brieven aan politici, journalisten en anderen, werd agressief het doelwit van de FBI door middel van agressief toezicht en wat alleen kan worden omschreven als extreme intimidatie.

Zoals Glenn Greenwald opmerkte in Salon in 2008, “was het FBI-onderzoek zo hardhandig dat het in feite inhield dat gruwelijke foto’s van de miltvuurslachtoffers aan de volwassen kinderen van Ivins werden getoond, waarbij ze vertelden dat hun vader degene was die dat deed, terwijl hij probeerde verleid ze om zich tegen hem te keren met beloften van een beloning. ” Er werd ook onthuld dat verslavingsadviseur Jean Duley, wiens straatverbod tegen Ivins door de media werd gebruikt als ‘bewijs’ dat hij gestoord was en een waarschijnlijke ‘eenzame wolf’-terrorist, door niemand minder dan de FBI was aangespoord om te zoeken dat zeer beperkende bevel.

De FBI, die haar aanvallen op Ivins versnelde, lekte veel van haar bewijsmateriaal naar de media, die het grotendeels kritiekloos rapporteerden. Uiteindelijk werd het echter duidelijk dat de zaak slordig was en nooit stand zou houden in de rechtbank, aangezien deze was gebaseerd op indirect bewijs en twijfelachtige wetenschappelijke analyses.

Vervolgens werd op 29 juli 2008 aangekondigd dat Ivins, wiens leven en carrière in puin waren gelaten door de agressieve tactieken van de FBI, zelfmoord had gepleegd, net op het moment dat de federale regering hem zou aanklagen als de enige schuldige achter de Anthrax-aanvallen. Weinigen kozen ervoor om het zelfmoordverhaal in twijfel te trekken, ondanks dat er legitieme redenen waren om dit te doen, zoals het ontbreken van een zelfmoordbriefje ter plaatse en het feit dat er nooit autopsie op het lijk van Ivins is uitgevoerd .

Uit de klokkenluiderszaak van voormalig FBI-agent Richard Lambert zou later blijken dat de FBI opzettelijk een ‘schat’ aan bewijsmateriaal had achtergehouden dat de onschuld van Ivins aantoonde en verder beschuldigde dat de DOJ en de FBI ‘ een uitgebreide perceptiebeheercampagne hadden opgezet om hun bewering over Ivins te versterken’ schuldgevoel ‘, waaronder’ persconferenties en zeer selectieve bewijspresentaties die vol stonden met materiële weglatingen ‘ .

Na de zelfmoord van Ivins bleven er vragen rijzen over de zaak van de FBI tegen de overleden wetenschapper, waarbij verschillende journalisten en zelfs senator Patrick Leahy – die een Anthrax-brief had gekregen – erop stond dat de zaak van de FBI tegen Ivins, met name de beschuldiging dat hij had gehandeld alleen, was onwaarschijnlijk. Een voormalige medewerker van Ivins en een van de beste biowarfare-experts van het land, Richard Spertzel, beweerde in The Wall Street Journaldat Ivins niet de schuldige kon zijn, omdat Ivins niet wist hoe hij miltvuur moest maken van de kwaliteit die bij de aanslagen werd gebruikt, aangezien slechts 4-5 mensen in het hele land, waaronder Spertzel, wisten hoe hij dat moest doen. Spertzel beweerde dat een van die 4-5 mensen minstens een jaar nodig zou hebben gehad, evenals een volledig laboratorium en een staf die zich aan de taak zou wijden om de gebruikte Anthrax te produceren.

In een poging om de toenemende kritiek te verzachten, kondigde Mueller in september 2008 aan dat een panel van de National Academy of Sciences (NAS) onafhankelijk de wetenschappelijke analyses van de FBI ‘smoking gun’ zou herzien die hen ertoe hadden gebracht Ivins te beschuldigen. De FBI sloot de zaak echter abrupt af in 2010, ruim voordat het panel zijn beoordeling kon afronden, en hield vast aan zijn controversiële bewering dat Ivins had gehandeld als een ‘eenzame wolf’ en dat miltvuur uit een fles in het laboratorium van Ivins ‘definitief werd geïdentificeerd als het moedermateriaal voor het miltvuurpoeder dat in de mailings wordt gebruikt. ”

Wanneer de National Academy of Sciences (NAS) deed vrijgeven haar herziening van de wetenschappelijke bevindingen van de FBI een jaar later in 2011, blijkt dat het Bureau “smoking gun” wetenschappelijk bewijs tegen Ivins was eigenlijk heel overtuigend en ze hebben ook een aantal nog onopgeloste kwesties geïdentificeerd met de analyses van de FBI waarvoor het Bureau geen verklaring kon geven.

Omdat Ivins echter was overleden voordat de wetenschappelijke zaak van de FBI kon worden berecht, zouden de beweringen van de FBI nooit voor de rechtbank worden aangevochten. David Relman, vice-voorzitter van de studiecommissie van de National Academy, vertelde ProPublica later dat het proces van Ivins de enige manier zou zijn geweest waarop de beweringen van de FBI “door experts konden worden afgewogen en aangevochten”.

De NAS-studie was niet het enige onafhankelijke rapport dat de zaak van de FBI tegen Ivins aanvecht na zijn schijnbare zelfmoord. In 2014, de Government Accountability Office (GAO) heeft haar eigen analys s van het FBI-onderzoek en concludeerde dat de FBI de aanpak niet consequent, passende normen en precisie. Het GAO-rapport ondersteunde uiteindelijk de conclusie van de NAS dat het wetenschappelijke bewijs niet zeker aantoonde dat Ivins de schuldige was.

De conclusies van zowel de NAS- als de GAO-rapporten tonen aan dat het ‘rokende pistool’ van de FBI tegen Ivins – haar wetenschappelijke analyses – nauwelijks een rokend pistool was, aangezien ze net zo indirect waren als de rest van het bewijsmateriaal van het Bureau tegen de wetenschapper. Dit maakt natuurlijk de timing van het besluit van de FBI om de zaak te sluiten, een jaar voordat een onafhankelijke analyse van het bewijsmateriaal tegen Ivins kon worden voltooid, significant.

Een bekende cast van personages

Sleutelfiguren in Dark Winter zouden ook een rol gaan spelen in het FBI Amerithrax-onderzoek en de inspanningen van de regering-Bush om hen in verband te brengen met een buitenlandse, in plaats van een binnenlandse bron. Toen bijvoorbeeld begin 2002 steeds wanhopiger pogingen werden ondernomen om de miltvuuraanvallen in verband te brengen met Al Qaeda, voerde een ‘onafhankelijk’ team van het Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies aan dat de miltvuuraanvallers verband hielden met Al Qaeda, daarbij verwijzend naar een gestelde diagnose. door een dokter in Florida in juni 2001 die vermeende 9/11 kaper Ahmed al-Haznawi een huidlaesie had die “consistent was met cutane miltvuur”.

Toch was dit team van Johns Hopkins – in werkelijkheid – verre van onafhankelijk, aangezien het werd geleid door Dark Winter-co-auteurs Tara O’Toole en Thomas Inglesby. Hun associatie met Dark Winter en hun ontmoeting in september 2001 met Dick Cheney werd echter niet genoemd, aangezien de media de bewering van O’Toole en Inglesby volgden dat al-Haznawi’s zogenaamd miltvuur-gerelateerde laesie ‘de mogelijkheid doet ontstaan ​​dat de kapers met miltvuur omgingen en de daders van de miltvuurbriefaanvallen. ” Andere wetenschappers en analisten, evenals de FBI , hebben hun beweringen aangevochten en afgewezen .

Een andere Dark Winter-figuur die bij de Amerithrax-zaak betrokken was, was de huidige adjunct-secretaris voor paraatheid en respons (ASPR) bij het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS), Robert Kadlec, die adviseur werd voor biologische oorlogsvoering bij het door Rumsfeld geleide Pentagon in de dagen na 9/11. In de officiële biografie van Kadlec staat dat hij “heeft bijgedragen aan het FBI-onderzoek naar de miltvuurbriefaanvallen”, hoewel het onduidelijk is wat die bijdragen precies waren, behalve dat hij in november 2001 ten minste eenmaal wetenschappers had ontmoet in Fort Detrick. Wat zijn bijdragen ook waren, Kadlec heeft lang een nadrukkelijke voorstander geweestvan het officiële verhaal over Bruce Ivins, naar wie hij verwijst als een “gestoorde wetenschapper” en de enige dader achter de aanslagen. Kadlec heeft ook het officiële verhaal over Ivins gebruikt om te beweren dat biowapens zijn “gedemocratiseerd”, wat volgens hem betekent dat bewapende ziekteverwekkers kunnen worden gehanteerd door vrijwel iedereen met “een paar duizend dollar” en genoeg tijd.

Met name is Kadlec niet de enige sleutelfiguur in de huidige reactie van de Amerikaanse regering op Covid-19 die banden heeft met het mislukte FBI-onderzoek, aangezien de huidige HHS-secretaris Alex Azar ook betrokken was bij het FBI-onderzoek. Bovendien verklaarde Azar tijdens een persconferentie van het Witte Huis in 2018 dat hij “persoonlijk betrokken was geweest bij een groot deel van het beheer van de reactie [op de miltvuuraanvallen]” als toenmalig algemeen adviseur van HHS.

Maar gezien het feit dat het FBI-onderzoek naar de miltvuuraanvallen en de reactie van de regering erop zo rampzalig waren en zwaar bekritiseerd door zowel onafhankelijke als reguliere media, is het verrassend dat Azar en Kadlec zo trots hun betrokkenheid bij dat fiasco zouden uiten, vooral gezien het feit dat de wetenschappelijke analyses die bij dat onderzoek werden gebruikt, waren fataal gebrekkig en leidden volgens alle aanwijzingen tot de dood van een onschuldige man.

Hoewel dergelijke referenties in een ‘normale’ wereld een reden zouden zijn voor uitsluiting van openbare dienstverlening, hebben ze blijkbaar het tegenovergestelde effect als het gaat om het HHS-beleid na 2001 en het Amerikaanse beleid inzake biologische bescherming, dat – vooral na 2001 – de belangen en winsten heeft verdedigd. van farmaceutische bedrijven en de apocalyptische visie van biowapens in handen van oorlogshaviken en eeuwige Koude Strijders. Deze laatste categorie omvat natuurlijk leden van de inmiddels ter ziele gegane PNAC, die in een inmiddels berucht document uit 2001 berucht naar racistisch gerichte biowapens verwees als een “politiek nuttig instrument” , en hun ideologische nakomelingen.

Zoals de volgende aflevering van deze serie zal laten zien, belichaamt Dark Winter-deelnemer en insider van miltvuuraanval uit 2001 Jerome Hauer deze samensmelting van eeuwigdurende agressie en farmaceutische bedrijfsbelangen, aangezien hij lange tijd belangrijke bestuursfuncties bekleedde (en nog steeds bekleedt) van het zeer farmaceutische bedrijf dat na de miltvuuraanvallen in 2001 niet alleen tientallen miljoenen doses miltvuurvaccins aan HHS heeft verkocht, maar nu een partner is in de ontwikkeling van de meeste vaccins, geneesmiddelen en experimentele behandelingen die momenteel in de Verenigde Staten worden ontwikkeld voor de behandeling van Covid- 19.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Long read

Symptoom in plaats van ziekte – Trump als vuurduivel in de “spiegel”

Published

on

trump

Buitenlanders zijn ook betrokken bij de media-agitatie tegen de Amerikaanse president in verband met politiegeweld in de VS – maar achter het symptoom Trump wordt de daadwerkelijke ziekte genegeerd. De spiegel is hier uitstekend, zegt Helen Buyniski.

Het doden van politiemensen is deprimerend gebruikelijk in de Verenigde Staten – jaarlijks sterven er ongeveer 1.000 mensen door toedoen van politieagenten. De dood van George Floyd lijkt echter een zenuw te raken omdat het wereldwijd tot protesten leidde – ook in Duitsland.

De Duitse media, die verslag deden van de reactie van de Amerikaanse president Donald Trump op de protesten, de onrust en het geweld in verband met de moord op de politieagent Derek Chauvin van George Floyd, hebben de spot gedreven over haar inspanningen om alle problemen van de natie aan te pakken. Push Bad Orange Man.

De spiegel , wiens blik op de Amerikaanse president nooit zo vriendelijk was, overtrof zichzelf niettemin met het coververhaal van deze week: de foto toont Trump aan zijn bureau met een brandende lucifer terwijl de Verenigde Staten voor zijn raam in brand staat. De titel? “De vuurduivel”. Een talent voor boete is iets anders.

Trump, dan kondigde de “Links Centrist” (.. D punctuatie rood) media bedrijf “aangewakkerd de haat op om af te leiden van hun eigen falen -. En bevestig met twijfelachtige methoden zijn herverkiezing”

De Amerikaanse president de schuld geven van de onrust en vernietiging die tientallen Amerikaanse steden heeft geplaagd, is niets nieuws – dit verhaal is tenminste alomtegenwoordig in de Amerikaanse media. Maar mocht Trump ondanks alle verwachtingen nog een termijn van vier jaar winnen, heeft Der Spiegel zichzelf volledig in een narratieve hoek geduwd. Wat is er tenslotte nog erger dan de duivel? Siamese tweelingduivels? Een duivel met een andere duivel aan de lijn? Maar “als je ’s nachts te veel tijd aan de problemen besteedt, ben je te moe om ze de volgende dag op te lossen”, en de redactie besluit er blijkbaar niet over na te denken tot het zover is.

Nu hebben ze genoeg te maken met Trump – die, naar men zich herinnerde, in 2016 aantrad – de schuld geven aan een groot deel van de geschiedenis van het Amerikaanse racisme, politiegeweld, politieke verdeeldheid en groei Om autoritarisme te posten. Ze voorspellen ook dat hij elke verkiezingsuitslag zal betwisten waar hij geen winnaar is – vergetend dat het Trump’s tegenstander Hillary Clinton was die de afgelopen vier jaar heeft laten doorschemeren dat zij de wettelijke erfgename is van wat je de Amerikaanse troon zou kunnen noemen.

Het artikel citeert zelfs een hoogleraar rechten aan de Georgetown University die de landelijke onrust na de moord op de politieagent Chauvin met George Floyd vergelijkt met de Reichstag-brand van 1933 – de nazi’s onder Adolf Hitler beschuldigden hem van hun politieke oppositie en gebruikten het als excuus om de meesten te helpen Om de overheidsbevoegdheden veilig te stellen.

n plaats van professor Rosa Brooks te vragen waarom “het moeilijk is om niet aan de Rijksdagbrand te denken” als ze nadenkt over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, beschrijft Der Spiegel alleen een verhoogde aanwezigheid van de politie rond het Witte Huis, de oprichting van een nieuwe meter hoog Zauns en een nu beruchte helikopterstunt, waarbij een militaire machine gemarkeerd met insignes van het Rode Kruis laag over de demonstranten strijkde om ze uit elkaar te drijven. Deze laatste ‘demonstratie van macht’ was prominent aanwezig in bijna alle artikelen waarin de zogenaamd overdreven reactie van de Trump-regering op vreedzame protesten in Washington DC werd beschreven.

Er is echter geen melding gemaakt van de gouverneurs van de verschillende staten, die onmiddellijk van de gelegenheid gebruik maakten om de noodtoestand in het midden van de coronaviruspandemie uit te roepen en zoveel mogelijk macht te grijpen in naam van het virus, terwijl Trump zelf vreemd genoeg gereserveerd bleef – hoewel de media Shock gravity killers verhoogden hun kunstmatige verontwaardiging tot 200 procent.

Zelfs toen hij riep op tot erkenning van de Antifa-activisten als ‘binnenlandse terroristen’, liet de president de modaliteiten van de wetshandhaving over aan procureur-generaal William Barr. De procureur-generaal verlegde de verantwoordelijkheid grotendeels naar de staatsgouverneurs – een probleem dat Trump blijft frustreren wanneer deze gouverneurs weigeren de “hulp” te accepteren die hij bood in de vorm van de Nationale Garde.

Der Spiegel geeft wel aan dat de Amerikaanse racismeproblemen enkele decennia vóór Trump’s intrede in het Witte Huis zijn ontstaan, maar om erachter te komen, moet je bijna de helft van het stuk doorzoeken. De auteurs geven toe dat het district Austin in Chicago door de globalisering eind jaren tachtig werd verwoest en nooit echt herstelde. Er wordt niet op gereageerd op het feit dat Chicago een democratisch bolwerk is – zelfs de geboorteplaats van de voorganger van Trump, Barack Obama – en nog steeds wordt geconfronteerd met het probleem van de “muur” van “institutioneel racisme”.

De anti-Trump drumfire orgie plaatst zich op een paar punten in het zand. Trump “heeft geen enkele zwarte man naar een prominente kabinetspositie gebracht”. Maar hoewel de minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, Ben Carson, tot dusver nauwelijks iets heeft bereikt in zijn functie, is de zwarte neurochirurg nog steeds actief in de regering-Trump – wat niet gezegd kan worden van de meeste eerste benoemingen van de president.

De auteurs proberen ook de onderdrukking van kiezers bij de “primaire coronavirusverkiezing” van Wisconsin met Trump te associëren. Maar blijkbaar beseffen ze niet dat Trump met niemand hoefde te strijden voor de Republikeinse nominatie en daarom geen reden had om de sluiting van 175 van de 180 stemlokalen te gelasten. En als bewijs dat Trump echt niet vrijwillig zal gaan, gebruiken de auteurs een ‘werkgroep’ die is opgezet als onderdeel van de campagne van rivaal Joe Biden om Trump met alle beschikbare middelen af ​​te zetten – speciaal opgezet voor het geval hij weigert om vrijwillig te gaan.

Zelfs de Never Trump-neocon Bill Kristol verschijnt – en wordt geprezen als de “leidende intellectueel” en “ontdekker van vice-presidentskandidaat Sarah Palin” – twee punten waarvan de wederzijdse tegenspraak op het eerste gezicht duidelijk is, maar dergelijke subtiliteiten gingen in op de Duitse redacteuren zijn waarschijnlijk onopgemerkt gebleven.

Alle andere doom-symbolen zijn al gebruikt

Der Spiegel had geen andere keus dan Trump de duivel te verklaren – het was eerder op de voorpagina vermeld als een Ku Klux Klan-supporter met een kap, als een komeet die al het leven op aarde bedreigt, en als een met een mes zwaaiende barbaar met het Vrijheidsbeeld. Natuurlijk zijn degenen die de aanval van de spiegel te overdreven vinden vrij om de ster te lezen. Voor de redactie van het spiegelconcurrerende   tijdschrift is Trump immers ‘slechts’ ‘The Destroyer’ waarvoor ze de vraag stellen, of hij ‘een burgeroorlog inrijdt’, de VS – en dit alles op een trackbeeld dat verfrissend vuurvrij is is.

Trump wordt verantwoordelijk gehouden, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten, voor de rellen die in steden in het hele land woeden – tot het punt van censuur op sociale media vanwege zijn vermeend gewelddadige tweets. Maar  prees tegelijkertijd de reguliere media als leisteengeweld letterlijk als “belangrijk instrument voor protesten”. Tegelijkertijd weigerden sommige lokale besturen relschoppers die waren gearresteerd wegens gewelddadige handelingen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN