remkes

Boeren in Nederland, u wordt door de geschiedenis aan alle kanten ingehaald en verpletterd.

Boeren, u zult u moeten wapenen. Voorlopig eerst met kennis. Als u deze kennis wilt omzetten naar macht, dan kunt u er op rekenen, dat er weerstand aan uw beweging zal worden geboden. Mocht u van mening zijn dat de politie in het leven is geroepen om boeren en burgers tegen iedere inbreuk op hun integriteit te beschermen, dan zult u bedrogen uitkomen. Het zal blijken, dat de gewapende macht (politie, militie en militairen) zich plotsklaps in “het andere kamp” bevindt: uw tegenstander. Uw tegenstander is de staat (de overheid, niet het volk!) en haar geld- en machtsmonopolie aan haar zijde. Men zal alles en iedereen met de gebruikelijke groepsdruk trachten te mobiliseren tegen uw kleine minderheid.

Het gaat niet meer over de klimaatdiscussie, CO2 en stikstof uitstoot en zeespiegelverhoging.

Het gaat om grondbezit en de exploitatie ervan.

Uw kennis moet zich uitbreiden naar het verleden, naar 100 jaar terug. In de USA, tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de zaadjes voor een onteigeningsprocedure op gigantische schaal gezaaid. In alle staten werden grote en kleine boeren door lokale banken en bankjes gefinancierd. Altijd werd de grond in extra onderpand gegeven, niet alleen het product en de opbrengst ervan. Banken willen steeds meer zekerheden en in de loop der jaren hadden de boeren geen keus meer. Het ging feitelijk van kwaad tot erger. Tijdens de “Roaring Twenties” en de industriële hausseperiode op de beurzen, raakten vrijwel alle boeren aan de bedelstaf. Terwijl de boeren de eindjes amper aan elkaar kregen geknoopt, leende half Amerika geld bij de banken en bakjes om aandelen aan te schaffen. Zoals we weten liep dat voor zeer velen tijdens en na de Wall Street Crash slecht af. De banken en bankjes die de boeren financierden kregen van de Federal Reserve (Centrale Bank) al in 1921 (!) opdracht om de leningen niet meer te verlengen en met geweld de zekerheden op te eisen. De kaalslag die in het land en ver daarbuiten heeft plaatsgevonden is de geschiedenis ingegaan als “de crisisjaren”.

In Nederland ging het tot aan het ontstaan van “financieringsproducten” door particuliere banken geheel anders. Boeren gaven obligaties uit onder elkaar en onder de grootgrondbezitters. Deze laatsten waren soms van adel en soms boeren in ruste. Er werd eeuwen een rente van +/- 4% rente gehanteerd en er kwam geen bank aan te pas, anders dan een enkele lokale spaarbank of een (levens)verzekeringsmaatschappij. Er kon natuurlijk ook in die tijden wel eens niet aan de aflossingsverplichting worden voldaan en werden er zodoende faillissementen geregisseerd. Men denke aan de verschillende landbouwcrises van de 19e eeuw. Goedkope graanimporten uit Amerika en Canada waren de doodsteek voor 80% van de boerenstand. Het wrange is, dat duizende boerenfamilies naar de Nieuwe Wereld emigreerden om zich als goedkope arbeidskracht te wijden aan de verdere vernietiging van de families die ze achter lieten.

Lees ook:  Stop de verduistering van pensioengeld

Langzamerhand en na verloop van tijd kwam in begin 20e eeuw de coöperatieve  “boerenleenbank” in opkomst, waar vele grotere boeren, rijke kooplieden, fabrikanten en de grondadel geld in staken. Dominees en grietmannen werden betaald door de opbrengsten van hun land wat ze cadeau kregen. De slimsten onder hen werden er puissant rijk van. Ook werden er allerlei boeren coöperaties opgericht om de opbrengsten voor de boer te vergroten. Maar in de crisisjaren ging het fout. Met name de boerenleenbanken vroegen het ene na het andere faillissement aan, lieten de boer door de politie  in gijzeling nemen en gingen de zaak “uitwinnen’, met name de verpande grond.

Vandaag de dag is wel duidelijk dat de oude boerenleenbank de meeste Nederlandse grond in eigendom heeft en verreweg het grootste landbouwareaal in onderpand houdt.

Boeren, u zult begrijpen dat de handen van staat en banken gaan jeuken. De “winst” van banken komt niet uit de rente. De echte opbrengst van banken – die immers met geld uit het niets werken – is als ze hun onderpand kunnen verzilveren.

De boeren mogen eerst ongebreideld geld uitgeven, die een bank als “vordering” boekt.  De boeren hebben echter alles al betaald, omdat have en goed in onderpand is gegeven, naast een eigen bijdrage uit spaarvermogen. De rente die moet worden opgehoest komt uit de exploitatie en gaat ten koste van het rendement. Door de hysterische regelgeving wordt het voor de boeren steeds moeilijke het hoofd boven water te houden. De boeren gaan uit arren moede protesteren om de ketting waaraan ze vast liggen wat te laten vieren. En zelfs dat komt er niet van, of er nu kamerleden in hun beste pak op trekkers gaan staan of niet. En áls de boeren besluiten om de regels aan hun laars te lappen, dan wordt er gegarandeerd grof geweld door de “overheid” namens de sappelende burgerij toegepast.

Lees ook:  Vloeken in de kerk

De agenda die de “regering” dient uit te voeren is vrij eenvoudig. Er is een probleem gefabriceerd door de boeren uit te laten breiden, de regels te verscherpen en ze vervolgens te gaan handhaven. Het resultaat is dat de grond aan de staat en de banken vervalt. Het is de grootste onteigeningsoperatie in de geschiedenis, als de boeren er niets tegen doen. En protesteren is synoniem voor niets doen zolang er maar één geldleverancier is, één zuivelcoöperatie, één veevoerkartel en één wetgever is. De boer is slachtoffer van het nieuwe ‘gigantisme’. Alles moet groter, alles moet meer, alles wordt dus beter. Dit nep-kapitalisme is aan de gang sinds de Tweede Wereldoorlog. Het privatiseren van publieke diensten als de volksgezondheid en energievoorziening is daar een voorbeeld van.

Het bewapenen van de boerenstand met slechts kennis is dan niet voldoende meer.

Als dit land voor de eigen behoefte en van het vee vrijwel alle graan moet importeren, hoever zijn we dan nog verwijderd van de levensgevaarlijke optie “monocultuur”? Met het wegvallen van de kaalgevreten boerenstand komt er een gigantisch areaal bouwgrond ter beschikking. Wat we niet direct kunnen gebruiken bestempelen wij als “natuur”. Het kostbare onderhoud van de “natuur” is een overheidstaak. De belastingbetaler dus. De “natuur” heeft slechts een functie zolang het nog niet nodig is voor de voorgenomen vooruitgang.

Dit verwijt wordt door zetbaasjes als Rutte c.s. gepareerd door te stellen, dat we immers toch al deel uitmaken van het groetere geheel: de Europese Unie. Ieder land krijgt een bepaalde rol. Nederland moet gaan dienen als draaischijf voor vooral het Duitse achterland. Grotere luchthavens, grotere zeehavens, alle snelwegen 12-baans, er is ruimte in overvloed. Maar niet voor de boeren.

Lees ook:  De Boogaloo-beweging is gevaarlijker dan Antifa maar Trump verbied deze niet

Voedsel en vooral energie zullen worden geïmporteerd. Het is daarom noodzakelijk dat Oekraïne, de van oudsher graanschuur van Europa, wordt geïntegreerd in de Europese Unie. Daarnaast vervult Polen een sleutelrol voor de energievoorziening uit kolencentrales.

Boeren: u bent gewaarschuwd.

U bent gewaarschuwd voor het “grote plan”, de onteigening door banken en staat van landbouwareaal. Laat het zover niet komen als wat de boeren en boertjes in Amerika hebben ondervonden, zelfs nog vóór de grote beurscrash in 1929. Banken willen eens in de zoveel jaren “een grote slag binnen halen” door hun zekerheden op te eisen en de tekorten door de belastingbetaler aan te laten zuiveren.

Stop met rente over niet bewezen geldverschaffing te betalen. Vorm kleine coöperaties en produceer voor eigen regio. Begin te boeren zoals jullie voorouders dat deden, geen krachtvoer, eigen mest uitrijden en eigen veevoer verbouwen. Geen mais, dat hoort hier niet en het is gemodificeerd. Zorg dat alle graan voor eigen behoefte niet meer wordt geïmporteerd. Cultiveer de grond door het met rust te laten. Gebruik geen verdelgingsmiddelen. Zet na de oogst het land vol met hennepplanten. Aan hennep zal een grote behoefte ontstaan, als olie en gas niet meer worden gewonnen. Leen geen cent meer bij banken, maar geef obligaties aan familie en bekenden uit. Zorg daarbij voor een eigen notariaat, want notarissen zijn de verlengde arm van de belastingdienst, welke weer een instrument van afpersing is. Of het nu het kabinet Rutte of het Hitlerkabinet tijdens de bezetting is: het is business as usual.

Leer de Nederlanders weer op eigen benen te staan.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord