pensioen

Rutte IV wil haast maken met een herziening van het pensioenstelsel en stuurt aan op het ingaan van de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023.

In het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over de inhoud van voornoemde wet kwam voor toehoorders die een beetje financieel geschoold zijn, de incompetentie van de coalitiewoordvoerders, in dit voor 10 miljoen Nederlanders zeer belangrijke pensioendossier, direct bovendrijven.

Allerlei zeer fundamentele financiële informatie om met dit wetsvoorstel in te kunnen stemmen ontbreekt en toch zetten de coalitiepartijen hun plannen gewoon voortvarend door.

Met afgrijzen heb ik dit schouwspel aangekeken en met mij vele andere financiële- en andere deskundigen.

Vast staat dat de individuele administraties van 10 miljoen pensioengerechtigden bij vele pensioenfondsen niet in orde zijn. Om dat probleem voor een omzetting van het stelsel opgelost te krijgen kost jaren. Schaarste op de arbeidsmarkt vergroot dit probleem nog eens.

Daarnaast verhinderen de huidige hoge inflatiecijfers om dit jaar überhaupt iets zinnigs te zeggen over ieders individuele koopkracht in een nieuw pensioenstelsel.

In zo’n situatie is het normaal, in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van een wetsontwerp, dat zo’n wetsvoorstel eerst in de ijskast wordt gezet. Totdat alle benodigde informatie over alle vragen die nog niet beantwoord zijn of al beantwoord kunnen worden, door de Tweede Kamer is ontvangen.

Lees ook:  Verzwegen in onze media: Tientallen scholen in Israël weer dicht na nieuwe corona-uitbraak

In de kern gaat dit wetsvoorstel over het omzetten van een collectieve spaarpot van 1800 miljard euro aan pensioengeld naar 10 miljoen individuele spaarpotjes van alle pensioengerechtigden. Hoe je dat moet doen is een uiterst complex en moeilijk te vatten vraagstuk, waarover experts al jaren van mening verschillen. Zonder al deze relevante informatie vindt de coalitie toch dat deze wet zonder noemenswaardige problemen kan worden aangenomen.

Alle pensioengerechtigden zijn derhalve nu overgeleverd aan de grillen van het incompetente Rutte IV-kabinet, dat al 10 crises het hoofd moet bieden en nu crisis 11 aan het creëren zijn met hun ongecontroleerde dadendrang. Want reken maar op een omvangrijke pensioencrisis als vanaf 1 januari 2023 deze wet zal gaan gelden.

Als Rutte IV niet meer is te stoppen en de wet door beide Kamers ondanks al het verzet toch wordt aangenomen, dan is er staatsrechtelijk  voor pensioengerechtigden theoretisch nog één oplossing. De Koning die zijn handtekening onthoudt! Als laatste Koninklijk signaal dat zorgvuldige wetgeving iets anders is dan een pokerspel met collectief gespaard geld van 10 miljoen Nederlanders.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Financiering van haat: hoe online handelaren en betalingsverwerkers blanke nationalisten helpen
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord