denktank

In ‘Complot-land‘ zijn ‘Ze‘ er op uit om ons uit te roeien, of als slaven te verkopen.

Over de hele wereld doen dergelijke verdenkingen het goed. In het bijzonder in die sectoren van de samenleving die niets dan tegenwerking ondervinden, binnen de kaders van het eigen verwachtingspatroon. Met mijn vorige bijdrage probeer ik een lans te breken voor mensen die zijn ‘ingevangen‘ door de ‘Cult‘ die al die destructiviteit genereert. En onder die machteloze ‘gelovigen‘ ook het overgrote deel van de politici en ‘wetenschappers‘ in de ‘consensus-hoek‘. Het zijn geen doorgewinterde schobbejakken die u uit uw verschoning trachten te helpen, maar ze zijn ‘Stupid‘ (binnen de matrix van Cipolla), waar ze niet alleen u en mij schade berokkenen, maar net zo goed zichzelf.

Kijk naar de realiteit. Het beleid van nagenoeg alle partijen is destructief, voor wie de blik strak gericht houdt op de noodzaak om monden te voeden, mensen een onderdak te bieden, en dat onderdak behaaglijk warm te houden, en het volk mobiel, gezond en vrij in veiligheid te laten bouwen aan hun eigen toekomst. Alles wat met voedselproductie te maken heeft wordt verboden, gefrustreerd, tegengewerkt, en opgezadeld met directe, en indirecte kosten. Dito voor de bouw, de energiesector, en de zorg. Individuele vrijheden staan op de tocht waar ‘experts‘ hun zorgen uiten over het bereik van de ‘Cult‘. Mobiliteit wordt op uiteenlopende manieren beperkt, en ontraden. Terwijl de opgelegde ‘gastvrijheid‘ meer en meer gaat lijken op vrijwillige onderwerping.

Dit is geen ‘Wij-tegen-Zij‘-verhaal. Het sterft binnen de ‘Cult‘ van de ‘Complot-Denkers‘. Sterker nog, waar de gefantaseerde onzin die men binnen de ‘Cult‘ voor ‘logisch‘ houdt botst op de realiteit, grossiert men in ‘verklaringen‘ die kant noch wal raken. Alle ‘tegenslag‘ die de gelovigen op hun weg tegenkomen, is de schuld van ‘de Russen‘, ‘de Chinezen‘, ‘de Ongevaccineerden‘, ‘de Relschoppers‘, ‘Links‘, ‘Rechts‘, ‘Blanke Mannen‘, of pimpelpaarse melaatse honden, en de arts van je moeder. ‘Complot-Denken‘ is geen bedreiging voor de ‘Cult‘. De ‘Cult‘ kan zonder ‘Complot-Denken‘ niet bestaan.

De ‘Cult‘ is geen strak georganiseerd systeem. Een deel van u is van harte welkom, zelfs als u op een ander niveau een ketter bent, omdat u de congregatie confronteert met de realiteit. Als ‘relschopper‘ bent u zowel ‘Voorkeursvijand‘ als dat zo uitkomt, als ‘Doelgroep‘ voor ongekende hoeveelheden geld aan ‘subsidie‘. De ‘Cult‘ is niet eenkennig, maar tot op het bot onvoorspelbaar en grillig als een ‘Design-Feature‘. Het is niet zozeer van belang dat u gehoorzaamt aan een vast programma, maar dat u leert gehoorzamen, zelfs als de ‘Waan-van-de-Dag‘ u schade berokkent. Vanaf het begin van de ‘Intelligente Aanpak‘ van de pandemie stelde ik hier dat het één langgerekte ‘gehoorzaamheidstest‘ was. Zelfde patroon bij alles rondom ‘het Klimaat‘, ‘het Milieu‘, ‘Gender‘, ‘Racisme‘, ‘Vluchtelingen‘, ‘Oorlogen‘ en wat je maar kunt bedenken. Op geen enkel moment gaat het om de daadwerkelijke oplossing van een probleem. Want als je een probleem oplost, breng je het ‘Verdien-Model‘ van de ‘Cult‘ onherstelbare schade toe.

Lees ook:  Trump blijft opscheppen over het sterftecijfer van Covid-19 in Amerika. Het is een van de ergste ter wereld.

Het rekken van enig probleem is het ‘Brood-en-de-Boter‘ voor de ‘Cult‘. De implementatie van ‘Oplossingen‘ die een probleem slechts erger maken, is geen fout. En toch is het geen ‘Groot Complot‘, maar eerder een ziekte. Een ‘Stupidity-Epidemic’, binnen de matrix van Cipolla. Een perfide vorm van ‘Zorg-Verslaving‘, die zulke monstrueuze proporties heeft aangenomen dat we niet langer in staat zijn onderscheid te maken tussen wat nou belangrijk is, en wat niet. Met als gevolg dat we levensbedreigende situaties wegstoppen in een ‘adviesorgaan‘, of voorleggen aan ‘de Rechter‘, terwijl we miljarden pompen, bruggen van kleur laten veranderen, en campagnes financieren voor een ongrijpbare ‘stoornis‘, of onzichtbaar probleem, waarvan deze of gene ‘expert‘ stelt dat het extreem belangrijk is. En ja, onder die ‘experts‘ ook rauwe egoïsten die hun ‘budget‘ bewaken, en daarmee hun eigen inkomen en aanzien, maar veel vaker nog zijn die ‘experts‘ gewoon ‘Stupid‘.

We hebben allemaal wel een lijstje met door de overheid gefinancierde activiteiten waarvan we zelf vinden dat het ‘weggegooid geld‘ is. Maar dominant binnen de ‘Cult‘ is de stroming die actief de productie van voedsel frustreert, de bouw van woningen, de energievoorziening, de mobiliteit, de individuele vrijheid en de zorg, terwijl ze zichzelf afficheren als de brengers van het ‘Goede Nieuws‘, door onwerkbare, utopische, contraproductieve ‘oplossingen‘ te bepleiten, waardoor elk probleem alleen maar nóg groter wordt. Zo zien ze het zelf niet. In hun verwrongen perceptie van de realiteit menen ze oprecht dat hun gedroomde ‘Magic Bullet‘ ons gaat verlossen. Of ze zien ook wel in dat hun voorstellen pure destructie zijn, maar ze ‘vertrouwen‘ erop dat als de nood het hoogst is, de redding nabij is. Ook al hebben ze geen idee hoe die redding eruit zou moeten zien, of koesteren ze ongeïnformeerde waandenkbeelden over de mogelijkheden om met ‘nieuwe technieken‘ de schade die ze aanrichten ongedaan te maken.

Mijn zorgen zijn niet van recente datum. Net als economen zoals Michael Hudson en Steve Keen, die door de ‘Cult‘ angstvallig buiten de deur worden gehouden, pleit ik al langer voor een stop op het financieren van de ‘groei‘ door de mensheid te begraven onder de schulden. Mijn frequente verwijzingen naar Adam Smith, en zijn opvattingen over een ‘caretaker‘-overheid, op afstand van ‘de markt‘, maar anders dan Smith het zag in zijn tijd, door de toegenomen mogelijkheden om meer te doen voor het volk, als gevolg van automatisering en robotisering, bevalt de ‘Cult‘ niet. Mijn probleem hier is, dat ik niet blind ben voor de angstaanjagende verspilling van grondstoffen, de consequenties van vervuiling, en de noodzaak om een solide vangnet aan te brengen in de vorm van een ‘Basisinkomen‘, ‘Basiszorg‘ en elementaire veiligheid, maar dat de plannen van het World Economic Forum, de drijvende kracht achter de ‘Cult‘, slechts in naam overeenkomsten vertonen met wat ik bepleit.

Lees ook:  De-annexatietoespraak van Poetin

Centrale kritiek van mijn kant op wat gangbaar is binnen de ‘Cult‘, is dat het geschetste toekomstperspectief niet aansluit op de monsterlijke praktijk. De mens is daarin een ‘kostenpost‘, en alleen in zijn ‘gehoorzame variant’ (voorlopig) nog acceptabel, maar de moeite niet waard. ‘Oplossingen‘ die niet werken zijn op de korte termijn duur, en ze zorgen voor sociale onrust, maar brengen verlichting als die ‘oplossingen‘ mensenlevens kosten, en de lust om voor nageslacht te zorgen erdoor afneemt. In mijn visie op de toekomst is het ‘basisinkomen‘ en de ‘basiszorg‘ geen aspect van het systeem dat er op gericht is om ons gehoorzaam te maken, en eenieder die ‘BullShit!‘ roept als hij of zij ‘BullShit!‘ ziet buiten te sluiten. Al helemaal niet als het gehoorzaamheid betreft aan ‘maatregelen‘ waarvan men onlangs nog stelde dat die contraproductief waren, waardoor ze niet langer ‘evidence-based‘ zijn, maar ‘consensus-based‘, en dus niet meer dan een gehoorzaamheidstest.

Hoewel de ‘Cult‘ wellicht ook mensen voortbrengt die sinistere initiatieven ontplooien om mensen te helpen om uit het leven te stappen, lijken ze er eerder op te vertrouwen dat we onszelf de das omdoen. Dat zie ik dan terug in alle enthousiasme voor plannen om iedereen van het gas te halen, het bouwen van woningen te frustreren door idiote regelgeving, en dito rechters, wat er rest van de industrie en logistieke bedrijven om zeep te helpen, of te begraven onder vereiste ‘investeringen‘ die hun dood worden, terwijl we de landbouw, veeteelt en visserij de nek omdraaien. Niemand bij het World Economic Forum zegt: ‘Hé! Wacht eens even! Dat kán helemaal niet!’ Vanuit hun ‘Sterren-restaurant‘, exclusieve club, of vanaf hun mega-jacht ‘twitteren‘ ze eerder aanmoedigingen, terwijl hun privé-vliegtuig al klaarstaat om hen naar de volgende ‘Klimaat-top‘ te brengen.

Veel genoegen vanavond voor de buis, waar u de laatste instructies worden aangereikt voor de nieuwe test. Geen test om te zien of u besmet bent met het ‘Covid-virus‘, maar de volgende gehoorzaamheidstest in een reeks waarvan het einde niet alleen nog niet in zicht is, maar waar geen einde aan zal komen. Waarmee ik niet oproep tot gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid, maar eerder om nu terug te keren op aarde, en bij te dragen aan een ‘evidence-based‘ oplossing, inplaats van deze potpourri aan onduidelijke ‘trade-offs‘, en de verkoop van ‘vaccins‘ die geen vaccin zijn, en schofterig duur op de koop toe, mét serieuze verdenkingen door de ‘bijwerkingen‘, waarvan uiteenlopende artsen en wetenschappers zeggen dat ze op termijn schadelijker zijn dan dat hele ‘Covid‘. Dat de WHO nu waarschuwt voor het idee dat die ‘vaccins‘ mensen beschermen, is niet ‘beter laat dan nooit‘, maar een gotspe! In die zin zijn de ‘gehoorzamen‘ nu ‘slaaf gemaakt‘, want zonder ‘boostershot‘ kun je straks ook niet meer reizen, of werken. Eerst was het ‘even die Lockdown‘, en dan mag je weer. Toen was het ‘neem dat vaccin‘, dan mag je weer. Nu wordt dat twee keer per jaar een ‘booster‘. Maar omdat die ‘vaccins‘ niet immuniseren, en mogelijk het virus juist helpen, terwijl delen van het natuurlijke immuunsysteem schade ondervinden van die ‘vaccins‘ zelf, volgens tal van gespecialiseerde artsen en wetenschappers, is ook dat niet het eind van de lijn, zo valt te vrezen.

Lees ook:  Het is iedereen ontgaan dat Premier Rutte er alles aan deed om uitkering prinses Amalie te behouden (video)

De ‘Ongevaccineerden‘ zijn niet blij met alle manieren waarop ze te kijk worden gezet als ‘asocialen‘, en de manieren waarop normaal functioneren hen onmogelijk gemaakt wordt. Maar vlak de ‘gevaccineerden’ niet uit die langzaam maar zeker wakker worden in een ‘Horror Film‘. En als ‘Covid‘ niet verdwijnt, maar ‘Oversterfte‘ als gevolg van hartfalen, hersenbloedingen en andere ellende die is terug te voeren op malheur in de bloedsomloop, waar artsen en wetenschappers voor waarschuwden wanneer die ‘vaccins‘ massaal zouden worden ingezet, dan kun je als ‘beleidsmaker‘ beter een ‘Ongevaccineerde‘ treffen dan iemand die niet of nauwelijks beschermd is tegen ‘Covid‘, maar tot de conclusie is gekomen dat die ‘spuit‘ zijn of haar leven bekort. Daar teken ik dan bij aan dat de regie van de ‘Cult‘ geen medelijden zal hebben met die ‘beleidsmakers‘, en hen zonder met de ogen te knipperen onder de bus zal gooien. De fabrikanten van het spul, en de media die het aanprijzen treft immers geen enkel verwijt? De contracten pleitten hen op voorhand volledig vrij van enige aansprakelijkheid. Ze moesten wel leveren, voordat de testen om de effectiviteit en de veiligheid aan te tonen klaar waren, omdat ‘wij‘ dat ‘vaccin‘ wilden. Toch? Ja toch? Gewoon gehoorzaam knikken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord