18 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Complot-Theorieën

complottheorieën

Dat is het vertrekpunt van een groot gedeelte van de ‘Complot-Theorieën’. Uiteindelijk komt de lelijke werkelijkheid aan het licht, en reageren boze mensen dat ze tijdig gewaarschuwd hebben. Of het nou gaat over ‘Toeslagen’, de ineenstorting van Afghanistan, de consequenties van een ‘Regime Change’ operatie in Libië of Syrië, het beleid rond ‘Covid’ en de grootschalige vaccinatiecampagnes, de risico’s die Peter R. de Vries liep, en noem maar op.

De andere helft van de ‘Complot-Theorieën’ zijn volledige verzinsels waarvoor zelfs na fanatiek onderzoek geen spoor van bewijs gevonden wordt, zoals de ‘Russische Inmenging’ in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, of de ‘Weapons of Mass Destruction’ in Irak.

Beide lijsten die gedreven worden door argwaan zijn met gemak véél langer te maken. Waar de ‘Complot Theorieën’ die door lieden die zich buiten het ‘establishment’ van politiek, media, en ‘belanghebbenden’ bevinden worden verspreid, worden ze actief onderdrukt. Ook al zijn ze in die zin waar, dat de bewijzen zich met de tijd opstapelen dat er gegronde redenen zijn voor verdenking, of de keiharde bewijzen zelfs voor het oprapen liggen dat het beleid niet paste op de eisen die de situatie aan de beleidsmakers stelde. ‘Big Tech’, banken en de ‘Gevestigde Media’ bestrijden ‘Complot Denkers’ die de bewijzen, of aanwijzingen naar buiten brengen fanatiek, zélfs als degenen die zich daar ‘schuldig’ aan maken accepteren dat het geen ‘Complot’ was, maar gewoon grootschalig falen en ‘Goedmutsen’ die bléven geloven in de overwinning, terwijl de wielen van de wagen vielen.

De volledig verzonnen ‘Complot Theorieën’ die als regel door de overheid, of een cynisch opererende belangengroep de wereld in worden gestuurd, hoeven niet te vrezen voor ‘Fact Checkers’, en houden zelfs stand als al lang en breed is aangetoond dat er zelfs geen kern van waarheid in zat.

De wereld is niet scherp gescheiden in twee kampen, waarbij de ene helft louter ‘Complot Theorieën’ aanhangt die uiteindelijk (grotendeels) correct blijken te zijn, versus producten van de ‘Keizers Zonder Kleren’ die het ‘establishment’ vormen. Vrijwel iedereen leeft in een wereld die een mengeling is van waarheid en verzinsels. Hier op mijn blog waarschuw ik er consequent voor om u niet te snel over te geven aan het idee dat het allemaal wel één ‘Groot Complot’ moet zijn. Gezonde argwaan, aandringen op meer onderzoek en ‘waarheidsvinding’, en uw oordeel ‘in potlood’ geven als er om gevraagd wordt, is prudent. Hoe stelliger de politicus, de krant, de zender, een blog, of de ‘Belangenclub’ is, hoe voorzichtiger je moet zijn. De onzekerheid die dat met zich meebrengt vinden veel mensen ondragelijk. Het zet hen aan tot ‘piekeren’, en het genereert angsten waar ze niet mee overweg kunnen.

Kiezen heeft echter consequenties. Het leidt tot volharding zelfs als die keuze volkomen verkeerd blijkt te zijn geweest. Voorbeelden te over. Er is geen weg terug. Niet kiezen is echter ook een keuze. Het is de keuze voor mensen die risico-nemen niet schuwen. Mensen die hun schouders ophalen als anderen handenwringend uitroepen dat we ergens leed hadden kunnen voorkomen, als we ‘dit’ of ‘dat’ hadden gedaan. Het is de keuze van mensen die wegblijven van gedetailleerd beleid, en geen fan zijn van een overheid die ‘alles voor iedereen’ wil zijn. Omdat ze wéten dat dat leidt tot overcontrole en repressie. Dat het leidt tot politici, ‘Gevestigde Media’, banken, ‘Big Tech’ en ‘Belangenorganisaties’ die de jacht openen op ‘Vrije Geesten’ en ‘Klokkenluiders’. Op de Assanges van deze wereld.

U vindt mij in die hoek van de mensen die menen dat een overheid zich moet beperken tot het sturen op ‘Grote Lijnen’, en betrouwbaar dient te zijn. Maar daar dan ook wel zélf moet doen wat nodig is, en niet moet wachten op ‘privé-initiatief’ terwijl men goochelt met belastingen en subsidies om de illusie hoog te houden dat men de ‘Vrije Markt’ een warm hart toedraagt. Die leugen genereert autonoom al een hele orgie aan correcte ‘Complot Theorieën’ over grootschalige manipulatie van ‘Markten’ en ‘Vriendjespolitiek’, oftewel ‘Corruptie’.

Mijn claim is dan ook dat het in de praktijk van nu wel degelijk zo is dat beleidsmakers van niks wisten, maar desondanks van alles deden, waardoor het met elke nieuwe dag een steeds grotere puinhoop wordt in de wereld. Geen ‘Groot Complot’, maar ‘Mataglap’. Hoogmoed. Zelfoverschatting. Teveel vertrouwen in de consensus onder ‘experts’, en de kwaliteit van hun ‘modellen’. Ik maak mij sterk dat Frankrijk, dat al in april was begonnen met de repatriëring van Fransen uit Afghanistan, tot dat besluit is gekomen door niet te luisteren naar de ‘experts’ van de NAVO. Een kenmerkende kwaliteit van dat land, wat leidt tot frustratie bij de ‘Gevestigde’ jongens en meisjes die zich ophangen aan de ‘Heilige Consensus’, met zijn ‘Geautoriseerde Complotten’. Eerder schreef ik ook al over de besluitvorming rond MH-17 in die termen, toen helder werd dat sommige landen het overvliegen van Oekraïne hadden verboden, maar ‘Jan Kaas‘ gewoon ‘Dumb, Fat and Happy‘ deed of er niks fout kon gaan.

Voor mensen die geloven in een ‘Groot Complot’ is het, vreemd genoeg, teleurstellend als je stelt dat je dat niet ziet. Dat heeft ermee te maken dat falen wordt gezien als menselijk, en dan kun je geen schuld toewijzen. Maar dat bestrijd ik dan weer. Als je je vinger opsteekt omdat je meent de kwaliteiten te hebben om het volk te leiden, mag je je niet verschuilen achter de ‘Consensus’, of politieke compromissen. Als het niet goed voelt, doe het dan niet. Hier op dit blog heb ik dat ook wel in beeld gebracht als het verschil tussen de ondernemer, en de manager. De ondernemer heeft ‘Skin in the Game’, de manager ‘Bonussen’. Er is niets mis met samenwerking met andere landen, maar het land waar jij de baas bent is geen ‘filiaal’. En als je je door rechters, ‘Brussel’, ‘Washington’ en de NAVO de kaas van het brood laat eten, ben je geen regisseur, maar een acteur. Een sprookjesverkoper.

Dat alles neemt niet weg dat er wel degelijk lieden in de ‘schaduw van de macht’ rondlopen met ambities in de geest van een ‘Groot Complot’. Maar zolang hun macht niet totaal is, en hun streven niet eenduidig, zijn ze afhankelijk van beïnvloeding, en zijn ze kwetsbaar door confrontaties met de realiteit als hun leger van ‘Goedmutsen’ uiteindelijk ontdekt dat ze zelf hun ergste vijand zijn. En in een groeiend aantal ‘dossiers’ begint die bittere realiteit door het dunne laagje ‘Schone Schijn’ heen te breken, waardoor de repressie toeneemt, en de ‘Leugenfabriek’ nu op volle toeren draait, samen met de geldpers, die er onderdeel van is.

Samenvattend is er dus alle reden om op uw hoede te zijn. Voor mijzelf geldt dat ik mij er al héél lang over verbaas dat bepaalde kennis niet doordringt tot de beleidsmakers, of alternatief dat ze het moedwillig laten gebeuren. Als ik zag dat die ‘IT-bubbel’ zou klappen, hoe kon het dan dat mensen die hun geld verdienden in die wereld, of verantwoordelijk waren voor het beleid, dat níet zagen? Als ik zag dat je niet in zee moest gaan met Moslim-extremisten om communisten te bestrijden, waarom zagen anderen dat dan niet? Als ik die ‘Krediet-crisis’ aan zag komen, en een selecte groep goed ingevoerde ‘handelaren’ zelfs lezingen hield over wat ons boven het hoofd hing, en investeerders waarschuwden op hun websites, hoe kon het dan dat dat buiten beeld bleef in de ‘Gevestigde Media’, en de beleidsmakers geen actie ondernamen voor het te laat was?

Het zijn de kleine, op elkaar gestapelde leugentjes die pas de aandacht trekken als ze zijn uitgegroeid tot een alles vernietigende tropische storm of aardbeving, conform het concept van de ‘Chaos Theorie’. Ze scheppen een illusie die alomvattend is, en dat handjevol ‘Complot Denkers’ (realisten) dat waarschuwt voor de consequenties is dan kansloos. Een focus op hoofdlijnen, en de ‘Markt’ gebruiken om de leugens te absorberen, is in het verleden succesvol geweest, en die kant moeten we weer op. Maar hoe krijg je die ‘Hoogvliegers’, die de mensheid zien als was in hun vaardige handen, terug in hun hok voor de schade onherstelbaar is, omdat de oververhitting de was doet smelten, waardoor de veren loslaten en die ‘Keizers’ naakt ter aarde storten?

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.