21 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Coronacrisis: “Na angst komt woede” – Oostenrijkse psycholoog waarschuwt voor gevolgen

Covidiaanse cultus

Meer dan anderhalf jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de COVID-19-pandemie heeft uitgeroepen, worden de grondrechten en de samenleving nog steeds ernstig beperkt. De Weense psycholoog Anna Werksnies beschrijft de mechanismen en de gevolgen.

“Na angst komt woede en daarmee het verlies van solidariteit, integriteit en loyaliteit.” De Oostenrijkse psycholoog Anna Werksnies waarschuwt daarvoor met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen in verband met de Coronacrisis. “Onzekerheden, agressie en wantrouwen worden stilletjes en heimelijk constante metgezellen van ons dagelijks leven. De samenleving valt uiteen in subgroepen die met elkaar vechten.”

Werksnies waarschuwt voor dit gevaar voor de sociale samenleving in een maandag gepubliceerde tekst op de website keinstatus.at  . Daarin beschrijft ze fundamentele ontwikkelingen die niet alleen tijdens de Covid 19 pandemie waarneembaar zijn. Maar hierin lijken ze bijzonder effectief te zijn.

Zo verklaarde de Oostenrijkse gezondheidswetenschapper en voormalig regeringsadviseur Michael Sprenger in zijn boek “The Corona Riddle” op 30 maart 2020 over de acties van de inmiddels afgetreden bondskanselier Sebastian Kurz: “De bondskanselier heeft duidelijk het niveau van materiële beleid. Ik vermoed dat hij, nadat hij de bedreiging voor het gezondheidssysteem met succes had afgewend en het doel van de lockdown had bereikt, zich realiseerde dat hij deze crisis politiek kon gebruiken. In de opiniepeilingen heeft het absolute topwaarden behaald. (…) Sebastian Kurz rekent nu in ieder geval op een escalatie van angst.”

Angst als strategie

Net als in Oostenrijk gebeurt het in de Bondsrepubliek waarvan onder meer de strategienota van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken in het voorjaar van 2020 werd aangekondigd . In het door  adviseurs van het ministerie opgestelde document worden gerichte schriktactieken beschreven als het belangrijkste middel om de bevolking te binden aan het coronabeleid van de regering. Er moest worden aangetoond dat in het ergste geval veel ernstig zieke mensen zouden worden weggestuurd uit overbelaste ziekenhuizen en zouden stikken van de pijn, zei het onder meer. De Oostenrijkse psycholoog stelt:

“De beste strategie om iemand volgzaam, gehoorzaam of conformistisch te maken, is gewoon om ze bang te maken. Hoe angstiger een persoon wordt, hoe meer bereid ze zijn om alles te doen om van de krachtige emotie angst af te komen.”

Tegelijkertijd konden grote groepen mensen niet op eigen kracht een uitweg vinden.

Massa’s zijn afhankelijk van een “helper”: “Op dit moment zou de ridder in het gouden harnas voorop moeten staan ​​als de bevrijder in nood.” Ook gaat er veel geld naar beeldconsulenten, communicatiedeskundigen, chaosarchitecten en lobbyisten. De vermeende redder heeft de beste kansen wanneer emotioneel geladen dreigingsscenario’s zoals “golven van vluchtelingen” of het Sars-Cov-2-virus “massaal gepolariseerd” zijn.

Een zondebok vinden

Wanneer angst opkomt, is er een grote drang om zich te binden met iemand die een remedie belooft, Werksnies herinnert ons aan menselijke overlevingsstrategieën gebaseerd op evolutionaire biologie. Het is niet zozeer de kwaliteit van de bevrijder die een rol speelt, “maar de aanwezigheid, de kracht en de dominantie”. De mens houdt een tijdje vol “in deze neiging om zich te binden aan de bevrijder en de massa’s gedragen zich kalm en aangepast”.

De gebruikte verklaringen en argumenten moeten ‘niet per se logisch of degelijk zijn’, schrijft Werksnies. Ze zouden “gewoon gemakkelijk en snel veel mensen moeten bereiken”. Onder andere het online platform Twitter is hier zeer geschikt voor. Maar het wordt gevaarlijk als de opgewekte angst te lang aanhoudt.

Dan wordt er een klep gezocht om de opgekropte woede uit angst te kunnen uiten: “Nu wordt er een zondebok gezocht!” Wie de woede dan raakt is “vaak niet logisch rationeel”. Voor de “bevrijder” is het belangrijk om dan een “zondebok” te geven, aldus de psycholoog. In de coronacrisis die al anderhalf jaar aan de gang is, laten de machthebbers momenteel zien hoe het werkt met hun toespraak over de “pandemie van de niet-gevaccineerden” en hun optreden tegen hen.

Werksnies waarschuwt dat “door de aanhoudende crisis het inlevingsvermogen van mensen afneemt en het zelf toebrengen toeneemt, waardoor de zondebokken steeds meer onder verbale en fysieke druk komen te staan”. Ze wijst erop dat politici graag de rol van ‘bevrijder’ spelen, naar macht streven en deze simpele strategie hanteren.

Controle in plaats van vrijheid

Als deze rol van de ‘almachtige bevrijder’ op de lange termijn wordt vastgehouden, dreigt een sociale crisis. “Misschien juist om deze reden wordt iedereen in de gaten houden de enige manier om orde en veiligheid te garanderen”, schrijft de psycholoog uit Wenen.

Zelfs de voormalige president van het Federale Constitutionele Hof, Hans Jürgen Papier, verklaarde  in maart van dit jaar in een interview met het dagblad Die Welt “dat zulke intensieve, alomvattende en niet alleen kortdurende vrijheidsbeperkingen, die worden beslist door de tweede macht alleen, voor mij waren constitutionele juristen voorheen ondenkbaar”. De daadwerkelijke beslissing over welke beschermende maatregelen in welke mate, met welke duur en vooral in welke combinatie moeten worden opgelegd, wordt volgens de krant nog overgelaten aan de gevolmachtigde. Hij merkte op:

“In het bewustzijn van politieke actoren en delen van de bevolking lijkt te worden vergeten dat de mensen van dit land vrije burgers zijn. Ze hebben onvervreemdbare en onvervreemdbare rechten van vrijheid, ze zijn geen onderdanen!”

En hij wenste: “Het zou welkom zijn als elke burger zich bewust zou zijn van de waarde van vrijheid, altijd gecombineerd met verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap, tegenover anderen en tegenover zichzelf.”

Het virus is in gebruik

De psycholoog uit Wenen herinnert er met haar tekst aan hoe snel dit kan worden vergeten, doelbewust en bewust geïnitieerd en uitgebuit. De website keinestatus.at wordt beheerd door de “Association for Cultural Information” in Wenen, onder leiding van de publicisten Hannes Hofbauer en Stefan Kraft.

ls reactie op hun zorgen schrijven ze dat de de facto noodtoestand, die al meer dan een jaar heerst, het noodzakelijk maakt om zich ertegen uit te spreken. De nieuwe normaliteit die is voorgeschreven is voor velen van ons ondraaglijk geworden. Hoe gevaarlijk de trigger (het virus) ook is, de ‘staat’ waarin we gedwongen worden te leven, wordt gemaakt door mensen, meer bepaald: door regeringen.”

Het virus wordt gebruikt om “maatregelen te nemen om het sociale, culturele en economische leven extreem te beperken”. De bijdragen op de website zijn afkomstig van verschillende, veelal Duitstalige auteurs.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.