27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Coronavirus en medisch fascisme

test

Op 26 februari werd euthanasie in Duitsland gelegaliseerd. Het Federale Constitutionele Hof van Duitsland verklaarde dat het voormalige verbod op euthanasie van het land, dat in 2015 door de Bondsdag was ingevoerd, in strijd was met de grondwet van het land, en dat iedereen het recht heeft om uit eigen beweging te sterven of de hulp van derden te gebruiken partijen, verklaarde de president van de rechtbank.

Opgemerkt moet worden dat de Duitse wetgevers, die eerder euthanasie hadden verboden, de verhulling van een moord met voorbedachten rade wilden voorkomen onder het mom van een gewenste euthanasiepatiënt … bijvoorbeeld in gevallen waarin commerciële belangen betrokken waren. Nu, onder het mom van de zorg voor ernstig zieken, is er niet alleen een weg vrij om moorden onder het mom van euthanasie te verbergen, maar ook voor een gericht beleid om lastige patiënten van de hand te doen.

Met de moderne middelen van de media was het niet zo moeilijk om mensen te laten geloven dat ze er in bepaalde gevallen beter voor zouden kiezen om hun leven op te geven. Het toestaan ​​van euthanasie in veel westerse landen biedt juridische mogelijkheden voor dit beleid. Naast de pandemie van het coronavirus is dit besluit een teken dat problemen met leven en dood in de nabije toekomst anders zullen worden behandeld … tenminste in het Westen.

Nazi-praktijken weer in zwang

Toegestane euthanasie in Duitsland viel samen met het begin van de zegevierende processie van het coronavirus over het hele Europese continent. De explosieve groei van slachtoffers in de meest verlichte landen van Europa voelt onverwacht, onmogelijk. Het neoliberale overheidsbeleid van de hele gezondheidszorgstelsels van deze landen leidde hier al geruime tijd toe.

Zo leidden de hervormingen in de gezondheidszorg die onder Thatcher werden doorgevoerd in Groot-Brittannië bijvoorbeeld tot een verviervoudiging van het aantal bedden sinds eind jaren zeventig – tegen de achtergrond van een groeiende bevolking en miljoenen nieuwe migranten. Als gevolg hiervan liggen coronaviruspatiënten in de gangen en gangen van ziekenhuizen, zijn reanimatiekamers overvol en worden mensen aangemoedigd om thuis behandeld te worden.

Het coronavirus was een echte ramp voor de bewoners van Britse verpleeghuizen. In slechts één week in april vertienvoudigde het sterftecijfer daar. Onder deze omstandigheden is het aan de artsen om te beslissen wie er leeft en wie sterft. Het VK heeft zelfs een speciaal puntensysteem ingevoerd om deze beslissingen te begeleiden.

Aanvankelijk kregen oudere burgers die coronavirus hadden opgelopen de mogelijkheid om in het ziekenhuis een ontheffing te ondertekenen in geval van crisis, maar patiënten kwamen in opstand tegen de praktijk. Nu hebben artsen een speciaal algoritme geïntroduceerd dat berekent of de patiënt ‘waardig’ is om een ​​schaars bed op de intensive care of een beademingsapparaat toegewezen te krijgen.

Afhankelijk van leeftijd, bijkomende ziekten, overgewicht en algemene toestand krijgt de patiënt 0 tot 10 punten. Als hij meer dan vijf punten heeft, worden reanimatiemaatregelen als “nutteloos” beschouwd en wordt de patiënt overgelaten om te sterven.

Maar zelfs gezonde ouderen overleven dit systeem vaak niet. Als je 75 jaar of ouder bent, krijg je automatisch één vijf punten. Dezelfde zin wordt gegeven aan een 50-jarige man met een ernstige bijkomende ziekte – astma of diabetes. Ook aan mentaal gehandicapte patiënten worden hoge scores gegeven. Met andere woorden, het coronavirus is een ruimingsinstrument geworden waarbij een bepaald deel van de bevolking te horen krijgt dat hun leven minder waardevol is en dat het opoffering waard is.

Wie er leeft en sterft, wordt bepaald door criteria die opmerkelijk veel lijken op de normen van Hitler’s Duitsland, waar ook de gehandicapten en de “minderwaardigen” werden gedood of achtergelaten om te sterven. Het is geen toeval dat, ondanks alle liberale propaganda, gehandicaptenactivisten vooral gekant zijn tegen het “recht om te sterven”, vechten in plaats van acceptatie en beschermende maatregelen.

Het coronavirus lijkt de kwestie van euthanasie op een verontrustende manier te hebben doen herleven. The Daily Mail meldt dat “Artsen in Europese landen, waaronder Spanje en Frankrijk, naar verluidt zich tot euthanasie wenden om de last van het coronavirus op de reeds overweldigde gezondheidsdiensten te verlichten.” Ondanks dat geassisteerde “zelfmoord” in beide landen illegaal is, kan deze praktijk geen zelfmoord worden genoemd, aangezien het de medische instelling is en niet de patiënten die beslissen.

Het is vermeldenswaard dat lobbyisten voor euthanasie in sommige gevallen zullen beslissen wie er zullen leven en sterven in een pandemische situatie, zoals het geval is in Ontario, Canada , waar “een arts die mensen heeft geëuthanaseerd en heeft gelobbyd om dodelijke injectie voor zieke patiënten te legaliseren” in Canada zit achter het door Ontario voorgestelde triage-protocol om te beslissen wie zorg krijgt als het medische systeem wordt overspoeld door coronaviruspatiënten. ”

Geen land voor oude mannen

Niet alleen Groot-Brittannië, maar ook andere landen van continentaal Europa volgen hetzelfde pad. De belangrijkste drijfveer is een gebrek aan ventilatoren en bedden voor intensieve zorgen, wat zelf het gevolg is van het kapitalistische gezondheidszorgsysteem, waar gezondheidszorg geen recht is maar een dienst, en het simpelweg niet rendabel is om een ​​groot aantal ventilatoren en ziekenhuizen aan te houden het klaar.

Artsen vertelden Franse journalisten ook dat patiënten met coronavirus uit verpleeghuizen de toegang tot ziekenhuizen wordt geweigerd omdat er niet genoeg plaatsen zijn. Ouderen worden simpelweg geïnjecteerd met een medicijn waarvan de bijwerking ademhalingsinsufficiëntie is, waardoor ze worden gedood.

“Dit is de euthanasie van onze oude mensen met ademhalingsproblemen”, schreef de beroemde anesthesioloog Christian Coulomb op Twitter.

Volgens de officiële aanbevelingen van de Medische Raad van Catalonië hebben patiënten ouder dan 80 geen recht op beademing. Hetzelfde geldt voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer.

In Spanje werd een video van de Sporting Director van het LCR Honda MotoGP-team Oscar Haro verspreid via sociale medianetwerken. Volgens hem vroeg zijn vader om een ​​gasmasker, maar weigerde. “Zijn generatie heeft dit land gebouwd, de moerassen geplaveid, de wegen aangelegd, de velden bewerkt en 14 uur per dag gewerkt in een naoorlogse periode. En we laten ze doodgaan. ‘ Zei Haro.

Volgens de Spaanse media worden berichten over regeringsbesluiten die suggereren dat iemand boven de 75 wordt ‘opgeofferd’ om de jongere te helpen behandelen door hen te ontzeggen dat ze levensreddende behandelingen moeten ondergaan, ook door Haro in zijn video.

Dit gebeurt niet in de zogenaamde “totalitaire” landen, maar in het hart van de westerse democratie. Deze trend van relativering van het menselijk leven onder de omstandigheden van het coronavirus en scheiding van degenen die het verdienen om te leven en degenen die dat niet doen, is niet alleen kenmerkend voor Europa.

De VS zijn het epicentrum van de epidemie geworden, waar meer mensen zijn gestorven dan waar ook ter wereld. Met 676.676 gevallen zijn de VS goed voor een kwart van de zieken wereldwijd en maar liefst 41.114 doden. Tegelijkertijd is een onevenredig groot aantal doden de Afro-Amerikanen, wat het racistische karakter van de Amerikaanse samenleving aantoont, waar mensen van niet-Europese afkomst standaard de slechtste gezondheidszorg krijgen.

In de gehandicapte gemeenschap in de VS bestaat nu de vrees “dat verhuurbedrijven proberen apparatuur die ze regelmatig gebruiken terug te roepen en opnieuw toe te wijzen”, en allereerst ventilatoren. Als deze mensen hulp nodig hebben, zijn ze bovendien de laatste in de rij.

Volgens het Pew Research Center leven 40 miljoen Amerikanen met een handicap. Ze zijn nu de facto tweederangs burgers geworden waarvan het onvervreemdbare recht op leven wordt beperkt.

Zoals MSN News meldde , bespreken Amerikaanse ziekenhuizen ‘een niet-reanimatiebeleid voor geïnfecteerde patiënten, ongeacht de wensen van de patiënt of hun familieleden, een keiharde beslissing om het leven van velen boven alles te stellen’. De media hebben hun steun uitgesproken voor dit beleid vanuit een “bio-ethisch” perspectief, die zeggen dat de beslissing “pragmatisch” is.

In de geest van westerlingen wordt het opofferen van het leven van sommigen om de meerderheid te laten leven, over het algemeen geassocieerd met autoritaire collectivistische samenlevingen zoals China. In werkelijkheid is het echter andersom gebleken.

Veel mensen kennen waarschijnlijk zo’n psychologisch experiment als het ’trolleyprobleem’. In het origineel rijdt een trolley naar vijf mensen vastgebonden op de rails en de deelnemer heeft de mogelijkheid om de pijl te wisselen en deze naar een alternatieve track te sturen, waar slechts één persoon aan de rails is vastgebonden. De deelnemer moet beslissen: onder welke omstandigheden zou je ervoor kiezen om het leven van één op te offeren om vijf te redden?

Zoals wetenschappers hebben aangetoond, hebben verschillende culturen dit dilemma op verschillende manieren opgelost. In landen als Japan, Korea en China was er echter een veel hoger percentage mensen dat niet bereid was één persoon voor vijf op te offeren.

Met andere woorden, in sommige oosterse samenlevingen met een confucianistische traditie is de keuze om iemands leven te nemen omwille van anderen moeilijker. Zo’n samenleving waardeert integriteit, holisticisme en geeft de voorkeur aan methoden om iedereen te redden, zonder onderscheid te maken tussen degenen die moeten leven en degenen die moeten sterven.

Het resultaat is dat meer “autoritaire” Aziatische samenlevingen uiteindelijk humanistischer bleken te zijn dan Europese samenlevingen, en niet omgekeerd, zoals we gewend zijn te geloven.

Een nieuwe medische dictatuur

De Coronavirus-pandemie versterkt de typische trends van de moderne westerse kapitalistische samenleving. Het virus is een goed excuus om de controle te vergroten over al diegenen die niet tot de bevoorrechte top van de samenleving behoren, die het zich niet kunnen veroorloven om op privéterrein of op hun eigen eiland te zitten, omringd door huursoldaten. Van straatcamera’s tot het samenvoegen van alle mogelijke databases om alle mogelijke informatie te krijgen, dit gebeurt al, en als het nog geen realiteit is, zal het binnenkort gebeuren.

Maar onder deze omstandigheden zijn de mensen wier leven minder waard is in de samenleving des te kwetsbaarder voor vooroordelen: raciale minderheden, gehandicapten, ouderen, buitenlanders en migranten.

Samenlevingen zijn afhankelijk van de toestand van hun sociale omgeving wanneer ze meer directe controle overnemen. Hoe meer solidariteit en collectivisme er in een samenleving is, hoe meer autonomie er zal zijn, en op de grens van de soevereiniteit zal er sprake zijn van wereldwijde controle over het kapitaal, in steeds strengere vormen.

Daarom vinden in het Westen de zwaarste vormen van controle plaats. Dit lijkt misschien paradoxaal, maar het Trolley-probleem is een indicatie waarom het op deze manier zal gebeuren. Het is veel gemakkelijker om de dood van anderen te accepteren en te rechtvaardigen als je jezelf niet als één met hen ziet. Aangezien zoveel mensen klaar zijn om de dood van een ‘ander’ te accepteren, worden ze geleidelijk steeds meer die ‘ander’ wiens dood gerechtvaardigd is. Zo ontstaat het fascisme. Echt fascisme en vernietigingskampen zijn uitgevonden door het industriële Westen, niet door het Oosten.

Alleen wanneer mensen zo veel mogelijk verdeeld zijn, zijn ze bereid om de dood van anderen als vanzelfsprekend te beschouwen, net alsof het hun niet aangaat. Wanneer individuen zich wanhopig vastklampen aan hun persoonlijke leven, zijn ze bereid om maximale vormen van onderwerping aan te nemen uit angst voor de dood, zolang het maar niet om een ​​bepaald individu gaat.

Deze positie is wat resulteert in de staat van ‘kaal leven’ in de concentratiekampen zoals beschreven door de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. “Bare life” gaat verder dan de grenzen van identiteit, individualiteit, tot eenvoudig overlevingsinstinct. “Kaal leven – en het gevaar om het te verliezen – is niet iets dat mensen verenigt, het is iets dat hen verblindt en scheidt”, schrijft Agamben.

Net als in een concentratiekamp: het vermogen van ondergeschikten om zichzelf te transformeren in ‘kaal leven’ geeft de autoriteiten een dictatuur van extreem geweld. Hoe meer de samenleving voor haar leven vreest, des te brutaler en despotischer worden de autoriteiten, gevoed door die angst.

Zo ontstaan ​​de voorwaarden voor een medische dictatuur, waar geweld en vrijheidsbeperking gerechtvaardigd worden door bezorgdheid over het leven en de gezondheid van de bevolking. Zoals Michel Foucault met succes heeft aangetoond, is de moderne geneeskunde gebaseerd op de praktijk van uitsluiting en geweld, waardoor de dokter een soort kleine dictator wordt.

De praktijk van uitsluiting en ontzegging van het recht op leven van bepaalde bevolkingsgroepen in het Westen is al begonnen. Ze lijken uitzonderlijk en tijdelijk, maar alles wat tijdelijk is, kan voor onbepaalde tijd duren en het uitzonderlijke kan uiteindelijk de norm worden naarmate de samenleving eraan gewend raakt. Westerse maatschappijen zelf, niet op de hoogte van dit feit, naderen de drempel om fascistische exclusieve dictaturen te worden, waar de vernietiging van de minderheden of armen gerechtvaardigd zal worden door pseudo-liberale demagogie.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.