25 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchi wees blij dat we jullie niet aanvallen

Steve Mnuchi

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin lijkt te denken dat landen onder de hamer van Amerikaanse sancties Washington moeten bedanken voor het feit dat ze hen niet militair hebben aangevallen. Wat vrijgevig, wat deugdzaam voor Uncle Sam!

Toen hij vorige week op het Doha-forum in Qatar sprak, maakte Mnuchin een deugd dat de VS economische sancties opleggen aan landen waar ze niet van houden, omdat dergelijke maatregelen volgens hem een ​​manier waren om het slechtere alternatief van oorlog te voorkomen.

” De reden waarom we sancties gebruiken, is omdat ze een belangrijk alternatief zijn voor militaire conflicten in de wereld,” zei de US Treasury Secretary.

De handigheid is hier om Washington af te schilderen als een of andere manier meer verantwoordelijk en principieel in zijn buitenlands beleid door dwang tegen andere naties te gebruiken, zogenaamd zonder burgers te schaden, infrastructuur te beschadigen of bloed te morsen.

Miljardair Mnuchin leeft in een bubbel van Amerikaanse propaganda als hij denkt dat economische sancties een soort steriele hefboom zijn die geen invloed heeft op het menselijk lijden. Sancties zijn oorlogshandelingen, uitgevoerd als andere middelen om invasies, luchtaanvallen en marineblokkades te bestormen.

Internationale advocaat en voormalig VN-diplomaat Alfred de Zayas noemt de sancties die de VS aan Venezuela hebben opgelegd ‘economisch terrorisme’. Naar schatting zijn tienduizenden Venezolanen overleden als gevolg van het aanscherpende embargo van Washington in het Zuid-Amerikaanse land sinds 2017.

De Iraanse regering heeft ook Amerikaanse sancties tegen zijn natie veroordeeld als “economisch terrorisme”. Dat geldt ook voor Syrië, Noord-Korea en Cuba – het laatste dat al bijna zes decennia lang zonder embargo door de VS wordt gehandhaafd.

Meestal kunnen gesanctioneerde landen geen vitale medicijnen en medische apparatuur importeren vanwege Amerikaanse beperkingen op banksystemen en handel. Dat leidt tot voortijdige sterfgevallen door onbehandelde terminale ziekten en tot verslechtering van de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen, jongeren en ouderen. Minder waarneembaar, maar niet minder reëel, is een verhoogde sterfte door algemene ontbering veroorzaakt door sancties getroffen economieën.

Bedenk hoe de voormalige Amerikaanse staatssecretaris Madeleine Albright berucht op de nationale tv heeft toegegeven dat Amerikaanse sancties in de jaren negentig 500.000 kinderen in Irak hebben gedood en dat er monsterlijke ongevoeligheid aan was toegevoegd: “Het was het waard”.

Steve Mnuchin beweert met leugenachtige leugens dat Amerikaanse sancties geen afbreuk doen aan humanitaire hulp aan gerichte landen. Dat wordt tegengesproken door onafhankelijke internationale waarnemers die Syrië, Irak, Iran, Venezuela en Noord-Korea hebben bezocht, waar Amerikaanse sancties de openbare gezondheidsdiensten hebben gedecimeerd. Zie dit artikel van onafhankelijke journaliste Eva Bartlett die verschillende van de bovengenoemde landen heeft bezocht.

Het doel van sancties is inderdaad om de bevolking opzettelijk te verwoesten om wijdverspreide sociale instabiliteit en uiteindelijk verandering van het regime uit te lokken.

De praktijk van unilaterale sancties door de VS zou krachtens internationaal recht moeten worden verboden als een vorm van agressie tegen naties. Het is een oorlogsdaad en, zonder alleen reden voor zelfverdediging, is daarom een ​​oorlogsmisdaad.

Het cynisme van Mnuchin beweert dat sancties een geldig juridisch instrument van buitenlands beleid zijn dat kwalitatief verschilt van militaire oorlogvoering. Zijn misselijkmakende poging om te beweren dat de VS terughoudend handelt door sancties te gebruiken “in plaats van oorlog” is absurd.

Sancties maken deel uit van het Amerikaanse arsenaal om andere naties lastig te vallen en te onderwerpen die Washington achteloos acht voor het bereiken van zijn geopolitieke doelstellingen.

Historisch gezien wordt gezien dat economische aanval op landen vaak de opmaat is naar een totale oorlog. Het goede ‘alternatief’ waarover Mnuchin spreekt, is waanvoorstellingen.

Bedenk hoe Amerikaanse sancties tegen Japan in de jaren 1930 gericht op het afsnijden van de olie-import van Japan ertoe leidden dat Japan de Pacific War neersloeg met de aanvallen op Pearl Harbor op 7 december 1941. Het begin van de oorlog was misschien niet in Pearl Harbor, maar eerder gevonden in het eerdere Amerikaanse beleid om Japan economisch te wurgen.

Dat maakt de huidige sancties tegen de Trump-regering tot een punt van grote bezorgdheid. De Amerikaanse economische blokkade lijkt erop gericht Iran te dwingen een vergeldingsactie uit te voeren die vervolgens door Washington zou worden aangehaald als “rechtvaardiging” voor Amerikaanse militaire actie. Maar laten we die sancties in de juiste context plaatsen. Ze werden eenzijdig opgelegd door de regering Trump toen het in mei 2018 zijn handtekening onder het verdragsbindende internationale nucleaire akkoord verscheurde. Kwaad vertrouwen is gevolgd door economische agressie, die op zijn beurt kan leiden tot openlijke militaire agressie. Sancties maken dus deel uit van een glijdende schaal van oorlog, geen abstract goedaardig alternatief voor oorlog, zoals de Amerikaanse minister van Financiën graag doet alsof.

Wat meer verontrustend is, is het toenemende gebruik van sancties als een normaal buitenlands beleid door de regering Trump.

De lijst met landen onder Amerikaanse sancties blijft groeien. Naast de hierboven genoemde landen zijn er nog andere, voornamelijk Rusland en China. Talloze sanctielagen afkomstig van de Obama-regering zijn door het Trump-presidentschap aan Moskou toegevoegd. Het vage en niet-geverifieerde karakter van Amerikaanse claims die worden ingeroepen om deze sancties tegen Rusland uit te voeren, zijn op zichzelf provocerend.

De dreiging van Amerikaanse sancties tegen het mega-project Nord Stream-2 in Rusland voor het vergroten van de gasexport naar Europa is misschien wel het meest ernstige voorbeeld van het gratis gebruiken van economische instrumenten om geopolitieke belangen na te streven. Niet alleen Rusland, maar ook Europese ‘bondgenoten’ van de VS worden bedreigd met sancties voor Nord Stream-2.

Nord Stream-2 illustreert duidelijk hoe Amerikaanse sancties een ander instrument zijn van onwettige agressie en dwang om Amerikaanse belangen te bereiken.

De zelfgenoegzaamheid van de deugdsignalering van Mnuchin schuilt een brutale waarheid. In plaats van oorlog te vermijden, is Washington steeds meer in oorlog met de rest van de planeet door economische agressie, terrorisme en pesten te gebruiken.

De zogenaamde Amerikaanse hegemon is in toenemende mate uit de hand gelopen, niet langer beperkt door de oppervlakkige behoefte aan het verschijnen van juridische aardigheden. De internationale spanningen die het veroorzaakt door zijn moedwillige tirannie creëren een gevaarlijke drempel. Amerikaanse economische oorlogvoering door sancties heeft ervoor gezorgd dat catastrofale militaire oorlog maar één fatale misstap is.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.