di. nov 29th, 2022
eu

Zelfs naar de sombere normen van de EU was 2021 een slecht jaar.

Elk jaar in september houdt de voorzitter van de Europese Commissie een state-of-the-union speech. ‘Geachte leden’, begon Ursula von der Leyen dit jaar, ‘dit is een treurig jaar geweest waarin onze kostbare vakbond een achtste van haar mensen en een zesde van haar economische activiteit verloor toen onze op een na grootste economie en sterkste militaire macht eindelijk vertrok uit de EU. We begrijpen niet echt waarom dit is gebeurd, maar we zullen nadenken en lessen trekken.’

Grapje. In werkelijkheid maakte Von der Leyen in de toespraak van dit jaar helemaal geen melding van het vertrek van het VK, dat op 1 januari officieel werd.

Dit zegt veel over de EU in 2021. Het gaat door alsof er niets is gebeurd. De toespraak over de staat van de Unie was in plaats daarvan een lijst van alle goede en geweldige dingen die de EU heeft gedaan. Er wordt natuurlijk veel goeds gedaan binnen de EU. Maar de subtekst van Von der Leyen was dat deze dingen alleen kunnen worden gedaan op hun bestaande schaal vanwege de EU. Waar er moeilijkheden en uitdagingen zijn, voor mensen als Von der Leyen, kunnen deze alleen worden aangepakt door diepere integratie en natuurlijk meer macht en middelen voor de Commissie.

Von der Leyen beweerde dat de EU ‘ons partnerschap met onze naaste bondgenoten verdiept’. De VS en de Westelijke Balkan werden specifiek genoemd, maar niet het VK, waar een onnodig visserijgeschil met Frankrijk woedt en waar het geschil over het Noord-Ierse Protocol steeds bitterder wordt. De schadelijke eenzijdige interpretatie van de EU van het Goede Vrijdag-akkoord leidt tot de ineenstorting van de democratische instellingen van Noord-Ierland. Maar dit was blijkbaar niet het vermelden waard in de toespraak. Toch heeft Kerstmis voor wat vrolijkheid gezorgd in Brussel met het aftreden deze maand van de Britse Brexitminister, Lord Frost, die altijd een doorn in het oog was van de EU. De onderhandelingen over het Noord-Ierse Protocol zullen nu worden afgehandeld door het betrouwbare pro-EU Foreign Office, een ontwikkeling die de EU-geest zichtbaar heeft aangewakkerd.

Wat Brussel meer zorgen baart dan de Brexit, zijn de relaties met zowel de oostelijke leden als de oostelijke buren. Tot de laatstgenoemde behoren Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en, meest recentelijk, Bosnië. De slechte staat van dienst van de EU op het gebied van buitenlandse betrekkingen in Oost-Europa vertoont weinig tekenen van verbetering. Rusland is misschien gevaarlijk, maar de gesloten geest van de EU voor Russisch sprekende minderheden in Oekraïne (en, kunnen we toevoegen, Letland) verergert de spanningen. De EU droomt er nog steeds van om een ​​EU-leger op te richten, maar het ontwikkelt zich maar in een slakkengang. Dit komt omdat lidstaten terughoudend zijn om zich aan te sluiten bij wat zij erkennen dat een belangrijke stap zou zijn in het streven naar een federale EU-staat.

Het meest urgente probleem in wat voor de EU een annus horribilis is geweest, is de pandemie. Nogmaals, von der Leyen was in een felicitatiestemming in haar state-of-the-union toespraak. ‘We hebben de wetenschap gevolgd’, zei ze. ‘We hebben het op de juiste manier gedaan, omdat we het op de Europese manier hebben gedaan. En het werkte!’ Er was natuurlijk geen sprake van de langzame invoering van het gecentraliseerde EU-vaccinatieprogramma, of het contrast ervan met dat van de vlotvoetige Britten, die net vrij waren om dingen sneller te doen.

En het waren niet alleen vaccins. Individuele staten die onafhankelijk van de Commissie handelden, hebben de pandemie over het algemeen veel beter beheerd. Hoewel 12 lidstaten, waaronder België en Italië, momenteel hogere Covid-sterftecijfers hebben dan het VK, hebben de meeste rijkere landen over het algemeen lagere percentages dan het VK, inclusief Zweden, dat lockdowns schuwde.

Timing is echter belangrijk, en vroeg succes bij het tegenhouden van het virus zorgt voor minder immuniteit voor toekomstige golven. Als gevolg hiervan stijgen de infecties momenteel in een groot deel van West-Europa, inclusief Nederland, dat weer volledig is afgesloten. En nogmaals, de EU is traag geweest bij het organiseren van de uitrol van de booster.

Nu de Commissie de vaccinatie van Europeanen heeft belemmerd, roept ze nog steeds op tot meer centralisatie. Von der Leyen heeft zelfs gesproken over de oprichting van een gezondheidsunie. ‘Als we samen handelen’, zei ze, ‘kunnen we snel handelen’.

Brussel verspilt zelden een goede crisis, en door de pandemie is het in een ongekend financieel gebied terechtgekomen – een beweging die lidstaten, met name Duitsland, in normale tijden fel zouden hebben tegengehouden. De EU heeft een ‘Recovery and Resilience Facility’ ontwikkeld om de economieën van de lidstaten de komende jaren te ondersteunen. Een belangrijke rode lijn werd overschreden door de faciliteit te financieren met obligaties die niet, zoals in het verleden, door de lidstaten zijn uitgegeven, maar door de EU zelf. De Commissie kan nu op eigen naam lenen, waarmee ze de voorheen strikte beperkingen op haar uitgavenambities doorbreekt.

Terwijl veel landen en partijen zich verzetten tegen verdere centralisatie, roept de nieuwe Duitse ‘stoplichtcoalitie’ op tot meer federalisme. Het manifest belooft een constitutioneel proces te bevorderen dat ‘uiteindelijk leidt tot een Europese federale staat’. Buiten de Euro-elites is dit waarschijnlijk het laatste wat de meeste Europeanen willen.

Zo zijn Polen en Hongarije min of meer openlijk in opstand tegen de EU en dreigen ze met dagelijkse boetes. Beide landen spelen een kat-en-muisspel. Ze willen minder inmenging van de EU in belangrijke wetten, maar hebben EU-fondsen nodig om te blijven stromen. Geen van beide landen zit in de eurozone, maar de EU verlaten zou nog steeds een moeilijke optie zijn. Beiden hebben sterke christelijke tradities die ertoe leiden dat ze de immigratie van moslims willen beperken, inheemse bevallingen willen subsidiëren en zich willen verzetten tegen liberale sociale wetten, ook op het gebied van abortus en homoseksualiteit. Beiden beweren dat de Commissie haar wettelijke bevoegdheid overschrijdt door te proberen liberale sociale waarden op te leggen waar ze niet gewenst zijn. Verdere exits uit de EU zullen er niet komen, maar door deze diepe kloof voelt de EU zich steeds meer als een liefdeloos huwelijk.

Als een circusjongleur weet de EU door middel van hectische en controversiële acties voortdurend een ineenstorting te voorkomen. Er zijn in 2021 maar weinig oplossingen voor de vele problemen naar voren gekomen, maar zoals altijd overleeft het door het blik op de weg te schoppen.

Het grootste langetermijnprobleem van de EU is misschien wel het gebrek aan democratische verantwoordingsplicht. Het grote initiatief van dit jaar om dit aan te pakken was de conferentie over de toekomst van Europa. De conferentie, die wordt voorgezeten door de clowneske federalist Guy Verhofstadt, heeft dit jaar geleid tot vier burgerpanels, bestaande uit 800 mensen die door loting zijn getrokken uit 27 landen, die 23 verschillende talen spreken en worden geadviseerd door externe experts. Maar als bestaande EU-instellingen kunnen kiezen welke van de vele opkomende aanbevelingen ze het meest sympathiek vinden, kan dit nauwelijks als democratisch worden beschouwd.

Ondanks de vele spanningen en breuken van de EU, met name de trage economische groei en de toenemende ongelijkheid, zal de EU mank lopen. Door zijn omvang kan het op wereldschaal concurreren op het gebied van sleuteltechnologieën zoals ruimtevaart en satellieten. Maar na een slecht jaar, zelfs naar EU-normen, is de weg die voor ons ligt nauwelijks soepel.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord