Connect with us

coronavirus

De antivaccinatie-beweging en hun invloed

Published

on

anti-vax

De antivaccinatie-beweging vormt een onwaarschijnlijk spectrum van uiteenlopende online groepen: kritische ouders uit de middenklasse, uiterst linkse anarchisten, uiterst rechtse onruststokers en alles daartussenin. Maar daarachter schuilt een complex netwerk dat, over de grenzen heen, samenwerkt om de boodschap te verspreiden. Agressiever, beter gecoördineerd en effectiever dan ooit.

In augustus 2020 zat Robert F. Kennedy Junior aan een gepolijste tafel, versierd met papieren vlaggetjes, in Berlijn. ‘Dit is een boodschap aan de wereld: wij pikken dit niet langer’, zei hij, geflankeerd door dokters en juristen uit heel Europa. ‘Wij bouwen zelf instellingen op om júllie instellingen te bekampen.’

Kennedy is een milieujurist uit de Verenigde Staten en een neefje van JFK. Hij is ook de stichter van een van de toonaangevendste Amerikaanse antivaccingroepen. De man was in Europa om het woord te nemen op een “hoorzitting” van een groep die zich de World Doctors Alliance noemt. Die is opgericht door een Britse dokter die geschorst werd omdat hij beweert dat COVID-19 een hoax, een vals bericht is.

De vlaggetjes gaven de bijeenkomst een officieel tintje – het leek bijna een minivergadering van de Verenigde Naties. De hoogdravendheid en formaliteit moesten geloofwaardigheid verlenen aan deze oefening in ontkenning van de wetenschap. “Getuigen” uit een reeks landen moesten de “bewijzen” bijeenbrengen, die de wetenschappelijke onderbouwing van de pandemie en van het vaccin moesten ondermijnen.

De antivaccin-activisten blijven een kleine minderheid van de bevolking, maar hun invloed sijpelt langzaam door in bredere kringen. Met gevolgen voor de volksgezondheid in Europa.

De Duits-Amerikaanse jurist Reiner Fuellmich gebruikt deze zogenaamde bewijzen en klaagt organisaties en personen die betrokken zijn bij de strijd tegen de pandemie aan voor misdaden tegen de menselijkheid. Zijn klachten werden tot nu toe door geen enkele rechtbank aanvaard, maar Fuellmich blijft beweren dat COVID een georkestreerde hoax is.

Het zijn dit soort hoorzittingen en pogingen tot juridische procedures die de Europese antivaccinatiebeweging kenmerken. Niet iedereen realiseert zich dat de beweging voortbouwt op een infrastructuur die al twee decennia lang wordt opgebouwd.

Ze blijven wel een kleine minderheid van de bevolking, de antivaccin-activisten, maar hun invloed sijpelt langzaam door in bredere kringen. Met gevolgen voor de volksgezondheid in Europa: nog voor de pandemie uitbrak, verloor het Verenigd Koninkrijk al de status van mazelenvrij land en werd Europa gezien als de meest ‘vaccin-sceptische’ regio ter wereld.

Internationale samenwerking

De antivaxbeweging blijft moeilijk te vatten. Het gaat om een onwaarschijnlijk spectrum van uiteenlopende online groepen: ouders uit de middenklasse, uiterst linkse anarchisten, uiterst rechtse onruststokers en alles daartussenin. Maar een geraffineerd kader van antivaccinprofessionals werkt samen. Over diverse groepen en nationale grenzen heen willen ze hun boodschap verspreiden: dat alle vaccins gevaarlijk zijn en dat iedereen die helpt ze toe te dienen een bedrieger is.

‘Hun gevoel komt meestal voort uit hun economisch eigenbelang.’

Interne documenten, financiële gegevens, neergelegde klachten en tientallen interviews bewijzen dat de drijvende krachten achter de antivaccinatiebeweging georganiseerder en onderling meer verbonden zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Ze wordt grotendeels voortgestuwd door een netwerk van dokters, juristen en ondernemers. Zij zetten hun publieke geloofwaardigheid in om in te spelen op de bezorgdheid over vaccins bij het grote publiek. Velen van hen hebben daarmee een hoop geld en invloed vergaard.

‘Er zijn alternatieve professionals in de gezondheidszorg die zeggen dat de medische wetenschap en de wetenschappelijke methode niet te vertrouwen zijn’, bevestigt Imran Ahmed. Hij richtte het Center for Countering Digital Hate in Londen op, een organisatie die onderzoek doet naar misinformatie en haatspraak. ‘Maar wat je wel moet vertrouwen, is hun gevoel. En hun gevoel komt meestal voort uit hun economisch eigenbelang.’

Goed geoliede machine

De antivaccinatiebeweging is zo oud als vaccins zelf, en haar gespreksonderwerpen zijn vertrouwd: misinformatie, inspelen op het wantrouwen tegenover elites, oproepen tot een debat over persoonlijke vrijheden. Maar de moderne antivaccinatiebeweging ontstond in 1998.

Wakefield ontketende niet enkel een golf van wantrouwen jegens vaccins, hij was ook de inspiratie voor de opkomst van een beweging.

Het Britse medisch vakblad The Lancet publiceerde toen een spraakmakend artikel dat een verband legde tussen het BMR-vaccin (tegen bof, mazelen en rodehond) en autisme. Tien jaar later onthulde onderzoeksjournalist Brian Deer dat de voornaamste auteur van het artikel, Andrew Wakefield, van een advocaat zo’n 400.000 pond had ontvangen voor zijn grotendeels vervalste onderzoek. The Lancet trok het artikel later weer in, maar het kwaad was geschied: in verschillende Europese landen was de vaccinatiegraad al gedaald.

Wakefield ontketende niet enkel een golf van wantrouwen jegens vaccins, hij was ook de inspiratie voor de opkomst van een beweging. Enkele maanden na de publicatie van zijn artikel richtte een bestuurslid van de Franse Antivaccinliga, Françoise Joët, samen met een Spaanse bondgenoot een Europees netwerk op: het European Forum for Vaccin Vigilance (EFVV). De bedoeling: volgers bijeenbrengen, een strategie uitwerken en klachten neerleggen tegen verplichte vaccinatie.

In 2005 publiceerde het EFVV een eerste rapport, waarin foutief werd beweerd dat vaccins tot meer dan vijftig verschillende gezondheidsproblemen konden leiden, van cellulitis tot leukemie. Het Europese netwerk groeide aan met organisaties en individuele leden uit meer dan 25 landen. Het lag aan de basis van allianties tussen groepen uit heel Europa, organiseerde petities en reikte een jaarlijkse award uit om het werk van leden te bekronen.

Alternatieve therapieën

In 2019, maanden voor de pandemie toesloeg, ging die award naar de Italiaanse antivaxgroep Corvelva. Daarmee werd de inzet van de levendige Italiaanse antivaccinatiebeweging erkend, een beweging die al jaren groeit. Een groep van juristen en dokters in Italië werkt bijvoorbeeld structureel samen.

De artsen in kwestie schrijven dure maar onwerkzame therapieën voor aan kinderen die aan autisme lijden. De therapieën zouden volgens hen toxische stoffen uit het lichaam verwijderen die het gevolg zijn van vaccinaties.

‘Ze maken je verslaafd aan die middelen en verkopen je dan een reeks van alternatieve therapieën’, getuigt Maria (schuilnaam), moeder van een zestien jaar oude tiener met autisme. ‘Het was bedrog.’ Over een periode van tien jaar gaven Maria en haar man duizenden euro’s uit aan zulke alternatieve behandelingen. Het ruïneerde de familie financieel en emotioneel.

Sommige van deze artsen traden ook op als betaalde experts in gerechtelijke procedures, aangespannen door ouders van kinderen met autisme. Die wilden een schadevergoeding krijgen van vaccinproducenten, omdat die volgens hen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingsstoornis van hun kinderen.

De opkomst van de populistische partij Vijfsterrenbeweging in Italië verliep parallel met een daling van de vaccinatiegraad tegen mazelen.

Een belangenconflict, zo lijkt het: advocaten die banden hebben met de antivaccinatiebeweging verspreiden scepsis over de vaccins om cliënten te winnen, en artsen beweren dat de vaccins de oorzaak van autisme zijn om hun patiënten therapieën te kunnen verkopen. Luca Ventaloro, jurist en wettelijke vertegenwoordiger van Comilva, een van de prominente Italiaanse antivaccinorganisaties, verwerpt deze beschuldigingen: ‘Ik ben een advocaat. Wij behandelen de zaken waarvoor we betaald worden.’

Sinds 2007 hebben Italiaanse rechtbanken in minstens elf gevallen schadevergoedingen toegekend aan families van kinderen met autisme. In minstens één geval schoot de staat tekort in zijn verdediging. ‘Deze procedures veroorzaakten grote schade’, zegt Stefano Zona, een specialist infectieziekten en medeoprichter van een Italiaanse pro-vaccinorganisatie.

De Italiaanse antivaccinatiebeweging is intussen een business en een ideologie geworden. In 2013 boekte ze een politieke overwinning. De populistische partij Vijfsterrenbeweging had jarenlang het wantrouwen in vaccins aangewakkerd en kwam dat jaar voor de eerste keer in het parlement terecht. Daarmee begon de beweging door te dringen tot de gevestigde orde.

De opkomst van de partij verliep parallel met een daling in de graad van vaccinatie tegen mazelen: van bijna 94 procent in 2010 tot 85 procent in 2015, een van de laagste percentages in Europa. Het aantal gevallen van mazelen ging zo steil de hoogte in dat de Wereldgezondheidsorganisatie er bij Italië op aandrong zijn vaccinatieprogramma te versterken.

Ook andere Europese landen zagen gelijkaardige evoluties, zo blijkt uit data van het Vaccine Confidence Project (dat werd opgericht als reactie op de misinformatie door de antivaccinatiebeweging). In regio’s met hoge scores voor populistische partijen bij de Europese verkiezingen van 2017 steeg ook het aantal vaccintwijfelaars.

Cultfiguren

Na de publicatie van zijn paper trok Andrew Wakefield naar de Verenigde Staten waar hij zich in het centrum van een groeiend netwerk van antivaccindokters, -onderzoekers en -lobbygroepen wist te werken. Hij legde banden met de libertijnse Health Freedom beweging, die actie voerde tegen de regering over het gezondheidsbeleid. Deze beweging had heel wat politieke en financiële banden gemeen met de sluimerende ideologie die niet veel later als Trumpisme zou bloeien.

Met de pandemie kwam het verband tussen samenzweringsdenken, vaccins en persoonsgedreven, libertaire politiek in een stroomversnelling. Tegen de tijd dat het coronavirus uitbrak, was Andrew Wakefield – de auteur van het vervalste onderzoek – een cultfiguur geworden. Hij had een relatie met supermodel Elle Macpherson, verzamelde een aanzienlijk fortuin en was te gast op een van Donald Trumps inhuldigingsfeestjes.

Naar het voorbeeld van Wakefield verwierven ook in Europa artsen, juristen, influencers, boegbeelden van alternatieve media en ondernemers uit de antivaccinatiebeweging de status van cultfiguur.

Zo is er de Fransman Thierry Casasnovas. Hij is bekend voor zijn promotie van een rauwegroentendieet en zijn hevige anti-vaccinretoriek, en beweert een geneesmiddel te hebben voor het coronavirus: vasten en rauwe groenten eten. Hij verdiende miljoenen met de verkoop van sapcentrifuges en coachingsessies. Casasnovas heeft bijna 500.000 online volgers, die steeds radicaler worden en bereid zijn om alles te geloven wat de man beweert. Met inbegrip van de zogenaamde mogelijkheid om van kanker te genezen door rauw voedsel te eten.

De Franse overheid houdt Casasnovas in het oog omdat hij met zijn desinformatie mensenlevens in gevaar brengt. Ook Miviludes volgt zijn activiteiten, een Franse overheidsdienst die de activiteiten van sekten en hun invloed op de mentale volksgezondheid in kaart brengt. Dit agentschap volgt ook al meer dan tien jaar lang de samenzweringstheorieën en valse informatie van de antivaccinatiebeweging.

‘Je kan het ongenoegen niet bedaren door mensen het zwijgen op te leggen’.

Veertig procent van de werklast van het agentschap gaat nu naar het monitoren van antivaccinfiguren en de misinformatie die ze verspreiden, zegt Anne Josso, algemeen secretaris van Miviludes. Ze bevestigt dat de antivaccinatiebeweging in een stroomversnelling raakte door de gezondheidscrisis.

De beweging vermengde samenzweringstheorieën en politiek activisme om meer aanhangers te krijgen. ‘Die kruising van verschillende bewegingen is nieuw’, zegt Josso. ‘De leiders ervan werken samen en stroomlijnen hun verhaallijnen om meer invloed te verwerven.’

Ze jagen hun volgers angst aan om hen te overtuigen en verspreiden bewust verkeerde informatie als gedeelde waarheden, zo verduidelijkt Josso. Hun discours gaat meestal over samenzweringstheorieën, zoals de grote farmabedrijven die de wereld zouden willen vergiftigen, en de weigering om in te grijpen in zogenaamde natuurwetten, zodat het lichaam zich zelf zou verdedigen tegen virussen.

Een voormalige Belgische antivaxactivist wil zijn verhaal doen. Anoniem wel, uit vrees dat hij het doelwit van beledigingen en aanvallen wordt. ‘Ik raakte sterk betrokken bij de antivaccinbeweging toen mijn vriendin ziek werd. Traditionele geneesmiddelen hielpen niet en we werden verleid met allerlei soorten alternatieve middelen. Veel van die genezers waren heel sterk tegen vaccinaties gekant.’ Later realiseerde hij zich dat hij ‘gemanipuleerd werd met leugenachtige illusies’.

Dat was ook het geval bij de Britse Sebastian Shemirani. Zijn moeder Kate, van wie hij vervreemd raakte, is nu een van de leidende Britse woordvoerders van de antivaxbeweging. Volgens haar maken dokters zich schuldig aan moord als ze meedoen aan de vaccinatieprogramma’s. ‘Haar verlangen om mensen te controleren is heel sterk’, zegt Sebastian. ‘Ze is de Messias van een kleine en slecht opgeleide groep van mensen die zich misschien terecht opwinden over hun gebrek aan inspraak in de politieke besluitvorming.’

Shemirani zag hoe zijn moeder een boegbeeld werd tijdens de pandemie. Hij gelooft dat de anti-vaccinatiebeweging een bijna bijbels vertrouwen heeft in de scheiding tussen goed en kwaad. Temidden van de verwarring en chaos van een pandemie biedt die keurige moraal antwoorden. Maar Shemirani gelooft dat de samenzweringstheorieën voorbij zullen waaien wanneer die antwoorden vals blijken te zijn. ‘Wanneer binnen twee of drie jaar iedereen in het Verenigd Koninkrijk nog leeft, zal de intellectuele geloofwaardigheid van mijn moeder verdwijnen. In hun eigen gedachten, natuurlijk. Want ze hebben het nooit mis. Ze hebben het alleen mis over de timing’, zo schetst hij.

Geweld en intimidatie

In België liet een hoog percentage burgers al een spuitje (of twee) zetten, maar bij de zuiderburen in Frankrijk slaat de vaccinatiecampagne minder aan. Sommige Fransen die geen vaccin willen, maken zich zorgen dat zij tweederangsburgers zullen worden. Ze noemen het land een “gezondheidsdictatuur” en schuwen soms het geweld niet.

Gesprekspartners met kennis van de antivaccinbeweging wilden enkel anoniem getuigen, uit vrees lastig gevallen te worden of erger.

Tijdens een betoging tegen gezondheidspasjes en vaccins in Parijs, in mei, noemden deelnemers een journalist een “collaborateur” en dreigden ze hem in elkaar te slaan. Meerdere betogers hadden een gele davidsster op de borst gespeld, waarmee ze de mogelijke verplichting van de corona-vaccins vergeleken met de holocaust. Het is een echo van het geweld dat ook elders in de antivaxbeweging opduikt. Verpleegkundigen en artsen hebben ook doodsbedreigingen gekregen.

Gesprekspartners met kennis van de antivaccinbeweging wilden enkel anoniem getuigen, uit vrees lastig gevallen te worden of erger. In een recent interview in de Britse krant The Sunday Times zegt Brian Deer, de journalist die de Wakefieldzaak aan het licht bracht, dat hij al jaren veel beledigingen moest slikken en dat antivaccin-activisten zelfs geprobeerd hebben zijn huis aan te vallen.

Inderdaad: de antivaccinbeweging is meer georganiseerd en agressief geworden en haalt inspiratie, taalgebruik en argumenten uit de anti-abortusbeweging. Sommige vaccinweigeraars hebben hun houding verantwoord met een verwijzing naar gewetensbezwaren maar anderen gaan nog verder en beweren dat de vaccins cellen en weefsel van geaborteerde foetussen bevatten, en dat om “pro life”-supporters tot het weigeren van het vaccin aan te zetten.

‘Er broeit veel onder de oppervlakte. En je kan het ongenoegen niet bedaren door mensen het zwijgen op te leggen.’

Dat komt vooral voor in Oost-Europa, waar de pandemie een nieuwe gelegenheid biedt aan de antivaccin- en anti-abortusbewegingen om hun krachten te bundelen. Polen is een van de meest vaccinweigerachtige landen. Bisschoppen hebben zich er ook openlijk tegen vaccinatie uitgesproken. Een recent onderzoek bracht aan het licht dat 40% van de bevolking zich niet of waarschijnlijk niet zal laten vaccineren. En de stroom van desinformatie zwelt nog aan.

Het ultra-conservatieve Christian Center for Law and Justice, dat juridische hulp geeft aan dokters die weigeren een abortus uit te voeren, heeft nu zijn aandacht verlegd naar families en dokters die weigeren kinderen te laten vaccineren.

Zal de beweging overleven, nu de vaccinatiegraad in veel rijke landen hoog blijkt te zijn? In augustus 2020 nog opende de organisatie van Robert Kennedy Junior, Children’s Health Defense, in Brussel een Europese poot. In het Verenigd Koninkrijk werd de Medical Freedom Alliance gevormd, een echo van de World Doctors Alliance. ‘We zullen nieuwe platformen vinden’, zegt Luca Ventaloro van de prominente Italiaanse antivaccingroep Comilva. ‘Er broeit veel onder de oppervlakte. En je kan het ongenoegen niet bedaren door mensen het zwijgen op te leggen.’

Vertaling: Emiel Vervliet 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Nieuwe normaal: De normalisatie van waanzin

Published

on


In tijden waarin leugens en brute heropvoeding onderdeel zijn geworden van onze dagelijkse routine, is het grootste gevaar eraan te wennen.

Ik weet dat je waarschijnlijk moe bent van het horen over de opkomst van het Nieuwe Normale Rijk . Ze willen dat het voorbij is. Ik wil dat ook. Het is nog niet voorbij… verre van. Waar je ook bent, het lijkt misschien alsof het voorbij is. Ik kan me voorstellen dat dit het geval is als je in Florida of Texas woont of in het VK of Zweden of Kroatië of een ander land of staat waar de meeste ‘Covid-beperkingen’ zijn opgeheven of misschien helemaal niet zijn ingevoerd. Als dat het geval is, ben ik blij voor je.

nieuwe normaal

Ik woon toevallig in Nieuw Normaal Duitsland, de huidige punt van de Nieuwe Normale speer, of een van de uiteinden van een van zijn speren – of mRNA-puntige injectienaalden – de andere zijn landen en staten zoals Canada, China, Australië, New York, Californië en verschillende andere broeinesten van het nieuwe normalisme. Als je, zoals ik, in een van deze bolwerken van het Nieuwe Normaal woont, weet je heel goed dat het nog niet voorbij is.

Ja, de Covidiaanse cultus is gebroken . De betovering is verbroken. Alleen de meest waanzinnige fanatieke sekteleden van het Nieuwe Normaal blijven in het openbaar rondlopen in hun pestmaskers en zelfgemaakte hazmatpakken. Maar het rijk van het Nieuwe Normaal is niet gebroken. Het rijk van het Nieuwe Normaal wordt… nou ja, genormaliseerd.

De massa’s worden systematisch geconditioneerd om de bioveiligheidspolitiestaat te accepteren die de mondiale kapitalistische heersende klassen de afgelopen drie jaar hebben geïmplementeerd.

Ondanks het nu onweerlegbare bewijs dat de “vaccins” de overdracht van het virus niet voorkomen, worden de “niet-gevaccineerde” nog steeds gemarginaliseerd, verbannen van werk en school, mogen ze niet deelnemen aan grote sportevenementen, enzovoort. In vliegtuigen, treinen, openbaar vervoer, dokterspraktijken, ziekenhuizen, enzovoort, worden mensen nog steeds gedwongen om maskers te dragen – het symbool van het Nieuwe Normale Rijk. Hier, daar en overal zijn symbolen en sociale rituelen van het Nieuwe Normaal stevig geïntegreerd in het dagelijks leven.

Deze symbolen en rituelen zijn meer dan alleen de etalages van het New Normal Empire. Ze zijn het middel waarmee onze nieuwe ‘realiteit’ wordt gecreëerd en onderhouden. De massa is als acteurs die gedwongen worden zich emotioneel in te laten met de ‘realiteit’ van een absurd toneelstuk. Hoe vaker ze de voorstelling herhalen, hoe overtuigender de fictieve ‘realiteit’ wordt, hoe overduidelijk absurd die ook is… en ze wordt steeds absurder.

Op luchthavens in New Normal Canada worden bijvoorbeeld burgers die proberen naar hun eigen land te reizen zonder de zogenaamde ArriveCAN-app op hun smartphone om hun vaccinatiestatus te verifiëren, inclusief tachtigplussers die geen smartphone hebben , geconfronteerd met idioten Absurd gepest New Normal clowns in rode hesjes. Hier in Nieuw Normaal Duitsland bereidt de regering zich voor om iedereen te dwingen elke herfst en winter in het openbaar medisch ogende maskers te dragen , niet alleen vanwege de “apocalyptische plaag” maar ook vanwege de gewone wintergriep. De pretentie doet er niet meer toe. Het gaat om het tonen van ideologische uniformiteit.

Ondertussen werd het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid gedwongen een klein bulletin te plaatsen over verwondingen en sterfgevallen door “vaccinatie”. Ze deden het op klassieke Goebbelsiaanse wijze.

nieuwe normaal

Blijkbaar hielden ze niet van de feitelijke gegevens over het aantal ernstige bijwerkingen, dus besloten ze er gewoon over te liegen op Twitter. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij ongeveer 1 op de 5.000 doses, niet bij 1 op de 5.000 “gevaccineerde” mensen. Ongeveer 184.000.000 doses zijn toegediend aan mensen in Duitsland en … nou, je kunt de wiskunde doen. Natuurlijk plakte Twitter Corporation hun valse “misleidende” waarschuwing op retweets die wijzen op de leugen van het ministerie van Volksgezondheid , omdat de waarheid is wat de corporatocratie zegt, en al het andere is “desinformatie”.

Als je denkt dat ik hard ben of overdrijf door de leugen van het ministerie een leugen te noemen, bedenk dan dat de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach al meer dan twee jaar herhaaldelijk tegen het Duitse publiek heeft gelogen. Hier liegt hij over de “veilige vaccins” die in augustus 2021 komen, op het moment dat hij de segregatie van de “niet-gevaccineerde” afkondigde en haat aanzette tegen iedereen die weigert de ideologie van het Nieuwe Normaal te omarmen…

nieuwe normaal

En nu zijn tienduizenden mensen in Duitsland – tenminste omdat de bijwerkingen van vaccins altijd zwaar ondervertegenwoordigd zijn – zwaar gewond of… je weet wel, gedood omdat Karl en zijn New Normal fascistische trawanten keer op keer tegen iedereen logen , en de Duitse media herhaalden die leugens, en de massa’s van het Nieuwe Normaal herhaalden die leugens, en de regering en mondiale bedrijven censureerden, belasterden en demoniseerden degenen onder ons die deze leugens in twijfel trokken als “rechtse extremisten”, “wetenschapsontkenners”, “anti-vaxxers” enzovoort.

En dit zijn nog maar enkele recente voorbeelden. Ik denk niet dat ik een uitputtende lijst hoef te presenteren. Op dit punt ben je je bewust en in staat om onder ogen te zien wat er gebeurt, of je bent het niet. In dit geval vertel je jezelf alles wat je jezelf moet vertellen om te doen alsof wat er gebeurt niet gebeurt.

Als je dat doet, kan ik je niet helpen. Niets van wat ik schrijf of zeg zal tot je doordringen. Feiten zullen voor u geen verschil maken. Overheids- en gezondheidsfunctionarissen en mediawoordvoerders zullen keer op keer in je gezicht liegen, en je zult betrapt worden op liegen, en je zult hardnekkig hun leugens herhalen, niet omdat je niet begrijpt dat het leugens zijn, maar omdat je dat niet doet zorg dat het leugens zijn.

Het kan je niet schelen dat je talloze mensen vermoordt en pijn doet met je officieel goedgekeurde leugens, met je lafheid, met je hersenloze gehoorzaamheid. Je doel is om binnen de grenzen van “normaal” te blijven en niet verbaal te worden misbruikt en verbannen uit je sociale kring, en als het betekent dat je veel mensen moet vermoorden en elke schijn van integriteit en intellectuele eerlijkheid moet opgeven, dan is dat maar zo.

Wat de rest van ons betreft, degenen die zich bewust zijn van wat er gebeurt en die hun best doen om onder ogen te zien wat er gebeurt, zelfs als we niet begrijpen wat er gebeurt of het niet eens zijn met waarom het gebeurt, ik wou dat ik iets had slim om aan te bieden over hoe je het kunt stoppen.

Ik heb niets anders dan waar ik voor pleit, namelijk georganiseerde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, beoefend door Canadese vrachtwagenchauffeurs in Ottawa en Nederlandse boeren in Nederland. Dit soort columns, memes op sociale media, sporadische massademonstraties op zondag en individuele overtredingen zullen de New Normal-moloch niet stoppen. De normalisering van het Nieuwe Normaal zal doorgaan, de pathologisering van de samenleving zal doorgaan, de destabilisatie en herstructurering van de wereldeconomie zal doorgaan, tenzij er iets echt historisch gebeurt en de arbeiders van de wereld zich verenigen – of de soevereine individuen van de wereld zich verenigen,

De kans dat dit gebeurt is klein. In mijn 60-jarige fysieke bestaan ​​heb ik nog nooit een tijd gekend waarin mensen zo vervreemd en hopeloos waren en elkaar naar de keel zaten. Ik kan me geen tijd herinneren waarin mensen zo humorloos, hypocriet en gemeen waren… en ik heb het over de mensen die een verschil konden maken, niet de ordeminnende New Normal-massa’s. Als er ooit een tijd was dat de arbeidersklasse hun politieke meningsverschillen opzij moest zetten en hun collectieve spieren moest spannen, dan is het nu, maar de meesten van ons hebben het te druk met elkaar te pissen om te tweeten of gettr of telegram of, je weet wel, waar dan ook om goedkope punten.

Het spijt me dat ik op zo’n pessimistische noot eindig… Ik ben net aan het bijkomen van de Apocalyptische Pest, misschien ben ik gewoon te somber. Waarschijnlijk komt alles goed en zullen de mensen uiteindelijk tot bezinning komen en de heersende klassen van het mondiale kapitalisme zullen het hele nieuwe normale ongedaan maken en niemand zal enige vorm van internationale geweldloze campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid moeten organiseren, op een dag zullen we wakker worden en kijk op onze telefoons en ontdek dat er geen nieuw normaal was en niemand stierf ooit aan een vaccin en we gaan onze sociale kredietstatus controleren en onze slimme keukens vertellen om onze krekels te koken,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Roep op tot vervroegde verkiezingen en ontmasker de Tory-Labour-samenzwering om Groot-Brittannië mee te slepen in de Derde Wereldoorlog!

Published

on

verkiezingen

De Socialist Equality Party (VK) heeft opgeroepen tot algemene verkiezingen. Dit doen we om de onderliggende problemen van de huidige crisis aan het licht te brengen: 1. de meedogenloze escalatie van de oorlog tegen Rusland tot het punt van een nucleaire oorlog, 2. het criminele coronabeleid waardoor het Sars-CoV-virus zich kan verspreiden 2 virus verspreidt zich eindeloos, leidend tot nieuwe, massale infecties en doden, en 3. de meedogenloze aanval op de levensstandaard en democratische rechten van de arbeidersklasse.

We roepen op tot nieuwe verkiezingen om de oppositie van de bevolking tegen het beleid van de Tories en hun bondgenoten in de Labour Party te tonen en te versterken.

Het aftreden van premier Boris Johnson als leider van de Conservatieve Partij is niet alleen het resultaat van diepe verdeeldheid binnen de Tory-partij. Het is ook een uiting van een groeiende crisis van klassenheerschappij. De heersende klasse escaleert de oorlog tegen Rusland en heeft de arbeidersklasse thuis de oorlog verklaard. Daarom zette ze Johnson, een gehate en verachte figuur, uit zijn ambt omdat hij het vertrouwen had verloren in zijn vermogen om Groot-Brittannië te leiden.

In de geschiedenis van de Britse politiek hebben oorlogen vaak geleid tot grote politieke crises die een verandering in het leiderschap van de regerende partij noodzakelijk maakten.

In 1916 zette de Liberale Partij premier Asquith af omdat ze ontevreden waren over zijn leiderschap in de Eerste Wereldoorlog.

In 1940, toen de Tories besloten dat Neville Chamberlain te veel gecompromitteerd was door de concessies die hij eerder in München aan Hitler had gedaan, vervingen ze hem acht maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door Winston Churchill.

In het begin van 1957, onmiddellijk na de rampzalige Suez-oorlog, verdreven de Tories Anthony Eden en vervingen hem door Harold Macmillan.

Dit politieke patroon herhaalt zich, zij het met één belangrijk verschil. Deze keer, terwijl de oorlog tegen Rusland zich uitbreidt, blijven de echte problemen die ten grondslag liggen aan de leiderschapscrisis onvermeld in het publieke debat.

De Tories willen elke verstoring van hun escalatie van de oorlog tegen Rusland vermijden, terwijl ze het moorddadige pandemiebeleid voortzetten en de levensstandaard van de arbeiders verder verlagen. De Labour Party deelt hun vastberadenheid om de arbeidersklasse zich nooit in de politiek te laten mengen.

Bovenal vrezen beide partijen dat een verkiezing het verzet van de bevolking tegen oorlog zou kunnen oproepen en tot een massabeweging zou kunnen leiden.

Achter de rug van miljoenen mensen slepen de Tories en de Labour Party het land steeds dieper in de oorlog tegen het nucleair bewapende Rusland. Ze stevenen snel af op een derde wereldoorlog.

De oproep van de SEP voor nieuwe verkiezingen is bedoeld om de arbeidersklasse de kans te geven de samenzwering tussen de twee belangrijkste partijen te doorbreken, zich tegen hun beleid te verzetten en hun onafhankelijke sociale belangen te laten gelden.

We zouden de verkiezingscampagne gebruiken om oppositie tegen het oorlogsbeleid van de regering aan te wakkeren en massale actie van de arbeidersklasse voorstellen om de strijd tegen de sociale en democratische aanval te leiden.

Onze oproep is voor de ontwikkeling van de economische en politieke strijd van de arbeidersklasse tegen alle kapitalistische partijen in Westminster. Een oorlogszuchtige financiële oligarchie, niet alleen gesteund door de Tories maar ook door de Labour Party en de Scottish National Party, maakt oorlog tegen Rusland onvermijdelijk. Het wordt ook ondersteund door de corrupte media, die de ernstige gevolgen voor de arbeidersklasse verbergt.

Noch de regering, noch de PvdA willen algemene verkiezingen. Starmers late poging tot een motie van wantrouwen was alleen bedoeld om Johnson te ontzetten, maar niet de Tories. De Labour Party vreest dat elke open discussie over het rechtse beleid dat zij met de regering deelt, de weg vrijmaakt voor massale volksoppositie. De arbeiders die hen tot dusver hebben gekozen, verachten dit partijleiderschap en weten heel goed dat Starmer net zo goed de leider van de Tory zou kunnen zijn.

Veel klassenbewuste en socialistisch ingestelde arbeiders twijfelen misschien aan de noodzaak van algemene verkiezingen, wetende dat het vervangen van de Tories door Labour niets zal veranderen. Dat is waar, maar het betekent niet dat de arbeidersklasse moet afzien van ingrijpen in de politieke crisis.

De oproep van het SEP voor algemene verkiezingen betekent niet dat het Labour steunt of een parlementaire oplossing zoekt die er niet is. In het geval van een verkiezing, zouden we geen Labour-stem vragen. We waarschuwen arbeiders: Labour is hun vijand en moet net zo resoluut worden bestreden als de Tories.

We zullen de algemene verkiezingen gebruiken om te pleiten voor stakingen en massale protesten en een algemene staking om de oorlog te stoppen. We zullen voorstellen om te vechten voor een zero covid-beleid en een socialistisch alternatief voor het kapitalisme te bouwen. Deze politieke strijd is essentieel omdat de vakbonden de groeiende stakingsbeweging verpletteren en een politieke uitdaging saboteren van zowel de Tory-regering als de rechtse Labour-politiek.

We zullen een stem geven aan de miljoenen arbeiders die nooit om hun mening gevraagd zullen worden, laat staan ​​dat hun zaak politiek vertegenwoordigd zal worden.

Dit zijn de politieke standpunten waarvoor de SEP zal strijden bij algemene verkiezingen:

Voor een internationale socialistische anti-oorlogsbeweging!

De SEP en haar zusterpartijen in het Internationale Comité van de Vierde Internationale (ICFI) strijden voor de ontwikkeling van een massabeweging van de Britse en internationale arbeidersklasse tegen de NAVO en de imperialistische macht om voorbereidingen te treffen voor een derde wereldoorlog.

De mensheid staat tegenwoordig dichter bij de wereldoorlog dan sinds 1945. Het leger bereidt zich er actief op voor.

Op 28 juni presenteerde het nieuwe hoofd van het Britse leger, stafchef Sir Patrick Sanders, zijn plan voor een landoorlog tussen de NAVO en Rusland. Hij zei: “Het Britse leger moet bereid zijn om deel te nemen aan de meest wrede vormen van oorlogvoering. Een Europese landoorlog is niet alleen een uitdrukking van verre onweerswolken aan de horizon; we kunnen hem nu zien.”

Volgens Sanders vereiste de omvang van de oorlogsdoelen van het Verenigd Koninkrijk de militarisering van de economie en de samenleving. “We kunnen de ovens van fabrieken in het hele land niet aan de vooravond van oorlog aansteken. Deze inspanningen moeten nu beginnen”, benadrukte hij. Groot-Brittannië moet “de verbeeldingskracht van zijn mensen aanwakkeren om te vechten en te triomferen wanneer dat wordt gevraagd (…) Om succesvol te mobiliseren, moeten we ervoor zorgen dat we de vereiste cultuur en het vereiste gedrag produceren.”

Ook de oorlog tegen China wordt actief voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei vorige maand op de NAVO-top in Madrid dat de oorlog in Oekraïne een boodschap is aan de Chinese president Xi. De steeds toenemende samenwerking tussen Rusland en China en de uitbreiding van hun “militaire capaciteiten” en “wereldwijde invloed” vereisten een nieuw strategisch concept voor de Indo-Pacific en Euro-Atlantische veiligheid.

Deze mondiale oorlogsdoelen zijn onverenigbaar met democratische vormen van heerschappij. Groot-Brittannië ten oorlog sturen betekent een oorlog ontketenen tegen de arbeidersklasse thuis. Het betekent massale bezuinigingsmaatregelen en de onderdrukking van democratische basisrechten zoals het stakingsrecht en de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Het VK heeft al £ 4 miljard uitgegeven om Oekraïne te bewapenen, wat aanleiding gaf tot oproepen om de defensie-uitgaven met een derde te verhogen, tot 3 procent van het BBP. Maar dat is nog maar het begin.

De enige uitweg uit deze catastrofe is de bewuste tussenkomst van de arbeidersklasse.

Voor een Zero Covid-strategie om de pandemie te beëindigen!

De SEP en ICFI leiden de strijd om een ​​internationale beweging van de arbeidersklasse op te bouwen om de pandemie te stoppen.

Miljoenen arbeiders vieren de ondergang van Johnson, wiens criminele pandemiebeleid leidde tot de dood van meer dan 200.000 mensen. Zijn beruchte uitspraak is: “Geen lockdowns meer, en wanneer de lichamen zich bij duizenden opstapelen”. Ondanks dit alles gaat zijn beleid door.

De heersende klasse eist dat we “met het virus moeten leren leven”. Dit komt neer op een beleid van massale ziekte en dood. Een jaar nadat Johnson “Freedom Day” uitriep, neemt de pandemie toe. De afgelopen week werden naar schatting 3,5 miljoen mensen ziek door Covid, een stijging van bijna 30 procent in een week tijd. Jonge volwassenen en mensen in de werkende leeftijd worden het hardst getroffen.

De gevolgen op lange termijn zijn catastrofaal: 1,8 miljoen mensen lijden aan langdurige Covid-symptomen. Wereldwijd zijn sinds 3 januari nog eens 3,8 miljoen mensen overleden aan de pandemie , volgens een rapport van The Economist .

De winsten van de banken en bedrijven zijn belangrijker dan het leven van de arbeidersklasse, en dit feit heeft een catastrofe veroorzaakt. De Labour Party en de vakbonden maakten het mogelijk door in te stemmen met biljoenen aan Covid-reilingen voor bedrijven, maar voerden geen enkele staking uit om scholen, ziekenhuizen en werkplekken veilig te houden. Zelfs de voormalige “linkse” voorstanders van een zekere mate van schadebeperking (“mitigatie”) zijn vandaag stil gevallen.

We roepen werknemers op om de herinvoering van alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen te eisen om het virus te bestrijden, inclusief de sluiting van niet-essentiële werkplekken met volledige compensatie voor werknemers en eigenaren van kleine bedrijven. Maskervereisten en testen moeten worden hervat, contacten moeten worden getraceerd en geïsoleerd en de volledige quarantaineregels moeten worden hersteld. Waar nodig moeten lockdowns worden opgelegd. Dit alles moet worden gefinancierd door de onteigening van grote bedrijven, banken en pandemische profiteurs.

Mobiliseer de arbeidersklasse voor een algemene staking om een ​​einde te maken aan de crisis in de kosten van levensonderhoud!

De SEP zal oproepen tot nieuwe verkiezingen combineren met strijden voor een algemene staking.

De pandemie en de oorlog tegen Rusland voeden een inflatiespiraal die de levens van arbeiders verwoest. De prijzen van olie, gas, graan en andere basisgoederen bereiken steeds nieuwe recordhoogtes. In oktober zullen de brandstofkosten naar verwachting stijgen tot £ 3.245, ten opzichte van het huidige record van £ 1.971.

De arbeidersklasse kan zich geen fatsoenlijk leven veroorloven zolang de belangen van de superrijken voorop staan! Volgens Oxfam zijn stijgende bedrijfswinsten verantwoordelijk voor 60 procent van de stijging van de inflatie, terwijl Britse arbeiders de “ergste daling van de reële lonen” in decennia ervaren. Groot-Brittannië is na Bulgarije het land met de grootste sociale ongelijkheid in Europa.

Toen de vakbond Spoor, Maritiem en Transport vorige maand toesloeg, werd gewaarschuwd voor een “zomer van onvrede”. De regering heeft het gebruik van contractarbeiders als stakingsbrekers gelegaliseerd en dreigt stakingen in essentiële diensten te verbieden. De stakers zijn uitgemaakt voor “Poetins handlangers” die de oorlogsinspanningen ondermijnen.

Miljoenen arbeiders staan ​​klaar om mee te strijden voor een inflatiegedreven loonsverhoging: treinbestuurders en post-, telecom- en luchthavenarbeiders stemden overweldigend voor een staking, en leraren, artsen, verpleegsters, gemeentepersoneel en anderen dringen aan op actie. Maar ze worden geconfronteerd met een vakbondsbureaucratie die vastbesloten is de klassenstrijd koste wat kost de kop in te drukken.

We roepen arbeiders op om op elke werkplek onafhankelijke actiecomités te vormen, democratisch georganiseerd en geleid door de meest gerespecteerde arbeidersleiders. Hiermee kunnen ze de strijd in eigen handen nemen en hun krachten bundelen in hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Voor de internationale eenheid van de arbeidersklasse!

Het centrale perspectief waarvoor de SEP strijdt is socialistisch internationalisme.

Bondgenoten van Britse arbeiders zijn arbeiders in Europa en over de hele wereld die de strijd al aangaan. De afgelopen weken hebben algemene stakingen plaatsgevonden in Griekenland, Italië en België. Er zijn golven van stakingen uitgebroken in Turkije, Frankrijk en andere landen. In Sri Lanka bracht een massabeweging van de arbeidersklasse en de armen op het platteland de regering van Rajapaksa ten val.

Een vastberaden offensief van de Britse arbeidersklasse om het recht van grote zakelijke partijen om te regeren aan te vechten, zou een krachtige inspiratiebron worden voor de klassenstrijd die zich in Europa en over de hele wereld zou verspreiden.

Dat is waar de SEP voor staat en op basis daarvan roepen we op tot nieuwe verkiezingen. Het is het fundament waarop we onze partij bouwen als de nieuwe socialistische leiding van de arbeidersklasse.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN