wo. nov 30th, 2022
Netanyahu

Onlangs heb ik een sterke heropleving opgemerkt van een luie neiging om alle problemen van de wereld de schuld te geven aan “de Joden”. Ten minste 20% van mijn gepubliceerde artikelen in het afgelopen jaar hebben ertoe geleid dat lezers me veroordeelden omdat ik niet heb gezegd dat Joden de causale hand zijn die de wereld bestuurt en hier wil ik heel graag iets over zeggen. Ik denk dat dit vooral belangrijk is, omdat een groeiend aantal invloedrijke alt-mediaplatforms, zoals Rusland Insider, niet alleen zijn overgestapt op een absoluut anti-joods verhaal , maar ook op een gevaarlijk pro-Hitler- verhaal waarvan ik denk dat het in de kiem moet worden gestopt in een rationeel perspectief.

Om het duidelijk te maken, ik ben geen fan van de ADL, de Rothschild-bankdynastie, de jongere Warburg-dynastie, aan Mossad gelieerde pedofielen of George Soros. Ik kan de B’nai Brith’s Freemasonic-intriges niet goedkeuren, noch ben ik het eens met de “Groot-Israël” -logica van Jabotinzky-ite liefhebbende zionisten die geneigd zijn te geloven dat het hele Midden-Oosten uit Palestina, Jordanië, Syrië, Irak, Libanon en Iran behoort hen rechtmatig toe.

Ik geloof echter wel dat er iets heel moois in de joodse culturele matrix zit dat van platonische humanistische denkers als rabbijn Philo van Alexandrië (20 v.Chr. -50 n.Chr.) Tot Moses Maimonides (1138-1204) tot de grote geleerde Moses Mendelssohn (1729-) stamt. 1786) wiens verbazingwekkende bijdragen aan menselijke kennis de ongelooflijke renaissancebeweging van Duitsland in de 18-19 e eeuw hebben voortgebracht . De opkomst van dergelijke moderne joodse kunstenaars die de led Jiddische Renaissance als IL Peretz, en Shalom Aleichem gevoed hun ziel op een dergelijke oecumenische inspiratie aan het begin van de 20 ste eeuw. De opkomst van het moderne zionisme, zoals we zullen zien, was expliciet ontworpen om deze positieve spirituele traditie binnen het jodendom te vernietigen en te reduceren tot een “bloed- en grondcultus”.

Terwijl radicale zionisten de neiging hebben om gevormd te worden door hun elitaire zelfbeeld als ‘uitverkoren volk’ van God (waardoor ze gevaarlijk dicht bij Nietsche’s ubermenschen- concept komen dat een jonge Hitler inspireerde), hebben joodse humanisten van Philo tot Mendelssohn gevochten om het concept van het Oude Testament te definiëren ‘ gekozen mensen ‘zoals gekozen om de eerste te zijn in moraliteit, wijsheid en liefde. Met dit mandaat om van al onze medeschepselen te houden, omdat we naar het beeld van de schepper zijn gemaakt, legt Mendelsohn in zijn krachtige boek Jeruzalem (1782) uit: ‘je kunt niet aarzelen om liefde te beschouwen als minstens zo subliem als bij uitstek als macht, om het opperwezen te beschouwen als niet alleen almachtig, maar ook al het goede, en om de God van macht ook te erkennen als de God van liefde. ” (1)

Binnen deze joodse teksten vindt men niet alleen de remedie voor het falen van het zionisme, maar voor alle ideologische kwalen van ons huidige Hobbesiaanse tijdperk.

Trump’s zionistische paradox

Nu dit algemene kader is vastgesteld, wil ik mijn hoofdthema in de vorm van een paradox behandelen.

Trump is de eerste Amerikaanse president in meer dan 50 jaar die een serieuze bedreiging vormde voor de diepe staat, resulterend in een drie jaar durende inspanning van de hoogste echelons van de Anglo-Amerikaanse oligarchie om een ​​bewijsvrije afzettingscampagne te leiden. Zelfs het Britse Hogerhuis heeft onherroepelijk verklaard dat de herverkiezing van Trump een onhoudbaar scenario is voor het rijk . NOG… Trump steunt Zionisten en Zionisten in grote lijnen Trump.

Sommige invloedrijke alternatieve media zijn zo ver gegaan om te concluderen dat Obama een veel betere leider was dan Trump omdat Jabotinskyieten als Benjamin Netanyahu hem haatten omdat hij zich af en toe uitsprak tegen Israëlische offensieven tegen Palestina en Israëls claim op Jeruzalem niet ondersteunde. Natuurlijk is het pro-Israëlische beleid van Trump op veel punten in strijd met Obama, maar maakt dat hem een ​​zionistische shill die beschuldiging verdient, zoals veel van zijn tegenstanders beweren?

Welnu, als Israël echt een causaal agentschap was in wereldaangelegenheden, zou je kunnen zeggen “ja”. Vanaf de 19e  eeuwse oprichting van het zionisme in de ingewanden van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken door de graaf van Shaftesbury en het Palestijnse verkenningsfonds van 1865 tot de Anglo-Franse Sykes Pikot-overeenkomst van 1916, tot de Lord Balfour-verklaring van 1917 tot de ronde Het door tafel bestuurde Verdrag van Versailles dat Palestina in 1919 onder Britse controle bracht , was het zionisme altijd een reactief agentschap van het Britse rijk en nooit causaal als een top-downproces. Zelfs de krachtige B’nai Brith is gemaakt door Britse Freemasonic-organisaties in Amerika met een grootmeester, graden van inwijding en vrijmetselaars symboliek vanaf de oprichting in 1875 tot heden.

Het is niet alleen het zionisme

Britse manipulatie van radicale ideologieën in het Midden-Oosten houdt niet op bij het zionisme, maar verbindt recht naar het hart van het wahhabisme en de Moslim Broederschap, die beide waren de vruchten van het Britse Imperial intriges aan het begin van de 20 ste eeuw. Geloof me niet? Wel, zou je verrast zijn om te ontdekken dat de Moslimbroederschap die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de opkomst van het islamitisch fundamentalisme, werd gecreëerd door Britse vrijmetselaars? Omdat het zo was . Of zou je verbaasd zijn om te ontdekken dat Saoedi-Arabië is een land nog niet klaar om de 80 te vieren e verjaardag waarvan de naam alleen maar vloeit voort uit een familie van krijgsheren dat Groot-Brittannië besloten om plek boven op een nieuw koninkrijk in 1930? Een deel van dat verhaal werd zelfs verteld in de film Laurence of Arabia uit 1963 … maar slechts een deel ervan. De opkomst van islamitisch terrorisme dat geopolitici als Zbigniew Brzezinski, Sir Henry Kissinger en Sir Bernard Lewis ontketenden als wapen tegen de Sovjet-Unie, was diep verbonden met deze door Britten gecreëerde dynamiek … en deze anglofiele sociopaten wisten het.

Het feit dat Israël dergelijke anti-natiestaat Wellsiaanse technocraten als Barack Obama haatte, zou geen mysterie moeten zijn, noch zou hun steun aan het pro-nationalistische presidentschap van Trump ook geen mysterie moeten zijn. De totale verandering in Turkije’s eigen Modus Operandi in de richting van een pro-Rusland / China-programma sinds Poetin de “regels van het regime-veranderingsspel” in 2015 in het Midden-Oosten heeft getransformeerd, zou ook geen mysterie moeten zijn. Dat geldt ook voor de 17 Arabische landen die zich hebben aangesloten bij China’s Belt and Road Initiative, noch voor de neiging van Saoedi-Arabië om af te stappen van het optreden als een totale stroman voor de in Londen gecentreerde globalisten.

Aan al deze schijnbaar tegengestelde machtsstructuren werden na de val van de westerse neoliberale orde bepaalde managementbevoegdheden van grote rechtsgebieden beloofd, op voorwaarde dat ze alleen maar handelden volgens bepaalde bevelen en het vuile werk van hun meesters deden. Witwassen van drugs? Black ops? Financiering van terroristen? Olieprijsmanipulatie? Geheime moord? Elk vies spel dat nodig was om soevereine natiestaten te ondermijnen lag in die turbulente jaren na de Tweede Wereldoorlog op tafel en deze door Britse gecontroleerde machtsstructuren waren rommelig, luid en effectief.

Zelfs in de “ontwikkelde sector”, zeker snode 20 steeeuw machtsstructuren werden toegewezen om private controle te nemen over grote sectoren van de economie, waaronder energie, landbouw, medicijnen, banken, communicatie en farmaceutische producten. Deze netwerken werkten nauw samen met georganiseerde misdaadnetwerken die aanleiding gaven tot Noord-Amerikaanse vuile operaties als de Bronfman Family, Mayer Lansky en zelfs rare politici als Roy Cohn die in de jaren tachtig een jonge Donald Trump onderschreef. Hoewel veel van deze westerse criminele syndicaten ook sterk verbonden waren met het zionisme, zou het verkeerd zijn om te concluderen dat de joden de wereld besturen. Het betekent alleen dat één laag georganiseerde misdaad lagere niveaus van georganiseerde misdaad heeft beïnvloed. Elke laag werd enorme beloningen beloofd zolang ze bereidwillig het feit accepteerden dat wanneer het systeem dat ze parasitair voedden instortte, zij zouden zich dienovereenkomstig aanpassen aan die ontvolkte orde. Britten knipten (en Soros spiegelbeeld) Maurice Strong legde deze agenda neer in een beruchteInterview in West Magazine uit 1990 met de vraag “hypothetisch”:

“Wat als een kleine groep wereldleiders zou concluderen dat het belangrijkste risico voor de aarde voortvloeit uit de acties van de rijke landen? En als de wereld wil overleven, moeten die rijke landen een overeenkomst ondertekenen om hun impact op het milieu te verminderen. Zullen ze het doen? De conclusie van de groep is ‘nee’. De rijke landen zullen het niet doen. Ze zullen niet veranderen. Dus, om de planeet te redden, besluit de groep: is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen? ‘

Opgeofferd op het altaar van Gaia … of geld verdienen met de BRI?

Maurice Strong was een vroege architect van een programma dat tegenwoordig bekend is geworden als ‘The Green New Deal’, dat was ontworpen om het mandaat te vervullen dat decennia eerder in het opus The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution in 1928 werd uiteengezet. waar de leider van de Fabian Society opriep tot One World Government, ontvolking en gedachtecontrole en zei:

“De open samenzwering berust op een gebrek aan respect voor de nationaliteit, en er is geen reden waarom het schadelijke of obstructieve regeringen zou moeten tolereren, omdat ze zich staande houden in dit of dat stukje menselijk grondgebied.”

Af en toe op een paar minpuntjes na, waren de dingen volgens het plan heel goed gegaan … tot 2013 toesloeg. Wat is er gebeurd in 2013? Net toen Obama en zijn meesters zich aan het voorbereiden waren om een ​​nieuwe wereldorde te vieren en geen levensvatbare oppositie tegen deze einde-doctrine vanuit elke hoek van de wereld zagen, gooide Xi Jinping in China een grote sleutel in de machine door het Belt and Road Initiative aan te kondigen (BRI). In 2015 werd de BRI officieel verenigd met de Euraziatische Economische Unie (EEU) van Rusland en sindsdien hebben meer dan 135 landen zich aangesloten bij dit nieuwe operationele raamwerk, erkennend dat geen enkel ander “spel in de stad” een garantie voor overleving aan zijn deelnemers bood.

Dus hier is mijn punt: als er geen strategisch partnerschap was om te overleven tussen Rusland, China en alle andere landen die aan boord van dat nieuwe paradigma zouden springen, zou Trump niet aan de macht zijn gekomen en zou nationalisme niet de mogelijkheid hebben gehad om op te stijgen het oppervlak in alle door de NAVO gedomineerde landen van de westerse alliantie.

Zoals ik vaak in mijn geschriften heb gezegd, zijn deze zionistische groepen niet causaal, maar reactief en adaptief aan het bredere BRI-raamwerk dat zeer waarschijnlijk mondiaal wordt als het enige levensvatbare alternatief wanneer het banksysteem instort onder een tijdbom van $ 1,5 miljard . Dat is de reden waarom het Britse Rijk al zijn middelen heeft ingezet voor zijn beschuldiging. Het is niet omdat ze op zichzelf bang zijn voor Trump, maar eerder zijn bereidheid om zich aan te passen ( zoals de Power Corporation / Chretien-factie van Quebec die onlangs Freeland heeft verlaten)) op de nieuwe anti-entropische spelregels die door Rusland en China worden vastgesteld. Als deze aanpassing niet wordt gesaboteerd, dan weten oligarchen die zichzelf zien als de rechtmatige meesters van de wereld, dat de betere historische aard van het grondwettelijke Amerika waarvan zij dachten dat ze waren vermoord met JFK, MLK en RFK misschien nog wel ontwaakt is.

Wat nog belangrijker is, de oligarchie weet dat de vergeten renaissance-tradities van het jodendom, de islam en het christendom gemakkelijk opnieuw kunnen worden gewekt onder het positieve culturele klimaat dat een dergelijke multipolaire alliantie zou ontketenen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord