ecb

In augustus 2011 valt er een brief van de Europese Centrale Bank in de brievenbus van de Italiaanse regering. Wat volgt op de brief is een drastische bezuinigingsgolf die ook gevolgen zal hebben voor de gezondheidszorg. In haar brief stelde de ECB dat bescherming tegen stijgende rentetarieven op Italiaanse staatsobligaties alleen zou worden verleend bij forse bezuinigingen. In de trojka had ze de EU-Commissie en het Internationaal Monetair Fonds achter zich. De Italiaanse regering heeft deze bezuinigingen doorgevoerd, waardoor het aantal ziekenhuizen in het land met 15% is gedaald. De crisis in de gezondheidszorg met betrekking tot de huidige pandemie is een gevolg van dit desastreuze bezuinigingsbeleid.

De reden waarom het Corona-virus zoveel mensen in Italië doodt, is het gebrek aan behandelingscapaciteit in ziekenhuizen. En dit is op zijn beurt te wijten aan het feit dat de Europese Centrale Bank, met steun van de Duitse regering, de Italiaanse regering die in moeilijkheden verkeerde, zó lang chanteerde totdat zij haar uitgaven voor de gezondheidszorg in dat land omlaag bracht.

Het was 2011 dat als gevolg van de financiële crisis beleggers in obligaties steeds hogere rendementen eisten om Italiaanse obligaties in hun portefeuille te stoppen. Het toenmalige hoofd van de Italiaanse centrale bank, Mario Draghi, en het toenmalige hoofd van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, schreven een brief aan de Italiaanse regering, die ze tot overmaat van ramp ook aan de pers hebben moeten verstrekken. In die brief werd opgeroepen tot forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven, een harde voorwaarde van Draghi en Trichet voor het (toen al) opkopen van Italiaanse obligaties.

De tekst van de brief hebben wij (in PDF) online staan

De Italiaanse regering heeft toen deze bezuinigingen doorgevoerd, waardoor het aantal ziekenhuizen in het land met 15% omlaag ging. De crisis in de huidige zorg met betrekking tot de huidige pandemie is een gevolg van dit bezuinigingsbeleid. Opgemerkt moet worden dat er niet is bezuinigd op bijvoorbeeld de militaire begroting. Nee, er was een gerichte eis vanuit de Europese Centrale Bank om sociale kaalslag, “verhoging van de efficiëntie” in de gezondheidszorg en privatisering.

Lees ook:  Terugtrekkend EU-chef Jean-Claude Juncker heeft nog steeds geen idee wat hij verkeerd heeft gedaan

Het Corona-virus treft sociale infrastructuren in de EU die zijn uitgeput door ten minste een decennium van hard bezuinigingsbeleid. In de crisis van de eurozone die begon met de financiële crash van 2007 en 2008, hebben de Europese Commissie en de ECB alles in het werk gesteld om de banken en andere spelers op de financiële markten systeemrelevant te verklaren en ze met miljarden euro’s te redden.
Overheidsuitgaven voor sociale kwesties zouden, zo zei men, de groei belemmeren. Om deze reden zijn de gezondheidsstelsels geherstructureerd en zijn de openbare begrotingen verlaagd in overeenstemming met neoliberale concepten. Dit had niet alleen gevolgen voor Italië; ook de Spaanse regering moest een bezuinigingsprogramma ondertekenen.

Het was op de vrijdag voor Kerstmis 2014, toen Trichet er zeker van was dat openbaarmaking minimale aandacht zou trekken, dat de Europese Centrale Bank (ECB) onder druk van een Spaanse advocaat een schandalige brief (gedateerd 5 augustus 2011) van voormalig ECB-chef Trichet aan het toenmalige hoofd van de Spaanse centrale bank, de Spaanse premier Zapatero, “publiceerde”. De ECB plaatste die brief zonder waarschuwing in de krochten van de websites van de ECB op internet. Die strategie werkte.

Alleen in Spanje viel de aankondiging de pers op. Iedereen die er nog van overtuigd moet zijn dat de ongekozen technocraten in Frankfurt met hun speciale politieke agenda niet alleen een beetje te veel macht hebben, maar veel te veel, zouden de brief moeten lezen.

We hebben de brief (PDF) in de Engelse vertaling op onze site hier online staan.

De onderdanige reactie van het hoofd van de Spaanse regering, de volgende dag, werd ook door de ECB in het Engels gepubliceerd. Ook deze brief staat bij ons online (in PDF).

In de commanderende brief vermelden Trichet en Fernández-Ordóñez in detail wat de Spaanse regering moet doen om de arbeidsrechten en de lonen te verlagen, evenals de bezuinigingen op de overheidsuitgaven, waarvoor in ruil de ECB Spaanse staatsobligaties koopt en daarmee de speculatieve rentetarieven verlaagt die door de financiële spelers op de markt zijn opgedreven. In zijn antwoord meldt Zapatero de uitvoering van de gegeven orders en spreekt de hoop uit dat de ECB nu Spaanse obligaties zal kopen.

Lees ook:  Geheim plan: EU lanceert enorm programma om miljoenen Afrikanen te vestigen

Zapatero ontkende koppig het bestaan van de geheime brief, ook ten overstaan van het Spaanse parlement, totdat hij die twee jaar later in zijn memoires publiceerde. Vervolgens weigerde de ECB de brief tot Kerstmis 2014 openbaar te maken. De vereiste maatregelen werden grotendeels uitgevoerd, de ECB kocht Spaanse staatsobligaties en het ESM hielp de Spaanse banken te herstructureren.

Als gevolg hiervan werd er alleen al in 2012 met 5,7% bezuinigd op de gezondheidszorg. Maar het is bekend dat Griekenland het hardst is getroffen: tussen 2009 en 2016 zijn de overheidsmiddelen bijna gehalveerd van 16,2 miljard naar 8,6 miljard. Meer dan 13.000 artsen en meer dan 26.000 andere gezondheidswerkers zijn ontslagen. 54 van de 137 ziekenhuizen werden gesloten en het budget voor de overige ziekenhuizen werd met 40% verlaagd.

Destijds drongen diverse regeringen in de EU aan op forse bezuinigingen als voorwaarde van financiële hulp aan behoeftige regeringen – en dat is gelukt.  Maar kijk naar de huidige situatie: toen Italië via het EU-mechanisme “EU Civil Protection Mechanism” om onmiddellijke steun vroeg in het licht van de corona-pandemie eind februari, volgde er uit Brussel of Frankfurt geen enkel reactie. Geen enkel EU-land stuurde hulp in wat voor vorm dan ook: medische apparatuur of personeel. Ondertussen heeft de Chinese regering volksgezondheidssteun kunnen verlenen voor de bestrijding van de pandemie met medische goederen en personeelsoverdrachten. Er worden ook hulpleveringen uit China verwacht in Spanje en Servië en andere landen.

We zien vandaag de dag hoe de vorming van de eenheid in de Europese Unie forse averij oploopt: met de huidige coronapandemie is de “sturende kracht” achter de EU, de Duitse federale regering, er nu op uit om de export van beschermende medische kleding naar de buurlanden te voorkómen.

Lees ook:  Voor Mike Pompeo en Donald Trump is de bevolking simpelweg niet zo belangrijk als de oliereserves van Venezuela

De EU-commissaris voor de interne markt Thierry Breton heeft tot nu toe afgezien van kritiek op dit eenzijdige optreden van de economisch machtigste EU-staat. De onvoldoende overeengekomen grensafsluitingen voor het buurland veroorzaakten wel scherpe kritiek in Parijs. Duitsland zet ook de voet op de rem aangaande de economische onrust die het gevolg zijn van de Corona-crisis. Terwijl de Italiaanse EU-commissaris voor Economische Zaken Gentiloni, in het kader van de recente Eurogroepvergadering, campagne voerde om snel geld te verstrekken via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), hield de Duitse federale minister van Financiën Scholz zich op de vlakte. Tot nader order kunnen geen goedkope ESM-leningen worden aangegaan. Op mondiaal niveau in een steeds meer multipolaire wereldorde lijkt de Duitse federale regering in deze situatie ook de meest dominante Europese speler zonder menselijk gezicht te zijn.

De door de Europese Unie ingevoerde kaalslag van de sociale infrastructuur in de eurozone, al zeker tien jaar gaande, is een factor die de bestrijding van de Corona-pandemie moeilijker heeft gemaakt en vele levens zal kosten.

We hebben de twee geheime brieven van de ECB naar de Italiaanse en Spaanse regering genoemd, met de bevelen om op te treden, maar ook de regering van Ierland, i.c. de Ierse minister van Financiën Brian Lenihan, had er één in de bus gekregen. Daarover meer in het artikel voor onze abonnee’s.

De acties van de ECB en een aantal regeringen in de EU destijds maken het uiteenvallen van de monetaire unie en mogelijk de Europese Unie zelf nòg waarschijnlijker. Dat kan ons niet snel genoeg gaan.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord