energiearmoede

Wat al jaren door indignatie en anderen in talloze deskundige artikelen werd aangekondigd, is nu uitgekomen : het Europa van de energietransitie beleeft een crisis in elektriciteitstekorten. De eerste fabrieken sluiten wegens gebrek aan elektriciteit, burgers demonstreren tegen torenhoge elektriciteitsprijzen en grootschalige stroomuitval dreigt. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg vat de algemene situatie samen:

“Europa bereidt zich voor op een strenge winter. Een energiecrisis die al jaren wordt opgeroepen, dwingt het continent te vertrouwen op de grillen van het weer. Met stijgende gas- en elektriciteitsprijzen moeten landen van Groot-Brittannië tot Duitsland hopen op milde temperaturen om het stookseizoen te overleven. Europa heeft een gebrek aan gas en kolen, en als de wind niet waait, kan het ergste scenario ontstaan: wijdverbreide stroomstoringen waardoor bedrijven en fabrieken moeten sluiten.”

Betalen energierekening probleem in half miljoen huishoudens in Nederland

In ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens is momenteel zogeheten ‘energiearmoede’. Dat betekent dat het voor hen steeds moeilijker wordt om de energierekening te betalen. Volgens een rapport van onderzoeksinstelling TNO kan de groep de komende tijd nog groter worden.

Het gaat om gezinnen die minstens 10 procent van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan 14.000 euro per jaar verdienen. Niet alleen laten ze het soms na de energierekening te betalen, ook bezuinigen ze op gas en elektriciteit. Ze zetten de verwarming bijvoorbeeld niet hoger dan 18 graden. Of radio en televisie staan nauwelijks aan om te besparen op elektriciteit.

Extra kosten energietransitie

De reden dat steeds meer mensen de energierekening niet kunnen betalen, zijn onder meer de extra kosten die de energietransitie met zich meebrengt, schrijft Trouw. Het kabinet schroeft de gasbelasting omhoog, met als doel verwarmingsalternatieven als de warmtepomp aantrekkelijker te maken. Daar komt bovenop dat energie sowieso duurder wordt vanwege stijgende productiekosten. Nu er minder Gronings gas beschikbaar is, moet er meer worden geïmporteerd. Wat weer extra kosten met zich meebrengt. Ook gaat de prijs omhoog omdat er meer vraag naar elektriciteit is.

Deze groep ‘energiearme’ Nederlanders wordt de komende tien jaar fors groter nu Nederland ernaar streeft alle woningen van het gas af te halen, is de conclusie. Onderzoekers berekenden dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor elektriciteit kunnen opbrengen.

Niet alleen in Nederland

Het Weense dagblad Die Presse bericht onder de kop “Europa in de stroomprijsschok”:

“Deze winter wordt duur. Kort voor de start van het stookseizoen staan ​​de gasopslagen in Europa even leeg als lange tijd. En de prijzen voor elektriciteit en aardgas op de beurzen stijgen bijna elke dag naar nieuwe recordniveaus. Gas is vandaag drie keer duurder dan aan het begin van het jaar. En wie de groothandel in elektriciteit wil kopen, moet meer dan twee keer zoveel betalen als een paar maanden geleden.”

Op het Ierse eiland – meestal een uitvoerder van elektriciteit – de netbeheerders Eirgrid (Nederland) en SONI (Noord-Ierland) waarschuwen voor klanten die “er geen reserves meer”; “Als er iets misgaat”, zullen er wijdverbreide stroomstoringen zijn. De Moyle Interconnector, die wordt gebruikt om elektriciteit van het eiland Ierland naar Schotland te transporteren, is uitgeschakeld om export van elektriciteit te voorkomen. In augustus berichtten Ierse kranten dat in juli tot 25 procent van de benodigde elektriciteit in Ierland tijdelijk werd geproduceerd door de enige kolencentrale, Moneypoint. Het kabinet heeft in het voorjaar besloten dit de komende jaren uit te zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. 

In Spanje, dat vorig jaar zeven van zijn 15 kolencentrales heeft stilgelegd, wordt al maanden gedemonstreerd tegen de hoge elektriciteitsprijzen. In de Galicische stad Vigo heeft de politie een 54-jarige man aangehouden die stenen in de ramen van de lokale vestiging van energieleverancier Naturgy had gegooid . Volgens persberichten vertelde de man aan de politie dat hij “zich niet in bedwang kon houden” nadat hij zijn elektriciteitsrekening had ontvangen. 

Drijf de nutsbedrijven failliet

De Spaanse regering, waar ook de marxistische partij Podemos bij betrokken is, maakte deze maand bekend de elektriciteitsbelasting te verlagen van 5,1 naar 0,5 procent. Daarnaast wil ze energieleveranciers zwaarder belasten en heeft ze maximumprijzen vastgesteld voor de prijs van aardgas die eindverbruikers moeten betalen. Met andere woorden, het wil energiebedrijven failliet laten gaan.

In het Verenigd Koninkrijk bericht de krant The Guardian :

Lees ook:  Volgens Sigrid Kaag kan iedereen doodvallen

“Recordenergieprijzen hebben ertoe geleid dat twee kunstmestfabrieken in het noorden van Engeland zijn gesloten en staalfabrieken tot stilstand zijn gekomen.”  

De krant noemt dit een van de “duidelijkste tekenen dat de energiecrisis in Europa een klap zou kunnen betekenen voor het economisch herstel”. Er staat ook:

“De Amerikaanse kunstmestfabrikant CF Industries heeft de productie stopgezet in zijn fabrieken in Billingham in Teesside en Ince in Cheshire, waar ongeveer 600 werknemers werken, vanwege de sterke stijging van de gasprijzen, die de afgelopen weken achtereenvolgens recordhoogten hebben bereikt in heel Europa. Goldman Sachs, een grote grondstoffenhandelaar, waarschuwde dat de zware industrie in heel Europa deze winter het risico liep op stroomuitval, vooral als er in 2022 vorst zou zijn in Europa en Azië. De waarschuwing kwam toen UK Steel, de brancheorganisatie, zei dat staalproducenten al gedwongen waren hun werk op te schorten tijdens pieken in de vraag naar elektriciteit vanwege de marktprijzen voor elektriciteit. De schok van de energieprijs leidde tot oproepen aan Britse ministers om:

Potemkin-dorpen gemaakt van windmolens

In Noorwegen moest ook het kunstmestbedrijf Yara een fabriek sluiten omdat de prijs van aardgas te hoog is. De Britse vleesindustrievereniging waarschuwt dat er door de gesloten kunstmestfabrieken niet meer genoeg CO2 is. Dit is een bijproduct van de aardgassplitsing in de kunstmestfabrieken en is onder meer nodig voor het verdoven van dieren voor het slachten. Nu dreigt ook vleestekort.

In een “ verklarende tekst ” voor de bevolking legt de Britse regering uit wat volgens haar de oorzaken van de problemen zijn. Er is sprake van dat de wereldeconomie en vooral Azië meer gas gaan gebruiken in de loop van de “heropening na de lockdown”, waardoor er voor de Britten minder van over is. Toen was de winter ook koud. En tot slot is het “weer” de laatste tijd weer ongunstig. Waarom is het weer winter op het eiland? Het wordt niet uitgelegd. Wat bedoeld wordt is iets wat niet gezegd mag worden: de wind heeft de laatste tijd niet meegespeeld. Omdat de wind niet naar wens waaide, moet de elektriciteit elders worden opgewekt. De elektriciteitsmix van het VK op 18 september 2021, 21.00 uur: nucleair 16,9%, aardgas 48,6%, kolen 1,7%, wind 14,1%, zonne-energie 0,0%, waterkracht 0,5%, import 11, 1%, geheugen 1,0%, overig 0,5%. 

Nu leidt een speling in de windmarkt onvermijdelijk tot exploderende aardgasprijzen – vooral omdat niet alleen Groot-Brittannië afhankelijk is van aardgas als primaire energiebron, maar alle landen in de wereld die het pad van “hernieuwbare energie” betreden en Potemkin bouwen dorpen uit windturbines. 

Een goed voorbeeld hiervan is – naast Duitsland – de Amerikaanse staat Californië, die zich presenteert als een staat die “the nation on the way to the future of 100 procent clean energy” leidt. De waarheid is dat Californië de grootste importeur van elektriciteit van de Verenigde Staten is. Waar komt de geïmporteerde elektriciteit vandaan? Voornamelijk afkomstig van de Intermountain Power Plant , een kolengestookte elektriciteitscentrale in Utah. Tegelijkertijd verzetten Californië en de andere twee democratisch bestuurde staten aan de westkust – Oregon en Washington State – zich tegen de bouw van een terminal waarmee kolen uit het Powder River Basin in Montana en Wyoming naar Azië kunnen worden verscheept. Het resultaat: de kolenarbeiders in het Powder River Basin verliezen hun baan. Zoals Hillary Clinton in 2016 aankondigde : “We zullen nog steeds veel kolenarbeiders werkloos maken.”

Er is een gebrek aan kolen

Omdat de wind maar iets betrouwbaarder is dan de beloften van politici, moet de betrouwbare elektriciteit die kern- en kolencentrales leverden, worden opgewekt door verbranding van aardgas. En dat is een schaars – en duur – goed.

Op 30 juni kondigde de Britse regering aan dat de “uittreding van de kolen” met een jaar was vervroegd naar oktober 2024. Minister van Energie en Klimaatverandering Anne-Marie Trevelyan zei :

“Vandaag sturen we een duidelijk signaal over de hele wereld dat het VK op het punt staat kolengestookte energie in de geschiedenisboeken te plaatsen en dat we serieus bezig zijn met het koolstofarm maken van ons elektriciteitssysteem, zodat we onze ambitieuze, toonaangevende klimaatdoelen kunnen halen. De netto nul toekomst van Groot-Brittannië wordt aangedreven door hernieuwbare energie en het is deze technologie die de groene industriële revolutie zal voeden en nieuwe banen zal creëren in het hele land.”

Nu is het tijd om het commando terug te nemen. De resterende kolencentrales zouden “enorme bedragen” betaald krijgen om “de lichten aan te houden”,  schrijft de Guardian .

In het VK zijn inmiddels veel elektriciteitshandelaren failliet omdat de huidige groothandelsprijzen die ze moeten betalen ruim boven de limiet liggen die de overheid in januari 2019 voor eindgebruikers heeft gesteld . Nu probeert de interventionistische overheid de nog niet failliete nutsbedrijven over te halen honderdduizenden nieuwe klanten te accepteren. “Helaas voelen kleine leveranciers de druk van plotseling stijgende gasprijzen”, tweette minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng op 19 september; Indien nodig zal de regering samen met de netbeheerder een “speciale beheerder” aanstellen, zodat alle Britten van stroom blijven voorzien.

Lees ook:  Adiós, Máxima, je kansen zijn verkeken

Verdere berichten over de situatie:

 • Amos Hochstein, de energieveiligheidsfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, vreest dat de Europese aardgasvoorraden voor het begin van het stookseizoen te laag zullen zijn. “Als de winter koud wordt, zijn ze niet genoeg.” Zou deze zorg niet eerder in de gedachten van de Duitse regering moeten zijn? 
 • De elektriciteitsprijzen in Italië worden binnenkort met 40 procent verhoogd. “In het laatste kwartaal stegen de elektriciteitsprijzen met 20 procent en in het volgende kwartaal zullen ze met 40 procent stijgen”, zei  Roberto Cingolani, de Italiaanse minister voor Ecologische Transitie, op een vakbondsconferentie. “Het moet gezegd worden. We moeten het onder ogen zien. Dit gebeurt omdat de gasprijs internationaal stijgt en omdat de CO2-prijs stijgt.”
 • Javier Blas, energiecorrespondent voor Bloomberg News, tweette : Als je de huidige prijs van aardgas omrekent in een prijs per vat olie met behulp van een omrekeningsformule die veel wordt gebruikt in de markten, krijg je een prijs van 150 US dollar per vat – meer dan het vorige record in 2008.
 • Stoomkolenprijzen in Azië zijn gestegen naar het hoogste punt in 13 jaar . Newcastle, Australië’s benchmark is dit jaar meer dan verdubbeld. “Als de vraag stijgt, maar er is geen aanbod om te reageren, komt dat naar buiten”, zegt Andrew Cosgrove, mijnanalist bij Bloomberg Intelligence.
 • Een door de staat gerunde Chinese krant waarschuwt dat Chinese energiecentrales niet genoeg aardgas of kolen voor de winter zullen kunnen kopen. Elektriciteitsrantsoenering bedreigd.
 • Volgens de Vereniging van Kolenimporteurs (VdKI) is de kolengestookte elektriciteitsproductie in Duitsland in de eerste helft van het jaar met 35,6 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De vereniging noemde koud weer en minder wind als redenen.
 • Een Nederlandse rechtbank heeft in juni een uitspraak gedaan als , waarna het olie- en gasbedrijf Koninklijke/Shell de “mensenrechten” schond omdat het bijdraagt ​​aan “klimaatverandering”. Het bedrijf moet zijn “emissies” sneller terugdringen, aldus de rechtbank. Om de Europese energie- en elektriciteitsprijscrisis te verergeren, heeft Nederland in 2019 besloten de gasproductie in 2030 te beëindigen. Nederland is de grootste gasproducent van Europa en levert ongeveer een derde van het aardgasverbruik in Duitsland.
 • Drie activisten van het eco-hedgefonds Engine No. 1 werd gekozen , hoewel het slechts 0,02 procent van de aandelen bezit. Motor nr. 1 wil dat Exxon-Mobil klimaatverandering centraal stelt in zijn zakelijke beslissingen.
 • In Australië oordeelde een rechtbank in mei dat de regering bij het goedkeuringsproces voor de uitbreiding van een kolenmijn rekening moet houden met haar “verplichting jegens kinderen” die “schade ondervinden” van “klimaatverandering”.
 • Het Europese Hof van Justitie heeft Polen veroordeeld tot het betalen van een boete van 500.000 euro voor elke dag dat de Turow-bruinkoolmijn in het Pools-Duits-Tsjechische grensgebied in bedrijf blijft. De vergunning voor de dagbouw werd in 2020 verlengd “zonder de nodige milieueffectrapportages”. De verwachting is dat Poolse energieleveranciers volgend jaar de elektriciteitsprijzen met 40 procent moeten verhogen. De Poolse regering plant een wet die leveranciers zal verplichten om op hun elektriciteitsrekening te vermelden hoeveel van de elektriciteitsprijs wordt veroorzaakt door het elektriciteitsbeleid van de EU.
 • In Griekenland is de regering van plan om de elektriciteits- en gasprijzen voor burgers te verlagen door middel van subsidies. “Er is een internationale energiecrisis”, zei minister van Energie Kostas Skrekas. “Onze regering heeft besloten diegenen te steunen wiens rekeningen stijgen.” Omdat Griekenland afhankelijk is van overschrijvingen vanuit de EU, leidt dit tot de interessante situatie dat consumenten in Duitsland steeds hogere belastingen betalen voor energie, zodat het goedkoper wordt in Griekenland.

Kapitaalmarkten in de ban van het ESG-regime

Voor de huidige energiecrisis in Europa kan men verwijzen naar vele individuele gebeurtenissen die de situatie verergeren. Op sommige plaatsen zijn elektriciteitscentrales buiten werking voor onderhoudswerkzaamheden, is de stroomkabel tussen Frankrijk en Engeland door een brand beschadigd en levert het Russische staatsbedrijf Gazprom minder aardgas om Duitsland onder druk te zetten om de Nord Stream 2-pijplijn sneller in gebruik. Maar dit zijn allemaal details. Het grote plaatje is dat de politiek bewust de energievoorziening heeft gesaboteerd. Kolen- en kerncentrales werden stilgelegd. Het verkrijgen van vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS is nooit een probleem geweest voor de Europese politiek. LNG wordt verkocht via langetermijncontracten en Europa heeft er geen ondertekendomdat het afhankelijk is van Rusland. Daarom is het continent, als het niet waait, niet langer alleen afhankelijk van Rusland voor verwarming (dat is altijd zo geweest), maar ook voor elektriciteitsopwekking.

Bij afwezigheid van kerncentrales is steenkool de enige garantie voor een veilige elektriciteitsvoorziening in Europa. Maar bovenal wordt er een wereldwijde oorlog tegen hen gevoerd. Bedrijven onderwerpen zich aan de voorschriften van de ESG , in het Engels: milieu, sociale zaken en corporate governance. ESG heeft weinig te maken met ‘sociaal’, het staat in wezen voor de demonisering van de energiebronnen kolen, olie en gas. Wanneer mijnbouwbedrijven hun kwartaalresultaten publiceren, is ESG nu een hoofdonderwerp. Iedereen die niet genoeg ESG-punten verzamelt, wordt gestraft. Zo weigeren veel verzekeraars zaken te doen met corporaties die iets te maken hebben met stoomkolen of de winning van olie uit teerzanden.

Lees ook:  Via de EU-WEF tot TriState bedelstaf

De grote mijnbouwbedrijven BHP, Rio Tinto en Anglo American trekken zich daarom terug uit de kolenproductie of hebben dat al gedaan. Joe Kraft, de bestuursvoorzitter van het Amerikaanse energiebedrijf Alliance Resource Partners, zei bij de presentatie van de kwartaalresultaten in juli dat zijn bedrijf twee keer zo hoge rente moest betalen als vergelijkbare bedrijven vanwege zijn kolenproductie, namelijk momenteel negen procent . De uitreiking van het laatste investeringscertificaat, waarmee beleggers konden wedden op een mandje kolenaandelen – de VanEck Vectors Coal ETF – werd in december 2020 stopgezet. De financiële dienstverlener vreesde voor zijn reputatie.

Anderzijds zijn China, India, Indonesië, Vietnam en Japan van plan 600 nieuwe kolencentrales te bouwen. In China werd in 2019 een 1.800 kilometer lange spoorlijn ingehuldigd , die ongeveer 25 miljard euro kost en er alleen is om kolen uit Binnen-Mongolië naar de zuidelijke provincies van China te brengen.

Koop nu beter een dieselgenerator

Toch leest men keer op keer in de pers en op de websites van groene lobbyverenigingen dat steenkool wordt uitgefaseerd. Omdat windenergie en zonne-energie “veel goedkoper” zijn, zal steenkool op een gegeven moment door niemand meer nodig of gewenst zijn. 

Omdat ik nooit heb begrepen hoe windturbines en zonne-energiesystemen, die slechts sporadisch elektriciteit produceren, aardgas, kolen en kernenergie kunnen vervangen, vroeg ik het federale ministerie van Milieu. Een woordvoerder legt me uit:

“Voor de acceptatie van de energietransitie en voor Duitsland als vestigingsplaats moet de leveringszekerheid inderdaad gegarandeerd zijn, ook in een elektriciteitssysteem met 100 procent hernieuwbare energie tot rond 2040. Dat kan alleen als de uitbreiding van hernieuwbare energie veel meer ambitieus dan dit tot nu toe het geval is. De BMU pleit al bijna een jaar voor een verdubbeling van het expansietempo in 2030 ten opzichte van het expansiepad dat nu in de EEG 2021 is vastgelegd. Het is immers zaak om de elektriciteit die verloren gaat bij kern- en kolen te vervangen door zonne- en windenergie en niet door gasgestookte centrales.”

Dat betekent: als het, zoals de afgelopen maanden, niet genoeg waait, zijn er meer windturbines nodig. Dus als de wind, zoals door Rüdiger Stobbe is aangetoond , de elektriciteit die in de afgelopen week is verbruikt, tijdelijk slechts twee procent heeft geproduceerd, hebben we – hoeveel meer windturbines nodig? Vijftig keer zoveel als nu?

Het wordt moeilijk. Daarom voegt de woordvoerder van het federale ministerie van Milieu in zijn e-mail toe:

“Daarnaast moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en moet de flexibiliteit van vraag en opwek aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast moeten het Duitse elektriciteitsnet en de grensoverschrijdende uitwisselingscapaciteit worden uitgebreid en verbeterd. Deze toegenomen uitwisseling met Europese buurlanden verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening met hernieuwbare energie, maar versterkt ook de leveringszekerheid in alle Europese landen en, aangezien er in totaal minder reservecapaciteiten hoeven te worden aangehouden, is het ook kosteneffectief . Daarnaast zullen ook elektriciteitsopslagfaciliteiten en gasgestookte centrales worden ingezet – maar op termijn zullen gasgestookte centrales alleen worden ingezet als ze draaien op hernieuwbare gassen of groene waterstof.”

Laten we uitkijken naar wat de toekomst voor ons in petto heeft met zijn elektriciteitsopslagsystemen en groene waterstof. De flexibiliteit van de vraag bestaat al: als er niet genoeg elektriciteit is, worden industriële installaties uitgeschakeld. In de toekomst zal dit ook gevolgen hebben voor kleine klanten. Koop nu beter een dieselgenerator, waarmee je vervolgens de accu van de elektrische auto kunt opladen.

De oorlog tegen olie, gas en kolen vertoont veel overeenkomsten met de oorlog tegen drugs. In beide gevallen is het voor de staat moeilijk of onmogelijk om actie te ondernemen om de vraag te verminderen. Waar de oorlog tegen is, is het aanbod . De oorlog tegen drugs betekent niet dat er geen cocaïne is of dat het niet wordt gebruikt, het maakt het alleen maar duur . Dat geldt ook voor het energiebeleid van de EU. Door de energiebronnen kolen en gas te verbieden, vermindert het hun verbruik niet, maar zorgt het er alleen maar voor dat de prijs stijgt. Dus het enige wat het ermee bereikt is de koopkracht van de bevolking te verminderen, mensen armer te maken dan ze zouden zijn zonder dit beleid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord