energieramp

De media in Europa luiden de alarmklokken. Nee, deze keer gaat het niet om Corona of andere “gevaarlijke” ziekten. Plotseling heeft men ontdekt dat de energiemarkt aan het exploderen is. De gasprijzen zijn niet meer te stoppen, en ook de benzineprijs breekt alle bestaande records. De leugenpers doet net als of deze situatie zomaar uit het niets is ontstaan. Zelfs de Nederlandse regering beweert verrast te zijn door de stijgende gasprijzen. Als of niet al jaren duidelijk was dat zo iets zou gebeuren. Het steeds opnieuw uitstellen van de beslissing over Nord Stream 2, en het geknoei met onze energievoorziening om een natuurlijke klimaatverandering onder controle te krijgen, konden alleen maar in de huidige puinhoop eindigen. En, dit is nog maar het begin, want de waanzin zal nog lang geen einde nemen. In tegendeel, de criminele klimaat ideologen komen nu pas op gang.

Maar laten we beginnen met de gasprijzen. Op dit gebied waren er al een poosje alarmerende geluiden, dus van een verrassing kan geen sprake zijn. Alleen al in Engeland en Duitsland zijn verschillende energiebedrijven in de laatste weken failliet gegaan, omdat ze de stijgingen niet meer konden verwerken. Pas nu het echt op ontploffen staat wordt iedereen wakker. En natuurlijk heeft men meteen een zondebok paraat. Poetin zou minder gas naar Europa sturen, en dat zou de aanleiding voor de prijsstijgingen zijn. Immers de gastanks raken steeds leger, en dat moet toch ergens vandaan komen, is de redenering. Dus wordt Rusland weer als de hoofdschuldige aangewezen.

Natuurlijk zijn deze beweringen totale onzin. Zelfs de EU moet toegeven dat Rusland tot nu toe alle contracten heeft vervuld. Er is zelfs meer gas geleverd dan eigenlijk gepland was. Wel is het zo dat de sleutel tot de oplossing in Rusland gezocht kan worden. De Nord Stream 2 pijpleiding van Rusland naar Europa is al een poosje klaar. Als deze pijpleiding in gebruik wordt genomen heeft Europa een constante gasvoorziening voor een redelijke prijs. Toch weigeren de Europese leiders het Nord Stream 2 eindcontract te ondertekenen. De reden voor deze stagnatie moeten we niet in Moskou maar in Washington zoeken. De Amerikanen willen niet dat Europa met Nord Stream 2 in zee gaat. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste wil Washington niet dat er een echt bondgenootschap tussen Europa en Rusland ontstaat. Washington is bang om haar invloed in Europa te verliezen. Daarom wil de VS met massieve druk voorkomen dat het Nord Stream 2 gas gaat stromen.

Lees ook:  De onzichtbare kooi

Maar er is ook nog een tweede reden. Amerika wil haar eigen vloeibare gas aan Europa verkopen. Dit gas zou in reusachtige tankers over de oceaan moeten worden vervoerd. Deze optie is voor Europa erg onvoordelig. Het vloeibare gas is op zich al een stuk duurder dan het gas uit Rusland, en dan komen daar nog eens de vervoerskosten bovenop. Voor de Europese consument zou dit een financiële nachtmerrie worden. Eigenlijk is Nord Stream 2 de enige echte optie, maar de tegendruk blijft groot. Nu al lijkt het er op dat de nieuwe Duitse regering Nord Stream 2 zal afwijzen. Als dit gebeurd is eigenlijk het hele project ten einde, en zullen veel mensen deze winter moeten kiezen tussen stoken en eten.

Moskou wacht intussen gewoon af zonder druk uit te oefenen. President Poetin zei laatst in een TV interview dat hij niet goed begrijpt wat de Europeanen nu precies willen. “Ze willen geen gas, maar ze willen ook geen kernenergie. Hoe denken ze dan te stoken deze winter? Misschien zien ze hout als een optie, maar als ze voldoende hout willen hebben kan dat alleen vanuit Siberië worden aangeleverd. Ik snap dus niet echt waar ze mee bezig zijn.” Natuurlijk weet Poetin heel goed dat dit probleem door Amerika is ontstaan. Het feit dat de Europese leiders niet voor Nord Stream 2 durven te kiezen geeft aan dat Europa nog steeds door Amerika bezet is. Deze bezetting is niet meteen zichtbaar, maar ook een onzichtbare hand kan massieve schade aanrichten. Pas als Europa onder de Amerikaanse invloed vandaan is, kunnen er besluiten worden genomen die de belangen van de Europeanen dienen, en niet de belangen van Washington en de globalisten.

Want opnieuw zijn het de globalisten die op de achtergrond aan de touwtjes trekken en Nord Stream 2 blokkeren. Zij willen niet dat Europa en Rusland meer samen gaan werken, omdat Poetin de enige wereldleider is die zich als Russische patriot tegen de globalisten agenda heeft gekeerd. De globalisten gebruiken nu hun handlangers om het Russische gas tegen te houden, en Europa op koers naar een koude winter te zetten. De FDP en de Grunen, die beiden in de nieuwe Duitse regering zullen plaatsnemen, bevatten veel volgelingen van het Wereld Economisch Forum en het Great Reset plan. Het is dus geen wonder dat deze figuren zich tegen Rusland opstellen. Daar komt nog bij dat de Grunen onder de criminele klimaat ideologen vallen, dus kunnen we er van uit gaan dat er nog veel meer ellende uit deze hoek gaat komen.

Lees ook:  Ons beschavingsmoeras - Waarheid in de ogen kijken

De Nederlandse regering zwijgt in alle talen als het om Nord Stream 2 gaat. Men probeert liever een tussenoplossing te vinden door de belasting op energie te verlagen. Die belasting was sowieso veel ter hoog, maar meer dan een tussenoplossing kan dit niet zijn. Uiteindelijk zal men tot de conclusie moeten komen dat de toekomst op het gebied van betaalbare energie in Europa zonder het Russische gas niet te garanderen is. Het enige echte alternatief is kernenergie, dat door technische ontwikkelingen wel veiliger is dan vroeger. Hoe veilig blijft de vraag, en het lijkt er niet op dat men deze mogelijkheid serieus gaat onderzoeken. Dus kan Rusland rustig afwachten tot de koude winter invalt. We zullen zien wie er het eerste onder de druk bezwijkt.

Naast de gasprijzen zien we ook een toename van de benzineprijzen. Er is namelijk nog iets anders aan de hand waar ook maar weinig over wordt gesproken. Zowel Rusland als de olie producenten OPEC, weigeren om nog langer betalingen in Euro’s te accepteren. Ook de dollar en het Engelse pond worden niet graag gezien. Men is bang dat een van deze munten, waarschijnlijk de Euro, binnenkort zal instorten. Dat is geen ongegronde vrees. De Euro is nooit een harde valuta geweest zoals vroeger de D-Mark of de Gulden. Vanaf het begin heeft de Euro alleen kunnen overleven door financiële steun van Duitsland. Vallen deze gelden weg, dan is het met de Euro gedaan. Duitsland krijgt nu een nieuwe regering, dus dat alleen al geeft een zekere mate van onzekerheid. Niet dat deze regering zich tegen de Euro zal keren, maar de kans bestaat wel dat het steeds opnieuw subsidiëren van de munt binnen kort niet meer vol te houden is.

Lees ook:  De klopjacht op Jürgen Conings heeft heel België in rep en roer gezet

Duitsland heeft net als veel andere Europese landen vele miljarden weggesmeten om de massamigratie, de zelfontworpen energiecrisis, en de Corona waanzin gaande te houden. Dit terwijl de schulden al op een hoog niveau stonden. In heel Europa lost men dit probleem op door de Europese Centrale Bank geld te laten drukken. Steeds meer bankbiljetten waar niets achter staat. Dit kan even worden volgehouden, maar niet lang, want al snel ligt het spook van de inflatie op de loer. We zien nu al dat de inflatie metingen in verschillende landen van de EU steeds verder oplopen. In Duitsland is er al sprake van ongeveer 4% inflatie. Het gevolg is stevige prijsstijgingen, ook voor de eerste levensbehoeften.

Als we dit alles over zien is het geen wonder dat Rusland de toekomst van de Euro in twijfel trekt. Niemand wil op een waardeloze munt blijven zitten. De Russische leiding heeft in de laatste jaren grote hoeveelheden goud aangekocht, om de financiële toekomst van het land te verzekeren. Dat getuigt van visie en de wil om de belangen van het Russische volk veilig te stellen. Van zo’n beleid kunnen de Europese volkeren alleen maar dromen.

Het lijkt er dus op dat Europa een koude en ook dure winter tegemoet gaat. We kennen de problemen en we kennen ook de oplossing. Verder weten we maar al te goed waar we de schuldigen moeten zoeken. De vraag is alleen hoe lang we deze situatie nog zullen tolereren. Als er geen verwarming en betaalbaar voedsel meer is, komen de protesten van zelf los. We hebben het steeds gezegd, het antwoord op dit alles ligt niet in de parlementen, maar op straat. Alleen via massaprotesten kunnen we de globalisten en hun handlangers vernietigen. De rekening wordt nu opgemaakt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord