rutte

Een regering waarvan de bewindspersonen over alles wat los en vast zit liegen. Politici, medici en journalisten die de burgers van alles op de mouw spelden. De waarheid is voorgoed buitenspel gezet. Mensen kunnen van wat zij horen, zien en lezen bijna nergens meer op aan. Als de “pandemie” ons iets heeft geleerd, is het dat de maatschappij doordrenkt is van onwaarheden, waar leugenaars, sjoemelaars en bedriegers vrij spel hebben. Vandaag: covid-19.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren, daar om draait alles in ons land. Elke denkbare mogelijkheid wordt benut om dat de Nederlanders onder de neus te wrijven. Bij de mainstream media komen elke dag “deskundige” aan het woord die de noodzaak van de coronavaccinatie opnieuw benadrukken.

De regering wil met argumenten en drang – maar in toenemende mate met drang – de nog niet gevaccineerde rest van de bevolking dwingen de zogenaamd alles veranderende prik te nemen in plaats van hen gewoon te overtuigen. Er wordt al serieus gediscussieerd over verplichte vaccinatie voor bepaalde beroepsgroepen en er wordt, zeker niet toevallig, bij die gelegenheid altijd verwezen naar landen waar zo’n verplichte vaccinatie al bestaat. Daar bovenop is er druk om kinderen ouder dan 12 jaar te vaccineren – en er is zelfs sprake van dat kinderen onder de 12 jaar ook moeten worden ingeënt.

Operaties die ingepland waren, worden weer uitgesteld – omdat de vaccinatiegraad “te laag” is, zoals ze beweren. Politici, “deskundigen” en zelfs artsen geven schoorvoetend toe dat ook mensen die zijn ingeënt besmet kunnen raken, ernstig ziek kunnen worden en in het ergste geval zelfs kunnen overlijden. Maar er wordt niet gezegd dat er ook wel alternatieven zijn voor vaccinatie.

En de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg beweert dat er vooral gevaccineerde covid-patiënten met onderliggend lijden op de intensive care liggen – en verder niet-gevaccineerden….. maar of die ook onderliggend lijden hebben vertelt hij er niet bij. En volgens de ene deskundige kan het nog weken duren voor we in een “code zwart” zitten, maar vertelt ons de andere deskundige dat we allang in die situatie zitten.

Een tijd geleden werd beweerd dat vaccinatie de “game changer” was, en dat de pandemie voorbij was voor degenen die waren gevaccineerd. Na de beloofde “zomer zoals vroeger” en “dansen met Janssen” kwam er niets van terecht. En wat betreft de bijwerkingen van de vaccinatie: daarvan zeggen deskundigen dat de meeste slechts “vaccinatiereacties” zijn. Ze laten zien dat de vaccinatie werkt. En de weinige beweerde ernstige bijwerkingen en dodelijke slachtoffers, zeggen de deskundigen, zijn niet noodzakelijk direct gerelateerd aan de vaccinatie, en ze hadden waarschijnlijk eerdere ziekten of de mensen waren verzwakt van ouderdom en zouden sowieso sterven.

Lees ook:  Pandemisch stemmen vereist de volledige aandacht van Amerika

Oorspronkelijk werd gezegd dat bij een vaccinatiegraad van rond de 70 procent er zogenaamde kudde-immuniteit zou optreden – degenen die hersteld zijn bouwen meestal óók immuniteit op en dragen zo bij aan het bereiken van kudde-immuniteit – maar deze waarde is al lang naar rond de 85 of 90 procent opgeschroefd. Zelfs 100% schijnt nog onvoldoende te zijn…..

En dan horen we van deskundigen dat een derde prik, een zogenaamde “boostervaccinatie”, onvermijdelijk is. Omdat het vaccin sneller uitgewerkt is dan verwacht. Of omdat er onvoldoende of geen immuniteit is opgebouwd. En andere deskundigen raden de “boostervaccinatie” af en zeggen dat het niet nodig is omdat het toch na vier maanden zijn uitwerking verliest. Andere deskundigen, virologen, zeggen uit te kijken naar een natuurlijke infectie na de vaccinatie. Want volgens hen bouwt een infectie een veel sterkere immuniteit op dan dat een vaccinatie dat kan.

Ondanks dat er officieel nauwelijks bijwerkingen zijn, kunnen we in de alternatieve media schrijnende – gedocumenteerde – gevallen lezen van de bijwerkingen van de vaccinatie. En na een vergadering van een uur verwierp een panel van deskundigen van de door de Amerikaanse farmaceuten gesponsorde Food and Drug Administration (FDA) de aanvraag voor goedkeuring van een boostervaccin met het Biontsch/Pfizer-vaccin voor mensen van 16 jaar en ouder. De experts trokken de veiligheid van de derde vaccinatie bij jongeren in twijfel.

Voor hoogrisicopatiënten en 65-plussers wordt de “3e” prik aanbevolen. Eén van de deskundigen, een corona-onderzoeker, ging zelfs zo ver om op de bijeenkomst te zeggen dat “de vaccins meer mensen doden dan ze redden”. Ook uit de zogenaamde VAERS-database blijkt dat hartaanvallen 71 keer vaker vóórkomen na coronavaccinaties dan na andere vaccinaties. Volgens een Israëlisch onderzoek zou er een enorme toename zijn van hartaanvallen onder gevaccineerde mensen.

We horen niet veel meer over trombose, die leidde tot sterfgevallen bij gevaccineerde mensen over de hele wereld. Uit rapporten blijkt dat in regio’s met de laagste vaccinatiegraad ook de minste besmettingen vóórkomen, terwijl die met de hoogste vaccinatiegraad de meeste besmettingen laat zien. Er zijn doorbraken op het gebied van massavaccinatie gemeld uit landen met een zeer hoge vaccinatiegraad.

Lees ook:  De ware betekenis van het mondmasker is dwang naar vaccinatieplicht

Er zijn berichten uit Israël, uit Gibraltar, IJsland en het Verenigd Koninkrijk, meldde een regeringsadviseur, dat 40 procent van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten is ingeënt. Een particuliere universiteit in de Amerikaanse staat New York bevestigt met een vaccinatiegraad van 95 procent vijf keer zoveel coronagevallen als vóór de vaccinatie. Volgens AGES waren er in het zwaar getroffen Oostenrijk op 7 september in totaal 6.793 besmettingen onder volledig gevaccineerde mensen en de minister van Volksgezondheid van dat land gaf toe dat sinds het begin van de vaccinatie 88 volledig gevaccineerde mensen zijn overleden aan of met corona.

Ook lazen we berichten dat in Mongolië, Thailand en Vietnam tot aan de start van de massale vaccinatie, corona ondanks testen nauwelijks optrad. Pas met de vaccinatie schoten de cijfers omhoog. Uit Engeland zijn er cijfers en grafieken waaruit blijkt dat het aantal positief geteste personen bij gevaccineerde mensen significant meer toeneemt dan bij niet-gevaccineerde mensen. En tot nu toe zijn er meer dan 2 miljoen meldingen van bijwerkingen na vaccinatie geregistreerd in de WHO-database. We kunnen het ook lezen als: “De vaccinatie houdt de pandemie kunstmatig in leven”.

Als we alleen af gaan op de geluiden van politici, zogenaamde deskundigen, artsen en andere slimme, bijna alleswetende mensen omtrent coronamaatregelen, dan staat ons nog zware tijden te wachten. Er wordt dan wel gesteld dat scholen niet meer dicht gaan, maar als er daar besmettingen geconstateerd worden (waar niet?) worden even goed klassen naar huis gestuurd. En op school in de gang moeten kinderen een mondkapje op, maar tussen dezelfde kinderen in de klas mag het dan wel weer af.

Sporten is voor de jeugd na vijf uur verboten! Eerder opstaan om te gaan sporten mag wel, maar na vijf uur ’s middags wordt het virus pas echt actief. Waar bij de eerste lockdown winkels eerder open gingen voor de “kwetsbare ouderen” gaan zij nu eerder dicht om de mensen de gelegenheid te geven met zijn allen in minder tijd de eerste levensbehoeften in huis te halen. Waar voorheen mensen werd aangeraden zich te laten testen bij de teststraat, maar dat nu in alle behaaglijkheid van een warme kachel zelf thuis gedaan worden.

Lees ook:  Alarmerende aantallen slachtoffers voor mRNA vaccins

Degenen die niet zijn ingeënt wordt het leven steeds moeilijker gemaakt. De geldigheid van tests moet worden verkort. Niet-gevaccineerde mensen moeten in toenemende mate worden uitgesloten van het openbare leven – van 2G (gevaccineerd of hersteld) tot straks 1G (gevaccineerd). Gewoon hersteld na een besmetting geldt dan niet meer als gezond verklaard. Over de mensen die zijn hersteld – die volgens deskundigen een “veerkrachtiger en duurzamer” immunisatie hebben dan degenen die zijn gevaccineerd – wordt angstvallig gezwegen. En dan hebben we het toch over ongeveer 10 procent van de totale bevolking. Dus niet alleen wordt er niet over gezwegen, ook die gezonde mensen tellen in de leugensamenleving niet meer mee.

Dat iemand die is ingeënt, die “volledig ingeënt’ is, corona kan krijgen – en ook kan doorgeven – wordt inmiddels – zij het met tegenzin – niet ontkend. En toch, en dat is raar, worden de gevaccineerden niet (of slechts in uitzonderlijke gevallen) getest. Toen bleek dat de beschermende werking van de vaccinatie sneller afnam dan gezegd en dat een niet onaanzienlijk aantal van de gevaccineerden geen of te weinig antistoffen heeft, is inmiddels ook toegegeven. Daarom zal na de zogenaamde boostervaccinatie waarschijnlijk ook een 4e prik nodig zijn. En een vijfde. En een zesde. De boostervaccinaties zijn ook in ons land gestart en het mag alleen een mRNA-vaccinatie zijn.

Wat is er in godsnaam aan de hand? Liegt iedereen of liegt niemand of slechts één kant en zo ja, welke kant? En wanneer iemand liegt: waarom? Een succesverhaal – te danken aan goed beleid – ziet er eigenlijk anders uit.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord