ma. nov 28th, 2022
de jonge

Al eerder op deze site beschreef ik het politieke misbruik van de artificiële Coronacrisis en de lucratieve vaccins, waarna ik hier de volgende stappen van Big Brother op weg naar Utopia probeer uit elkaar te rafelen.

Onze onbeschaamde ‘koning van VWS’ alias ‘Hugo de Verschrikkelijke’,  die miljarden verbrand heeft terwijl hij en zijn incompetente entourage niet eens kunnen verklaren aan welke nutteloze projecten, heeft nu zijn trotse versie van de  Davidster het digitale ‘coronapaspoort’ (DCC) op de agenda staan voor 1 juli. Althans, de beunhaas bezweert eenieder die het (niet) horen wil dat Nederland ‘er op 1 juli klaar voor zal zijn’…  Wat is er nieuw in dat gedoemde Utopia van koning Hugo?

U weet inmiddels hoe dat gaat met de gebakken lucht, ook nu weer. Er is namelijk geen complete landelijke vaccinatiedatabase en ondanks bijna een miljard weggegooide Euro’s aan zijn illusoire ‘testsamenleving’ is er formeel nog steeds onvoldoende testcapaciteit. En feitelijk? Hugo is wel de allerlaatste manager die weet wat er in zijn eigen toko speelt, dus voor betrouwbare info moet u elders aankloppen… Bovendien spelen ambtelijke kleuterklasjes in alle lidstaten met kleurkrijtjes waarmee zij andere landen inkleuren om daarmee aan te geven hoe ontzettend Coronagevaarlijk die landen zijn. Navrant dat daar nooit enige onderlinge uniformiteit in te herkennen was, want EU…  Elke mentale kleuter hanteerde andere testcriteria met gebruikmaking van een PCR test die geenszins dient om Coronabesmettingen vast te stellen en sowieso een 60% foutmarge kent waarvoor Kary Mullis, de vorig jaar overleden uitvinder van de PCR test, luid en duidelijk heeft gewaarschuwd! Maar Hugo weet het beter… Altijd.

Hugo’s lekke datamandje

De consequentie is dat ik, als gezonde niet ingeënte Nederlander, slechts tussen twee ‘groene landen’ zou mogen reizen met een nutteloze negatieve test, die sowieso niet of nauwelijks gecontroleerd wordt en te controleren valt, met name voor automobilisten. Als ik eventueel op doorreis ben en binnen 12 – of was het 24 of toch 36 ? – uur het betreffende land verlaat en daar alleen maar tank, heb ik sowieso helemaal geen test nodig, om de zaak verder te compliceren, terwijl formeel reizigers pas 2 weken na inenting mogen gaan reizen van de fantasten die de Europese gezondheid moeten bewaken. Alleen de pedante fantast Hugo  wenst dat meteen na de eerste prik toe te staan, hoewel de helft van ons land niet eens gevaccineerd is en van de andere helft hij geen idee heeft wie dat wèl is omdat talrijke huisartsen en GGD’s ‘niet aangesloten zijn’ op Hugo’s lekke datamandje…

Terwijl Europa min of meer klaar staat voor de implementatie van de CDC, de formele verkrachting van onze grondwettelijk gegarandeerde privacy, wil onze brokkenpiloot Hugo natuurlijk ook graag ‘erbij horen’. Het probleem is dat onze schoolmeester haantje de voorste wil spelen en de rest zo dolgraag wil vertellen hoe ‘de wereld volgens Hugo’ in elkaar zit, terwijl hij slechts een spoor van vernieling trekt. De rest van Europa lijkt klaar voor de CDC, terwijl het Nederlandse parlement nog voor 23 juni moet goedkeuren dat onze grondwet met voeten getreden mag worden middels ‘de verlengde, tijdelijke noodwet’- wat een pijnlijke contradictio in terminis… Let op mijn woorden, een zoveelste gegarandeerde sof, maar wij zitten tenminste eerste rang voor Hugo’s zoveelste afgang, tenzij de 2e Kamer hem eindelijk een kopje kleiner maakt.

“Wisselen tussen een
Nederlandse en een
EU-modus”

Ook moet Nederland de bestaande, mislukte ‘CoronaCheck-app’ voor lokale toegangstests nog aanpassen voor een internationaal geaccepteerd digitaal bewijs. Daarmee kunnen gebruikers straks wisselen tussen een Nederlandse en een EU-modus die onze privacy wetgeving helemaal aan flarden schiet in hun streven naar de creatie van een alomvattende QR code voor vaccinatie, negatieve test en herstel na Corona. Die QR code ontsluit notabene de volledige naam en geboortedatum, het toegediende vaccin, de producent en het vaccintype, het aantal doses en de datum waarop die zijn gegeven, alsmede de toedienende instantie en een digitale handtekening in het vaccinatiecertificaat. Dit is, notabene, nog eens een extra inbreuk op onze Grondwet die de 2e Kamer voor 23 juni moet goedkeuren om dit festival der zotheid mogelijk te maken. Zouden zij dat ècht ‘naar eer en geweten’ accepteren?

Gebruikers die inloggen op de app krijgen vooraf te zien welke informatie zij delen, alleen heb ik zelf  slechts een Nokia van € 19,50 waarmee ik wèl kan opbellen maar geen koffie zetten of meedoen aan Hugo’s zotheid. Uiteraard weet onze grootste zot sinds mensenheugenis te melden dat dit alles in orde komt voor 1 juli, terwijl de helft van de GGD’s niet eens hun eigen vaccinaties registreert in ‘het gele boekje van Hugo’ en dat de centrale database CIMS van het RIVM incompleet is met de gegevens van zo’n 82% van alle gevaccineerden, onder andere omdat vaccinaties bij de huisarts slechts voor een deel zijn geregistreerd…  Nu proberen de GGD’s notabene al hun data beschikbaar te stellen voor de app, ook van mensen die eerder aangaven hun gegevens niet te willen delen met het RIVM!

Beunhazen

Een Constitutioneel Hof zou de beunhazen Rutte en de Jonge in vlammen afschieten, maar u ziet hier hoe Hugo’s volgende ‘Poolse landdag’ gestalte krijgt en voor ondergetekende – die niet is ingeënt, dat ook nooit zal doen en toch naar het buitenland moet reizen – dient de niet toegankelijke app als bewijs van een negatieve test, hetzij in de vorm van een nutteloze en onbetrouwbare PCR-test of een antigeentest, maar laat de testcapaciteit er nu weer eens niet zijn!

Ook daarvoor heeft Hugo een noodoplossing gestart in de vorm van zijn lachwekkende ‘open-houseprocedure’, waarop ‘gekwalificeerde testinstellingen’ die over illusoire, nooit gedefinieerde ‘duidelijke kwaliteitseisen’ zouden bezitten – in Hugo’s natte dromen –  mogen intekenen en dan is er nog  het grote aantal GGDs waar iedereen de hele dag duimen zit te draaien. Door schade en schande wijs geworden en onder het motto ‘twee ezels weten meer dan één’ hebben Hugo en collega Cora van Nieuwenhuizen de wijze hoofden bijeen gestoken en kwamen tot de conclusie dat hiervoor nog maar eens in de bus geblazen moet worden à raison van € €350 miljoen voor gratis reizigerstests tot 1 september. Als u weet dat zo een test € 30 moet kosten, betekent het dat dit briljante ministersduo dus bijna 12 miljoen vakantiegangers projecteert terwijl er op Europees niveau nog niet eens enigheid bestaat over PCR of sneltest… Kijk, dàt geeft de burger weer vertrouwen!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord