wo. nov 30th, 2022
trump

De eerstkomende oorlog in het Midden-Oosten werd deze week aangekondigd door Aviv Kochavi, de stafchef van de Israel Defense Force (IDF). Het is dan aan de argeloze Amerikaanse burgers de taak om te vechten en te betalen voor de oorlog van Israël tegen zijn buren. Vechten – met hart en ziel.

Op Eerste Kerstdag lazen we op de site Zerohedge.com het volgende:

The Chief-of-Staff for the Israeli Armed Forces, Aviv Kochavi, said on Wednesday that Israel cannot allow Iran to station militarily in Iraq. According to Ynet News, Kochavi stated on the seventh anniversary of the death of the former Chief-of-Staff, Amnon Lipkin Shahak, that the Israeli army would never allow Iran to be stationed in Iraq.

The Quds Force of the Iranian Revolutionary Guards in Iraq… transfer advanced weapons there monthly. We cannot leave this situation without interference,” he said.

In the coming war, we will have to attack with great force in populated areas and also target the state structure or the entity that allows terrorism to act against us,” Kochavi continued.

Aviv Kochavi heeft zéker de bedoelingen van Israël uiteengezet maar men zou zich moeten afvragen waar hoe precies de Amerikaanse regering in dit plaatje past in haar relatie met Israël?

Max Blumenthal on Twitter: “Israeli army chief of staff Avi Kochavi pledges to destroy the critical civilian infrastructure of Lebanon, Gaza and Syria in the event of war, reaffirming state terror as Israel’s official national security doctrine pic.twitter.com/kZNWnlzgXW / Twitter”

Israeli army chief of staff Avi Kochavi pledges to destroy the critical civilian infrastructure of Lebanon, Gaza and Syria in the event of war, reaffirming state terror as Israel’s official national security doctrine pic.twitter.com/kZNWnlzgXW

Kochavi’s “lezing in het Interdisciplinair Centrum Herzliya leek gericht te zijn op zowel de oren van Israëlische burgers als de oren van Iran, Hezbollah en Hamas,” meldt Ynet, een online propagandakanaal. Feit is echter dat niet Iran gewelddadig optreedt: samen met de VS en de NAVO (EU) bedreigt Israël de wereldvrede, stabiliteit en veiligheid. Het nucleair bewapende en gevaarlijke Israël beweert ten onrechte dat niet-agressieve Iran een nucleaire dreiging vormt. Maar het legitieme atoomprogramma van Iran heeft geen militaire component, herhaaldelijk bevestigd door de IAEA, terwijl zijn inspecteurs zijn verbannen van illegale Israëlische nucleaire sites. De legale sites van Iran zijn in de wereld het meest bewaakt.
Kochavi “probeerde de verwachtingen van het publiek aan te passen en tegelijkertijd een bericht van afschrikking naar de vijand te sturen”, vervolgt de krant.

Volgens Kochavi bereidt Israël zich voor op een oorlog tegen Iran. Als het begint, is het preventief door de Joodse staat, mogelijk samen met de VS, en niet andersom door een natie die al eeuwen geen andere landen aanvalt, wat Israël en Washington herhaaldelijk doen.
“We zullen niet toestaan dat Iran zich in Syrië of in Irak verschanst,” zei Kochavi, waarbij hij niet uitlegde dat Teheran samenwerkt met deze naties en anderen, zijn militaire adviseurs alleen in Syrië heeft om Damascus te helpen de door de VS en Israël ondersteunde terroristen te bestrijden. Begrijpelijkerwijs heeft hij het er niet over op wiens uitnodiging de Amerikanen (en Israëliers) in Irak en Syrië aanwezig zijn…

Met de waarheid neemt Kochavi herhaaldelijk een loopje. Hij beschuldigt Iran valselijk van het “smokkelen van geavanceerde wapens (naar Irak) op maandelijkse basis, en dat kunnen we niet toestaan.” In reactie hierop noemde de Iraakse parlementariër Hassan al-Kaabi zijn opmerkingen “onjuist en politiek gemotiveerd”, erop gericht “opruiing te creëren en een excuus te vinden om in het Iraakse grondgebied te infiltreren”. Samen met de VS is Israël waarschijnlijk ook betrokken bij het stoken van geweld, vandalisme en chaos in Irak. De Joodse staat bombardeerde Irakese sites meerdere keren, naar verluidt bood het Pentagon luchtsteun.

Kochavi: “In de komende oorlog (met Iran, Syrië, Libanon of Gaza) zullen we met grote kracht in bevolkte gebieden moeten aanvallen en ons ook richten op de staatsstructuur van de entiteit die het terrorisme toelaat om tegen ons op te treden.” “Israël zal zich naar eigen goeddunken richten op alles wat helpt bij gevechtsoperaties, zoals elektriciteit, brandstof, bruggen” en natuurlijk andere doelen.

Tommy moderna-vaX-Topher on Twitter: “Trump’s SECRETARY OF STATE, America’s chief diplomat, said “We will continue to fight these battles, it is a never ending struggle… until the Rapture.” Holy shit. pic.twitter.com/M727uMoq4w / Twitter”

Trump’s SECRETARY OF STATE, America’s chief diplomat, said “We will continue to fight these battles, it is a never ending struggle… until the Rapture.” Holy shit. pic.twitter.com/M727uMoq4w

Israël beschouwt burgers als legitieme doelwitten, zonder onderscheid komen woonwijken in al zijn agressieoorlogen onder vuur te liggen, het beleid dat eerder door de toekomstige IDF-generaal Gadi Eisenkot als volgt werd verklaard: “We zullen onevenredige kracht uitoefenen in het hart van de zwakke plek van de vijand (burgers) en grote schade en vernietiging veroorzaken.” “Vanuit ons standpunt zijn dit geen burgerdorpen (of steden). Het zijn militaire bases. Dit is geen aanbeveling. Dit is een plan. En het is goedgekeurd.”

De gepensioneerde generaal Giora Eiland zei eerder dat de oorlogsstrategie van Israël draait om het vernietigen van “de nationale infrastructuur (van vijanden) en (het toebrengen van) intens lijden onder de bevolking.” Deze strategie weerspiegelt het Israëlische kernbeleid – maximale slachtoffers, vernietiging, ontheemding en menselijk lijden en ernstige inbreuken op het internationale recht veroorzaken.

We zien hier een poging om het Israëlische publiek duidelijk te maken dat het thuisfront onder vuur zal komen te liggen en het leger grote verliezen zal lijden. Dit alles speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding op een grootschalig militair conflict. Het is belangrijk om te onthouden dat een van de essentiële onderdelen bij het voeren van een militair conflict duidelijke en haalbare doelen stelt, en dat is de taak van de IDF en het politieke echelon. Met andere woorden: het IDF heeft het Israëlische publiek verteld zich voor te bereiden op de vernietiging van zijn civiele infrastructuur als reactie op de IDF die de civiele infrastructuur in Iran, Syrië en Irak vernietigt (de laatste twee ondergingen de systematische vernietiging van de civiele infrastructuur en de moord van miljoenen onschuldige mensen; Irak werd vernietigd op aandringen van “Israël-eerst”-neocons in de regering Bush, niet omdat het land een bedreiging voor Amerika vormde, maar eerder voor Israël).

Een deel van de huidige propaganda-inspanningen is om het Israëlische volk voor te bereiden om in schuilkelders te leven terwijl hun huizen, scholen en ziekenhuizen worden gebombardeerd – weinig anders dan wat Israël in Gaza heeft gedaan en in het verleden in Libanon heeft gedaan – en “honderden miljoenen shekels vrijmaken om luchtverdedigingssystemen te kopen die in staat zijn om elke mogelijke raketaanval die Iran op Israël kan lanceren, te dwarsbomen.” Het track-record van de effectiviteit van deze zogenaamde verdedigingssystemen is twijfelachtig.

In wezen heeft Kochavi het Israëlische volk dus verteld dat ze onschatbare verliezen zullen lijden in het leven en de bezittingen van mensen en dat hun kinderen dienstplichtig zullen zijn om te vechten en sterven, om Iran in stof te veranderen, iets wat het kleine land Israël niet  zonder Amerikaanse medewerking, dus op eigen houtje, zou kunnen.

Dit betekent natuurlijk dat het Amerikaanse leger verplicht zal zijn om af te maken wat Israël al lang van plan is te beginnen – een regionale oorlog om Iran, Gaza, Syrië en Libanon te doen smeulen tot ruïnes die vergelijkbaar zijn met die gecreëerd door de psychopatische neocons van de “creatieve vernietiging” in de jaren van destijds jonge Bush. Kochavi speelt snel en losjes met de levens van Israëlische burgers, die net zo gehersenspoeld en zich niet bewust zijn van hun vernietiging als miljoenen Amerikanen. Overigens wordt er in de westerse mainstream media nauwelijks gereageerd op zijn toespraak.

“Hoewel dergelijke acties kunnen leiden tot een escalatie van geweld en slachtoffers, zetten ze Israël wel terug op de bestuurdersstoel en laten ze het de dynamiek in de gewenste richting (in de richting van de zionistische overheersing van de regio en de voortdurende onteigening van de Palestijnen) leiden,” vatte Kochavi nog samen.

Zijn boodschap – bereid je voor op enorm lijden, stand-by en wees er getuige van hoe je familieleden en vrienden in bloedige stukken worden opgeblazen in naam van de zionistische overheersing – is niet alleen bedoeld voor het dikke en gelukkige leven in de staat Israël. Het is ook een boodschap voor het Amerikaanse volk.
En dan brengen wij ook het Defence Pact in beeld, het verdrag dat door Netanyahu en Pompeo in elkaar wordt geboetseerd, waarvan bij iedereen in het Westen de haren in de nek rechtop zouden moeten staan. Netanyahu en Pompeo zijn namelijk druk bezig het defensiepact tussen de VS en Israël door het Congres goedgekeud te krijgen.
Hier is de meest angstaanjagende regel in het hele artikel dat dat onderwerp behandelt: “Details of the pact aren’t clear, beyond it committing the US to war to defend Israel.”

Laat dit even tot u doordringen. We weten dat Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, een “Rapture Aficionado” is. Dat heeft hij in een aantal toespraken duidelijk gemaakt, waaronder deze hieronder in 2015.

Pompeo vertelt over de Rapture. “We zullen doorgaan met het vechten tegen deze veldslagen”, zei hij tijdens een “God and Country Rally” in 2015, want er is een “eindeloze strijd” tot “de Rapture”.

De Rapture is een term uit de geestelijke wereld en wordt – kort door de bocht – vertaald als “opname van de gemeente/terugkeer van Jezus”.

De slotwoorden van Pompeo’s speech zijn nog steeds te vinden op de sociale media. We hebben hier dus te maken met een Amerikaans politicus die zijn bijbelse overtuiging combineert met krankzinnig buitenlands beleid. Maar daarover zometeen meer.

Wat is er dan zo erg aan dat VS-Israëlisch defensiepact?
Deze wetgeving zal hoogstwaarschijnlijk in een of andere vorm worden “uitgerold” in maart komend jaar, direct na de AIPAC-beleidsconferentie in Washington DC. Het feit dat Netanyahu, met zijn omkoping, corruptie en noem maar op, afgelopen week nog steeds de leider van zijn partij is, betekent dat hij (Pompeo) er zeker van zal zijn om ervoor te zorgen dat deze wetgeving door het Amerikaanse Congres wordt “versneld en aangenomen”, vóórdat dat corrupte zooitje in Washington DC ook maar enige benul heeft van de implicaties van een dergelijk pact, namelijk dat het Amerika’s leger verplicht mee te doen met elke Israëlische confrontatie in het Midden-Oosten, ongeacht of Israël daadwerkelijk met de strijd is begonnen of niet.

Het feit dat het meest stompzinnige, domme stuk wetgeving bij het Amerikaanse Congres wordt neergegooid, is absoluut geen garantie dat het er niet zal passeren, wat vooral waarschijnlijk is als het politieke leven van de congresleden afhangt van die AIPAC-donaties en haar goede wil. We zien het al voor ons: een oorlog om Iran, met aan de ene zijde de VS, en aan de andere China en Rusland.
Het is geen toeval dat we steeds meer alarmerende berichten lezen over de regio:
“Destruction Will be Universal”: Former Saudi Intelligence Chief on Potential War With Iran
,
Russia, China and Iran begin unprecedented joint naval exercise in the Middle East amid fears they will take on the US and Western powers,
Japan briefs Iran on plan to send forces to Middle East 
of, gisteren nog:
US Navy Chief Says Only ‘Regime Change’ in Iran Can Stop Country’s ‘Provocative Actions’ in Gulf
.

We hadden het daarnet over Pompeo, de Amerikaaanse minister van Buitenlandse Zaken, een fanatiek aanhanger van de Rapture-beweging. Degenen die in de Rapture (hierna de Opname genoemd) geloven, geloven ook dat een hele, wereldomvattende oorlog moet plaatsvinden als de “trigger” voor de opname (van de Gemeente) begint. Zien we hier bij dit pact mogelijk de “trigger” van Pompeo om zo’n actie te laten plaatsvinden?!?
“Maak er deel van uit,” zei hij tijdens een bijeenkomst in de Summit kerk in Wichita, Kan. “Doe mee in de strijd.”
In november vertelde Pompeo een verslaggever voor het New York Times Magazine dat de Bijbel “alles informeert wat ik doe.” De verslaggever zag een open Bijbel in zijn kantoor, met een Zwitsers zakmes dat zijn plaats markeerde aan het einde van het boek van koningin Esther.

Bill Clinton, George Bush en Barack Obama stonden allemaal onder druk van rijke potentiële campagnedonoren om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, maar pas president Trump gaf gehoor aan de stem evangelische christenen die lijken te geloven in de “Opname”. Sommige , zoals vice-president Mike Pence en – we noemden hem al – minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, bekleden functies in zijn kabinet. Voor “Rapture Christians” is de terugkeer van Jeruzalem naar het Joodse volk een sleutel tot de wederkomst van Christus.

Robert Jeffress, een predikant die de Opname predikt, deed het openingsgebed toen de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem gebruik werd genomen. Jeffress heeft eerder gezegd dat mormonen ketters zijn, joden in de hel gedoemd, de islam bevordert pedofilie en homoseksuelen zijn smerig. Hij bad: “Wij danken u elke dag dat u ons een president hebt gegeven die vrijmoedig aan de goede kant van de geschiedenis staat, en nog belangrijker: aan de goede kant van u, oh God, als het om Israël gaat.”
Andere predikers van dit scenario zijn de inmiddels overleden Billy Graham, de oprichter van de megakerk Pat Robertson (die zegt dat Trump “Gods plan” implementeert) en veel minder bekende “het einde is nabij”-profeten in de hele VS.

Critici waarschuwen dat Opname-gelovige evangelicals een bedreiging vormen voor de wereldwijde vrede. “Ze willen het Koninkrijk van Christus brengen en hun versie is: gewapend”, zegt Mikey Weinstein, de oprichter van de Military Religious Freedom Foundation, een waakhondgroep die het christelijk fundamentalisme in het leger volgt. “Ze willen al het mogelijke doen om hun versie van Jezus terug te brengen.”

Als je in de Opname gelooft, “zijn er slechts twee groepen, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, of de goddelijken en de goddelozen,” zei Valarie Ziegler, een professor in religieuze studies aan DePauw University. “Het leidt tot heel binair denken. Elke andere religie is per definitie een valse religie”.

En wat te denken van het artikel van Quartz.com, van mei vorig jaar:

“Het buitenlandse beleid van Trump lijkt veel op het plan van Rapture Christians om de apocalyps te verwelkomen.” Het verhaal gaat verder: “Een nieuwe ideologie in het Witte Huis – Geloof in de Opname, ook bekend als millenarianisme of eschatologie, heeft meerdere variaties, maar de kernvisie is dat er een apocalyptische oorlog zal komen, Jezus zal terugkeren, en ware christenen zullen worden “opgenomen” of opstijgen naar de hemel, waarbij de rest van de bewoners van de aarde wordt gestraft. Opname-gelovigen zijn verdeeld over de volgorde van de gebeurtenissen, maar ze zijn verenigd in het geloof dat alleen christenen zullen worden gered.”

Het idee dat de Apocalyps eraan komt, wordt gemeden door veel gematigde christenen, bijbelgeleerden en theologie-experts. Maar het maakt deel uit van de Amerikaanse geschiedenis sinds het einde van de 19e eeuw en het blijft zich verspreiden via megakerken en honderden uitgevers, online discussieforums en lokale bijbelstudiegroepen.

Het millennarisme verwerpt zowel de evolutionaire wetenschap als de bijbelse wetenschap die de Bijbel opnieuw analyseerde als historische documenten, in plaats van het letterlijke woord van God. Het is opvallend populair. De serie “Left Behind” van christelijke apocalyptische romans die voor het eerst werd gepubliceerd in 1995, heeft meer dan 80 miljoen exemplaren verkocht. “Er zijn tientallen miljoenen Amerikanen die deel uitmaken van religieuze gemeenschappen met een Rapture-theologie,” zei Carey. Hoewel het onmogelijk is om te weten hoe toegewijd de individuen zijn aan de ideologie, vormen ze een belangrijk stemblok.

“De opnametheologie is geen meerderheidspositie, maar het is krachtig genoeg om verkiezingen te beïnvloeden,” zei hij. Blanke, evangelische christenen stemden in 2016 overweldigend op Trump.
Opname-theologen en historici met dezelfde achtergrond hebben verschillende andere opvattingen die nauw aansluiten bij het beleid van Trump. Ze geloven dat de aarde bijvoorbeeld is geschapen voor gebruik door de mens en dat milieubewustzijn een vorm van godslastering is. Zij beweren dat mensen niet in staat zijn om de aarde zèlf te vernietigen, omdat het aan God is om “het gezicht van de aarde voortdurend te vernieuwen totdat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vormt in het einde der tijden.”

President Donald Trump nomineerde Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken in maart 2018, waarbij Pompeo Rex Tillerson opvolgde na diens ontslag. Pompeo werd op 26 april 2018 bevestigd door de Senaat, met een stemverhouding van 57-42 in zijn voordeel en hij werd op dezelfde dag beëdigd.
Pompeo ziet zichzelf allereerst als Christen, en als Amerikaan….. als het hem uitkomt. Maar de wereld zit nu wel opgezadeld met een man op een invloedrijke positie die gelooft dat het een heel goede zaak is om een massale wereldoorlog tot stand te brengen, om de Apocalyps en de Opname te bespoedigen! En dat zou goed nieuws moeten zijn?

Zou dat fanatisme ook de reden kunnen zijn dat Pompeo wanhopig probeert Iran te demoniseren? En vergis u niet; theocratieën voorspellen over het algemeen weinig goeds. Maar is het antwoord hierop om de Rapture-volgers naar hun Koninkrijk op te blazen, zoals een Russische diplomaat eerder dit jaar tegen Iraanse diplomaten had gezegd, terwijl hij hen verzekerde dat Iran niet alleen zal zijn, als de VS aanvallen?

Het Amerikaanse leger lijkt zich nu volledig te concentreren op de Israëlische beleidsdoelen in Iran, Syrië en Irak … Israël wil Iran geëlimineerd als een machtsrivaal in het Midden-Oosten. Het vermeende Iraanse kernwapenprogramma is slechts één doelwit van het Israëlische beleid ten aanzien van Iran. Om dat doel met betrekking tot Iran te bereiken, wil Israël Syrië en Hezbollah als bondgenoten van Iran vernietigen… en wij wachten nog steeds op een False Flag-operatie die de lont in het kruitvat aansteekt.

Het proces van het conditioneren van Amerikaanse officieren om er zionisten van te maken is al lang aan de gang … Amerikanen worden mentaal gedreven door agressieve sportanalogieën en Israël was een winnaar (van de “Zesdaagse oorlog” uit 1967).

Dat maakte toen een groot verschil ondanks de herhaalde aanvallen op één dag door de Israëlische luchtmacht en marine tegen U.S.S. Liberty, een Amerikaanse SIGINT-verzamelaar voor de Egyptische kust… Het indoctrinatie- en conditioneringsprogramma dat Shoshana Bryen beschrijft, begon daarna serieus en is doorgegaan tot op de dag van vandaag, onder de paraplu van AIPAC en zijn universum van verbonden organisaties, met name JINSA.

Dit programma is enorm, ongelooflijk succesvol geweest. Dientengevolge is er een ondenkbare bereidheid onder hoge en niet zo hoge Amerikaanse officieren om het Israëlische beleid in Iran, Syrië, Libanon, Palestina en nu Saoedi-Arabië te ondersteunen. Het handjevol  Amerikaanse officieren dat er anders over denkt wordt volledig genegeerd, behandeld als technische experts of de deur uit geschoven wanneer ze van zich laten horen.

Deze controle overhet Amerikaanse leger door een buitenlandse mogendheid werd toegegeven door de zojuist genoemde Shoshana Bryen. Ze is een vurige neocon die betrokken is bij de indoctrinatie van Amerikaans militair personeel, een voormalig directeur van het Jewish Policy Centre en een senior directeur van het Joods Instituut voor Nationale Veiligheidszaken. “Het Amerikaanse leger … is een zionistische instelling,” zei ze volgens Pat Lang.


Dit betekent dat ook hierdoor een gevecht van Israël tegen Iran en zijn “bondgenoten” zéker het Amerikaanse leger erbij zal betrekken. Kritiek op deze oorlog door de mensen die ervoor zullen boeten en sterven, zal worden gecensureerd, aan de kaak gesteld als antisemitisme en tot verraad worden verklaard (denk aan de marionetten van de bedrijfsmedia die anti-oorlogsactivisten excorieerden tijdens de illegale invasie van Bush in Irak in 2003, met name 
Bill O’Reilly van Fox News).

We hadden gehoopt, nu het jaar 2020 voor de deur staat, dit artikel niet op een zure toon te beëindigen, maar er is echt geen andere keuze. Israël heeft zich al lang voorbereid op de aanval op Iran – en Hezbollah in Libanon (de poging van 2006 is mislukt) – en heeft van de VS geëist het vuile werk te doen, ondanks het feit dat er geen kans is dat Iran de VS zal bombarderen met zijn tussenliggende raketten. Spreekkoren onder het volk met “Death to America” zijn retorisch en nauwelijks een bedreiging te noemen.

Maar dan, zoals de aartsneocon hierboven toegaf, is het Pentagon zionistisch bezet gebied. Voeg daarbij de onwankelbare steun van het Congres voor de misdaden van Israël tegen de menselijkheid – en zijn onvermoeibare inspanningen om elke oppositie tegen het eindeloze geweld van zionisten te sluiten (inclusief het ondermijnen van wat er nog over is van de Bill of Rights) – en we zullen er niet ver naast zitten met onze mening dat het Westen wordt meegezogen in een nieuwe catastrofale oorlog – wat overigens (historisch gezien) een fan-tas-ti-sche bliksemafleider is om tientallen jaren politiek en economisch wanbeleid te verdoezelen.

Hoewel de vermeende overspelige zaken en oneerbiedige stijl van Trump hem misschien onaanvaardbaar maken voor christelijke profetieën, is hij in Amerikaanse evangelische kringen vergeleken met koning Cyrus de Grote, een oude Perzische koning die de terugkeer van de Joden naar Jeruzalem voorspelde. In maart maakte Benjamin Netanyahu dezelfde vergelijking. Christelijke evangelicalen “houden niet van Trump omdat ze denken dat hij heilig is”, legt Ziegler uit. “Ze vinden hem leuk omdat ze denken dat hij het gereedschap van God is.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord