wo. nov 30th, 2022
migratie

Het Europese publiek wordt nog steeds sterk gesuggereerd dat de zogenaamde “vluchtelingencrisis” Europa uit het niets heeft veroverd. Het kan echter worden aangetoond dat dit evenement lange tijd was gepland.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er oorlogen geweest in een hoek van de wereld. Mensen ontvluchten deze oorlogen al zeventig jaar, maar altijd naar de buurlanden of naar de vreedzame regio’s van hun eigen land. Waarom komt iedereen nu plotseling naar Europa? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we naar de geschiedenis van gebeurtenissen kijken.

Al op 17 maart 2000 publiceerde de VN een artikel met de titel ‘Conservation Migration: A Solution for Limming and Aging Populations?’. Hoewel de krant, zoals soms vermeld, geen specifieke plannen bevat voor het aantrekken van miljoenen immigranten naar Europa, is dat niet het doel van dergelijke studies. Het doel van dergelijke analyses is om besluitvormers in de VN-landen een verhaal te bieden dat kan worden gebruikt om hun respectieve bevolking van een bepaald beleid te overtuigen. En dat is precies wat deze studie doet. In het Duitse persbericht staat onder andere letterlijk:

  • Het aantal immigranten dat nodig is om met een daling van de totale bevolking om te gaan, is aanzienlijk hoger dan het aantal voorspeld in de VN-voorspellingen.
  • Het aantal immigranten dat nodig is om te voorkomen dat de beroepsbevolking krimpt, is groter dan het aantal dat nodig is om een ​​daling van de totale bevolking te compenseren.
  • Wat hun bevolkingsomvang betreft, zouden Italië en Duitsland het grootste aantal immigranten nodig hebben om de bevolking van hun werkende leeftijd in stand te houden. Voor Italië zouden elk jaar 6.500 immigranten per miljoen inwoners nodig zijn, en 6.000 voor Duitsland.
  • Kritieke kwesties die moeten worden aangepakt, zijn onder meer: ​​[…] beleid en programma’s met betrekking tot internationale migratie, met name instandhoudingsmigratie en de integratie van een groot aantal nieuwe immigranten en hun nakomelingen.

De aanbeveling is daarom duidelijk: immigratie is bedoeld om de krimpende bevolking tegen te gaan. Tegelijkertijd slaagt de VN erin te klagen over de wereldwijde bevolkingsgroei. Op pagina 25 van het zogenaamde “Agenda 21” -rapport, dat werd gepresenteerd op de VN-top in 1992 in Rio, staat:

“De groeiende wereldbevolking en de toename van de wereldproductie in combinatie met niet-duurzame consumptiegewoonten zetten het levensonderhoudende vermogen van onze planeet onder steeds grotere druk.”

U moet weten dat we sinds de industrialisatie al lang aan de “Malthus-val” zijn ontsnapt. Zolang de productiviteit sneller stijgt dan de bevolking – wat ze sinds de industrialisatie doen – zijn er geen hulpbronnenproblemen. Een vrijemarkteconomie is een voorwaarde voor het verhogen van de productiviteit. Agenda 21 beveelt echter precies het tegenovergestelde aan, namelijk permanente interventie in de markt.

Dus hoe kan worden verklaard dat de VN zichzelf tegenspreekt over deze belangrijke vraag en een oplossing voorstelt voor een niet-bestaand probleem dat het probleem niet zou oplossen, maar alleen zou produceren? Welnu, er zijn twee agenda’s: degene die door middel van Orwellian Newspeak en een verborgen agenda aan de bevolking wordt overgedragen. Het gebouw van de Verenigde Naties in New York is geschonken door de familie Rockefeller. Men kan dus aannemen dat de VN een doel dient dat de belangen van Rockefellers dient. David Rockefeller bekende eerlijk dat het in zijn eigen autobiografie staat. Hij schrijft letterlijk:

“Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime samenzwering die tegen de belangen van de Verenigde Staten is, karakteriseren mij en mijn familie als” internationalisten “en beschuldigen onszelf van samenzwering met anderen over de hele wereld voor een nieuwe, meer holistische wereldwijde politieke en economische structuur opbouwen – een nieuwe wereld, als u wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig en ben ik er trots op. ‘

Dat is de weinig verhulde oproep voor een wereldregering. Zelfs de Jerusalem Post, niet bekend vanwege het verspreiden van complottheorieën, schreef wat er schuilgaat achter de activiteiten van George Soros, die op zijn beurt verwant is aan de Rothschild- en Rockefeller-clan. Het artikel legt het ware doel van de activiteiten van zijn “Open Society” uit, die door de gehackte e-mails nog duidelijker is gemaakt dan al kon worden gelezen. De “Open Society” ondersteunt organisaties over de hele wereld die immigranten naar Europa helpen smokkelen en in het openbaar promoten. Letterlijk staat in de online editie van 22 augustus 2016:

“Met andere woorden, hun doel is om westerse democratieën te ondermijnen en het voor regeringen onmogelijk te maken orde te houden om hun unieke identiteit en waarden te behouden.”

Ook hier gaat het om de afschaffing van natiestaten ten gunste van een wereldregering. Swiss Post schrijft ook treffend dat Soros de vrije markteconomie wil belemmeren. Een grotendeels onbekende EU-rechtshandeling van 2 september 2009 bewijst dat de aanbeveling van de VN niet alleen is overgenomen. Onder de kop “Het gemeenschappelijke hervestigingsprogramma van de EU” staat letterlijk:

“Er moet een gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma worden ingevoerd om hervestiging te integreren in de externe dimensie van het EU-asielbeleid en dit strategischer te gebruiken.”

De krant klaagt ook dat er nog steeds te weinig nieuwe kolonisten zijn:

“Niettemin is het aantal hervestigde vluchtelingen in de EU vrij klein en zijn er in de meeste lidstaten geen hervestigingsprogramma’s.”

En toevallig komt zes jaar later uit de lucht een vluchtelingencrisis, die de gewenste nieuwe kolonisten naar Europa brengt. De krant bewijst ook dat het niet alleen gaat om de tijdelijke bescherming van aankomende “oorlogsvluchtelingen”, maar om permanente hervestigers.

Ondertussen is ook in de mainstream te lezen dat Syrische vluchtelingen geacht worden op vakantie te zijn in hun thuisland (pagina 9). Dat betekent dat zelfs het toch al kleine deel van de echte Syrische vluchtelingen bescherming had kunnen zoeken in hun eigen land. Bovendien was het de VN die geld sneed in de vluchtelingenkampen, zodat de echte vluchtelingen geen andere keus hadden dan hen te ontvluchten. Omdat de steun van de verzorgingsstaat het beste is in Duitsland, komen ze natuurlijk liever naar Duitsland. Dit heeft echter niets te maken met een onmiddellijke dreiging, maar met het feit dat mevrouw Merkel haar uitdrukkelijk heeft uitgenodigd en in overleg met de Oostenrijkse kanselier op 4 september 2015 de grenzen heeft opengesteld in strijd met de basiswet.

Om een ​​analogie te gebruiken: stel je voor dat de heer Meier aankondigt dat hij de heer Müller zal vermoorden. Even later wordt Müller dood aangetroffen, vermoord door enkele criminelen. Later bleek dat Meier hem met een sms naar precies deze plek heeft gelokt. Wat zou een rechter zeggen? Dat is de situatie met betrekking tot het vluchtelingenvraagstuk. Drums drummen al jaren voor meer immigratie. Dan wordt Syrië gebombardeerd en wordt een excuus gegeven om te doen alsof er oorlogsvluchtelingen in de pers zijn, hoewel de meeste niet uit een oorlogsgebied komen en zelfs de echte Syriërs ter plekke veel goedkoper hadden kunnen worden bevoorraad. Wie kan dat geloven? In de rechtbank tellen forensisch bewijs (dat altijd de voorkeur verdient) en geloofwaardige getuigen. Natuurlijk zijn degenen die zichzelf beschuldigen het meest geloofwaardig.

Op 30 september 2015 publiceerde de Council on Foreign Relations, mede opgericht door Rockefellers, een interview met Peter Sutherland. De Ier is een “speciale vertegenwoordiger” van de secretaris-generaal (!) Van de VN voor immigratie en ontwikkeling. Een vertegenwoordiger van het Rockefeller Archive Center nam ook deel aan het gesprek. Sutherland is lid van de Trilaterale Commissie (opgericht door Rockefeller), zat in de stuurgroep van de onheilspellende Bilderberger Group en voorzitter van de raad van toezicht van Goldman Sachs. Sutherland spreekt over vuile tweets die binnenkomen:

“Hoe walgelijker ze zijn, hoe gelukkiger ik ben, want elke idioot of niet-idioot die de tweets leest die zeggen dat ik vastbesloten ben de homogeniteit van de volkeren te vernietigen, is verdomd goed, ik ben vastbesloten om dat te doen. Als ik het morgen zou kunnen doen, zou ik het doen, inclusief mijn eigen (mensen). ”

En hij onthult ook wie je nodig hebt:

“De media aan boord brengen is de sleutel […] Maar we moeten ook de deur breken bij de brigade van de gekke en gekke (krankzinnige krankzinnige brigade) die grote delen van onze media in de moderne wereld beheert […]”

Bewijs eindigde. Zaak gesloten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord