Connect with us

coronavirus

De pandemie legt het bankroet van het Europese kapitalisme bloot

Published

on

pandemie

Het afgelopen jaar is de propaganda van Europese regeringen dat ze verantwoordelijker op de pandemie hebben gereageerd dan de Amerikaanse regeringen van Donald Trump en Joe Biden een moorddadige fraude gebleken. Net als de Amerikanen heeft de Europese bevolking te maken met een heersende klasse die het leven boven winst stelt en een politiek van sociale moord nastreeft.

Officieel zijn er meer dan 1,1 miljoen doden op het continent. Hiervan zijn er meer dan 150.000 in Groot-Brittannië, meer dan 160.000 in Rusland, ongeveer 130.000 in Italië, 110.000 in Frankrijk, 92.000 in Duitsland, 82.000 in Spanje, 75.000 in Polen en 53.000 in Oekraïne. Dergelijke aantallen zijn ongekend buiten oorlogstijd. En net als in de VS of India is het werkelijke dodental zeker veel hoger. En ze blijven toenemen.

Terwijl we deze training geven, ontwikkelt zich een dodelijke vierde golf van de pandemie, verergerd door de verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant. In het VK, Spanje of Frankrijk worden dagelijks 20.000 tot 30.000 nieuwe besmettingen gemeld. De aantallen stijgen snel in Duitsland en door het roekeloze openingsbeleid van de federale overheid is het slechts een kwestie van een paar weken voordat de dagelijkse besmettingsaantallen nieuwe records bereiken.

Eind juli waarschuwde bondskanselier Helge Braun (CDU) in september elke dag voor 100.000 nieuwe besmettingen in Duitsland. Incidenties van meer dan 800 zijn “helaas niet onrealistisch”. Wat zo’n incidentie betekent, is duidelijk: de totale overbelasting van het gezondheidssysteem en een nieuwe golf van massale sterfte.

Een recent gepubliceerde studie van het RKI berekende dat bij een incidentie van 400 de capaciteit van de intensive care zou worden overbelast. Tijdens de tweede en derde golf van de pandemie liep het gezondheidssysteem al op zijn limiet en alleen al in Duitsland bezweken tienduizenden mensen aan het virus. Net als bij de eerste twee golven is het massale lijden een direct gevolg van de agressieve openingspolitiek van de heersende klasse in Europa.

Alle regeringen hebben een doelbewust beleid van kudde-immuniteit dat winst boven het leven stelt. Om de orgie van verrijking op de beurzen niet in gevaar te brengen, dringen regeringen in heel Europa erop aan dat er geen sluitingen meer mogen komen en dat men moet “leven met het virus”.

Of liever “sterven met het virus”. De Britse premier Boris Johnson vatte de politiek van de heersende klasse samen met zijn beruchte uitspraak: “Geen f *** ing lockdowns meer, laat de lichamen zich met duizenden opstapelen!”

Daarbij voeren de regerende partijen in Europa – of ze nu conservatief, sociaaldemocratisch of pseudo-links zijn – in wezen het programma van extreemrechts uit, dat al lang oproept om een ​​einde te maken aan alle pandemische maatregelen. In Duitsland verklaarde de CDU-voorzitter en mogelijk volgende kanselier Armin Laschet zich openlijk solidair met de AfD in een haattoespraak tegen nieuwe isolationistische maatregelen.

Indignatie heeft de pandemie vanaf het begin een triggergebeurtenis genoemd, een ’triggering event’ die de toch al vergevorderde economische, sociale en politieke crisis van het kapitalistische wereldsysteem enorm versnelt.

Dit is vooral duidelijk in Europa. De heersende klasse gebruikte de pandemie om haar beleid van sociale bezuinigingen en bewapening voort te zetten, dat ze na de financiële crisis van 2008/09 al gestaag had aangescherpt. Net als in de VS werden afgelopen maart biljoenen naar banken en grote bedrijven gestuurd. Als gevolg hiervan bleef het lot van de superrijken exploderen in het jaar van de pandemie.

Volgens de Forbes-lijst van dit jaar zijn Europese miljardairs het afgelopen jaar in totaal $ 1 biljoen rijker geworden. Die 628 mensen hebben nu een balanstotaal van meer dan $ 3 biljoen – een stijging van ongeveer 50 procent in een jaar tijd.

Deze gigantische bedragen moeten nu weer uit de arbeidersklasse worden geperst. Vandaar het agressieve “weer aan het werk”- en “terug naar school”-beleid, gesteund door alle kapitalistische partijen en georganiseerd in nauwe samenwerking met de vakbonden.

Het kudde-immuniteitsbeleid en de sociale aanval gaan hand in hand met de vraag naar een agressiever imperialistisch beleid. Net als de Amerikaanse regering gebruiken ook de Europese mogendheden de crisis om hun bewapeningsbeleid te intensiveren. Alle Centraal-Europese mogendheden hebben hun defensiebegrotingen in het jaar van de pandemie enorm verhoogd. Duitsland loopt hierin voorop. Het defensiebudget zal volgend jaar met nog eens vijf procent toenemen tot ruim boven de 50 miljard.

We hebben geschreven over de agressieve NAVO-manoeuvres in de Zwarte Zee, die het risico op een directe militaire confrontatie met de kernmacht van Rusland vergroten. En de Europese mogendheden worden ook steeds agressiever jegens China, ondanks hun nauwe economische banden.

In een vlaag van grootheidswaanzin stuurt Berlijn een fregat naar de Indo-Pacific onder het voorwendsel de vrijheid van navigatie daar veilig te stellen. Agressieve anti-Chinese uitspraken in de pers wekken duistere herinneringen op aan de beruchte ‘Hunnen’-toespraak van keizer Wilhelm 121 jaar geleden.

In de laatste training hebben we uitgebreid gesproken over de staatsgreep van 6 januari en het gevaar van het fascisme in de VS. Ook in Europa is de wending van de heersende klasse naar dictatuur en fascisme ver gevorderd en verergerd door de pandemie.

Ik heb al gezegd dat de heersende klasse in Duitsland het programma van de extreemrechtse AfD overneemt. In Frankrijk en Spanje zijn de voorbereidingen voor een staatsgreep in het leger in een vergevorderd stadium.

De Franse regering Macron en de Spaanse regering PSOE-Podemos bagatelliseren deze gevaarlijke ontwikkeling en reageren zelfs met een scherpe verschuiving naar rechts op de extreemrechtse dreiging.

Hun houding weerspiegelt dezelfde klassenbelangen die we hebben geanalyseerd met betrekking tot de Democraten in de Verenigde Staten. De nominaal democratische partijen in Europa wijzen elke serieuze strijd tegen de extreemrechtse dreiging af omdat ze de belangen van het financierskapitaal verdedigen en vooral de groeiende strijdbaarheid en weerstand van de arbeidersklasse vrezen. Om de klassenstrijd de kop in te drukken, nemen zij zelf steeds meer het programma van extreemrechts over.

Tegelijkertijd heeft de pandemie de diepe crisis in de Europese Unie en de spanningen tussen de imperialistische machten op het continent verergerd. Hoewel de Europese mogendheden het eens zijn over kwesties als sociale bezuinigingen, militarisme en oorlog in het algemeen, zijn ze absoluut niet in staat geweest om een ​​gezamenlijke aanpak te organiseren om de pandemie in te dammen.

Toen het virus zich afgelopen voorjaar dramatisch verspreidde, legden de Duitse en Franse regering bijvoorbeeld exportverboden op voor medische beschermingsmiddelen. Sindsdien zijn de spanningen toegenomen – vooral tussen Frankrijk en Duitsland. Half juli dreigde de Franse neofascistische en mogelijk volgende president Marine Le Pen de alliantie met Duitsland te verbreken en militair nauw samen te werken met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Het spook van grote rampen keert terug. Duitsland en Frankrijk hebben de afgelopen 150 jaar drie bloedige oorlogen tegen elkaar gevoerd. Nu herleeft de escalerende economische, sociale en politieke crisis alle onopgeloste problemen van het Europese kapitalisme in de 20e eeuw en brengt het risico van een nieuwe catastrofe met zich mee.

De hele geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Unie bevestigt de marxistische analyse die Leon Trotski in 1917 samenvatte: “Een enigszins complete economische unie van Europa van bovenaf, door begrip tussen kapitalistische regeringen [is] een utopie.”

En verder: “Een economische eenwording van Europa, die van het grootste voordeel is voor zowel producenten als consumenten en voor culturele ontwikkeling in het algemeen, [wordt] een revolutionaire taak voor het Europese proletariaat in zijn strijd tegen imperialistisch protectionisme en zijn wapen, militarisme.”

Dit is het perspectief dat de trotskistische beweging verdedigde tegen de sociaaldemocratie en het stalinisme en dat nu van onmiddellijk belang is.

Er ontwikkelt zich verzet onder werknemers en jongeren in heel Europa. Ik kan hier geen gedetailleerd overzicht geven, maar het is duidelijk dat er een soortgelijke ontwikkeling plaatsvindt als in de VS.

Allereerst was het een golf van spontane stakingen in belangrijke auto-, productie- en voedselfabrieken in Italië en in heel Europa die Europese regeringen dwong om afgelopen voorjaar de eerste lockdown-maatregelen op te leggen.

In het najaar van 2020 waren er weer stakingen en protesten tegen het openingsbeleid, waaronder schoolstakingen in Griekenland, Frankrijk en Duitsland.

Stakingen en protesten tegen aanvallen op banen en lonen ontwikkelen zich nu over het hele continent. Net als in de VS gebruiken bedrijven met hulp van de vakbonden de coronapandemie om historische aanslagen af ​​te dwingen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die we uitgebreid hebben besproken op WSWS: het gevecht met Banbury300 bij JDE in het VK; de stakingen en protesten bij de bezorgdienst voor gorilla’s in Berlijn; de strijd van de WISAG-luchthavenarbeiders in Frankfurt en de spontane stakingen van de elektriciteitsarbeiders in Turkije.

In al deze strijd hebben we niet alleen commentaar geleverd op de gebeurtenissen, maar ook actief deelgenomen aan de klassenstrijd. We streden voor een vakbondsonafhankelijke organisatie van de werknemers en verduidelijkten centrale vragen over de politieke oriëntatie en perspectief. Op basis hiervan hebben we actiecomités onder docenten en studenten kunnen instellen en soortgelijke ontwikkelingen in andere bedrijven en industrieën teweeg kunnen brengen.

Tijdens de discussie benadrukte kameraad David North dat we ons in een situatie bevinden waarin de tussenkomst van onze partij steeds meer een beslissende factor wordt in het verloop van de politieke ontwikkeling.

Het voorbeeld van onze interventie met de Volvo-werknemers in de Belgische stad Gent werd al genoemd. Het is de moeite waard hier kort op terug te komen. Onze interventie daar en de steun die we kregen voor de Volvo-arbeidersstaking in Dublin (VS) versterkten direct de strijd van de arbeiders daar. Tegelijkertijd heeft de staking in Dublin, waarover we de Volvo-arbeiders in Gent vertelden, hun strijd tegen de 40-urige werkweek aangewakkerd. Slechts één dag na onze eerste interventie, was er een geïmproviseerde werkonderbreking bij Volvo Cars in Gent.

We mogen de invloed die we hebben niet onderschatten. Net als bij het 1619-project begrepen we dat het herschrijven van de geschiedenis in Duitsland – het bagatelliseren van nazi-misdaden door rechts-extremistische professoren zoals Jörg Baberowski – verstrekkende gevolgen heeft. We hebben er niet alleen nota van genomen, maar hebben er een sterk intellectueel en politiek offensief tegen georganiseerd, dat zo goed werd ontvangen omdat het de enorme weerstand van arbeiders en jongeren tegen fascisme en oorlog verwoordt.

Er is nog een recente ervaring die ik met je wil delen. We zitten momenteel midden in een federale verkiezingscampagne. Na de recente watersnoodramp – waarbij meer dan 200 mensen omkwamen omdat ze niet waren gewaarschuwd en er geen veiligheidsmaatregelen werden georganiseerd – hebben we besloten krachtig in te grijpen. Net als de pandemie legt deze catastrofe de misdaad van de heersende klasse en het bankroet van het kapitalisme bloot. Ons laatste videoverslag met interviews met getroffenen werd in de eerste vijf dagen na publicatie meer dan 200.000 keer bekeken. Dit onderstreept de impact die we hebben als we agressief reageren op politieke gebeurtenissen.

In zijn rapport over de zomerschool twee jaar geleden verklaarde kameraad Noord: “De aanval door het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet op onze Duitse afdeling is een duidelijk politiek statement: de heersende elite erkent dat het programma en de ideeën van onze beweging het potentieel om een ​​massale aanhang in de arbeidersklasse Find aan te trekken.”

Hij voegde eraan toe: “Deze erkenning van de politieke status van de Socialistische Gelijkheidspartij is in zekere zin een compliment. Maar het is ook een ernstige bedreiging dat we moeten reageren met passende politieke en praktische tegenmaatregelen. Om te voldoen aan de eisen van de mondiale ontwikkeling van de klassenstrijd, moet het kader van het Internationaal Comité terugvallen op het gehele theoretische en politieke kapitaal van onze wereldpartij.”

Dat is de oriëntatie van deze school en de basis waarop we nu het werk van de Socialistische Gelijkheidspartij en het hele Internationale Comité van de Vierde Internationale verder moeten ontwikkelen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN