vr. aug 12th, 2022
QR-code

Je moet tegenwoordig erg op je woorden passen. Voor je het weet zit je in een vurig coronadebat dat maar één richting kent, namelijk vaccineren. Een tegengeluid onderbouwd met feiten doet er niet eens meer toe, waar is het oprechte debat? Het lijkt wel of de prikdiscussie van bovenaf gesmoord wordt. Al eerder heeft via sociale media ook de censuur z’n intrede gedaan. Hoe zou dat komen.

Twistgesprekken

Via twitter, telegram, instagram, facebook en whatsapp bestoken we elkaar met de laatste familienieuwtjes, roddels, regionieuws, vakantiefoto’s, maar we kunnen elkaar ook de oren wassen. De digitale manier om je mening op te dringen aan anderen. De toetsjes en de verzendknop zijn gewillig. Je krijgt pas later een weerwoord van je opponent maar kunt er in één keer alles uit gooien. Het toetsenbord stribbelt nooit tegen, tenzij het batterijtje leeg is. In de vorige eeuw, toen we nog geen sociale media hadden, wisselden we met elkaar nieuwtjes en roddels uit op de (verjaardag)visites. Een scherpe opmerking werd direct bekritiseerd, wisten we gelijk waar we aan toe waren. Sinds de opkomst van whatsapp, twitter en facebook bestoken we elkaar op afstand met meningen en statements. We onderbouwen een stelling met bewezen feiten waarvan we de bron meesturen om onze mening te bekrachtigen. Hetzelfde doen we op discussieplatforms zoals Biflatie.nl.

Globalisering en Big Tech

Via discussieplatforms kunnen we het debat van aanvullende informatie voorzien. Een mening kan worden bekritiseerd door de lezer die een linkje met info kan bijplaatsen om feiten aan te dragen. Een groot voordeel van het digitale debat. Nieuwsitems worden snel gedeeld via sociale media. Afhankelijk van de gevoeligheid van het onderwerp kan een discussie ook ontsporen. Juist in deze tijd van globalisering en schaalvergroting, klimaatalarm en coronacrisis. Bedrijven zijn gefuseerd tot machtige multinationals, lokale media en tv-zenders zijn opgekocht door kapitaalkrachtige mediagiganten. Allen volgen de doorzichtige Agenda 2030 van het WEF/VN. Supranationale organisaties zoals de VN, WEF, IMF, EU e.a. zijn uitgegroeid tot machtige koepels die de bestuurders van democratische aangesloten lidstaten regeltjes opleggen die uitgaan boven het landsbelang. De soevereiniteit van democratische landen wordt uitgehold. Maar de macht van de grote techbedrijven zoals Google, Facebook, Amazon, e.a. is al zo invloedrijk dat ze kunnen bepalen wat er gezegd mag worden op sociale media waarvan ze eigenaar zijn.

Lees ook:  Ontzag is een functie van de eigen onwetendheid

Magneetwerking van het kapitaal

Zet ik alles op een rijtje, de machtige multinationals, de machtige supranationale en gouvernementele organisaties, en de machtige mediagiganten, dan zal duidelijk zijn dat sinds de opkomst van het globalisme het kapitaal regeert. Geld maakt macht, veel geld geeft veel macht. De elite bezit 90 % van het mondiale kapitaal. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer de macht van het kapitaal te groot wordt er een dictatuur ontstaat van een elitair clubje machthebbers. Politiek corrumpeert door de kapitaalkrachtige lobby van de elite. Het kapitaal doet automatisch z’n werk. Politici zijn behalve mensen vaak narcisten die zich willen bewijzen. Geld speelt een belangrijke rol. Is heel menselijk. Iedere werknemer is blij met promotie op z’n werk waardoor hij zich thuis op z’n borst kan kloppen. De geschiedenis leert dat kapitaal een magneetwerking heeft.

Sociale onrust

Na een lange cyclus van scheve economische groei slaat de scheefgroei door en leidt de inkomens- en vermogensongelijkheid tot sociale onrust. Een normaal verschijnsel als de maatschappij uit balans raakt. Kijk om je heen en zie dat de jongere generatie niet meer in staat is een huis te kopen. Niet met rente kan sparen maar wel bijna gratis kan lenen waardoor vermogenswaarden door het dak gaan. Extremen stapelen zich op, scheefgroei ontspoort. Sociale onrust veert op en wordt door meerdere factoren aangewakkerd. De coronacrisis wordt door de gouvernementele officials(WHO en cs) i.s.m. nationale regeringen aangegrepen om burgers te beperken in hun vrijheden. De angst voor het virus wordt aangewakkerd door de media die samen werkt met de overheid omdat een crisissfeer is gecreëerd. Toevallig was emotie-tv in opkomst. De lach werd ouderwets toen de praatshows en talentenjachten geïntroduceerd werden. De platte schermen staan prominent in de huiskamers en daarom is de programmering oppervlakkig en vooral niet diepgravend. Willen we niet na een drukke school- of werkdag. Intellectuelen en andersdenkenden zoeken hun heil op het “vrije” internet. Helaas doorzien door Big Tech die zich met de discussie bemoeit door ‘nepnieuws’ te censureren.

Lees ook:  Is Trudeau's Canada het laboratorium van globalisten voor het verpletteren van afwijkende meningen?

Gaat de grondwet er aan?

Maar wat is eigenlijk nepnieuws? Na bijna 2 jaar in een opgeklopte coronacrisis worden wakkere mensen onrustig. Men benadert elkaar via sociale media terwijl de discussie over de maatschappelijke tweedeling verhardt. We zien grote demonstraties in Europese hoofdsteden. Burgers zien dat vrijheden worden ingeruild voor controle over hun gezondheid en vrezen voor meer controles in de toekomst. Men ziet dat de bescherming door vaccinatie tegen het virus afneemt en dat boosterprikken nodig zijn om een QR-code te ontvangen die recht geeft op een ticket. De discussie over de (waan)zin van de prikpropaganda escaleert. De QRankzinnigheid van het covidpaspoort dringt langzaam door. Mensen verdringen zich om de gratis boosterprikjes. Toch bestaat er nog zoiets als lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht, maar hoe lang nog? Gaat onze grondwet er aan?

Wijze woorden

Eerst gaan we de winter in onder beperking. Door de massa nog steeds geaccepteerd maar hoe lang nog. Sociale onrust laait op. Eens zal de druppel de emmer doen overlopen, namelijk hierom: gezondheid en geld gaan hand in hand. Met een slechte gezondheid is het lastig om voldoende geld te vergaren. Andersom geldt hetzelfde, met te weinig geld is het lastig om goed gezond te blijven. Stel dat een financiële crisis uitbreekt, de ramp waarvoor economen waarschuwen. We verkeren in het stadium van een ondergrondse veenbrand die niet wordt geblust. Kijk naar de zorgcrisis waar gezondheidseconomen voor waarschuwden. Er is niet preventief geblust. De afstraffing komt pas als de vlammen bovengronds uitslaan. Maar eerst de economische winter, hopelijk met strenge vorst die de veenbrand dooft en het coronavirus. Echter zal de thermostaat bij velen noodgedwongen een graadje lager gaan. Wen er maar aan zeggen sommigen, hoezo? Wijs ik even op de wijze woorden van hoogleraar Staatsrecht, Wim Voermans:

Lees ook:  Leugens zullen COVID-19 niet stoppen
vrijheid

GW

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord