Connect with us

Nederland

De rooftocht van onze overheid

Published

on

overheid

Je neemt geld af van de één, geeft het aan de ander, en roomt het afgenomen geld af met een zeker percentage voor jezelf.

Dat is het ‘verdienmodel’ van steeds grotere delen van de overheid, en van het grootste deel van de organisaties die zich bezighouden met ‘Goede Doelen’. Het is onjuist om de héle overheid aan te merken als een stel dieven, en de mensen die werkzaam zijn voor de ‘Goede Doelen’ zijn zich ook van geen kwaad bewust. Ze hebben ‘Goede Bedoelingen’. Ze doen ‘Goed Werk’.

Iemand van de PvdA, inmiddels versmolten met GroenLinks, en al sinds mensenheugenis in bed met de ‘Voltooid Leven Partij’, had ergens een ‘potje’ ontdekt van twee miljard dat nog geen bestemming had, en hij stelt nu voor dat geld weg te geven aan groepen burgers die traditioneel op de PvdA stemmen. Mensen die qua inkomen onderaan bungelen. In elk geval op papier. Toch is dat volgens mij een kardinale vergissing, omdat juist daar het besef groeit dat het probleem niet zozeer is dat de werkgever niet over de brug komt, maar dat het geld dat verdiend wordt in Nederland met téveel mensen moet worden ‘gedeeld’. Waaronder die politici die voor ‘Sinterklaas‘ spelen van het geld van een ander.

In een commentaar op de rellen rond de opvang van Afghanen reageerde een ‘BN-er’ door hen ‘Nazi-sympathieën’ toe te dichten. Een uiterst politiek correcte cartoonist in NRC vergeleek hen met de Taliban, maar dan erger. Ik sluit allerminst uit dat er extreem rechtse types tussen zitten, die op grond van raciale, culturele en extreem nationalistische voorkeuren de straat op gaan. Maar het komt mij voor dat velen eerder het gevoel hebben dat zij het ‘kind van de rekening’ zijn, terwijl ‘Den Haag’ en gesubsidieerde instellingen, met inbegrip van alles op media- en cultuurgebied, ‘mooi weer’ spelen van hun geld.

De gemiddelde ‘werker’, gepensioneerde, en de échte ‘ondernemer’ maakt zich zorgen over de besteding van het geld dat hen direct, of indirect, wordt afgenomen door ‘Den Haag’. En ze worden zich ook steeds beter bewust van de wijze waarop ze worden geflest door de nog altijd aanzwellende ‘Bubbel’ van zogeheten ‘Non Governmental Organizations’, die deels op subsidie draaien, deels op sponsoring, en deels op giften, veelal na grote, véél geld kostende ‘Media Campagnes’ waar die media en ‘BN-ers‘ dan weer wel bij varen.

Als het CBS meldt dat de economie ‘groeit’, wat betekent dat dan? Wat onmiskenbaar groeit, is de ‘geldhoeveelheid’, waarmee iedereen aan een ‘baan’ geholpen wordt. Assisteren bij het geld afpakken van werkers, gepensioneerden en ondernemers, of ‘prikken’, ‘slikken’, ‘praten’, ‘rapporteren’, ‘controleren’, ‘adviseren’, ‘bestuderen’, ‘zang en dans‘, en nieuwe generaties wegwijs maken in dat oerwoud van ‘winstgevend profiteren’ via het ‘onderwijs’. Hoe je als ‘Influencer’, ‘blogger’, ‘vlogger’, ‘beroeps-klager’, ‘activist‘ of ‘pratend hoofd’ inkomsten kunt genereren in de sfeer van ‘dienstverlening’. Maar die ‘boeren’ in zo’n Gelders dorp, die gewassen verbouwen, vee houden, bouwen, opruimen, verwerken en transporteren, en zien hoe het ‘gemeenschapsgeld’ wordt besteed aan het opvangen van vluchtelingen die het gevolg zijn van oorlogen aan de andere kant van de aardbol, terwijl hun bedrijven, werk en vertier bedreigd worden door ‘Den Haag’, begrijpen als geen ander dat parasieten zelf ook zullen sterven als het organisme dat hen voedt en laaft de geest geeft, en uitsterft. Ook al is dat niet hun grootste zorg, uiteraard.

Dat gedeelte van de overheid, en dat gedeelte van de ‘Goede Doelen Organisaties’ die daadwerkelijk werkers en ondernemers faciliteren, door collectief te realiseren wat voor het individu of het bedrijf een  grote last is, of waarvoor een centrale regie een vereiste is, zoals de bestrijding van criminaliteit en de beveiliging van het land, de aanleg van infrastructuur en op de praktijk gericht onderwijs, heeft nut. Maar diezelfde ‘boeren‘ in dat Gelders gehucht ervaren in toenemende mate dat het bestrijden van de criminaliteit niet zo best meer wil lukken, dat de woonruimte die nog wél wordt opgeleverd voor hen onbereikbaar wordt, dat wat ze leren op school geen praktisch nut heeft, en dat ‘defensie’ betekent dat legereenheden ergens anders op de wereld rotzooi trappen, met als gevolg een steeds onveiliger wereld, en meer en meer mensen op de vlucht.

Het is zeker zo dat die ‘boeren‘, en ‘klassieke’ arbeiders, maar ook de hardwerkende ondernemers, en mensen die nog werk hebben in de productieve sectoren van de échte economie, het lastig vinden om de vinger op de zere plek te leggen, en in ‘puntige teksten’ volstrekt helder te maken waar de pijn zit. De mensen die opgeleid zijn, of een ‘gave’ hebben om in ‘puntige teksten’ en ‘pakkende beelden‘ te communiceren, staan nu in meerderheid aan de verkeerde kant van de scheidslijn. ‘Puntige teksten’ zijn namelijk geen product. Je kunt er niet in wonen. Het houdt je niet warm. Je kunt het niet eten, niet drinken, en je kunt er niet mee naar de maan, of een kernfusiereactor mee bouwen. En de import van vluchtelingen die geconditioneerd en geschoold zijn in het afromen en ‘hand ophouden’, of die uitblinken in het studentikoze jargon van de ‘Consensus Wetenschappen’, wat recht geeft op extra geld uit de gemeenschapspot, zien zij niet als een opsteker.

Op zich is het geen gekke gedachte dat we door automatisering en robotisering eerder steeds minder behoefte hebben aan boeren, tuinders, arbeiders en ondernemers, maar dan zul je nog steeds werk moeten maken van de bestrijding van de criminaliteit, het verdedigen van je land, het bouwen van huizen, het garanderen van de voedselproductie en energielevering, en het genereren van inkomsten uit de export om er de te importeren goederen mee te kunnen betalen, en het vrij-baan maken voor vertier. Waarbij export verwijst naar export van in het eigen land gemaakte producten, en niet op de ‘doorvoer’, of het importeren van iets, er een eigen ‘merk’ op plakken, en het voor een exorbitant bedrag verkopen aan mensen die rond moeten komen van geld dat eerst moet worden afgepakt of bijgedrukt.

Mensen die worstelen met de onlustgevoelens die voortkomen uit méér overheid en méér ‘Goede Doelen’ wegzetten als ‘SS-ers’, of ‘rechts-extremist’, of ‘racist’, of ‘xenofoob’, of ‘misogynist’, of ‘transfoob’, of ‘homofoob’, of ‘bierzuipende reljeugd‘, is lekker ‘Puntig’, maar het verdient aanbeveling om eens te luisteren naar hun bezwaren, en op te houden met het wegsluizen van hun geld naar ‘studies’ die het ‘nieuwe feodalisme’ moeten verzachten. Andermaal vestig ik er de aandacht op dat het een verkeerde doelstelling is van enige overheid om iedereen een ‘baan’ te bezorgen. Slaven hebben een ‘baan’. De overheid dient zich toe te leggen op het op peil houden, of liefst nog vergroten van de welvaart van de samenleving als geheel, tegen de laagst mogelijke kosten. Het leggen van een ‘sociaal fundament’ onder het geheel in de vorm van een ‘Basisloon’ staat vooral de aasgieren tegen die het moeten hebben van het afromen en parasiteren, omdat ze zich realiseren dat ze dan met een ‘Basisloon’ thuiszitten, omdat niemand iets over heeft voor hun ‘Puntige’ bijdragen. Niet anders dan dat deze ‘Puntige’ bijdrage mij ook geld kost, en niks oplevert. Het hoeft niet veel geld te kosten om waardevol te zijn. Ik kan mij dat nu nog steeds veroorloven, omdat ik een pensioen heb opgebouwd uit werk ten behoeve van de échte economie. Maar de vooruitzichten zijn somber, waar het bijdrukken van geld en de rooftochten van de overheid het hebben voorzien op het slopen van dat bastion van welvaart ten bate van hun ‘Puntige’ toekomstvisie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Sympathiserende politiechef Willem Woelders biedt ruim baan aan blokkeerboeren

Published

on

Woelders

Politiechef van de Landelijke Eenheid Willem Woelders vindt het niet de taak van de politie om een eind te maken aan de boerenblokkades. Dat meldt de NOS. Volgens Woelders gaan de distributiecentra daar zelf over en worden de demonstraties pas opgebroken na overleg met de burgemeester. Ook adviseert hij de distributiecentra om zelf in gesprek met de boeren te gaan.

De opmerkingen komen Woelders op sociale media op veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat de politiechef afgelopen weekend in gesprek met NRC niet onder stoelen of banken stak waar de sympathie van het politiekorps ligt. Op de vraag of de politie de boerenacties kan stoppen, zegt hij:

“Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook. Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel. Daarom vind ik dat de provincies zo snel mogelijk met de boeren moeten gaan zitten over de concrete gevolgen en het niet over de zomer heen moeten tillen. Anders moeten wij als politie blijven optreden.”

Veel mensen trekken de vergelijking waarop de politie wel zonder tussenkomst van de burgemeester en met harde hand optrad tegen deelnemers aan bijvoorbeeld het woonprotest eind vorig jaar in Rotterdam, of de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Beide groepen demonstranten vragen aandacht voor het voortbestaan van veel mensen dat op het spel staan, maar dat bleek geen reden voor Woelders om zijn begrip uit te spreken.

Tevreden, dat is politiechef en hoofd operatie van de Landelijke Eenheid Willem Woelders over het politieoptreden de afgelopen dagen. Zijn mensen hebben naar hun mogelijkheden het maximale gedaan. Dat er desondanks boeren bij het huis van een minister stonden, een Kamerlid niet naar zijn werk kon en een bevrijdingsactie bij een politiebureau dreigde, heeft volgens hem te maken met het karakter van de protesten. „Het is ongeorganiseerd georganiseerd verzet. Er wordt tussen boeren onderling informatie uitgewisseld, maar de grote boerenbonden zijn officieel niet betrokken. Dan gebeuren er onverwachte dingen.”

En dus zijn excessen niet in de kiem te smoren?

„Als het boerenprotest zo massaal is als de laatste dagen, dan kan dat niet. Wat we de laatste dagen hebben gezien, gaat een grens over, en raakt de rechtsstaat en de democratie. Ik wil ook eerlijk zijn: als zoveel boeren de straat op gaan, dan zullen er incidenten zijn.”

Betekent dit dat boeren de baas zijn?

„Nee, ze zijn niet de baas. We zitten er bovenop, maar we kunnen niet alles voorkomen. Dan moet je achteraf optreden, mensen identificeren en aanhouden. Dat doen we nu.”

Je zou zeggen: als je een goede informatiepositie hebt, dan kun je voorkomen dat het op bepaalde plekken uit de hand loopt.

„Het is bij crises zo geregeld dat wij landelijk coördineren, maar de regionale eenheden mensen en middelen vrijmaken. In de ene regio weet de politie meer dan in de andere, omdat het contact met boeren verschilt. Wat we de afgelopen dagen wel hebben gedaan is dat agenten, na toestemming van de officier van justitie, hebben meegelezen in gesloten fora of appgroepen.”

Is het mogelijk harder op te treden?

„Ik verbaas me om die oproep, die ik ook van politici hoor. Wij hebben geen knop in Driebergen om aan te draaien. Wij schetsen een handelingsperspectief, maar de regionale korpschef, hoofdofficier en burgemeester gaan over de uitvoering. En die bepalen soms: het is voor iedereen veiliger om te deëscaleren. Als het geweld toeneemt, is het alternatief het vuurwapen of andere geweldsmiddelen. Dat wil je echt als laatste redmiddel.

„En de oproep om het leger grootschalig in te zetten klinkt leuk, maar in de praktijk is dat kansloos. Beroepsmilitairen hebben geen bevoegdheid om ingezet te worden bij deze protesten, zijn hier niet op getraind. En Defensie heeft nauwelijks materieel, misschien dat ze ons twee of drie voertuigen zouden kunnen leveren.”

Dan is de conclusie: dit is wat de politie kan doen.

„Als je denkt dat de politie dit kan stoppen: dat is niet zo. Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben. Want wat doen we om deze protesten te voorkomen? Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook. Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel. Daarom vind ik dat de provincies zo snel mogelijk met de boeren moeten gaan zitten over de concrete gevolgen en het niet over de zomer heen moeten tillen. Anders moeten wij als politie blijven optreden.”

Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben

Vindt u dat er te veel aandacht op de politie wordt gericht?

„Soms wel. Wij kunnen het probleem niet oplossen. Het stikstofprobleem is enorm. Wat ik mis is heldere communicatie vanuit, laat ik het algemeen houden, de overheid. Er bestaat de neiging om heel technisch te communiceren, en daarbij worden de emoties van boeren vergeten. Ik zeg: geef boeren meer perspectief, anders worden ze wanhopig, en krijg je dit.”

Intussen lijken de demonstraties maandag verder te gaan, Nederland zou plat worden gelegd.

„We houden het in de gaten, waarbij we niet alles op sociale media meteen geloven. We bereiden ons goed voor, maar de aanpak en tolerantie vanuit de politie zal niet veel afwijken van afgelopen weken.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Boerenwoede dreigt het land te overspoelen…

Published

on

BOEREN

Nederlandse boeren hebben opgeroepen tot een grootschalig protest (vermoedelijke datum voor 4 juli) dat “heel Nederland met de grond gelijk zal maken”, meldde NLTimes op 29 juni. Ze zijn van plan het land te verlammen door te dreigen de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam-Den Haag en de haven van Rotterdam te blokkeren.

De intenties van de boeren zijn zodanig dat de uitvoering ervan Nederland bedreigt met een ‘nitraatrevolutie’, en niet alleen met een ”crisis”.

Militante boeren, woedend over de nieuwe milieuregels van de corrupte liberaal fascistische autoriteiten, verzamelden zich bij het huis van de minister van Natuur en Stikstof Christanna van der Wal, braken door de politiebarrières en goten een tank met mest voor het huis van de minister, meldt Süddeutsche Zeitung. Van der Wal was op dat moment niet thuis, maar haar familie wel.

In het hele land vinden incidenten plaats, waarbij boeren en arbeiders snelwegen blokkeren met tractoren, hooirollen in brand steken in de buurt van wegen en zich verzamelen bij de honderden buiten (R)overheidsgebouwen in Den Haag.

boeren

Het begon allemaal met het feit dat minister Christanna van der Wal haar plan nazi Bilderberg/WEF opdracht publiceerde om het nitraatgehalte in de bodem te verlagen. Afgaande op haar het nazi Bilderberg/WEF rapport is de stand van zaken kritisch en staat deze op het punt zich te ontwikkelen tot een catastrofe: door het probleem met nitraten in Nederland lijden natuurgebieden, met name heidevelden, hele diersoorten sterven uit.

Het hoge niveau van bodem- en luchtvervuiling in het land is voornamelijk te wijten aan de ontwikkelde veehouderij, zei de minister. In sommige zuidelijke regio’s van Nederland zijn er meer varkens per vierkante meter land dan waar ook ter wereld.

Bijna de helft van het grondgebied van de staat wordt gebruikt voor landbouw. Nederland is de op een na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, na de Verenigde Zionisten Staten (misschien is dit de reden voor de sterke toename van de aandacht voor de milieusituatie in het land).

De over ontwikkeling van de landbouw, in combinatie met de schaarste aan bodemrijkdommen, heeft een probleem gecreëerd: landbouwafval kan nergens worden meegenomen – ammoniak uit mest nestelt zich in de lucht, nitraten vervuilen land en water. Door over ontwikkelde veehouderij vindt 70% van de antropogene emissies van stikstofverbindingen plaats. Het 31 Hitler regering van het land streeft ernaar de stikstofuitstoot in sommige provincies met 95% te verminderen om aan de eisen van de Europese Nazi Fascisten Unie te voldoen.

Als onderdeel van haar het nieuwe nazi Bilderberg/WEF plan moet Christanna van der Wal de stikstofuitstoot terugbrengen tot een niveau dat in lijn is met de Europese Nazi Fascisten Unie-regelgeving. Dit betekent dat boeren de hoeveelheid stikstofverbindingen moeten halveren.

“Ik weet dat dit enorme gevolgen zal hebben voor boeren die lang in een sfeer van onzekerheid hebben geleefd“, verdedigt Van der Wal het nazi Bilderberg/WEF plan. Het is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd hebben we geen andere keuze. De natuur kan niet wachten.”

BOEREN

Eén vraag: voordat de natuur kon wachten? Zo’n verzadiging van lucht en bodem met nitraten is zeker niet het gevolg van de afgelopen jaren, waarin alle productie is vertraagd of gestopt (door lockdowns in de tijd van nazi Bilderberg/WEF project Covid hysterie).

Het grootste deel van het corrupte nazi Bilderberg trekpoppen parlement steunt het plan van Van der Wal nazi Bilderberg/WEF. De regering van Nazi Bilderberg trekpop Mark Rutte zegt dat de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak drastisch moet worden verminderd in de buurt van natuurgebieden, Habitats van bedreigde planten en dieren in het wild en natuurgebieden die zich over de hele Europese Nazi Fascisten Unie uitstrekken.

Het is alleen niet bekend hoe dit moet: boeren compenseren voor de gestegen kosten? Landarbeiders geld betalen om hun land op te geven? Of minder vee houden over een groter gebied? Iedereen begrijpt dat de corrupte (R)overheid geen compensatie zal betalen en dat een afname van het aantal dieren veel boeren tot armoede zal veroordelen.

De corrupte (R)overheid staat zogenaamd het dichtst bij het idee om de uitstoot te beperken door innovatie in landbouwmachines, maar deze dromen worden de grond in geboord door degenen van wie innovatie afhankelijk is; pseudo wetenschappers waarschuwen dat dergelijke maatregelen misschien niet genoeg zijn en dat het geld uiteindelijk verspild zal zijn. Om tegemoet te komen aan de intenties van de Nederlandse (R)overheid, die de stikstofuitstoot in 2030 moet halveren, was het nodig om enkele decennia geleden al te beginnen met verbeteringen.

Boeren zijn boos: ze zijn tot zondebok gemaakt. Dankzij dit productieniveau hadden consumenten de mogelijkheid om goedkoop vlees te kopen, de landbouw bracht hoge winsten op aan producenten van meststoffen en pesticiden, slachthuizen, Rothschild zionisten banken. Maar incompetente corrupte politici zijn onvermurwbaar. Boeren organiseerden een betoging in de stad Den Haag en namen zelfs twee koeien mee, waarbij ze dreigden ze voor het oog van iedereen te doden.

“Als er maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen, komen deze dames vandaag niet thuis – ze krijgen een enkeltje naar het slachthuis”, aldus een van de deelnemers aan de actie.

Premier nazi Bilderberg trekpop Mark Rutte zei dat ‘dit gedrag alle grenzen overschrijdt’. Al had de regering in 2019 wel aandacht moeten besteden aan de escalatie van het conflict, nadat de autoriteiten een forse vermindering van het vee eisten, en boeren voor het eerst de barricaden op gingen.

Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de landbouwsector en de plattelandsbewoners. De tijd voor grote acties is vanaf maandag 4 juli 2022. Sluit Nederland, maar houd orde”, luidt een van de oproepen van de boeren, die via verschillende kanalen, waaronder WhatsApp en Telegram, worden verspreid.

De bruinhemden politie zijn alert: het hoofd van de nationale politie zei op de hoogte te zijn van de aangekondigde acties en “deze nauwlettend in de gaten zal houden”. Luchthavens wachten op meer informatie over de protesten en gaan in onderhandeling met de Koninklijke Marechaussee; deze eenheid van de krijgsmacht is verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde op luchthavens.

Dit alles kan echter instorten als de boze boeren van de eenentwintigste eeuw zich hun geschiedenis herinneren en een nitraatrevolutie voor de overheid regelen, die kan moet uitmonden in een nitraatoorlog.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Supermarkten: ‘Langere blokkades boeren zijn volstrekt onacceptabel’

De koepel van supermarkten noemt het “volstrekt onacceptabel” als de boeren blokkades nog langer duren vandaag. “We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen”, zegt Marc Jansen,… [...]

Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

Zonder boeren geen voedsel, luidt hun actiekreet maar wat blijkt? Met boeren ook niet. Boeren die zich keren tegen de bestrijding van de stikstofcrisis hebben met tractoren op verschillende plaatsen… [...]

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN