vr. aug 19th, 2022
niet-gevaccineerde

Duitsland is een gemeenschap gebaseerd op solidariteit. Of is dat niet zo?

“Een gemeenschap van solidariteit is een gemeenschap waarin de leden voor elkaar opkomen bij grote levensrisico’s zoals ziekte en sociale tegenspoed. Solidariteit betekent: de sterkeren helpen voor de zwakkeren, die niet de kracht of de mogelijkheid hebben om zichzelf te helpen” (2).

Dit begrip solidariteit wordt in verband met Covid-19 tot in het absurde opgevat, aangezien het niet langer alleen verwijst naar de sterkeren die opkomen voor de zwakkeren. Wat hier veeleer vereist is, is dat mensen de verantwoordelijkheid voor persoonlijke levensbeslissingen, zoals medische interventies en hun eigen gezondheid, opgeven om niet als onsolidair of zelfs asociaal te worden beschouwd. Dit is echter een verkeerd begrepen solidariteit.

“Niemand heeft de plicht om geen enkel risico te vormen voor andere mensen. Dan zou niemand van ons mogen rijden. We hebben echter een morele plicht om zo goed mogelijk voor de gezondheid van anderen te zorgen en deze niet willekeurig in gevaar te brengen’, concludeerde medisch ethicus Christiane Woopen in juli 2021 in verband met de Tagesspiegel (3).

Omgekeerd heeft de hierboven beschreven solidariteitsgemeenschap zich echter tot op de dag van vandaag op veel terreinen van het leven bewezen. Zo zijn alle verzekerden in het kader van de wettelijke zorgverzekering voor elkaar verantwoordelijk met hun premies. Iedereen betaalt zijn deel – ongeacht hoeveel voordeel ze zelf halen uit de noodzakelijke behandelingen. Andere sociale premies zoals een werkloosheidsverzekering of een wettelijke pensioenverzekering worden op een gelijkaardige manier opgezet. Alle deelnemers betalen hun eigen bijdrage en financieren niet hun eigen persoonlijke verzekeringsclaim of hun eigen pensioen, maar ook dat van anderen. En omgekeerd kunnen ze erop rekenen dat ze, indien nodig, worden opgepikt door bijdragen van derden.

Lees ook:  Nederlandse partijen eisen dat FvD wordt uitgesloten van coalitie

Het solidariteitsprincipe valt uit elkaar

Maar dit solidariteitsbeginsel lijkt steeds meer uit de hand te lopen. In verband met Covid-19 gaan stemmen op die de solidariteitsgemeenschap willen beëindigen. De federale en deelstaatregeringen bespreken dat, in het geval van quarantainemaatregelen, niet-gevaccineerde mensen geen loondoorbetaling of financiële compensatie voor het verlies van inkomsten mogen ontvangen (4). Als onderdeel van een federale staatsconferentie in augustus 2021 werd besloten dat niet-gevaccineerde personen vanaf 11 oktober de kosten van bestelde snelle antigeentesten en PCR-tests zelf zouden moeten dragen (5).

Een dergelijk besluit ondermijnt niet alleen de solidariteitsgemeenschap. Het is des te twijfelachtiger, omdat het gevaar van Covid-19 en de dringende behoefte aan bescherming van de samenleving als geheel tegelijkertijd naar voren blijven komen. Tot op heden moet deze bescherming onder meer worden gewaarborgd door uitgebreide tests. Als ze belastbaar zijn, bestaat het risico dat er minder mensen worden getest. Hoe past dit in het vermeende gezondheidsdebat?

Een splitsing in onze samenleving lijkt bewust in scène gezet

Uitspraken zoals die van de fractievoorzitter van de Unie Ralph Brinkhaus passen perfect in zo’n vermoedelijk bedoelde splitsing in de gemeenschap: “… de druk van het gevaccineerde deel van de bevolking zal enorm toenemen. En dat is volkomen begrijpelijk” (6).

Een indirect beroep op agitatie en wederzijdse uitsluiting wordt herhaaldelijk aangewakkerd door politiek en de brede media. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de roep om het zelf betalen van behandelingskosten door niet-gevaccineerde personen of hogere premies voor de ziektekostenverzekering voor hen niet lang op zich laat wachten (7, 8).

Ten laatste hier rijst de vraag:

Waar begint het en waar eindigt het?

Zo’n debat opent de doos van Pandora. Het verplicht stellen van mensen die niet zijn gevaccineerd om hogere ziektekostenpremies te betalen of zelfs de behandelingskosten van de ziekte van Covid 19 zelf te dragen, is nog maar het begin. Blijkbaar wegen de gevaccineerde delen van de bevolking zich in veiligheid. Maar logischerwijs zullen er nog meer eisen volgen om mensen uit de solidariteitsgemeenschap uit te sluiten die door hun eigen schuld aan bepaalde ziekten zouden lijden.

Lees ook:  Een maand in de rijkste mens van het leven van de wereld

De meest voorkomende doodsoorzaken in Duitsland zijn nog steeds ziekten van het cardiovasculaire systeem, met name ischemische hartziekten en myocardinfarcten (9). Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) zijn de belangrijkste risicofactoren voor deze hart- en vaatziekten onder meer “… gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid zoals roken, lichamelijke inactiviteit en ongezonde voeding” (10). Tegelijkertijd veroorzaken deze ziekten de hoogste uitgaven in ons gezondheidssysteem (11). Zouden rokers en mensen die ongezond eten, te weinig bewegen of alcohol consumeren daarom niet ook de behandelingskosten voor secundaire ziekten zelf moeten betalen?

Volgens een rapport van het ministerie van Volksgezondheid van Noordrijn-Westfalen (NRW) uit 2003 bedragen de kosten van voedingsgerelateerde ziekten ongeveer 45 miljard euro per jaar, wat op dat moment overeenkwam met ongeveer een derde van de totale kosten in de gezondheidszorg zorgsysteem (12).

En hoe zit het met onjuiste belasting van ons lichaam? Volgens de RKI is chronische rugpijn ook al heel lang een van de grootste gezondheidsproblemen in Duitsland. Ze creëren een enorme ziektelast, zijn in hoge mate verantwoordelijk voor medische en sociale diensten en veroorzaken enorme macro-economische kosten” (13).

Een van de belangrijkste oorzaken van rugpijn is een slechte houding en onjuiste belasting (14). Waarom zou de solidariteitsgemeenschap in deze gevallen blijven ingrijpen en de behandelingskosten overnemen, als mensen hun lichaam van tevoren uitbuiten?

Net zoals te weinig lichamelijke activiteit schadelijk is en gesanctioneerd kan worden door medische kosten aan te nemen, zouden ook zelfveroorzaakte sportblessures in deze berekening moeten worden meegenomen. En niet alleen degenen die zijn gemaakt in een risicosport.

Volgens de bovengenoemde analyse van het ministerie van Volksgezondheid van NRW doen ongeveer 23 miljoen mensen in Duitsland regelmatig aan sport en is 5 procent van hen zo ernstig gewond dat ze medische behandeling nodig hebben (15).

Lees ook:  Stop met insinuaties en misleiding over immigratie

Het ministerie van Volksgezondheid komt onder meer tot de conclusie:

“Voetbal is de clubsport met de meeste ongevallen. (…) In-line skaten is vooral blessuregevoelig als het om trendsporten gaat. Toch rijden bijna alle volwassenen zonder helm – een derde van de jonge skaters zonder beschermende uitrusting. Bij mountainbiken is 90 procent van de ongevallen je eigen schuld. (…) Sportongevallen veroorzaken landelijke zorgkosten van bijna 1,5 miljard euro per jaar.”

Om nog maar te zwijgen van weggebruikers die medische hulp nodig hebben na een zelf toegebracht ongeval. In Duitsland zijn er in 2020 nog steeds ongeveer 328.000 gewonden na verkeersongevallen, ondanks dalende aantallen (16).

Moeten degenen die het ongeval hebben veroorzaakt niet op zijn minst zelf voor hun behandeling betalen? En misschien zelfs die van uw ongevalsslachtoffer overnemen?

Iedereen die kan zeggen dat hij niet tot een van deze groepen behoort, maar integendeel altijd op zijn gezondheid moet letten, op de juiste manier eet en beweegt, tegelijkertijd altijd alle verkeersregels volgt en nooit een risico neemt – ze zijn vrij van schuldgevoelens en stem a.u.b. onmiddellijk en luidkeels in met de oproep dat niet-gevaccineerde mensen hun behandelingskosten zelf moeten dragen. Omdat we ons bewust moeten zijn van de gevolgen van dergelijke eisen: Dit is het begin van het einde van onze solidariteitsgemeenschap.


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/spahn-corona-demo-berlin-100.html
(2) https://www.aerzteblatt.de/archiv/38243/Solidargemeinschaft-Kollektiver-Selbstverbindungsladen
(3) https://www.tagesspiegel.de/politik/medizinethikerin-woopen-zur-impf-debatte-keiner-hat-die-pflicht-gar-kein-ris-fuer-andere-menschen-zu-sein/27453812 .html
(4) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/faq-verdienst-ausfall-arbeitnehmer-quarantaene-101.html
(5) https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/wichtig -voor-niet-gevaccineerde-van-oktober-must-burgers-binnen-corona-tests-self-pay-90978452.html
(6) https://www.evangelisch.de/inhalte/189316/08-08-2021/brinkhaus -druk-op-niet-gevaccineerd-zal-toenemen
(7) https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/ungeimpfte-corona-kosten-102.html
(8) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/brauch-es -krankenkassentarife-für-unvaccinated-100.html
(9) https://de.statista.com/themen/69/todesursachen/
(10) https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Themen/ Chronic_Erkrankungen / HKK / HKK_node.html
(11) https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/80604/Herz-Kreislauf-Erkrankungen-verursachen-die-hoechsten-Ausgabe
(12) https://www.lzg.nrw. de / _php / login / dl.php?u = / _ media / pdf / service / Pub / Gesundheitsindikatoren / sportunfaelle.pdf
(13) https://www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/R/Rueckenschmerz/ Rueckenschmerz_node .html
(14) https://www.orthopaede-baer.de/besch haben/rueckenschmerz/
(15) https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/ service /Pub/gesundheitsindikatoren/sportunfaelle.pdf
(16) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_084_46.html

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord