do. dec 1st, 2022
vaccin

Gevaccineerden verspreiden het coronavirus even gemakkelijk als wie niet gevaccineerd is. Dat meldt het Center for Disease Control and Prevention (CDC), zeg maar het Amerikaanse Sciensano, in een nieuw rapport. Wie gevaccineerd is, draagt namelijk evenveel virusdeeltjes als wie geen vaccin kreeg. “Dat nieuws is verontrustend en eigenlijk heel verwonderlijk”.

Wie is gevaccineerd met de vaccins van Pfizer of AstraZeneca en onverhoopt toch nog besmet raakt met de deltavariant van het coronavirus, maakt soms net zoveel virus aan als iemand die niet gevaccineerd is. Dat betekent dat het virus naar alle waarschijnlijkheid ook komende winter blijft rondgaan in landen met een hoge vaccinatiegraad.

Een Franse viroloog en ontvanger van de Nobelprijs voor de geneeskunde verwoordt duidelijk wat een aantal andere wetenschappers hebben beweerd, namelijk dat het de mRNA-vaccins zelf zijn die de mutaties (“varianten”) van het virus over de hele wereld veroorzaken. Hij stelt ronduit dat het mRNA-vaccin zowel een “wetenschappelijke als een medische fout” is.

Coronavaccins blijken na drie maanden al minder effectief tegen besmetting: “Ook gevaccineerden moeten dus waakzaam blijven”

Drie maanden na de tweede prik beschermen de vaccins van Pfizer en AstraZeneca al minder goed tegen een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford. Het vaccin van Pfizer is dan nog 75 procent effectief, dat van AstraZeneca 61 procent. “Toch wil dat zeker niet zeggen dat vaccineren geen nut heeft”, zegt epidemioloog Koen Pouwels.

Wij hebben een stuk gevonden waaruit blijkt dat veel virologen angst hebben voor het te makkelijk denken van politici die het volk via vaccinatiedrang willen laten prikken.

(P.S) wil jij ons helpen, deel dit bericht op sociaal media.

Luc Montagnier, een Franse viroloog en ontvanger van de Nobelprijs voor de geneeskunde 2008 voor zijn ontdekking van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), heeft onlangs de gevaren van de Covid-19-vaccins blootgelegd. De vaccins stoppen het virus niet, betoogt de prominente viroloog, ze doen het tegenovergestelde – ze “voeden het virus” en vergemakkelijken de ontwikkeling ervan tot sterkere en meer overdraagbare varianten. Deze nieuwe virusvarianten zullen resistenter zijn tegen vaccinatie en kunnen meer gevolgen voor de gezondheid hebben dan hun “oorspronkelijke” versies.

Tijdens een over dit onderwerp gehouden interview noemde professor Montagnier het vaccinprogramma voor het coronavirus een “onaanvaardbare fout”. Massale vaccinaties zijn zowel een “wetenschappelijke fout als een medische fout”, zei hij. “De geschiedenisboeken zullen dat uitwijzen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert.” Montagnier legde uit dat “er antilichamen zijn, aangemaakt door het vaccin”, waardoor het virus gedwongen wordt “een andere oplossing te vinden” of te sterven. Hier worden de varianten gemaakt. Het zijn de varianten die “een productie en resultaat zijn van de vaccinatie.”

Montagnier geeft aan dat de mutatie en versterking van het virus optreedt als gevolg van het fenomeen dat bekend staat als Antibody Dependent Enhancement (ADE). ADE is een mechanisme dat het vermogen van een virus om cellen binnen te dringen vergroot en de ziekte verergert. ADE treedt op wanneer de antilichamen die tijdens een immuunrespons worden gegenereerd, een pathogeen herkennen en eraan binden, maar ze zijn niet in staat om infectie te voorkomen. In plaats daarvan werken deze antilichamen als een “Trojaans paard”, waardoor de ziekteverwekker in cellen kan komen en de immuunrespons kan verergeren.

In de Verenigde Staten veroorzaken routinematig aanbevolen vaccins geen ADE. Als ze dat wel zouden doen, zouden ze uit de circulatie worden gehaald. Fase III klinische onderzoeken met nieuwe vaccins zijn bedoeld om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen vóórdat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik. Doorgaans duurt het 2-4 jaar om te beoordelen of een vaccin veilig is, maar met COVID-19-vaccins hebben fabrikanten ongeveer zes maanden of minder aan testen besteed.

Volgens de Cambridge University komt ADE voor bij SARS-CoV-1-, MERS-, HIV-, Zika- en Dengue-virusinfecties en -vaccinaties. “Gegevens van over de hele wereld bevestigen dat ADE voorkomt in SARS-CoV-2, dat Covid-19 veroorzaakt,” zegt Montagnier. “Je ziet het in elk land, het is hetzelfde: de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Ik volg dit op de voet en doe op het Instituut experimenten met patiënten die ziek zijn geworden na tegen corona te zijn gevaccineerd.”

In een medische documentaire Hold Up Retour Sur Un Chaos, uitgebracht in Frankrijk op 11 november 2020, verwierp Montagnier het op dat moment komende vaccin tegen Covid en zei dat hij niet gevaccineerd zal worden. “Mijn geweten zegt me dat niet te doen”, zei hij. Montagnier richtte zich ook tot zijn Franse collega’s en drong er bij hen op aan “hun [medische] titels als dokters hoog te houden, niet als schapen.”

De film bespreekt de oorsprong van het virus, bekritiseert schadelijke en irrationele mondkapjesmandaten, evenals lockdowns, quarantaines, misbruik van de reikwijdte van de overheid en onderzoekt effectieve Covid-behandelingen zoals hydroxychloroquine en ivermectine (die de bijkomende eigenschap hebben dat de grote farmaceuten geen miljarden verdienen aan de coronacrisis – vandaar dat ze ook in de ban gedaan zijn door politici, farmaceuten en medici). De video werd in de ban gedaan op YouTube, mogelijk omdat de makers suggereren dat het World Economic Forum de pandemie heeft gebruikt om werelddominantie te vestigen als onderdeel van een wereldwijd plan dat bekend staat als de “Great Reset”.

Montagnier is een uitgesproken criticus van de massale vaccinatiecampagne. In een brief aan de president en de rechters van het Hooggerechtshof van de staat Israël, die de snelste en meest massale vaccinatiecampagne ter wereld ontplooiden, drong Montagnier aan op opschorting:
“Ik zou de potentiële gevaren van deze vaccins willen samenvatten in een massavaccinatiebeleid.
1. Bijwerkingen op korte termijn: dit zijn niet de normale lokale reacties die bij een vaccinatie worden gevonden, maar ernstige reacties die betrekking hebben op het leven van de ontvanger, zoals anafylactische shock die verband houdt met een bestanddeel van het vaccinmengsel, of ernstige allergieën of een auto-immuunreactie. tot celaplasie.
2. Gebrek aan vaccinbescherming:
2.1 Inductie van faciliterende antilichamen – de geïnduceerde antilichamen neutraliseren een virale infectie niet, maar vergemakkelijken deze juist, afhankelijk van de ontvanger. Deze laatste is mogelijk al asymptomatisch aan het virus blootgesteld. Een laag niveau van natuurlijk geïnduceerde antilichamen kan de strijd aangaan met de antilichamen die door het vaccin worden geïnduceerd.
2.2 De productie van door vaccinatie geïnduceerde antilichamen in een populatie die sterk is blootgesteld aan het virus, zal leiden tot de selectie van varianten die resistent zijn tegen deze antilichamen. Deze varianten kunnen virulenter of meer overdraagbaar zijn. Dit is wat we nu zien. Een eindeloze virus-vaccin-race die altijd in het voordeel van het virus zal uitpakken.
3. Langetermijneffecten: In tegenstelling tot wat de fabrikanten van messenger-RNA-vaccins beweren, bestaat er een risico op integratie van viraal RNA in het menselijk genoom. Elk van onze cellen heeft inderdaad endogene retrovirussen met het vermogen om transcriptase van RNA in DNA om te keren. Hoewel dit een zeldzame gebeurtenis is, kan de passage ervan door het DNA van kiemcellen en de overdracht ervan naar toekomstige generaties niet worden uitgesloten.
Geconfronteerd met een onvoorspelbare toekomst, is het beter om zich te onthouden [van vaccineren – red.].”

Vanwaar de wereldwijde strijd tegen het gebruik van ivermectine?

Israël stelt zich op het standpunt dat de burgers rekening moeten houden met een mobelijk vierde vaccinatie.

Eerder vorig jaar presenteerde Montagnier sterke aanwijzingen dat SARS-CoV2 alleen een genetisch gemanipuleerd coronavirus zou kunnen zijn, daarom moet de vaccinstrategie op dat feit gebaseerd zijn.

France Soir vestigde de aandacht op Montagnier in zijn televisie-interview van 17 april 2020, waarbij het o.a. ging over aanwezigheid van minstens een half dozijn minisequenties van het HIV-virus, gegroepeerd in een kort segment van het SARS-Cov2-genoom. Deze observatie werd in februari 2020 gepubliceerd door de wiskundige Jean-Claude Perez onder de titel “Synthetic origin of Covid-19 and Evolution“.
Deze minisequenties, zo denken onderzoekers, kunnen exogene informatie-elementen zijn, dat wil zeggen dat ze genetische betekenis kunnen hebben. Ze beweren dat deze onmiskenbare aanwezigheid van geconcentreerde exogene informatie-elementen in verband met HIV maar ook met de Yoeli Plasmodium-parasiet, worden gebracht, de agent die verantwoordelijk is voor malaria, en dat die niet natuurlijk zou zijn en daarom een adequate strategie zou vereisen om een veilig en effectief vaccin te ontwikkelen. Montagnier en Perez leggen de wetenschappelijke uitdagingen en complexiteit uit om vaccins tegen hiv en malaria te ontwikkelen, die beide nog steeds geen vaccins hebben om infectie te bestrijden.

Montagnier stelt dat het coronavirus was ontsnapt bij een “industrieel ongeval”, terwijl Chinese wetenschappers in het stadslaboratorium van Wuhan probeerden een vaccin tegen hiv te ontwikkelen. In april 2020 drong Montagnier er bij mensen op aan om vaccins tegen Covid-19 te weigeren wanneer deze beschikbaar komen, omdat “in plaats van de infectie te voorkómen, ze de infectie [zouden] versnellen.” Vandaag de dag lijken de nieuw voorkomende varianten van SARS-CoV-2 die gevaccineerde mensen treffen, zijn stelling te bevestigen. In dit geval kan massale vaccinatie een nieuwe, dodelijkere pandemiegolf veroorzaken.

Dezelfde stelling wordt gedeeld door de Belgische viroloog Vanden Bossche, die ook oproept tot stopzetting van de massavaccinatie-programma’s. Hij is van mening dat als de prikken niet worden gestopt, ze zouden kunnen leiden tot de evolutie van sterkere varianten van het virus totdat een “supervirus” vat krijgt en enorme aantallen mensen uitroeit.

Afgaande op recente berichten in de media is het tijd om ons zorgen maken. Vooral wanneer 2 top FDA-regelgevers ontslag nemen vanwege de covid-vaccins. Regelgevers bij toezichthouder FDA geven geen goedbetaalde banen op voor de lol. Zouden ze door ontslag te nemen hun handen aftrekken van dit vaccindebacle vóór het te laat is? De CDC heeft inmiddels geen enkele geloofwaardigheid meer onder de burgerbevolking en in de Amerikaanse media wordt zelfs gezegd dat de FDA binnenkort in hetzelfde schuitje komt te zitten. In ons land verliest minister De Jonge, na de vele tegenstrijdige verklaringen en maatregelen van hem, ondertussen ook elke geloofwaardigheid, zeker na zijn uitlatingen volgend op de opeengepakte tienduizenden bezoekers aan Zandvoort, dit weekend.

In de discussies over het coronavirus, althans de weinige die niet door de mainstream media in de ban gedaan worden, is er bijna niemand in de reguliere geneeskunde die hierop attendeert. Kritische geluiden worden zelden getoond (en dus gehoord). In praatprogramma’s op de mainstream media zijn “discussies” vooral gesprekken tussen eensgezinden, en dan voornamelijk medici die allemaal het “Heilige Vaccin” aanbidden. Is dit wat een medische opleiding je oplevert: een toegangspas naar de club die profiteert van de coronacrisis?

(P.S) wil jij ons helpen, deel dit bericht op sociaal media.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord