Connect with us

coronavirus

De Von der Leyen-Pfizer connectie

Published

on

von der leyen

We wisten dat de Europese Commissie ondergeschikt was aan multinationale machten, wat anti-onderdanen betekent; we kenden haar EC-voorzitster Ursula von der Leyen die wel erg nauwe banden heeft met Pfizer, via haar echtgenoot Heiko. Maar uit de riolen van de EU komt een onhoudbare stank – alle corruptieshit rond de Pfizer-deals spuit uit de diepten van de EU-entiteit. Op sociale netwerken verschijnen veel berichten, juist en onjuist…. het is een wirwar van informatie. Wij proberen de waarheid te achterhalen en de verbanden te leggen.

Voordat Ursula von der Leyen (bijnaam: Ursula von der Liar – Ursula van de leugenaar) in dienst trad bij de Europese Commissie zat haar politieke carrière vol corruptie- en nepotismeschandalen.

“Ursula von der Leyen is onze zwakste minister. Dat is natuurlijk genoeg om hoofd van de Europese Commissie te worden.” Deze opmerkelijke verklaring van 2 juli 2019, de dag van de benoeming van Von der Leyen tot het hoofd van de europese uitvoerende macht, is van de voormalige Duitse sociaal-democratische leider en voormalig voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schultz.

Inderdaad, de vrouw die vijf jaar de teugels in handen zou krijgen van de Europese Unie had heel wat twijfelachtige bagage bij zich. In 2015 ontdekte de VroniPlag-groep van onderwijsactivisten dat 43,5% van de pagina’s van Von der Leyens proefschrift in de geneeskunde geplagieerd was of misleidende bronnen bevatte. De Duitse Commissie voor Hoger Onderwijs analyseerde het proefschrift, maar verklaarde dat het slechts drie ernstige en een paar kleine fouten vond in 20% van het artikel, die volgens die commissie waarschijnlijk geen invloed hadden op de verdiensten van de auteur. De juistheid van de analyse werd echter in twijfel getrokken, aangezien Ursula von der Leyen samenwerkte met het hoofd van de Commissie en zij elkaar persoonlijk kenden.

In december 2013 benoemde Angela Merkel Von der Leyen tot minister van Defensie. Tijdens haar termijn van vijf jaar weet de medicus het Duitse leger tot de grond toe af te breken. Letterlijk. Toen zij de post in 2019 verliet, waren nog slechts 27% van de Puma-pantserwagens, 23% van de Tiger-aanvalshelikopters en 17% van de Duitse onderzeeërs in bedrijf. Maar dat is niet alles: in september 2014, tijdens NAVO-manoeuvres in Noorwegen, moesten Duitse soldaten vanwege een tekort aan uitrusting bezemstelen gebruiken in plaats van geweren. Maar misschien zijn dat NAVO-richtlijnen, want we kunnen ons nog herinneren dat ons eigen leger “pang pang” moest roepen vanwege een tekort aan kogels.

Het hallucinante Noorse incident, gemeld door een Duitse televisiezender, ging de wereld rond en de ambtenaren van het Ministerie van Defensie ontkenden het niet. “De situatie in de Bundeswehr is catastrofaal. De hele defensiecapaciteit van de Bondsrepubliek lijdt, wat totaal onverantwoord is”, zei Rupert Scholz, een voormalige Duitse minister van Defensie onder Helmut Kohl.

Alsof dit alles nog niet genoeg was, opende het Duitse parlement in december 2018 een onderzoek naar de zaak van Von der Leyen, waar zij werd beschuldigd van corruptie, wanbeheer en vriendjespolitiek. Bij de Bundeswehr werden door haar mobiele telefoongegevens verwijderd, hoewel dit als bewijs moest dienen. Als minister had Von der Leyen drie mobiele telefoons. Alle gegevens zijn verwijderd. De onderzoekscommissie naar de adviseursaffaire had die gegevens graag willen zien.

Een parlementaire commissie heeft onderzocht hoe de minister van Defensie de openbare marktregels omzeilde door bij voorkeur miljoenen euro’s toe te kennen aan bepaalde bedrijven. De verhuizing van Von der Leyen naar Brussel liet het onderzoek doodbloeden. Een andere zaak van Von der Leyen die grote vragen opriep, was de renovatie van het opleidingsschip met drie Gorch Fock-masten. Restauratiewerkzaamheden hebben tien keer zoveel gekost als oorspronkelijk gepland.

Al deze corrupte achtergronden hadden moeten leiden tot een lichte terughoudendheid om Ursula von der Leyen te nomineren en vervolgens te verkiezen tot de belangrijkste bestuursfunctie in Brussel, met miljarden euro’s in haar portemonnee. Maar omdat die hele Brusselse toko één corrupt bolwerk is en zij dus uitermate geschikt bleek om als ongeleid projectiel commissievoorzitter te functioneren, werd ze enthousiast gesteund door haar voormalige partij- en regeringsleider Angela Merkel, samen met de Franse leider Emmanuel Macron.

Von der Leyen had nog nooit voor de EU gewerkt, maar ze is geen onbekende in Brussel, waar ze het grootste deel van haar jeugd doorbracht. Ernst Albrecht, haar vader, werkte als een van de eerste Europese ambtenaren vanaf de oprichting van de Europese Commissie in 1958, eerst als kabinetschef van Europees commissaris voor concurrentie Hans von der Groeben in de Commissie Hallstein, en daarna als directeur-generaal van het directoraat-generaal Concurrentie van 1967 tot 1970.

De naam Hallstein doet trouwens bij ons een lampje branden. Eén van de merkwaardige dingen van de Brusselse EU is dat ze, door zichzelf in de wereld te promoten, voortdurend probeert enkele van de belangrijkste feiten over haar geschiedenis te herschrijven of zelfs uit te wissen. Hoewel er veel voorbeelden van zijn, is het nergens duidelijker dan in het beeld dat het probeert te schetsen van Walter Hallstein, de man die de eerste voorzitter was van de Europese Commissie, het niet-gekozen uitvoerend orgaan van Europa. Hallstein bekleedde deze functie tussen 1958 en 1967 en wordt op de EU-website van Brussel beschreven als een “visionair leider” en een “diplomatieke macht” die de Europese integratie voortstuwde. Er wordt echter geen enkele melding gemaakt van het feit dat Hallstein voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van officiële nazi-organisaties. Hallstein’s visie was het realiseren van de plannen voor de vorming van het Vierde Rijk – zorgvuldig samengesteld door (invloed)rijke nazi’s die aan het eind van WWII beseften dat het Derde Rijk ten dode was opgeschreven, en de vorming van een nieuw rijk de grootste kans van slagen had via de economische (en niet de militaire) weg van de geleidelijkheid. Hallstein schreef ook dat de niet-gekozen Europese Commissie uiteindelijk de bevoegdheid moet krijgen om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de Europese wetten, zonder te hoeven vertrouwen op goedkeuring van zelfs de Raad van Ministers, het Europese orgaan waarin de ministers van de nationale regeringen bijeenkomen. Dat dit toekomstbeeld al behoorlijk realiteit is geworden moge duidelijk zijn. Dit beschreven wij overigens uitvoerig in ons veelgelezen artikel “Het Vierde Rijk”.

Maar om weer op Ernst Albrecht terug te komen, hij werkte dus voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, voorlopers van de EU, voordat hij terugkeerde naar Duitsland, waar hij een carrière in de regionale politiek nastreefde. In 1976 werd hij premier van Nedersaksen, een functie die hij tot 1990 bekleedde (hij verloor dat jaar herverkiezing van Gerhard Schröder, die later Duitse kanselier zou worden). Ondanks het feit dat het europees parlement gekozen had voor de “Spitzenkandidat”-procedure voor het nieuw te benoemen hoofd van de Europese Commissie werd Von der Leyen via een achterkamertjesdeal waarbij vooral Merkel en Macron een grote rol speelden, op die plek geïnstalleerd.

Aan het hoofd van de Europese Commissie lijkt Ursula von der Leyen haar gewoontes niet te zijn vergeten. Op 20 mei 2021 tekende zij een derde contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer, voor de aankoop van nog eens 1,8 miljard doses vaccin, tussen eind 2021 en eind 2023. De onderhandelde prijs per dosis is 19,50 euro. De onthulling werd gedaan door de Bulgaarse premier Boiko Borisov, aangezien Von der Leyen en zijn team vermeden de waarde van het contract bekend te maken. Opgemerkt moet worden dat de prijs 4 euro per dosis hoger is dan het eerste contract dat de EU met Pfizer sloot.

De contracten die door Brussel aan het publiek worden voorgelegd, zijn voor 95% zwartgelakt en dus onleesbaar. Ondanks verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 30 mei 2001 (die bepaalt dat elke EU-burger “maximale en vereenvoudigde toegang” heeft tot alle documenten die in het bezit zijn van de Commissie, het EU-parlement en de Raad van Lidstaten) is transparantie een begrip dat in het Brusselse woordenboek niet voorkomt. Verantwoording afleggen aan de burgers….. brrrr, dat moeten we niet willen. Desondanks kennen wij de inhoud en zullen wij er binnenkort een artikel aan wijden.

Deze enorme inkooporders hebben nogal wat vragen opgeroepen. Ten eerste omdat het aantal vaccins drie keer zo groot is als de huidige bevolking van de Europese Unie. Ten tweede omdat het einde van 2023, wanneer het contract afloopt, samenvalt met het einde van de vaccin-testperiode, over de vaccins (wat eigenlijk gentherapie is) die momenteel als noodtoepassing mogen worden toegediend. Mensen vergeten nog wel eens dat de huidige Pfizer-prikken nog steeds geen officiële goedkeuring hebben.
Ten derde, hoe weet Von der Leyen dat de pandemie tot 2023 zal voortduren en dat Europa niet met voor tientallen miljarden euro’s aan vaccins zal blijven zitten?

(Dezelfde vragen hebben we over het aankoopbeleid van onze minister De Jonge, die veel méér dan de behoefte van de Nederlandse bevolking bestelde. We lezen op de website van de rijksoverheid van 28 juni o.a. het volgende:)
de jonge

De vraag is natuurlijk hoe de Nederlandse regering nu al weet dat we tot in het jaar 2023 nog vaccins nodig hebben. Op de zojuist genoemde website vinden we namelijk het volgende overzicht:

overheid
Dat de overheid een vooruitziende blik had wisten we al, want, hoewel op 27 februari 2020 de eerste besmetting met het virus in Nederland werd gemeld (het betrof een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand die kort daarvoor naar de Noord-Italiaanse regio Lombardije was afgereisd voor een lederbeurs. Hij bevond zich in Italië van 18 tot 21 februari) werd de domeinnaam coronacheck.nl al op 25 februari 2020 door de rijksoverheid  geclaimd. Een maand voordat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO meedeelde dat de pandemie (waarvan zij eerst nog even de definitie had gewijzigd) een feit was.

Maar we dwalen af. Ursula von der Leyen heeft veel onwettige belangen in deze fantastische aankoop van “genetische vaccins” en in de farmaceutische industrie in het algemeen. Haar echtgenoot, Heiko von der Leyen, ook arts, is sinds september 2020 medisch directeur van het biofarmaceutische bedrijf Orgenesis Inc., gespecialiseerd in de ontwikkeling van cellulaire en genetische therapieën. Daarover straks meer.

In juni 2020 lanceerde Orgenesis het BioShield-programma, met als doel het niveau van paraatheid te verhogen om opkomende epidemieën te bestrijden en een wereldwijde pandemie te voorkomen.Het programma was om in de preklinische fase verschillende technologieën te combineren om een ​​reactie van het immuunsysteem op te wekken door de ontdekking van neutraliserende antilichamen.

De resultaten van ons onderzoek zijn ontluisterend. Ze tonen ondubbelzinnig de verrotte combinatie tussen EU-toppolitici en de Big Pharma-maffia. En dat allemaal te midden van een pandemie. Ze maakten grappen over het leven, de gezondheid en de vrijheden van de honderden miljoenen mensen die werden geterroriseerd door een systeem van bedrieglijke propaganda. Ze hebben de burgers van de EU voor miljarden aan vaccins in laten spuiten (veel meer dan wat nodig was), gewoon in een wanhopige jacht op winst.

De jackpot bedraagt rond de $ 36 miljard. Of 1,8 miljard doses Pfizer-vaccin, onderhandeld door het hoofd van de Europese Commissie met de baas van het farmaceutische bedrijf, Albert Bourla. Op een volstrekt ondoorzichtige manier onderhandeld, zoals we in eerdere artikelen hebben aangegeven.

We gaan het verhaal in het begin van dit artikel kort presenteren, met voldoende verwijzingen en namen van hoofdrolspelers, en het artikel berust op direct en indirect bewijsmateriaal. We willen erop wijzen dat het voor bedrijf Pfizer niet de eerste overtreding is. De onderneming heeft een voorgeschiedenis met veel dossiers, waarvan sommige crimineel.

Zo werd Pfizer bijvoorbeeld aangeklaagd bij een Amerikaanse federale rechtbank voor het gebruik van Nigeriaanse kinderen als menselijke proefkonijnen, zonder toestemming van de ouders van de kinderen. Pfizer betaalde $ 75 miljoen om voor de Nigeriaanse rechtbank te schikken voor het gebruik van een experimenteel antibioticum, Trovan, op de kinderen. Het bedrijf betaalde een extra niet nader genoemd bedrag in de VS om de kosten daar te vereffenen. Pfizer had het internationaal recht geschonden, waaronder het Verdrag van Neurenberg dat na de Tweede Wereldoorlog was ingesteld, als gevolg van nazi-experimenten op onwillige gevangenen.

Verder kreeg Pfizer de grootste boete in de geschiedenis van de VS als onderdeel van een pleidooiovereenkomst van $ 2,3 miljard met federale openbare aanklagers, voor het verkeerd vermarkten van medicijnen (Bextra, Celebrex) en het betalen van smeergeld aan conformerende artsen. Pfizer pleitte schuld aan het verkeerd vermarkten van de pijnstiller Bextra door het medicijn te promoten voor toepassingen waarvoor het niet was goedgekeurd.
Amerikaanse aanklagers hebben in het verleden de onderneming ook onder toezicht gesteld, maar gingen niet verder. Ze hebben de betrokken leidinggevenden niet eens gestraft. En aan deze onderneming hebben honderden miljoenen mensen in de wereld hun vertrouwen geschonken wat betreft het “covid-vaccin” (wat eigenlijk gentherapie is).
leyen
De sleutelrol bij de onderhandelingen over de deal van 36 miljard dollar wordt vervuld door de echtgenoot van Ursula von der Leyen (hier op een recente foto met haar man, o nee, dat is de ceo van Pfizer, Albert Bourla). Tot het begin van de pandemie, en zelfs lang daarna, had niemand van dr. Heiko von der Leyen gehoord. Echtgenoot van de First Lady van Brussel. Met andere woorden, de echtgenoot van het hoofd van de Europese regering.

De familie Von der Leyen woont sinds 2007 in de buurt van Hannover (Duitsland), op het grondgebied dat Heiko van zijn ouders heeft geërfd. Hij en Ursula hebben zeven kinderen en een kleinzoon. Maar dit terzijde.

We gaan even terug in de tijd. In het begin van de pandemie, in december 2020, belandde een relatief onbekende Duitse arts, hoofd van een kliniek in Hannover, rechtstreeks in de raad van bestuur van een zeer machtig Big Pharma-bedrijf in de Verenigde Staten. En nee, het gaat niet over Pfizer – dat zou te simpel zijn geweest. Te opvallend.
Dr. Heiko werd “in het belang van de dienst” naar het buitenland overgeplaatst, naar een farmaceutisch bedrijf dat (jarenlang) gespecialiseerd was in de bekende mRNA-technologie. Dat bedrijf is Orgenesis Inc. In die tijd voerden specialisten van Orgenesis op gentherapie gebaseerde experimenten uit om kanker te behandelen. Maar er deed zich een enorme kans voor: de corona-pandemie! De meest oplettende mensen bij Pfizer vingen meteen een glimp op van de wereldwijde mega-business die hen te wachten stond. Bovendien hadden ze ervaring! Dit artikel is zonder toestemming overgenomen van www.economedian.com.
De link tussen de twee Amerikaanse bedrijven, Pfizer en Orgenesis, ligt voor de hand. Hun grote aandelenbezit omvat dezelfde beleggingsfondsen, blijkt uit gegevens van de New York Stock Exchange. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het aandeelhouderschap is veranderd met de voortijdige komst van Heiko von der Leyen uit Duitsland (voor onderhandelingen?) of dat dat altijd zo is geweest.

Wat zeker is, is dat Ursula’s echtgenoot in de raad van bestuur van Orgenesis zit. Bijna niets in zijn cv beveelt hem aan voor de hoge functie van “medisch directeur”. Hij is één van de executives die minstens $ 1 miljoen per jaar betaald krijgt. En het toeval was geweldig. Waarom Heiko in december 2020 de leiding kreeg over Orgenesis, is een vraag waarop het antwoord het mysterie van de hele affaire onthult.

In juni 2020 lanceerde Orgenesis het BioShield-programma, met als doel het niveau van paraatheid te verhogen om opkomende epidemieën te bestrijden en een wereldwijde pandemie te voorkómen. Het programma was om in de preklinische fase verschillende technologieën te combineren om een ​​reactie van het immuunsysteem op te wekken door de ontdekking van neutraliserende antilichamen.

Vincent Vandamme, senior vice-president van Orgenesis sinds september 2020, en een collega van Heiko von der Leyen, werkte 11 jaar voor GlaxoSmithKline, waaronder eveneens als vice-president. Een jaar voordat Vandamme naar Orgenesis kwam en drie maanden voordat de covid-pandemie in augustus 2019 uitbrak, ging GSK een joint venture aan met Pfizer, waardoor het de wereldleider werd in de gezondheidszorg. Voordat hij bij GSK kwam, bekleedde Vandamme acht jaar de functie van quality-officer…. bij Pfizer (april 1997-maart 2005) .

Omdat de farmaceutische wereld erg klein lijkt, hebben veel andere functionarissen van Orgenesis eerder bij GSK of Pfizer gewerkt. Een simpele Google-zoekopdracht is verhelderend.

De rest ontvouwde zich op volle snelheid. In het voorjaar van 2021, direct na Heiko’s aankomst in Orgenesis, vonden intensieve politieke onderhandelingen plaats. Zijn vrouw Ursula wisselde sms’jes en telefoontjes uit met zowel het hoofd van Pfizer als met haar man, die dicht bij de mensen van Pfizer stond (praktisch een paar huizen verderop).

Met andere woorden, een arts die zeer genereus wordt betaald door het bedrijf Orgenesis wat nauw verwant is aan Pfizer. In een eerder artikel maakten we al melding van berichten over sms’jes en telefoongesprekken van Ursula toen die plotseling van haar telefoon verdwenen waren – tot verbazing van ombudsvrouw Emily O’Reilly (een soort volksadvocaat, maar dan op het niveau van de Europese Unie). Het was trouwens niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat Ursula von der Leyen haar telefoonsporen had gewist in Harry Potter-stijl en zelfs meer.

De grote aankondiging vond plaats op 8 mei 2021. De Europeanen zuchtten opgelucht. Ursula von der Leyen tekende het contract met de bazen van Pfizer voor 1,8 miljard doses van het vaccin. De prijs van de dosis werd niet aangekondigd, het had geen zin voor de Europese Commissie om ook maar enige transparantie te betrachten. Zeker niet als een dollar meer of minder in totaal 1,8 miljard dollar meer of minder betekent. Geld uit onze zakken, de burgers van de Europese Unie. Gevaccineerd en niet gevaccineerd, het maakte niet uit. Bij gebrek aan officiële cijfers wordt de deal door analisten geschat op zo’n 36 miljard dollar, of zo’n 20 dollar per dosis.

Voor het afsluiten van een deal ter grootte van $ 36 miljard zijn er “prestatievergoedingen” – dat gebeurt vaak bij een dergelijk commercieel contract. Voor de mensen die de besluiten nemen hebben we het dan over 10 tot 15 procent; in Brussel zitten we op kleinere percentages, maar gaat het wel om heel grote bedragen. Ook als de winst enorm is. Het is heel moeilijk om 2% van de 36 miljard voluit te schrijven. Dat betekent zo ongeveer  een “performance fee” van $ 720 miljoen!

De medisch directeur kwam nauwelijks ter plaatse voor de onderhandelingen. Een heer van stand, de respectabele heer Heiko von der Leyen, afstammeling van adellijke Duitse afkomst, doet dat niet. Dat was alleen het geval als hij bepaalde rekeningen kwam verifiëren, in samenwerking met de FBI en Amerikaanse en EU-aanklagers. Dit artikel is zonder toestemming overgenomen van www.economedian.com.
Dat was het begin in grote lijnen. We gaan nu meer in detail, omdat politici, hand in hand met Big Pharma, gewetenloos misbruik hebben gemaakt van de pandemie om zichzelf te verrijken over de ruggen van Europeanen. Over ons leven en onze gezondheid. We komen daar in ons nieuwe weekendmagazine nog op terug…

Laten we het voor het vervolg systematisch aanpakken. Laten we eerst de hoofdrolspelers voorstellen. Het zijn echtgenoten Ursula en Heiko von der Leyen. Zoals we hierboven meldden wonen de twee sinds 2007 in de buurt van Hannover (Duitsland), op het grondgebied dat Heiko van zijn ouders heeft geërfd. Ze trouwden in 1986.

Ursula studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Hannover en promoveerde daar in 1991 (waar, zoals we zullen zien, haar man professor was). In de Duitse pers zijn relatief recent beschuldigingen van plagiaat opgedoken. Journalisten ontdekten – zoals we eerder schreven – dat 43,5% van Ursula’s proefschrift was gekopieerd. De universiteit concludeerde dat hoewel het proefschrift plagiaat bevatte, geen opzet tot misleiding kon worden bewezen. Dat wil zeggen dat het hoofd van de Europese Commissie heeft gestolen, maar niet met opzet. Ze besefte het gewoon niet. We kennen deze stijl van EU-leiders maar al te goed – dat mensen bewust liegen en bedriegen maar met de beste bedoelingen, of ergens geen actieve herinnering meer aan hebben.

Echtgenoten Ursula en Heiko zijn politici, maar de laatste heeft geen positie in een partij. Het zijn collega’s van ex-bondskanselier Angela Merkel in de CDU (Christen-Democratische Unie). Toen Ursula de Duitse minister van Defensie was (in de regeringen III en IV onder leiding van Angela Merkel), stond Ursula bekend om de vrijgevigheid waarmee ze contracten aanbood die met publiek geld waren betaald. Dit waren contracten van in totaal ruim 700 miljoen euro. Destijds probeerde een parlementaire commissie de beschuldigingen van wanbeheer te onderzoeken, maar de zaak werd onder het tapijt geveegd. Geen verrassing overigens – tijdens het onderzoek lekte informatie dat Ursula (belastende) gegevens van haar mobiele telefoon had verwijderd. Maar dat hadden we daarnet ook al gezegd.

Laten we het hebben over haar levenspartner, Heiko. Afkomstig uit een adellijke familie, is Heiko tot nu toe in de schaduw gebleven. Van de twee echtgenoten is Heiko de “l’éminence grise” van de familie Von der Leyen. Daarom onderhandelde hij over het contract met Pfizer. Heiko werd al vroeg gezien als een zeer leergierige jongen. Hij studeerde farmacologie, interne geneeskunde en cardiologie aan de Universiteit van Hamburg, de Hannover Medical School (MHH) en Stanford University, VS. Daarna bleef hij werken in onderzoek aan Stanford, met de nadruk op “cardiovasculaire gentherapie”.

Tegelijkertijd was hij algemeen directeur van Artiss GmbH in Hannover, een bedrijf dat is opgericht in 2001. Artiss ontwikkelde in samenwerking met de Hannover Medical University (MHH) nieuwe biologische mitraliskleppen van het hart, gebaseerd op hun eigen cellen. In 2005 heeft o.a. de Universiteit van Hannover het Hannover Clinical Trial Center GmbH (HCTC) opgericht als leverancier van diensten voor klinische proeven. Een beursgenoteerd bedrijf, geen particuliere onderneming. Op het eerste gezicht niets spectaculairs.

Voordat Heiko rechtstreeks werd opgenomen in de raad van bestuur van het Amerikaanse bedrijf Orgenesis, doceerde Heiko “interne geneeskunde” aan de universiteit van Hannover en was hij directeur van de firma HCTC. Naar verluidt had hij hieruit een geschatte maandelijkse inkomstenbron van ongeveer 20-30 duizend euro (zeg maar maximaal 360 duizend per jaar). Tenzij de HCTC natuurlijk wapens, Viagra of drugs smokkelt.

Volgens officiële informatie houdt de firma HCTC zich bezig met klinische proeven voor allerlei soorten medicijnen, waaronder vaccins. De laatste jaren, voordat hij “in het belang van de dienst” van de ene op de andere dag rechtstreeks naar de directie van Orgenesis werd gepromoveerd, mag men ervan uitgaan dat Heiko al onder contract stond bij het Amerikaanse bedrijf. Dat vermoeden komt voort uit het feit dat Heiko ook de titel “wetenschappelijk adviseur” van Orgenesis had. Het is niet bekend of het een betaalde functie was of dat het om een​​gratis dienst ging.

De HCTC-kliniek voert klinische proeven uit in de belangrijkste onderzoeksgebieden van de Universiteit van Hannover: 1) Infectie en immuniteit; 2) transplantatie en regeneratie; 3) biomedische technologie en implantaten; 4) oncologie. Toeval of niet, zoals we hieronder zullen zien, bestuderen de Amerikanen van Orgenesis al vele jaren de bekende mRNA-technologie (gebruikt in de anti-covid-vaccins). Tot het uitbreken van de pandemie was Orgenesis nauw betrokken bij onderzoek naar het gebruik van mRNA-technologie om kanker te behandelen.

Naar verluidt bestonden er ook (natuurlijke) contractuele relaties tussen Orgenesis en HCTC, via de firma KKS. Amerikanen betaalden voor klinische proeven om te zien hoe kankerpatiënten reageerden op hun nieuwe technologie. Dit is het bekende mRNA.

Het keerpunt volgde. In maart 2020 brak de pandemie officieel uit. Heiko woonde in Hannover, met zijn vrouw en zeven kinderen. Hij was nog steeds een “wetenschappelijk adviseur” bij Orgenesis. Waarschijnlijk was hij een dienstverlener voor klinische proeven. Aangenomen wordt dat hij enkele duizenden euro’s per maand ontving uit de samenwerking met Orgenesis.

Wereldwijd is toen op aandringen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het probleem ontstaan ​​om een ​​anti-covid-vaccin te vinden. Er was een grote noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. We weten hoe het toen allemaal ging. Welke rol de mainstream media speelden, evenals politici en toegewijde wetenschappers. Het Amerikaanse bedrijf Pfizer, één van de Big Pharma-bedrijven dat onder meer bekend staat om meerdere criminele schandalen, zag meteen de enorme kansen. Daarom trapte ze op het gaspedaal.

Ze zocht partners om het vaccin ultrasnel te ontwikkelen. En welke andere betere partner kan er zijn dan Orgenesis? Een bedrijf dat (jarenlang) gespecialiseerd is in mRNA-technologie gewijd aan oncologie. Temeer daar Heiko, de echtgenoot van de voorzitter van de Europese Commissie, er al een “wetenschappelijk adviseur” was. Een goede samenwerkingspartner dus. Daarnaast had Orgenesis de capaciteit (via het HCTC) om snel voorlopige vaccintests uit te voeren, met het oog op goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau. Een goedkeuring voor “noodgevallen” uiteraard.

Het is nog onduidelijk hoe Orgenesis, Pfizer en BioNtech hun taken bij de uitvoering van het project precies hebben verdeeld. Zeker is dat de Duitsers van BioNtech grote productiecapaciteiten hadden in Europa. Bij wijze van speculatie kan het belangrijk zijn geweest dat BioNTech in Duitsland gevestigd was. En Pfizer coöpteerde haar in dit project, met name om politieke steun te krijgen bij de daaropvolgende onderhandelingen met de Europese Unie (alias Angela en Ursula). Maar dit is slechts speculatie – maar wel voor de hand liggende speculatie..

Laten we nu eens kijken wie de specialisten zijn. De Amerikanen van Orgenesis. Het bedrijf werd in 2008 opgericht met financiering van Governance Dynamics Venture Capital (GD). Ze was oorspronkelijk gevestigd in Tel Aviv, omdat oprichter Sarah Ferber (66) in Israël werd geboren. Laat Israël nu net één van de proeftuinen zijn voor coronavaccins….

De belangrijkste aandeelhouder van GD is een Amerikaans-Israëlisch investeringsfonds, opgericht in 2000, gevestigd in New York, met Alex Mashinsky als voorzitter. Mevrouw Ferber blijkt het brein achter Orgenesis te zijn. Een klassieke onderzoeker. Een persoon die hard studeert en werkt in het laboratorium. De persoon met de mRNA-technologie. Haar curriculum vitae omvat een bachelor en een doctoraat van het Israel Institute of Technology, een bachelorgraad van het South Western Medical Center van de Universiteit van Texas en een doctoraat van de Harvard Medical School. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Orgenesis, in een functie genaamd “Chief Scientific Officer”. Ze verdient een jaarsalaris tussen $ 1,5 miljoen en $ 2 miljoen (waarschijnlijk nu een stuk hoger vanwege de pandemie).

Sinds augustus 2014 is de huidige ceo van Orgenesis Vered Caplan. Haar laatste baan was bij Biotech Investment Corp. (treffende gelijkenis met BioNTech). Een gespecialiseerd bedrijf, wat een toeval, nog steeds in de klinische proeven van bepaalde medicijnen. Vered Caplan studeerde ook in Israël, net als oprichter Sarah. Haar laatste jaarsalaris was $ 1,6 miljoen. Mogelijk sterk stijgend na de komst van Heiko von der Leyen in de raad van bestuur van het bedrijf Orgenesis.

Er zijn veel overeenkomsten tussen Orgenesis en Pfizer. Sommige werknemers hebben banden met Israël. En ook valt het op hoe snel de Israëli’s keer op keer werden ingeënt. Maar het meest zichtbaar zijn de grote gezamenlijke aandeelhouders van Orgenesis en Pfizer. Volgens de New York Stock Exchange zouden dat als volgt zijn:
Voor Orgenesis:
– The Vanguard Group, Inc. 3,77%; – SSgAFunds Management, Inc. 0,34%; – Geode Capital Management LLC 0,81%; Totaal – 4.92%
Voor Pfizer :
– The Vanguard Group, Inc. 7,78%; – SSgAFunds Management, Inc. 4,97%; – Geode Capital Management LLC 1,78%; – Totaal – 14.53%

Dus als we het over investeerders hebben, dan zijn de twee Amerikaanse megabedrijven eraan gelinkt. Het investeringsfonds Vanguard valt op. Vanaf maart 2021 bezit Vanguard ten opzichte van de andere houders de meeste aandelen van een ander gigantisch fonds, BlackRock, de zwarte steen van het dollarmekka. De twee grote financiële groepen controleren bijna alles op wereldschaal. Eigenlijk hebben ze Big Pharma op zak. In februari 2020 behoorden zij tot de grootste aandeelhouders van de gigant GlaxoSmithKline (GSK), respectievelijk 7% en 3,5% van het totaal. Het is bijna onmogelijk om alle eigenaren van aandelen in het Vanguard-fonds te vinden. Maar volgens officiële bronnen op de beurs springen er een paar namen uit: Rothschild Investment Corp., Edmond De Rothschild Holding, verschillende families zoals Orsini in Italië, Bush in de Verenigde Staten, Du Pont, Morgan, Vanderbilt, Rockefeller. En natuurlijk de Britse koninklijke familie. De twee genoemde investeringsfondsen bezitten ongeveer 90% van de mainstream media in de Verenigde Staten.

En nu terug naar het verhaal. In maart 2020 kende de pandemie een vliegende start. Pfizer tekende bij Orgenesis het deel van de wetenschappelijke en klinische tests, patenteerde het mRNA-project met de Duitsers van BioNTech (ook zeer goed aan de productiekant) en bracht de producten vervolgens in de verkoop.

Grote vraag, een enkele bron, maximale urgentie. Niemand was verrast door de prijs van 15 tot 18 euro per dosis, toen de mainstream media beelden uitzonde van mensen die op straat neervielen, gedood door het onzichtbare virus. Van daaruit ontstaat het “probleem” van maximale winst, zoals bij elke mega-onderneming: hoe met een minimale inspanning veel geld verdienen? Eén van de oplossingen lijkt te zijn geweest om Heiko van der Leyen op te nemen in de raad van bestuur van Orgenesis (nauw verbonden met Pfizer aan de testkant, zoals we hebben gezien).

De belangrijkste gebeurtenis vond plaats in december 2020, slechts 8 maanden na het begin van de pandemie. En een paar maanden daarvoor tekende zijn vrouw Ursula een deal van 36 miljard dollar met Pfizer. Maar tot aan het megacontract en andere ‘prestatiebonussen’ toe, hebben we een dramatische sprong in het basissalaris van Heiko gezien van ongeveer $ 300.000 per jaar (in Duitsland) tot meer dan $ 1,5 miljoen. Let wel: alleen het salaris als lid van de raad van bestuur van Orgeesis. Zonder de andere bonussen.

Zijn vrouw Ursula was waarschijnlijk heel blij met het nieuws. Toch moeten de twee zeven kinderen en een kleinzoon opvoeden in hun huis in Duitsland. We hebben al gezegd hoe de onderhandelingen tussen Ursula (EC) en Bourla (Pfizer) verliepen: op een bijzonder ondoorzichtige manier. De Duitse führerin van Brussel had op dezelfde manier gehandeld als in haar functie van Duits minister van Defensie. Ze had haar sporen op haar mobiele telefoon gewist, aldus journalisten van de New York Times. Ursula’s berichten en telefoontjes verdwenen plotseling, tot verbazing van ombudsvrouw Emily O’Reilly. Dat kon ze makkelijk doen, omdat zij er als minister bij hetzelfde vergrijp zonder kleerscheuren van af kwam.Dit artikel is zonder toestemming overgenomen van www.economedian.com.
De Europese Commissie heeft aangegeven niet in het bezit te zijn van de correspondentie tussen Ursula en Bourla (iemand met een groot gevoel voor humor – zie video). Sms’en en andere korte berichten zijn “van nature van korte duur en bevatten in principe geen belangrijke informatie over het beleid, de activiteiten of de besluiten van de Commissie”, aldus de secretaris-generaal van de Commissie, Ilze Juhansone. Dus waarom dan Ursula’s telefoon doorzoeken? Waarom zou de EC zich bemoeien met haar zaken? Dat de Commissie landen als Polen en Hongarije megaboetes oplegt is om de eenvoudige reden dat die niet stroken met het Brusselse beleid.

Een journalist had echter het lef om te vragen of de berichten die Ursula naar Bourla stuurde, waren verwijderd, of dat ze nog steeds niet waren gearchiveerd of dat de Europese commissarissen ervan op de hoogte waren. De vragen bleven onbeantwoord. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde aan de pers dat korte berichten niet worden opgenomen in het Ares-systeem (het interne archiveringsprogramma van de EU). Op dit moment “is er in ieder geval geen technische mogelijkheid om korte berichten op te nemen”. Opgemerkt moet worden dat dit fenomeen in strijd is met de interne regels van de Commissie, aangenomen in 2015. Volgens die voorschriften moeten sms-berichten en soortgelijke berichten worden gekopieerd naar een e-mail adres, worden gescand of op een andere manier worden opgeslagen.

Onafhankelijke media wilden meer weten over de vaccindeal. Met een beroep op verordening nr. 1049/2001 vroeg een andere journalist aan de Europese Commissie om alle communicatie tussen Bourla en Ursula openbaar te maken, maar “het verzoek werd afgewezen door het secretariaat-generaal van de Europese Commissie”. En aangezien het Europees Openbaar Ministerie niet is gewaarschuwd (wat heeft het voor zin?) kan niemand op dit moment weten onder welke voorwaarden de Pfizer-EU-onderhandelingen over de 1,8 miljard doses vaccins plaatsvonden.

Kortom, alles is in de doofpot gestopt.

Inderdaad, op 24 april 2021, kort voor de ondertekening van het contract met Bourla, bezocht Ursula de Pfizer/BioNtech-fabriek in Duitsland. Uiteraard om ervoor te zorgen dat de productie in volle gang is en dat de vaccins op tijd op de europese luchthavens aankomen. Heiko is mogelijk in Hannover gebleven. Vooral in tijden van pandemie vereiste de functie van lid van de raad van bestuur van Orgenesis niet dat hij fysiek aanwezig moest zijn op het hoofdkantoor van het bedrijf. Hij kon de vergaderingen gemakkelijk via Zoom bijwonen. Maar misschien was hij toen in New York – iets wat op dit moment nog niet bekend is. Zeker is dat waar hij ook was, Heiko een directe telefoonverbinding had met zijn vrouw.

Albert Bourla, CEO van Pfizer, verklaarde: “We hebben een diepe vertrouwensrelatie ontwikkeld, aangezien we gedetailleerde besprekingen zijn aangegaan met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.”  Het valt nog te bezien hoe gedetailleerd de besprekingen, en hoe diep de vertrouwensrelatie waren. En al dan niet inclusief “prestatiebonussen”. Zonder al te veel verband met dit onderzoek, maar met enige relevantie, verklaarde Ursula op het World Economic Forum in Davos: “Dames en heren, de noodzaak van wereldwijde samenwerking en deze versnelling van verandering zullen de motoren zijn van de Great Reset. En ik zie dit als een ongekende kans.”

Tot slot. We kunnen niet precies weten of Pfizer politici aan de top van de EU heeft omgekocht. Maar er zijn een aantal vermoedens gebaseerd op het verleden van Pfizer, de “pandemische noodsituatie”, de dominante positie op de markt, de buitensporige geheimhouding van het EU-Pfizer-contract en de ondoorzichtigheid van de betrokken politici bij de onderhandelingen. Het (sterke) gerucht gaat dat EU-commissaris Stella Kyriakides (als ondertekenende partij namens de EU) voor haar bemoeienis 4 miljoen euro zou hebben ontvangen. Het waarheidsgehalte van dit vermoeden zijn we nog aan het uitzoeken.

En dan komt Ursula von der Leyen afgelopen week in het nieuws met haar aankondiging dat de landen van de Europese Unie het moeten hebben over een vaccinatieplicht. Dat is volgens haar “begrijpelijk” en “gepast” nu het coronavirus om zich heen grijpt en er grote zorgen zijn over de nieuwste variant. In het licht van bovenstaand begrijpen we beter waarom de baas van de Europese Commissie bijna een half miljard Europeanen (onder dwang) gevaccineerd wil hebben. De reden dat zij heeft laten weten voorstander te zijn van een discussie over verplichte vaccinatie in de landen van de Europese Unie is – naast de twijfelachtige rol die haar echtgenoot hierbij speelt – haar angst dat de keuze aan de lidstaten wordt overgelaten – wat overigens wettelijk zo geregeld is. Maar zij ziet nu al in dat het risico dat europese leiders erin wegzakken  aanzienlijk is.

De agressieve opstelling van de Commissie ten aanzien van verplichte vaccinatie zal leiden tot grote omwentelingen in de EU en vooral in eurosceptische landen die zowel slecht gevaccineerd als gevaccineerd zijn. De wens van de Commissie tot verplichte vaccinatie volgt een politieke logica. Deze verplichting heeft geen belang in West-Europa, dat “goede” vorderingen maakt met zijn vaccinatiecampagne. Aan de andere kant zou het een straf zijn voor de landen in Centraal-Europa.

Voorlopig laat de Europese Commissie (i.c. Von der Leyen) het aan de lidstaten over om te beslissen. Maar de werkwijze van Brussel heeft aangetoond dat aanbevelingen soms tot verplichtingen worden. Meer specifiek is te vrezen voor druk op staten die weigeren hun vaccinatiestrategie af te stemmen op die van belangrijke vaccin-fanatieke staten als Duitsland of Oostenrijk, of de Europese instellingen.
Dat is vragen om moeilijkheden voor landen als Frankrijk met haar overzeese gebiedsdelen. Daar zijn de burgers niet te beroerd de straat op te gaan of zand in de coronamotor te gooien. Het lijkt onwaarschijnlijk dat landen waarvan bekend is dat ze een pool van eurosceptici hebben, passief zullen zijn als deze verplichting werkelijkheid wordt.

Last but not least heeft Ursula een geschiedenis en achtergrond. Ze verwijderde de gegevens van haar telefoon toen ze minister van Defensie in Duitsland was en ze deed het opnieuw na onderhandelingen met Pfizer. Dan, misschien wel het belangrijkste, hebben we de aanwezigheid van de echtgenoot van Ursula in de raad van bestuur van het bedrijf Orgenesis. Nauw verbonden met Pfizer, zoals we hebben gezien.

Maar dit alles kan niet volledig worden opgelost door een enkel journalistiek onderzoek. Gegronde vermoedens moeten worden onderzocht door de bevoegde instanties, bijvoorbeeld door het Europees Openbaar Ministerie, in samenwerking met de Amerikaanse justitie. Dat dat nog niet gebeurd is nadat de ombudsvrouw aan de bel getrokken heeft doet het ergste vrezen.

Uit ons onderzoek kwamen duidelijk sterke vermoedens van corruptie naar voren, in die zin dat Pfizer via haar echtgenoot (in het bestuur van Orgenesis) het hoofd van de Europese Commissie zou hebben omgekocht. Daarnaast plaatsen we vraagtekens over haar onafhankelijkheid ten aanzien van Pfizer. We komen nog even terug op de foto aan het begin van dit artikel. De foto circuleerde op sociale netwerken: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die zeer hartelijk een leiderschapsprijs van de Atlantic Council overhandigt aan de baas van Pfizer, zonder ook maar het minste barrière gebaar (sterker: de handen zoeken elkaar wel vaak op), dat alles ondanks de aanhoudende epidemische opleving op ons continent… Hier is zóveel mis aan deze ceremonie dat het bijna onmogelijk is daar een goede reden bij te bedenken.

Hoe kunnen twee (naar je mag aannemen) redelijk intelligente mensen zo’n blunder in het openbaar begaan, om het zacht uit te drukken? Niets past bij deze prijsuitreiking. Allereerst is het volkomen beangstigend dat, terwijl een vijfde epidemie in Europa aan het opzwellen is, en met name in het land van herkomst van Ursula von der Leyen en in het land waar ze werkt, deze twee zó ver voorbij elke barrière gaan door prijzen zonder mondmasker, zonder afstand te nemen, en met zulke knuffels, aan elkaar uit te reiken. Dit alles geeft opnieuw het beeld van een oligarchie die zich vrijstelt van de soms zeer harde en zeer strikte regels die zij de burgers oplegt.  Net als anderen zouden Ursula von der Leyen, en de EU die zij vertegenwoordigt, na zo’n openbare ceremonie alle rechten moeten verliezen om over coronavoorschriften de volkeren van Europa toe te spreken.

Tweede fundamentele probleem, te weinig (of in de mainstream media eigenlijk helemaal niet) aan de orde gesteld: wat doet een voorzitter van de Europese Commissie op zo’n ceremonie en op zo’n plek. Sinds wanneer mag een politiek leider een onderscheiding uitreiken voor een organisatie die niet van haar is? Een politiek leider is geen acteur, een ster of een presentator: het is in feite niet de plaats voor een politiek leider om externe prijzen uit te reiken. Erger nog, als de Atlantic Council geen erg grote organisatie lijkt te zijn, is het toch in ieder geval een organisatie die de belangen van de Verenigde Staten verdedigt. Het is daarom nòg schokkender, zo niet geheel verrassend, dat een voorzitter van de Europese Commissie daarheen gaat om een ​​prijs uit te reiken voor deze organisatie, bovendien aan een Amerikaanse topman, en dan ook nog van een veelvuldig justitieel vervolgd en veroordeeld farmaceutisch bedrijf! Het is geen simpele communicatiefout. Het is in meerdere opzichten een ernstige politieke fout. Maar de mainstream media horen we hier niet over. En wie denkt dat de foto gephotoshopt is, is hier de ceremonie te zien. Of kijk even naar de foto’s hieronder.


In de serie gebeurtenissen van de onderwerping van de Europese Unie aan de Verenigde Staten is hier een nieuwe roemloze aflevering waarin de baas van de Europese Unie gereduceerd wordt tot de rang van starlet die een Oscar uitreikt. Het is alsof Mark Rutte een prijs uitreikt aan BMW tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de leidinggevenden van het concern, georganiseerd door de vakbond van Duitse ceo’s. Zelfs als onze demissionaire ministerpresident ongetwijfeld graag aanwezig had willen zijn, als hij was uitgenodigd, is het niet zijn plaats. En in het geval van deze ceremonie is het des te schokkender omdat het niet eens een Europese organisatie is, maar een Amerikaanse organisatie, die degenen die de Europese Unie nodig hebben, eraan herinnert om als het nodig is op te treden (Rusland?), bijna altijd zoals de trouwe dienaar van Uncle Sam dat gedaan heeft, waarbij bijna systematisch de belangen van de Europese volkeren worden vergeten….Dit artikel is zonder toestemming overgenomen van www.economedian.com.
Meer in het algemeen is de warmte tussen de voorzitter van de Europese Commissie en de baas van Pfizer nog steeds volkomen ongepast, terwijl er veel vragen worden gesteld over het gedrag van de EU en onze leiders, die te doordringbaar lijken voor de belangen van Big Pharma en Pfizer, dat in de EU een marktaandeel van 70 tot 80% heeft in covid-vaccins, tegen slechts 56% in de VS… Laten we hier in herinnering brengen dat de EU niet alleen een stijging van de prijs van vaccins heeft geaccepteerd, die al buitengewoon winstgevend was zoals de resultaten van Pfizer laten zien, maar dat het afgelopen mei een astronomische bestelling plaatste voor 1,8 miljard doses. Pfizer lijkt met voorkeur te worden behandeld, terwijl andere laboratoria traag werden erkend.

Ondertussen heeft de Europese Commissie een werkgroep opgericht om met farmaceutische bedrijven samen te werken om de belangrijkste obstakels voor de productie van covid-19-vaccins te identificeren en het EU-blok voor te bereiden op nieuwe coronavirusvarianten, vertelde europees commissaris voor de interne markt Thierry, terwijl de EU lidstaten worden geconfronteerd met vertraagde leveringen van vaccins die door de EC-executive zijn gecontracteerd. “We gaan nu van een contractonderhandelings- en uitvoeringsfase naar een ongekende productie-uitdaging voor ons continent”, zei Ursula. Het is maar dat u het weet!

* Noot van de redactie: we zijn niet tegen vaccins. Wij zijn pro due dilligence. De snelheid waarmee het covid-vaccin van Pfizer werd geproduceerd, de afwezigheid van dierstudies en bepaalde bevolkingsgroepen, gerandomiseerde controleproeven en andere gebruikelijke gouden standaardtests en procedures voor een nieuw medicijn zijn op zijn minst zorgwekkend. Bovendien hebben alle fabrikanten van Covid-vaccins wettelijke immuniteit geëist en gekregen voor eventuele verwondingen of sterfgevallen die hun vaccins kunnen veroorzaken. Als deze vaccins net zo veilig zijn als gepromoot, waarom hebben hun makers dan algemene immuniteit nodig? En wat betreft ons regeringsbeleid ten aanzien van covid-19: als bij de regering werkelijk de volksgezondheid op de eerste plaats komt, waarom is dan vanaf het begin van de “pandemie” (tot op de dag van vandaag) alleen de focus gericht op vaccinatie, en geen enkel onderzoek gedaan naar alternatieve medicijnen (die er wel degelijk zijn)?

Dit lange artikel is mede gebaseerd op informatie van de Roemeen Adrian Onciu, die een onderzoek deed naar corruptie binnen de EU, en informatie over het echtpaar Von der Leyen en Pfizer tegenkwam. In dit verband willen we er aan herinneren dat de Europese Commissie  voor 36 miljard euro aan pseudovaccins heeft gekocht van de farmaceutengroep van ceo Albert Bourla, die zelf niet stond te trappelen om tegen corona ingeënt te worden, als we zijn eigen verklaring mogen geloven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Deblokkeer de chats van Ursula von der Leyen INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN