vr. aug 12th, 2022
democratie

Hoe langer we in de “pandemie” zitten, hoe meer rechten de burgers in de Europese Unie worden afgepakt. Stapje voor stapje wordt de democratie de nek omgedraaid, onder de bevolking tweedracht gezaaid en het ergste is: de meeste mensen vinden het prima.

Corona maakt het onmogelijke mogelijk, dat staat buiten kijf. Dat bleek vorig jaar in Oostenrijk, toen coronamaatregelen door rechtszaken onrechtmatig werden verklaard en boetes werden terugbetaald of ook onrechtmatig werden verklaard. Veel mensen realiseerden zich ook dat de politie niet altijd “vrienden en helpers” zijn. Deze uitspraak deden de Oostenrijkers tijdens de eerste lockdown, toen ze het gedrag van overijverige politieagenten moesten doorstaan.

In die tijd werd bij ons ook gezien dat het voor de overheid gemakkelijk was om de economie van een heel land in het ravijn te gooien, en met afschuw konden we zien dat de halve wereld dat deed. En dat allemaal door een virus waarvan – althans officieel – zo goed als niets bekend was. Dat zou ook de reden moeten zijn geweest voor de rampzalige maatregelen. Toen er de eerste doden gemeld erden waren de meeste mensen nog verrast. Ze stierven immers niet aan corona, werd in veel gevallen gezegd; ze stierven aan een hartaanval of kanker of aan de gevolgen van een beroerte.

Maar als snel sloeg die beleving om. Al gauw hoorde je van autoriteiten in de hele wereld dat mensen het coronavirus bij zich droegen, ze waren positief getest. Dat betekende echter dat ze niet “aan” corona waren overleden, maar “met” Corona. De doodsoorzaak was volgens de autoriteiten duidelijk niet corona, maar ze werden wel als coronadoden in de statistieken opgenomen.

Vervolgens waren er snel tests beschikbaar om mensen te testen op corona. Verschillende tests, en bij sommige daarvan bleek na korte tijd dat een schrikbarend hoog deel van de testresultaten onjuist was, voornamelijk onjuist positief. In het geval van andere tests zei de fabrikant of ontwikkelaar dat deze tests niet geschikt waren voor diagnostische doeleinden. Men kon lezen dat (de nu nog veel gebruikte) PCR-tests allesbehalve betrouwbaar waren. Maar in andere mainstream media werd juist gemeld dat dit onder de coronatests de gouden standaard zou zijn. En je kon zelfs lezen dat een hof van beroep in Lissabon PCR-tests niet-ontvankelijk had verklaard en een quarantainebericht op basis van PCR-tests had ingetrokken.

En toch werd in veel landen getest. Om “de betrouwbaarheid” van de tests te bewijzen, werden dieren positief getest, of een avocadofruit of een blikje motorolie – of een glas cola in het parlement in Wenen. En in niet-mainstream media werd de uitvinder van de PCR-test geciteerd: “Met PCR, als je het goed doet, kun je vrijwel alles in iedereen vinden”.

Lees ook:  De regering van Nederland laat de werkende klasse opdraaien voor de kosten van Covid-19

Heel snel na het begin van de corona-uitbraak, die door de WHO (na het herdefiniëren van het begrip pandemie) tot pandemie werd verklaare, begonnen ook de mondkapjes aan hun opmars. Papieren kapjes en stoffen kapjes in alle kleuren en patronen en gemaakt van alle mogelijke stoffen. Allemaal hetzelfde; het moest een mondkapje zijn. Ondertussen wordt in enkele landen alleen nog maar een FFP2-masker toegestaan, ook al is het niet ècht veel beter dan een “normaa”l mondkapje.

Toen werd de stigmatisering en veroordeling van kritische stemmen ook goed duidelijk. Tot dan toe waren er zelfs internationaal erkende experts – virologen, epidemiologen, microbiologen, infectiologen, etc. – die buitenspel werden gezet nadat ze op basis van wetenschappelijke bevindingen het regeringsoordeel hadden tegengesproken. Plots waren ze geen experts meer, er waren geen optredens meer in de mainstream media en geen interviews. Alleen pro-regering gelijkgestemden voerden in de tv-shows dan nog de “discussies” – en dat gaat vandaag de dag nog steeds zo door.

Buitenstaanders werd plotseling het zwijgen opgelegdt. Dit ging zo ver dat artsen in sommige EU-landen een werkverbod kregen, dat hun bankrekeningen, praktijk en appartement werden beëindigd omdat ze publiekelijk kritiek hadden op de maatregelen en hun mening gaven over corona. “Corona-ontkenners” werden uitgeroepen tot absolute vijand. In feite was samenleving al een tijd uit elkaar gedreven.

Toen kwam enerzijds verwacht en anderzijds onverwacht snel “de vaccinatie” tevoorschijn. Een vaccinatie op een geheel nieuwe basis, zoiets is nog nooit eerder gedaan. En dat na een ontwikkeltijd van slechts enkele maanden. Er werd niet eens voldoende tijd genomen voor langetermijnstudies en de eventuele gevolgen. Daarom werd eralleen beperkte of voorwaardelijke goedkeuring verstrekt aan de vier vaccins die tot dan toe in de EU bekend waren. En de autoriteiten verzwegen angstvallig de geheime deal die de Europese Commissie, i.c. Ursula von der Leyen), met farmaceuten had afgesproken, waarbij de fabrikanten elke vorm van aansprakelijkheid afwezen – wat door de kopers ook nog werd geaccepteerd. Over die deal en de corruptie binnen de Europese Commissie en Pfizer binnenkort een uitvoerig artikel.

Regeringen en medische professionals die loyaal zijn aan de regering waren euforisch en beloofden dat vaccinatie spoedig een einde zou maken aan de pandemie. Er waren twee vaccinaties nodig, met slechts één vaccin, om “volledige immunisatie” te bereiken, met een vereiste vaccinatiegraad van ongeveer 70 procent van de te vaccineren populatie. Dat was toen – afhankelijk van de EU-lidstaat – burgers vanaf 18 of 16 jaar. En nu zij veel mensen gevaccineerd vanaf de leeftijd van 12, wil men die leeftijdsgrens ook nog verlagen naar 5, en wordt er gezegd dat we meer dan 90 procent vaccinatie nodig hebben (voor kudde-immuniteit?). En niemand spreekt over degenen die hersteld (dus immuun) zijn.

Lees ook:  Order Out of Chaos: wie zal 'president Biden' vervangen?

We zitten nu in de tweede lockdown (en de 4e of 5e lockdown in ons corona-voorland Oostenrijk!). Bijna alle EU-landen zitten in de “4e” Golf”. We hebben bewijs dat de vaccinatie na relatief korte tijd niet meer werkt. De EU “Green Pass” is al lang ingevoerd voor controledoeleinden, in de EU hebben we 3G, 2G, 2G plus, 1G. Regeringen vinden dat we genoodzaakt zijn om de zogenaamde “booster”-prik te nemen, d.w.z. de 3e vaccinatie, de boostervaccinatie. Een paar dagen geleden legde een “expert” met het grootste gemak uit dat we door een mutatie binnenkort de “4e” zouden kunnen krijgen. Medici zeggen al dat we waarschijnlijk herhalingsvaccinaties nodig zullen hebben met regelmatige, korte tussenpozen – waarschijnlijk tot het einde der tijden.

Het is een goudmijn voor de farmaceutische bedrijven. Niemand weet, vraagt ​​of interesseert het wat of de vaccinaties ongemak zullen veroorzaken of niet. In Oostenrijk heeft de regering in ieder geval al een algemene vaccinatieplicht afgekondigd, die op 1 februari van kracht wordt, en ook Duitsland wil een verplichte vaccinatie opleggen. Er is al gezegd dat er geen dwangmaatregelen worden getroffen, maar hoge en terugkerende boetes en uitsluiting van het openbare leven zijn pas de eerste stap. Stopzetting van de zorgverzekering bij corona en andere maatregelen om vaccinweigeraars compliant te maken kunnen niet worden uitgesloten.

Het EU-leiderschap staat zeer open voor een algemene vaccinatievereiste, ondanks alleen voorwaardelijk goedgekeurde vaccins. In meerdere landen zijn er al verplichte vaccinaties voor verschillende beroepsgroepen. De vaccinatiegekte gaat nu zo ver dat men bereid is niet-gevaccineerd personeel in de gezondheidssector te ontslaan, zelfs met het risico van ineenstorting van het zorgstelsel.

In de EU wordt de vaccinatiehysterie met de dag erger. Daar verandert niets aan ondanks de wetenschap dat inmiddels veel “tweemaal ingeënt” zijn, enkele maanden geleden nog aangeduid als “volledig ingeënt”, waarbij dan ook nog de inmiddels 3e prik. Ook op de intensive care afdelingen vinden we een hoge vaccinatiegraad – hoewel de autoriteiten vooral vingerwijzen naar de niet-gevaccineerden. Die hebben het alleen over “niet-gevaccineerden” en “gevaccineerden met onderliggend lijden”.

Lees ook:  Spanje meldt de hoogste sterfgevallen door eenmalig coronavirus - de laatste updates

Dat neemt niet weg dat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er voor de vaccinatie minder besmettingen, minder zieken en minder doden waren dan na de vaccinatie. Het neemt ook niet weg dat uit statistieken van de WHO en EMA blijkt dat er veel ernstige bijwerkingen en sterfgevallen zijn door coronavaccinaties. Met de coronavaccinaties zijn in minder dan een jaar tijd er méér verricht dan met alle andere vaccinaties van de afgelopen 70 jaar bij elkaar, zo bleek uit een onderzoek. Het verandert niets aan het feit dat er langetermijneffecten bij de mRNA-vaccins (kunnen) optreden. Kost wat kost moet er worden ingeënt.

Je zou bijna geneigd zijn te geloven dat er premies worden uitgekeerd voor vaccinaties of in ieder geval onvoorstelbare druk vanuit de regeringen. Trouwens: het hele Afrikaanse continent heeft een extreem lage vaccinatiegraad en toch – of is het daardoor? – momenteel nauwelijks besmettingen of zelfs zieke of dode mensen. Er wordt aangenomen dat de mensen daar immuun zijn voor infecties. En in sommige Amerikaanse staten is verplichte vaccinatie nu bij wet verboden. In veel landen zoals bijvoorbeeld India bestreed men corona met een goedkoop, veilig maar effectief medicijn. Namelijk met ivermectine – het middel dat nog door veel regeringen in de ban is gedaan. Dat tot genoegen van de farmaceutische industrie, uiteraard.

Maar het is ook interessant dat Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF) en de man achter de “Great Reset”, de pandemie ziet als de redder van zijn droom. Hij zegt: “We kunnen niet terug naar het oude normaal”. Een Zwitsers financieel tijdschrift kwam tot de conclusie: “WEF-oprichter Klaus Schwab ziet de epidemie als een katapult voor een betere wereld. Democratie heeft er geen plaats in”.

De eerste tekenen hiervan zien we al geruime tijd.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord