3 december 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Denemarken: Fake Bible moet worden ingetrokken

bijbel

Met de geautoriseerde Deense bijbelvertaling uit 1992, gaf de Deense Bijbelvereniging (DBS) in 2012 niettemin een herzien Nieuw Testament uit, waarbij het woord “Israël” volledig werd weggelaten of vervangen door “Joden” of “ons”. De vreemde reden voor deze buitengewone actie was, zoals Denen zich herinneren, om te voorkomen dat Deense Lutherse christenen het bijbelse Israël verwarren met de moderne staat Israël. Deense christenen protesteerden heftig. Ongestoord publiceerde DBS in 2020 een volledige en herziene Bijbel met dezelfde anti-Israëlische Nieuwe Testamentversie intact, plus een vertaling van het Oude Testament, waarbij het woord “Israël” werd vervangen door “ons”, zoals in Psalm 121: 4 (“Hij wie over Israël waakt [DBS: ‘ons’] zal niet sluimeren of slapen “), zoals Jan Frost meldt .

  • Onverstoord publiceerde de Deense Bible Society (DBS) in 2020 een volledige en herziene Bijbel met dezelfde anti-Israëlische Nieuwe Testamentversie intact, plus een vertaling van het Oude Testament, waarbij het woord “Israël” werd vervangen door “ons”, zoals in Psalm 121: 4 (“Hij die over Israël waakt [DBS: ‘ons’] zal niet sluimeren of slapen”), zoals Jan Frost bericht.
  • Net als in dit geval is het ruilen van ‘Israël’ voor ‘ons’ niet simpelweg het ene woord vervangen door het andere; het verandert het concept. DBS doet alsof we de goddelijke waakzaamheid krijgen. Het is gestolen. De oorspronkelijke ontvanger, Israël, is vervangen en van zijn privileges beroofd.
  • DBS lijkt te proberen Israël weg te gooien. De Society lijkt de huidige sociale houding na te bootsen die voortkomt uit het anti-Israëlisme van moslimimmigranten en die wordt opgepikt door andere Deense delen van de samenleving. Wie gaf opdracht voor deze bijbeleditie? Wie heeft ervoor betaald? Wie profiteert er van een nepbijbel? Wie staat voor de waarheid van het christelijk geloof in Denemarken?

Jan Frost presenteerde de details van de nepbijbel op zijn Facebook-pagina. Deze keer sloot de staat Israël zich zelf aan. Na meer dan tweeëneenhalf millennium lang het bloed van zijn volk te hebben verdedigd en vaak met bloed betaald omwille van de Heilige Schrift, accepteert Israël het revisionisme van de Heilige Schrift niet. Christenen handelden op dezelfde manier met het oog op het DBS Israël-vrije Nieuwe Testament. Twee millennia lang hebben christenen elke letter van het Nieuwe Testament bewaard en verdedigd; zij zullen nu ook geen revisionistisch herschrijven van de geschiedenis accepteren.

DBS Bible 2020 is een aanval op het geloof van zowel joden als christenen, en een aanval op de geschiedenis van de Joodse staat Israël en op het joodse volk.

De naam Israël gaat terug tot het begin van de joodse geschiedenis toen Gd Jacob “Israël” noemde (Gen 32:28). De oude en moderne staten van Israël namen de naam hier vandaan. Gd’s eerste verbond met Abraham schonk Abraham en zijn nakomelingen het Land van Israël (Gen 15); het geschenk werd nooit ingetrokken. Terwijl Israël Gd’s eerste liefde blijft, werden de naties nooit uitgesloten van goddelijke liefde; het werd aan de wereld verleend door de Messias Jezus, die een Jood was, en zijn Joodse discipelen.

Het bekvechten van de heilige geschiedenis, zoals DBS, brengt het gevaar met zich mee om afgoderij te ontwikkelen. Net als in dit geval is het ruilen van ‘Israël’ voor ‘ons’ niet simpelweg het ene woord vervangen door het andere; het verandert het concept. DBS doet alsof we de goddelijke waakzaamheid krijgen. Het is gestolen. De oorspronkelijke ontvanger, Israël ,is vervangen en beroofd van zijn privileges. De geschiedenis laat zien dat het beroven van Israël van zijn goddelijke prerogatieven te vaak de eerste stap was op weg naar vervolging en moord op de Joodse gemeenschap. Toegegeven, de wijze van vervanging is door de geschiedenis heen een aantrekkingskracht geweest voor christenen en moslims. Keer op keer hebben gezaghebbende christelijke leiders gewaarschuwd dat de vervanging van joden door christenen een afwijking is van het christelijk geloof. Vervangende ideologie is een ketterij. Dit werd duidelijk gemaakt vanaf de begindagen van het christendom door verdedigers van het geloof zoals bisschop Irenaeus (ca. 180 CE) en stopte niet in onze dagen, met het Tweede Vaticaans Concilie in 1965. Desalniettemin, maar al te vaak in de christelijke en moslimgeschiedenis , werden tijden van samenwerking met joden gevolgd door vervolging. Helaas, Martin Luther was geen uitzondering op de ketterse leer van de vervanging van de joden en zijn oproep tot moord. In de moderniteit werd de eens afgedankte ketterij van Luther’s vervanging van Israël weer in de mode en hielp het de slachting van zes miljoen Joden.

Dit kwaadaardige idool leeft nog steeds, het meest prominent aanwezig in de islamistische ideologie. Oproerkraaiers in het Midden-Oosten hebben tot doel de staat Israël te vervangen door hun eigen islamitische claim op het land. Ongelooflijk genoeg is deze boodschap populair geworden bij internationale organisaties in Europa en daarbuiten. De BDS-beweging, gericht op de vernietiging van de staat Israël, is een zichtbaar bewijs van deze wens. Deense kerkorganisaties steunen BDS. De DBS Bijbel 2020 wijst in de richting van die ideologie.

Bovendien weerspiegelt de anti-Israël DBS Bijbel 2020 aspecten van de context van recente ontwikkelingen in de Deense samenleving. Reuters meldt bijvoorbeeld over het immigratiekwestie dat het aantal moslims in Denemarken gedurende twee decennia gestaag is toegenomen en in 2019 werd geschat op 320.000 of 5,5% van de Deense bevolking. Dit komt met spraakmakende geschillen over kledingvoorschriften (loopt sinds 2005), Mohammed-cartoons (loopt sinds 2005), islamisme en terrorisme (sinds 2014) en burgerschapswetten (sinds 2018). Judith Bergman van Gatestone informeert ons over de verslechtering van het dagelijks leven in Denemarken.

Voor Deense joden betekent dit dat ze worden blootgesteld aan een toenemend anti-Israël sentiment en vijandigheid van een groeiende moslimimmigrantengemeenschap. In 2018 waren er nog maar 6000 Joden over in Denemarken. Ook voor christenen is het trouwer leven moeilijker geworden. Ze worden geconfronteerd met intimidatie en veroordeling van hun geloof en hun christelijke houding. Een voorbeeld is de vervolging van de Deense christen Torben Sondergaard en zijn familie. In 2019 moesten ze Denemarken ontvluchten en asiel zoeken in de Verenigde Staten.

DBS lijkt te proberen Israël weg te gooien. De Society lijkt de huidige sociale houding na te bootsen die voortkomt uit het anti-Israëlisme van moslimimmigranten en die wordt opgepikt door andere Deense delen van de samenleving. Wie gaf opdracht voor deze bijbeleditie? Wie heeft ervoor betaald? Wie profiteert er van een nepbijbel? Wie staat voor de waarheid van het christelijk geloof in Denemarken?

Tot dusver vertoont de plaatselijke Deense Lutherse Kerk geen tekenen van correctie. Laten we ons dan wenden tot de Lutherse overkoepelende organisatie, de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Het publiceerde vier documenten (in 1983, 1984, 2001, 2003) waarin de bereidheid tot samenwerking met het Joodse volk werd uitgedrukt en waardering voor het Joodse geloof werd getoond, maar niet voor de staat Israël. Bovendien publiceerde de Evangelisch-Lutherse Kerk van Amerika twee documenten, waarin Luthers antisemitische leerstellingen (1994) werden verworpen en goede betrekkingen met de joodse gemeenschap werden opgebouwd (1998). Zijn deze gronden stevig genoeg om de vernietiging van Israël door de DBS-verkeerde vertaling te veroordelen?

Omwille van de christelijke waarheid en omwille van de staat Israël, die nu bijna uit de as van de Holocaust oprijst, moet de Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken de DBS Bible 2020-editie onmiddellijk intrekken.

Rev. Dr. Petra Heldt is directeur van de Oecumenisch Theologisch Onderzoek Broederschap, Jeruzalem.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.