wo. nov 30th, 2022
oever

De kampdirecteur van voormalig strafkamp in Vught, is geschokt en vindt de uitspraken van actieboer Marc van den Oever naar eigen zeggen “onvoorstelbaar dom”, niet van enig historisch besef getuigend, etc. Directeur Van den Eijnden zal er geen nachtje minder om slapen, zo is onze inschatting. Maar hij moest er formeel natuurlijk iets over zeggen. Waar struikelt iedereen nu eigenlijk over?

“75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt”, zei Van den Oever vrijdag tijdens een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. “Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet naderhand zeggen: Wir haben es nicht gewusst.”

Brabanders verbolgen over jodenuitspraak voorman Farmers Defence Force

Bij Nationaal Monument Kamp Vught is met diepe verontwaardiging gereageerd op de uitspraken van Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Vrijda…

Ondanks kritiek op zijn uitspraak, deed Van den Oever later op de dag geen afstand van de uitspraken. “Het lijkt er toch een beetje op? Grote woorden zijn soms nodig.”

Of hij deze uitspraak nu beter achterwege had kunnen laten, laten wij in het midden. Iedereen is vrij om iets te beweren en trouwens ook om er tegen in te gaan. Maar u voelt natuurlijk al aan uw theewater, waar de discussie bewust heen wordt geleid.

Naar Auschwitz? Ja, natuurlijk!

Als we zijn uitspraak nog even doornemen, kunnen we niet de conclusie trekken, dat hij het over de vergassing van 4 miljoen, oh wacht, 1,5 miljoen oh, wacht, wacht…. 1.077.080 Joden… oh, wacht … en ook zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten, krankzinnigen en andere “useless eaters” zijn vermoord in de gaskamers en daarna gecremeerd Nee, die conclusie durven wij niet te trekken.

De volkomen onbetrouwbare Russen, die het kamp in januari 1945 bevrijdden – er was niemand meer aanwezig overigens – kwamen in mei 1945 met een rapport en becijferden die 4 miljoen op basis van de verbrandingsovens die er gestaan zouden moeten hebben. Moeten hebben, want de Duitsers waren zo slim geweest ze ontmantelen. In de processen van Nürnberg is die 4 miljoen als feit gehanteerd. In 1980 verdween het bord waarop die 4 miljoen werd genoemd en is in 1990 vervangen door een nieuw bord, waarop 1,5 miljoen werden vermeld als zijnde vergast. Een oud-directeur van Auschwitz-Birkenau heeft na zijn pensioen de zaak grondig uitgezocht en kwam tot de slotsom dat er 1.077.080 mensen zijn omgekomen, waarvan zeker 90% Joden. Hij heeft geen administratie kunnen raadplegen, want die was er niet meer. Hij heeft het af moeten leiden uit allerlei randverschijnselen, vermoedens en onvolledige getuigenverklaringen. Overigens kwamen er wel weer documenten boven water, toen de Muur was gevallen, maar onvolledig.

Het gaat natuurlijk niet om de getallen.

Maar het wordt interessant in welk licht wij de houding van de Nederlanders vandaag moeten zien, met de kennis van de geschiedenis. Nergens in Europa zijn zoveel Joden afgevoerd naar Duitsland als ons land. Van de 140.000 Joden die ons land in 1940 telde zijn er 102.000 weggevoerd en niet meer teruggekeerd. Nergens werd er zo efficiënt samengewerkt met de Duitsers. Voor de hondstrouwe Nederlandse politieambtenaren deden “hun plicht”. Dat weten we inmiddels allemaal wel: “Je stond er bij en keek er naar.” In de stad Groningen werden met een paar razzia’s alle Joden in enkele dagen tijd opgetrommeld en afgevoerd. Daar kwam geen Duitser aan te pas. Duizenden boeren hebben hun leven gewaagd door Joodse onderduikers op te nemen. Ook toen waren de boeren een relatief kleine bevolkingsgroep en velen hebben het leven gelaten met die activiteiten. Natuurlijk, er waren ook NSB boeren en collaborerende boeren die stilletjes probeerden de dodendans te ontspringen. Wat dat betreft waren de boeren misschien wel geen uitzondering ten opzichte van de rest van de 9 miljoen Nederlanders tijdens het Nazi regime 40 – 45. Hoewel ik denk dat ze in doorsnee wel degelijk een uitzondering zijn geweest, gezien hun onafhankelijkheid en isolement. Dit terzijde.

Dus wie naar aanleiding van de uitspraken van Van den Oever zo nodig Auschwitz er bij wenst te halen en de kampdirectie van KZ Vught wil interviewen, moet zijn geschiedenisboeken van zolder halen. Meent hij dan nog de wijsheid in pacht te hebben, dan kan men zich hier voor een onderhoudende discussie melden.

Het feit dat iedereen zichzelf nu overschreeuwt vanwege een persoonlijke mening heeft duidelijk iets te maken met het verleden. Wij willen het liever niet hebben over de onvoorstelbaar meegaande volksaard toen het er op aan kwam. Dan willen we maar wat graag hebben over die kleine minderheid, die het voor die 9 miljoen Nederlanders opnamen, ondanks de onvoorstelbare tegenwerking in de vorm van verraad en collaboratie.

Conclusie is dan ook, dat wij, Nederlanders ons een beetje gedeisd dienen te houden als het op de Jodenvervolging aankomt. Slechts weinigen stonden met gevaar voor eigen leven op tegen de bezetter om te redden wat er nog te redden viel. De Spoorwegen staakten pas, toen het laatste Jodentransport naar het Oosten vertrok. De Spoorwegen hebben geen aardappel meer naar het hongerende Westen gereden. De uit Nederlanders gerekruteerde Landwachter confisqueerden zoveel mogelijk wat de arme stadsmensen lopend uit Friesland of Drenthe hadden opgehaald. Na de oorlog kregen de Spoorwegmannen een compliment voor hun moedige staking en de efficiënte verwijdering van al die tienduizenden Joden. Plichtsbetrachting van veld- en landwachters werden omgezet in promotie. En al die gruweldaden van “de Moffen, NSB’ers en collaborateurs voor kopgeld” hadden niet plaats kunnen vinden zonder de actieve medewerking van instellingen als de “Joodsche Raad” onder leiding van Asscher en Cohen. Voor het geval dat de pers dat ook nog niet wist:

Joodsche Raad collaboreert met de bezetter

Wij kennen immers óók een Van den Oever. Hoe die is behandeld door het Amsterdamse politiekorps na de oorlog kunt u hier nog eens nalezen:

Jan van den Oever nooit echt gerehabiliteerd

Beste ongeïnformeerde en bevooroordeelde Nederlanders en schreeuwlelijkerds als de Kampdirecteur van Vught. Voordat u uw arrogante commentaar levert op de gedachten van een boerenleider die aan het front dient te staan om voor zijn mensen op te komen: lees u eerst eens in en biedt uw verontschuldigingen over uw openbare domheid aan! Er is namelijk een grote kans dat uw voorouders “er in 1940-1945 bij stonden en er naar keken.” Voordat u op een botte manier anderen beticht van weinig historisch besef mag u eerst bij uzelf te rade.

Natuurlijk blijft Marc van den Oever bij zijn uitspraken. Ze kloppen namelijk en die van u kloppen van geen kant, omdat u het verleden wilt overschreeuwen, dat heeft u zo op school geleerd. U is onwetend geboren, suf gewiegd door de gecontroleerde pers en het onderwijs, thans meent u er iets toe te moeten doen?

Ga heen, zwijg eerst maar eens even en doe uw leeswerk.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord