do. aug 18th, 2022
Discriminatie

Het kabinet en gemeenten maken zich schuldig aan discriminatie door op veel plekken uitsluitend asielzoekers uit Oekraïne te willen opvangen en niet uit andere landen. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) bepaald. De voorkeursbehandeling die Oekraïners krijgen is volgens het college in strijd met de wet.

Discriminatie – Sinds april bestaat er weliswaar een speciale regeling, namelijk de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, maar die schrijft alleen voor dat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk niet de normale asielprocedure hoeven te doorlopen. Het betekent echter niet dat er een onderscheid gemaakt mag worden tussen Oekraïners en asielzoekers uit andere landen als het gaat om het bieden van opvang. Exact wat er nu wel gebeurt. Terwijl in de azc’s en de het aanmeldcentrum in Ter Apel een groot tekort is aan opvangplekken, zijn er in de opvang voor Oekraïners nog ruim vierduizend plekken vrij.

Om de crisis in de opvang te verlichten, opperde het kabinet onlangs het plan asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne dan maar op zee te stallen. ‘Een noodgreep’, noemt het college dat plan. Een die niet nodig was geweest als het kabinet werk had gemaakt van genoeg structurele opvang. Inmiddels zegt het kabinet te werken aan een wet die gemeenten kan dwingen opvanglocaties te realiseren. Het CvdRM roept het kabinet op haast te maken.

Lees ook:  Uitbuiting van de fans om voetballers nog rijker te maken
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord