do. dec 1st, 2022
school

Apeldoorn 15 september 2021

Betreft: Indoctrinatie en misleiding van jonge kinderen in het basisonderwijs.

T.a.v. Mevrouw ….

Vandaag is mij ter ore gekomen dat een lerares die onder uw verantwoording valt zeer ernstige uitlatingen heeft gedaan tegenover de kinderen van groep 7.  We hebben het hier over kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar. Na een uitzending van het NOS jeugdjournaal wat ging over de prik die men geheel onterecht een “vaccin” noemt, heeft de betreffende lerares de volgende woorden uitgesproken: “Als je geen vaccinatie neemt, dan is het je eigen schuld als je in het ziekenhuis komt en dood gaat”.  Naast dat deze opmerking je reinste misleiding is, is het ronduit schokkend dat een lerares die de verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van jonge kinderen, dit soort ongefundeerde misleidende en angstaanjagende uitlatingen doet! Sinds wanneer geven basisschoolleerkrachten medisch advies? Ik dien bij deze ook een officiële klacht in tegen de betreffende lerares.

Om te beginnen attendeer u, als onderwijsinstelling en schooldirectrice/bestuurder, op uw wettelijke zorgplicht (art. 4c WPO en art. 3b WVO) ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw leerlingen. Het niet voldoen aan deze zorgplicht betekent dat u aansprakelijk gehouden kunt worden voor opgelopen lichamelijke en geestelijke schade van uw leerlingen als gevolg van het door u gevoerde beleid, of de gevolgen van uitspraken die gedaan worden door leerkrachten (art. 6:162 BW). Dit geldt zowel voor schade op de korte als de lange termijn.

U heeft net als vele andere onderwijsinstellingen blind het beleid van de overheid overgenomen. Uw adviseerde mondkapjes voor kinderen uit de hogere groepen, welke niet werken en lichamelijke schade kunnen veroorzaken, zeker bij onjuist gebruik. Echter is de geestelijke impact van alle maatregelen waar onze kinderen aan zijn blootgesteld vele malen erger. Ondanks dat dit niet door lijkt te dringen bij een groot deel van de ouders en onderwijspersoneel, verandert dat de feiten niet. De feiten zijn dat er een explosieve toename is van het aantal kinderen met psychische nood. Dit varieert van depressieve gevoelens, tot eetstoornissen tot zelfmoordgedachten en alles daartussen. Deze groei staat in direct verband met de bizarre situatie waarin we onze kinderen hebben gebracht, door hen sinds Maart 2020 steeds meer te confronteren met de onmenselijke buitenproportionele maatregelen die de overheid ons opdrong.

Tot zover kunt u zelf in stilte beoordelen in hoeverre de school heeft bijgedragen aan de psychische gevolgen tot nu toe. En dan hebben we het nog niet over de lange termijn effecten. Die zijn zelfs voor de experts niet te voorspellen. Echter kunnen we allemaal op onze vingers natellen wat er gebeurt als jonge kinderen een voorbeeld nemen aan volwassenen die alleen nog maar vanuit angst en afgunst leven. Angst voor elkaar. Angst voor iets onzichtbaars. Angst een ander per ongeluk iets aan te kunnen doen. En afgunst richting mensen die niet in angst leven en belangrijke vragen durven te stellen.

Waar kinderen de afgelopen jaren overdreven veel geconfronteerd werden met de begrippen discriminatie, apartheid en uitsluiting, zien ze op dit moment discriminatie, apartheid en uitsluiting op grote schaal voor hun ogen gebeuren. Dit keer niet vanwege uiterlijke kenmerken, maar nu omdat een aanzienlijke groep mensen het niet wenst deel uit te maken van een grootschalig opgedrongen experiment. Mede omdat voor hen het middel wel degelijk erger kan zijn dan de kwaal. De kwaal is namelijk voor 99%+ van de mensen geheel niet gevaarlijk.

Om terug te komen op de woorden van de lerares. Als een kind thuiskomt met het verhaal dat ze het jeugdjournaal gekeken hebben, en de juffrouw daarna zei dat je dood gaat als je het vaccin niet neemt, dan bewijst dat hoe verschrikkelijk de school op dat moment gefaald heeft. Het bewijst de enorme impact die zowel het jeugdjournaal, als de woorden van de juffrouw hebben, op het kind. Het bewijst hoe deze verschrikkelijke propaganda vanuit de overheid angst in het brein van kleine kinderen plant. Het bewijst hoe volwassen mensen op geen enkele manier meer rekening houden met hoe een kind de wereld beleefd, en hoe een kind omgaat met informatie. Het bewijst een enorm falen van het onderwijssysteem.

Het NOS jeugdjournaal is allang geen onafhankelijke bron van informatie meer. Het is hooguit een algemeen geaccepteerde bron bij gebrek aan beter, die net als het normale journaal tegenwoordig fungeert als spreekbuis van de overheid. Deze kanalen geven op geen enkele manier de nodige kritiek op wat er gaande is in de wereld. Als kinderen dus blootgesteld worden aan programma’s die vooral dingen in hun hoofd planten, in plaats van dat ze onafhankelijk informeren, dan is het gevolg daarvan dat kinderen iets gaan denken wat hen ingefluisterd wordt. De taak van school is om kinderen te leren HOE ze moeten denken, en niet WAT ze moeten denken. Als het jeugdjournaal niet op de deze manier bij kan dragen aan dit proces, dan stel ik voor  dat u het jeugdjournaal niet meer laat zien aan de kinderen.

Dan de feiten met betrekking tot kinderen, corona, en de injectie.

– De injectie is momenteel in onderzoeksfase; het onderzoek van bijvoorbeeld Pfizer is nog niet afgerond en loopt nog tot 2023; Voor andere merken geldt dit ook. U kunt dit teruglezen in de bijsluiters.

-In landen waar al veel kinderen geïnjecteerd zijn, wordt in de officiële statistieken melding gemaakt van sterfgevallen en ernstige bijwerkingen, zoals ontsteking van de hartspier (myocarditis).

-Er is geen kosten/ baten analyse gedaan met kinderen als uitgangspunt;

-Deze injectie  voorkomt geen besmettingen;

-Met een vaccinatie bescherm je niet een ander. Dit doe je voor jezelf;

-Kinderen doorlopen de ziekte zonder problemen.

-Het doorlopen van de ziekte beschermt beter dan deze injectie

Als de lerares haar werk goed gedaan zou hebben, dan zouden de kinderen nu snappen dat de ziekte voor hen niet gevaarlijk is. Dat zij er niets aan kunnen doen als een ander ziek wordt. Dat deze injectie nog lang niet veilig genoemd kan worden. Dat het lichaam een fantastische functie heeft wat het immuunsysteem genoemd wordt. Dat gezond eten, beweging en een positieve houding in het leven de allerbeste bescherming is tegen ziektes. En dat we nooit en te nimmer mensen de toegang tot het openbare leven mogen ontzeggen, alleen omdat zij niet meewerken aan totalitaire ideeën en hun lichaam niet zomaar overleveren aan de wetenschap. Ik denk zelfs dat het een goed idee is om kinderen uit te leggen wat totalitarisme precies is, en hoe dat in het verleden tot stand kon komen. Namelijk door mensen die zonder twijfel blindelings deden wat hen door de macht opgedragen wordt.

Tot slot eis ik dat deze grove fout rechtgezet wordt, en dat de kinderen in groep 7 zal worden uitgelegd dat zij ten allen tijde de vrijheid horen te hebben om eigen keuzes te maken in het leven, en dat niemand hen ooit zou mogen dwingen iets met hun lichaam te doen, alleen omdat de overheid dat zegt. Het recht om zelf te mogen beschikken over je eigen lichaam en gezondheid hoort onaantastbaar te zijn. Het is van groot belang dat kinderen dat leren. Kinderen horen veilig te zijn op school, en ik en vele ouders met mij, beginnen daar steeds meer aan te twijfelen. Ik hoop dat mijn brief kan bijdragen aan wat bewustwording, en ik ga er vanuit dat dit soort zaken niet meer voorvallen. Anders komt de volgende brief van mijn advocaat.

Met vriendelijke groet,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord