do. dec 1st, 2022

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?

Mijn kinderen stelden mij die vraag tijdens de noodgedwongen intieme Kerstviering. Bij die gelegenheid weigerde ik om op die vraag in te gaan. Omdat ik dat niet weet. Omdat ik dat niet kán weten. Omdat niemand dat kan weten. Maar ook omdat het ervan afhangt door welke bril je naar de werkelijkheid kijkt. In zijn column in NRC wijst Maarten Schinkel op de sterk gestegen prijzen van huizen in het eerste ‘Corona-jaar‘, en aandelenkoersen die alle records sloegen, waardoor de rijken rijker werden dan ooit. Althans, in Euro’s en Dollars. Wie zijn vermogen had weggezet in goud en Bitcoins, zag de prijzen wegzakken, op golven ‘Gratis Geld‘.

De oproep van Maarten aan de ‘rijken‘, om eens wat terug te doen, omdat het immers ‘gemeenschapsgeld‘ was dat in hun zakken terecht kwam, bevestigt slechts mijn eigen stelling dat het beleid van de overheden niet deugt. Omdat het model van de economen dat uitgaat van een ‘Trickle-Down‘-effect corrupt is, wat een stokpaardje is van mij. Het geld dat we die ‘rijken‘ toespeelden ging naar meer geautomatiseerde systemen, en ‘waardepapier‘ dat in goud of Bitcoins uitgedrukt met elke nieuwe dag risicovoller wordt als belegging. Of het is papieren rijkdom in de zin van gestegen huizenprijzen, die je niet mag beschouwen als ‘liggende gelden‘ waar die ‘rijkaard‘ vrij over kan beschikken. En die trend zal niet ombuigen in 2021, zo verwacht ik. Maar er zijn veel teveel onzekere factoren om betrouwbare predicties te doen.

Alleen al in de eerste week van dit nieuwe jaar worden veel pijlers, de ‘zekerheden‘ in onze wereld, op de proef gesteld, met mogelijk ver reikende consequenties. Voor u is het nu wel zeker dat Joe Biden de volgende president van de Verenigde Staten wordt, bijvoorbeeld. Slechts een kleine groep ‘freaks‘ hecht nog geloof aan Trump’s woorden als hij, nog steeds, volhoudt dat hij nog een tweede termijn krijgt. Op 6 januari is er een ‘stemming‘ in het Congres waarbij de aangewezen ‘Kiesmannen‘ worden bekrachtigd, en dan is het op naar de inzegening. Die ‘Joint Session‘ is altijd een formaliteit, maar zowaar is er dit jaar tenminste één Senator die al heeft aangekondigd tegen te zullen stemmen, en volgens sommige bronnen worden dat er nog meer. Wat betekent dat er een debat zal worden gevoerd, waar Trump wellicht de kans krijgt om te pleiten voor het nietig verklaren van de uitslagen in ‘Swing States’ op grond van grootschalige fraude.

Tot nu toe gunnen de ‘Gevestigde Media‘, maar ook de ‘Democraten‘ én het gros van de ‘Republikeinen‘ in het ‘Congres‘, hem geen platform, en willen de uiteenlopende rechtbanken de zaken die zijn advocaten aanspannen niet horen. Er zijn her en der wel ‘Hoorzittingen‘, maar die zijn bedoeld om te voorkomen dat Trump-aanhangers ballistisch gaan, en om de indruk te wekken dat men alles serieus heeft onderzocht, zoals overheden dat doen in zulke gevallen. Nadat iedereen enige tijd achter zijn of haar eigen staart is aangerend, storten zelfs de meest energierijke ‘Complot-Denkers‘ moedeloos ter aarde, en kunnen we door met ‘Business as Usual‘. Hier op mijn blog heb ik vrij ruim aandacht geschonken aan dat hele circus, en u verwezen naar de vele, vele berichten over ‘Gangbare Fraude‘. De ‘Mom-and-Pop‘ operaties die standaard zijn bij verkiezingen in de Verenigde Staten, al zijn het er deze keer wel veel. Maar die verhalen gaan het verschil niet maken, hoe tenenkrommend en gênant ze ook zijn voor een land dat iedereen de les leest over ‘democratie‘, en wereldwijd sancties oplegt als ‘hun‘ kandidaat niet boven is komen drijven ‘wegens fraude‘. Alleen als kan worden aangetoond dat er deze keer regie op zat, en dat er op grote schaal gerommeld is met onbetrouwbare ‘stemcomputers‘ en machines die de totalen bijhouden, dan is het hek van de dam.

En zie daar: ‘Live‘ tijdens een ‘Hoorzitting‘ in Georgia brak een team ‘hackers‘ in op de systemen van ‘Dominion‘, waarmee één van de ‘expert witnesses‘ wilde bewijzen dat zijn stelling, dat Joe Biden middels fraude aan een meerderheid was geholpen, klopte. Nee, u kwam het niet tegen in de ‘Gevestigde Media‘, en zelfs de reguliere ‘Alternatieve Media‘ doken er niet meteen op. Dus doe ermee wat u goed dunkt, maar ik geef u op een briefje dat als Trump de kans geboden wordt op 6 januari om te pleiten voor zijn zaak, velen aan de buis gekluisterd zullen zitten om te horen wat hij te melden heeft. Maar waar de ‘Gevestigde Media‘ de president al eerder uit beeld haalden midden in een toespraak, omdat hij zou liegen, ga ik geen voorspelling doen over de afloop, of over de vraag of de Amerikanen dat zullen pikken, of niet. In ‘Complot-Cirkels‘ wemelt het van de geruchten over nog veel grotere ‘Azen‘ die Trump in zijn mouw zou hebben om de volle winst naar zich toe te trekken, maar hier wil ik u er slechts op wijzen dat schokkende gebeurtenissen van 2021 een bijzonder memorabel jaar zouden kunnen maken.

Wat te denken van een ‘Verborgen Opdracht‘ in het recent aangenomen ‘Corona Steunpakket‘ om voor halverwege dit jaar te komen met een rapport over ‘UFO’s? Dat zou toch wat zijn, als nu naar buiten komt dat er al geruime tijd ‘contact‘ is? En alle dingen die samenhangen met ‘Covid‘ en vaccinatie? Waaronder de vraag waarom de ‘westerse‘ wereld persé de duurste, en meest bewerkelijke vaccins wil, terwijl de kosten om alle ballen in de lucht te houden al een duizelingwekkende aanslag zijn op de diverse budgetten van overheden, die al geen vlees meer op de botten hadden door een staatsschuld die onmogelijk ooit nog kon worden afgelost? Tot vervelens toe zult u steeds weer dezelfde thema’s voorbij horen komen die in de periferie van deze pandemie een rol spelen. Zoals nu weer de vraag of kinderen op hun geforceerd open gehouden scholen niet tóch ‘Super-Spreaders‘ zijn? Welles, nietes. De ‘wetenschap‘ zegt ‘Dit‘, maar ook ‘Dat‘, en wisselt naar behoefte tussen die twee, terwijl we van het kastje naar de muur rennen, en weer terug, tot het geld definitief op is. Dat is de ‘Intelligente‘ manier. Zegt men. En wee je gebeente als je daaraan durft te twijfelen!

Voor al degenen die al durfden twijfelen zal 2021 minder stressvol zijn dan voor degenen die weliswaar al wisten van de rafelige randen rond de werkelijkheid, maar dachten dat het in de kern allemaal wel klopte. Als op enig moment blijkt dat je in een leugen hebt geleefd, is dat een traumatiserende ervaring. Historisch is het zo dat mensen die dat al langer zagen, de originele ‘Complot-Denkers‘, zal ik maar even zeggen, voor het gemak, sterk de neiging hebben om dat ijzer te smeden als het heet is, en van de gelegenheid gebruik te maken om hun eigen ‘revolutie‘ te ontketenen. Mijn bereik is véél te bescheiden om te mogen hopen dat ik dat kan voorkomen middels dit blog, maar toch wil ik daarvoor waarschuwen, omdat ik het als mijn plicht zie. Het is beter om te leren leven met de onzekerheden, en in het besef dat er ‘smeerlappen‘ zijn die misbruik maken van onze hang naar ‘antwoorden‘, dan zekerheid te bieden waar die zekerheid niet bestaat.

Niet voor het eerst, en naar ik vrees ook niet voor het laatst, roep ik u op om de leugenaars die ons op sleeptouw nemen enig krediet te geven, waar ze dat met de ‘beste bedoelingen‘ doen. Ze liegen. Ze wéten dat ze liegen, of halve waarheden vertellen. Maar ze denken oprecht dat het een ‘White Lie‘ is. Een ‘Leugen om Bestwil‘. Ze zien niet hoe ze zelf worden gemanipuleerd, en dat de mensen die ze vertrouwen op hun beurt ook weer worden gemanipuleerd via de ‘Mighty Wurlitzer‘. Daar ging mijn laatste bijdrage van 2020 ook over, en ik vrees dat er in 2021 nog velen zullen volgen, als ik de kans krijg. Uw fysieke gezondheid is belangrijk, maar veronachtzaam uw geestelijke gezondheid niet. Offer die laatste niet op op het altaar van de ‘Intelligente‘ oplossingen, die niet zo slim blijken te zijn.

Er zijn wereldwijd slimme, toegewijde mensen bezig om de wereld beter te maken. Ik las op RT dat ze in Rusland nu ook een medicijn tegen ‘Covid‘ hadden ontwikkeld met een succesfactor van 99%. Ik begrijp het als cynici zeggen dat de kans op overlijden ook zonder dat medicijn niet groter is dan die 1%, maar ook ik ben graag optimistisch gestemd, en dankbaar voor ‘goede bedoelingen‘, alvorens de feiten en argumenten tegen het licht te houden om ‘nep‘ te kunnen onderscheppen. Al ben ik dan wel weer pessimistisch over de kans dat wij het in het ‘westen‘ ook kunnen krijgen, want dat willen onze leiders niet. ‘Want Russisch‘. Het grotere probleem zijn de mensen die willens en wetens liegen, manipuleren, moorden, oorlogen ontketenen en sancties opleggen met geen ander doel dan het verwerven van macht, of het ontregelen van gesmeerd draaiende concurrenten op de geostrategische ‘markt‘. Wat ten koste gaat van ‘middelen‘ die oneindig veel beter voor andere activiteiten ingezet hadden kunnen worden. Let op uw ‘zaak‘, want anderen doen het niet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord