25 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Een “klimaatnoodgeval” dat schokkend zal zijn

klimaat

Op 28 juli 2021, las ik één van de belangrijkste publicaties ooit op het internet. Ik schrok er behoorlijk van. Op NU.nl las ik dit bericht en dat verontrust mij behoorlijk. Ik neem aan dat er lezers zijn die de alarmerende berichten over de klimaatveranderingen kritisch beoordelen. Is er echte sprake van een “klimaatnoodgeval” of is hier sprake van alarmerende berichtgeving. Hoe dan ook, deze publicatie zal de mensheid in beroering brengen.

Ingehaald door de werkelijkheid

Gaan we nu dezelfde paniek meemaken als vorig jaar toen het coronavirus de status van pandemie kreeg opgeplakt? Zodat we als angsthazen voor de radio en/of TV zitten gekluisterd om braaf de bevelen op te volgen van onze regeringsleiders die een bevolking in nood moeten redden van de ondergang? Gewoontegetrouw scan ik wisselend de berichten van de mainstream media en die van de alternatieve media. Ik hoor graag een tegengeluid naast het voorgekauwde nieuws van de massamedia. De inhoud van de persberichten van de verschillende media is grotendeels hetzelfde: “Luister naar de persconferenties van de Rijksoverheid en volg de maatregelen op. Ga niet in discussie en blijf zoveel mogelijk thuis. Houd afstand en laat u vaccineren.” Deze grijze langspeelplaat is inmiddels versleten en door velen onderaan de stapel gelegd. Door het voortschrijdend inzicht weten we nu dat het overheidsbeleid is achterhaald door de werkelijkheid. Niet de aantallen besmettingen leggen zoveel druk op de zorg maar de aantallen ziekenhuisopnames die beduidend zijn verminderd t.o.v. vorig jaar. Helaas is het een keihard gegeven dat overheidsmaatregelen vaak worden ingehaald door de werkelijkheid en dat de reactiesnelheid van de overheid tergend traag is.

Klimaatcrisis annex financiële crisis

Hoe lang duurt het niet voordat onmenselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Toeslagenwet, door het Parlement en daarna de regering wordt herkend als ondoelmatig en zelfs mensonterend. Daarna duurt het een tijd alvorens de wet wordt afgeschaft en/of vervangen door betere regelgeving. Ambtelijke molens werken nu eenmaal traag, vooral in een democratie waar veel partijen willen meeregeren. In dit kader wacht de NL-samenleving gelaten af hoe de overheid de komende winter omgaat met de coronapandemie die in feite geen gezondheidscrisis meer is omdat de terminologie “pandemie” ten onrechte nog steeds wordt gebezigd door de media. Wat mij betreft schuiven we de coronacrisis aan de kant want er wacht een volgende. Het zouden er maar zo twee kunnen zijn. Niet alleen de klimaatcrisis maar tegelijk een financiële crisis. De vraag is, welke komt eerst. Of zou de ene niet zonder de andere kunnen. We gaan het zien. Eerst mijn eigen visie die u mag bestrijden met uw commentaar.

Zes klimaat hoofdlijnen

In het artikel op NU.nl lezen we dat een snelle klimaatactie dringend is gewenst. Na de publicatie van het onbetaalbare klimaatplan van dikke Frans, “FIT for 55” dat zelfs 12.000 pagina’s tekst behelst, staan er nu 14.000(!) klimaatwetenschappers op die roepen dat het hoog tijd is om in actie te komen. Wel heel typerend dat er zoveel duizenden pagina’s tekst en zelfs 2000 meer wetenschappers nodig zijn om ons in beweging te krijgen. Of moet ik zeggen juist niet in beweging. We zijn namelijk met teveel op deze aardkloot en reizen van hot naar her met behulp van fossiele brandstoffen. Vanuit de wetenschappelijke publicatie worden zes hoofdlijnen genoemd die ons zo ongeveer dwingen om stil in een hoekje te gaan zitten. Het is niet wat we er voor over hebben, nee, het moet! We hebben al kunnen oefenen met de lockdown en avondklok en al die andere coronamaatregelen. Sommigen waren bevreesd dat het inderdaad een oefening was op iets veel groters dat nog komen moest. Als ik hier de punten opsom waar we met ons allen aan moeten voldoen dan mag duidelijk zijn dat niet iedereen zomaar op vrijwillige basis stil in een hoekje gaat zitten. Er zal zeker dwang aan te pas moeten komen; leer mij mensen kennen. Zes hoofdlijnen, ga er maar aan staan: Stoppen met fossiele brandstoffen, terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen, ecosystemen die moeten worden hersteld, overgaan op een plantaardig dieet, aantal mensen op aarde mag niet meer groeien en afstappen van het streven naar economische schaalvergroting.

Klusje voor de VN

Al deze maatregelen opgeteld zou een veel grotere impact hebben dan de corona-oefeningen die we glansrijk hebben doorstaan want de wereldbevolking is niet dramatisch uitgedund. Het gaat bij klimaat niet alleen om vrijheidsbeperking maar ook om een financieel economisch offer dat zijn weerga niet kent. Ik begin het in theorie te doorzien. Nee, geen complottheorie, het is een pure aanname van de gevolgen van de zojuist opgesomde hoofdlijnen. Als we economisch niet meer mogen groeien, minder reizen, minder bewegen, consuminderen, enzovoort, dan snapt een eerstejaars student economie dat groei omslaat naar krimp. Economische krimp die zich mondiaal verspreidt en daarmee een versterkende neergaande spiraal inzet. Dat is mijn conclusie ingeval we niet vrijwillig acteren maar gedwongen worden om te consuminderen. Maar dan niet zoals dikke Frans dat alleen van de bevolking van 27 EU-lidstaten verwacht, maar van de complete wereldbevolking. Dit wordt natuurlijk een klusje voor de VN geholpen door het clubje van het WEF. De globalisten die het allemaal hadden voorzien, getuige de afspraken in hun welbekende agenda. Ben zeer benieuwd naar de komende ontwikkelingen.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.