di. aug 16th, 2022
leraar

Grondrechten met grenzen

Wat kun je nog meer zeggen – en wat niet? Bestaat er nog vrijheid van meningsuiting of is deze in de nasleep van de coronacrisis afgeschaft? Een docent aan een gymnasium in Rijnland-Palts, die representatief is voor een aantal collega’s die zich niet in het publiek wagen, heeft ervaren hoe dit elementaire grondrecht in dit land is.

Zijn echte naam is bekend bij de redactie, maar hij wil deze niet gepubliceerd zien omdat hij zichzelf wil beschermen tegen verdere negatieve gevolgen. Laten we hem Josef K. noemen. Waarom dit pseudoniem niet louter toevallig is ontleend aan de Kafka-klassieker “The Trial” toont zijn verhaal, dat alleen Corona kan schrijven. Franz Kafka creëerde uit elementen van het groteske en surrealisme een beklemmende sfeer van de machteloosheid van het individu, die als “Kafkaës” allang deel uitmaakt van ons taalgebruik.

‘Hier woont de corona-ontkenner’, snauwde K. op sommige avonden vanaf de onverharde weg achter zijn huis van passerende studenten. “Alles is een beetje walgelijk”, zegt de man die graag zijn baan zou willen uitoefenen. Maar hij kon niet goed slapen en ontwikkelde hartritmestoornissen. Vandaag is hij met ziekteverlof. Het begon allemaal eind maart met zijn deelname aan de demonstratie tegen de Corona-maatregelen in Kassel.

‘Verhoogd infectierisico voor de schoolgemeenschap’

“Ik heb me laten meeslepen door een televisieteam van de Hessischer Rundfunk om een ​​korte verklaring af te leggen waarin ik mijn motieven voor mijn deelname en mijn fundamentele zorgen uiteenzet”, blikt K. terug. Op de dag van de demonstratie, amper een uur nadat deze op de “Hessenschau” was uitgezonden, ontving hij een e-mail van zijn directeur waarin hem werd gevraagd om een ​​schriftelijke verklaring over een bijgevoegd bericht van een “bezorgde moeder”.

Lees ook:  Oekraïne wordt gedreven om te sterven voor de status van een EU-kandidaat

Ze dringt er bij de schoolgemeenschap op aan afstand te nemen van K. omdat hij in wat zij zag als een “politiek-rechtse buitenbeentje demonstratie” had meegemaakt en ook zonder masker had verklaard dat hij demonstreerde voor de rechten van zijn leerlingen.

Het is hem verboden contact op te nemen met zijn moeder. De volgende dag hoorde K. uit een e-mail van de vervangende planner dat hij aanvankelijk niet was ingepland voor persoonlijke lessen. Even later volgen de instructies van de rector: K. mag ’tot nader order’ het schoolgebouw niet meer betreden – dit komt doordat K’s deelname aan de demo kennelijk het besmettingsrisico voor de schoolgemeenschap vergroot.

De avond blijft spannend, rond 21.00 uur stuurt zijn baas hem ter informatie het advies van de ouderraad van de school. Toegegeven, de adviesraad geeft in zwarte letters en met uitroeptekens toe dat het recht om te demonstreren en het recht op vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is en een “goed om krachtig te worden beschermd”. Maar “meneer K. overschrijdt de grenzen van zijn privésfeer”, schrijft de ouderraad van de school, “hij verschijnt niet alleen als een privépersoon die zijn mening uitspreekt, maar ook als een leraar die zijn leerlingen moet beschermen tegen vermeende verkeerde maatregelen. bij de staat.”

Het gevolg: “We verwachten een schriftelijke toelichting en verontschuldiging gericht aan alle deelnemers in de schoolgemeenschap. Totdat de vertrouwensrelatie is hersteld, willen we niet dat de heer K. onze kinderen lesgeeft, aangezien hij blijkbaar geen onderscheid kan maken tussen privé- en zakelijk gedrag. “

De kafka-achtige sfeer van onmacht houdt aan, omdat de middelbare schoolleraar berichten ontvangt dat bepaalde inhoud van Telegram-groepen en andere persoonlijke informatie over hem wordt verspreid op Twitter en in verband wordt gebracht met vermeende strafbare feiten, zelfs verklaringen die vijandig staan ​​tegenover de staat.

Er volgt dagenlang een pijnlijke stilte. Een eerste juridische beoordeling van de vermeende strafbare feiten die in de Shitstorm naar voren zijn gebracht en die met hem in verband werden gebracht, toont aan dat deze noch duidelijk kunnen worden toegewezen noch voldoende bewijs kunnen leveren van mogelijke strafbare feiten. K. heeft intussen het eerste en enige persoonlijke gesprek met de rector. Dit geeft aan dat hij geïnteresseerd is in het kalmeren van de situatie en het werk van K op de school in het belang van alle betrokkenen.

‘Mocht het hier niet doorgaan, dan gaat het ergens anders door’

“Ik ben me terdege bewust van de gespannen situatie en de sociale verdeeldheid. Dit wordt in de berichtgeving immers al bijna 14 maanden voortgestuwd door enerzijds de dreigende horrorscenario’s en anderzijds de vertekende en overwegend denigrerende beelden en verhalen van actiekritische demonstraties ”, aldus K. ongezond voor een democratische samenleving, omdat een meer respectvolle en feitelijke gedachtewisseling onmogelijk wordt gemaakt.

Lees ook:  Een meer soeverein Duitsland dichter bij Rusland en China zou de druppel kunnen zijn die de Amerikaanse hegemonie de rug toekeert

In tijden als deze vergt het uiten van een afwijkende mening van de mainstream moed – en ruggengraat. Josef K. is een man met een ruggengraat. “Ik sta niet onverschillig voor de vele depressieve en gestoorde studenten die door de maatregelen worden veroorzaakt”, zegt hij, “ik kan de kale incidentie-waarden niet los zien van de schade die de Corona-maatregelen aan veel kinderen en adolescenten toebrengen.” voorwaarden, het recht hebben om een ​​ontwikkeling te ervaren die zo vrij mogelijk is van angst en die passend is voor kinderen. Maar hij ziet dit momenteel in acuut gevaar.

“Ik beschouw de gebeurtenissen nu als een duidelijk bewijs dat het in deze stemming moeilijk voor me is om mijn werk en zenuwen op te offeren als de prijs voor mijn eigen mening zo hoog is”, betreurt K.. Hij weet dat hij iets zal veranderen dat moet – uit volledige overtuiging. En hij is niet meer bang: “Als het hier niet doorgaat, gaat het ergens anders door.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord