energieprijzen

Onze meest elementaire levensbehoeften energie zijn een speelbal geworden van commerciële grootmachten die collaboreren met corrupte machthebbers. Een keihard statement, kort en cru. Ik zal het nader toelichten.

Energiecrises – De prijs om te mogen leven is onbetaalbaar geworden voor een groeiend deel van de bevolking. Nu wordt pas duidelijk hoezeer de samenleving maatschappelijk afhankelijk is van grote commerciële partijen die samen met de overheid verdienen aan onze meest noodzakelijke levensbehoeften. Niet alleen de prijs van verwarmen van onze onderkomens, maar ook om niet in het donker te zitten, om te koken, autorijden, boodschappen en andere levensbehoeften worden onbetaalbaar voor de lagere inkomens.

Als de prijs om te leven omhoog gaat, gaat tegelijk het vertrouwen in de politiek en overheid omlaag. Kabinet Rutte 4 kent de hoogste vertrouwenscrisis sinds tijden en zal vroegtijdig het veld moeten ruimen als het (globalistisch) beleid niet drastisch wordt omgegooid. De blik naar buiten moet naar binnen worden gericht. Geen VN, WEF, WHO, EU, maar NL!

Energietoeslag

In Nederland heerst een gierende inflatie die snel moet worden gecompenseerd door lage inkomens een belastingverlaging toe te kennen. Dat is de meest simpele oplossing en kan snel worden ingevoerd, zelfs op de helft van een kalenderjaar. Helaas is 1 juli al gepasseerd. Naast een btw-verlaging op de energierekening kan ook het tarief in de onderste schijf van de inkomstenbelasting eenvoudig worden verlaagd voor inkomens tot 36.409,00. Is simpel door te voeren door de Belastingdienst. Echter willen een paar energiereuzen het ‘uitgeputte’ toeslagensysteem uitbreiden met een inkomensafhankelijke energietoeslag, een voorstel van Eneco.

Lees ook:  Make No Mistakes, Morales 'verwijdering is gericht tegen de inheemse bevolking van Bolivia

Dat is erg complex omdat toeslagen inkomensafhankelijk zijn en moeten worden aangevraagd op basis van geschatte inkomens. Het schatten van inkomen maar ook het energieverbruik over een lopend kalenderjaar kan voor toeslaggerechtigden erg lastig zijn. Sommigen zullen uit louter ellende hun inkomen bewust te laag schatten om zoveel mogelijk uitbetaald te krijgen. Het gevolg is hoge terugvorderingen die pas een jaar later in de brievenbus vallen. Dat is uitstel van executie en zet het invorderingsapparaat van de Belastingdienst in werking. Dat is vragen om meerwerk voor een overheidsinstelling die, net als in het bedrijfsleven, over te weinig personeel beschikt. Als oud medewerker hoeft de Belastingdienst op mij niet meer te rekenen, hi, ha, ho.

Mislukking energietransitie

Toch zal het Kabinet snel met een oplossing moeten komen om de escalerende energierekening te compenseren. Het voorstel van Eneco, een grootmacht op gebied van energie en betrokken partij in de energietransitie, wordt gedaan uit angst voor een naderende implosie van de energiereuzen. De multinational is bang dat hun afnemers de hoge prijzen niet meer kunnen betalen waarvoor ze hoge incassokosten moeten maken, of zelfs oninbaar moeten lijden, met alle gevolgen van dien.

Dit geldt voor de hele sector en zou zelfs de energietransitie in gevaar kunnen brengen. Mede door andere remmende factoren, zoals sancties door oorlogvoering, problemen met de exploitatie van ‘schone’ grondstoffen voor verduurzaming maar ook vertraging in de kapitaalstromen. We zouden ons kunnen afvragen of de energietransitie wel gewenst is zoals is voorgesteld in de Europese Green Deal van klimaatpaus Timmerfrans. De consument betaalt de rekening en ondervindt nu al de gevolgen van een dreigende mislukking.

Lees ook:  The Great Game of the 21st Century

Wiebelstroom

Afhankelijk zijn van zon en wind is een ideologisch streven maar het werpt de mensheid terug in de oudheid toen de Batavieren en Germanen hun potje kookten op een houtvuurtje, niet bij Shell en Esso tankten, geen stroom nodig hadden voor hun scheerapparaat, en niet beschikten over TV en PC.

Toen ze hun bootjes met een zeil uitrustten om op de Zuiderzee te vissen en met pijl en boog landinwaarts op beren schoten. Nu staan er windturbines rondom het IJsselmeer en maakt het vee op het land plaats voor zonneweiden met zonlicht kaatsende zonnepanelen die met de nabij gelegen windturbines het nieuwe landschap vormen anno 2022. Van het gas af en van andere fossiele brandstoffen betekent dat we afhankelijk worden van wiebelstroom. Zon en wind worden namelijk afgewisseld door (regen)wolken en windstiltes.

Huizenbouw of landbouw

Hoe zou onze stroomvoorziening er uit zien als over 10 jaar iedereen elektrisch rijdt en we massaal ons overschot aan wiebelstroom van ons dak “doorverkopen” aan de netbeheerders? En na een paar dagen andersom terug geleverd willen krijgen? Ach, dit is zomaar een opwelling van een kritisch klimaatalarmist. Alarm, want straks zijn we collectief energiearm. Dan valt het licht uit als we in de winter massaal het licht aandoen als het donker wordt. Ik zie het donker in want ik zie niets in het donker.

Lees ook:  Tientallen gearresteerd terwijl wetenschappers wereldwijd mobiliseren om 'klimaatrevolutie' te eisen

Toch ben ik optimistisch voor de toekomst op lange termijn. Wanneer democratische regenten via referenda beslissen om kerncentrales te bouwen die in een paar jaar gereed zijn. Wordt wel lastig met het personeelstekort in de bouw. Hoeft niet als we alle prioriteit verleggen naar kernenergie in plaats van zonneweiden en huizenbouw op grond die we nodig zijn voor landbouw.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord