Connect with us

Digitale privacy

EU-commissie wil je controleren: Waarom chatcontrole zo gevaarlijk is

Published

on

chatcontrole

In de strijd tegen de verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik overweegt de Europese Commissie gevaarlijke maatregelen: het geautomatiseerd zoeken naar inhoud op mobiele telefoons en computers. We hebben een overzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden over het onderwerp.

De Europese Commissie werkt aan een wetgevingspakket ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen , dat zij binnenkort wil presenteren. Een deel van het wetsvoorstel heeft betrekking op de verspreiding van afbeeldingen van kindermishandeling op internet. De wet zou zich ook moeten richten op private en versleutelde communicatie, bijvoorbeeld via messenger-apps. Critici omschrijven deze vorm van preventieve massasurveillance als een bedreiging voor privacy, IT-beveiliging, vrijheid van meningsuiting en democratie.

Het overzicht:

 • Wat zijn de plannen van de Europese Commissie en het voorzitterschap van de Raad?
 • Hoe zou dat technisch gerealiseerd kunnen worden?
 • Wat betekent een chatcontrole concreet?
 • Kan het systeem worden uitgebreid?
 • Is chatcontrole zelfs legaal?
 • Hoe kan ik me ertegen verweren?

Wat zijn de plannen van de Europese Commissie en het voorzitterschap van de Raad?

Olivier Onidi , adjunct-directeur-generaal voor Binnenlandse Zaken , schetste wat de Europese Commissie zou willen . Het voorstel zal proberen “alle communicatiemiddelen in het toepassingsgebied op te nemen”. Dit is tenslotte de echte toegevoegde waarde van het voorstel om “alle vormen van communicatie te omvatten, inclusief privécommunicatie”, antwoordde Onidi op een vraag van EP-lid Patrick Breyer (groep Pirates / Greens). Breyer heeft het project de naam “Chat Control” gegeven.

Het explosieve wetsontwerp zou oorspronkelijk op 1 december worden ingediend, maar is sindsdien van de agenda van de Commissie verdwenen. Desgevraagd bevestigde een woordvoerster alleen dat de Commissie aan het voorstel werkte. Een specifieke datum kan ze op dit moment echter nog niet geven.

De lidstaten zouden het voorstel kunnen steunen. Slovenië, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt, heeft bijvoorbeeld de bestrijding van kindermishandeling tot een van zijn belangrijkste prioriteiten gemaakt. Het Raadsvoorzitterschap wil zich richten op de ‘digitale dimensie’, staat in een raadsnota van september van Statewatch . Bovenal maakt end-to-end versleutelde communicatie het leven van opsporingsinstanties moeilijk. Men wil daarom op zijn minst de rol van “proactieve maatregelen” bespreken – dat wil zeggen, geautomatiseerde benaderingen die de inhoud onderzoeken.

Hoe het EU-parlement zich over het voorstel zal positioneren, is nog open. Dit jaar stemden de Europarlementariërs er echter voor om online diensten zoals Facebook, Skype en Gmail toe te staan inhoud te scannen . Dit gebeurt al geruime tijd op vrijwillige basis op veel platforms en cloudservices, maar de onlangs aangescherpte regels voor gegevensbescherming hebben de praktijk tijdelijk illegaal gemaakt. De haastig besloten uitzonderingsregel geldt in eerste instantie voor drie jaar, heeft alleen betrekking op niet-versleutelde inhoud en zou kunnen worden vervangen door de wet die nu wordt gepland.

Hoe zou dat technisch gerealiseerd kunnen worden?

Mocht de scanvereiste in het wetsontwerp terecht komen, dan is het onwaarschijnlijk dat daar technische details worden uitgevoerd. De toverformule in Brussel is meestal “proactieve maatregelen”, die bijvoorbeeld ook terroristische inhoud van internet moeten verwijderen . De exacte technische uitvoering moet aan de aanbieders zelf worden overgelaten. Voorlopig blijft het ook open of alle aanbieders van messengers getroffen zouden kunnen worden of alleen die met een bepaald aantal gebruikers.

Deze kunnen in principe terugvallen op bestaande benaderingen, bijvoorbeeld de door Microsoft ontwikkelde PhotoDNA-software en de database van de Amerikaanse organisatie National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Deze bevat digitale vingerafdrukken, zogenaamde hashes, van afbeeldingen of video’s die al als illegaal zijn erkend. Voordat een bericht werd verzonden, kon de hash van een bijlage worden bepaald en vergeleken met de database. Als blijkt dat het dossier relevant is, kan de verzending worden voorkomen en kan mogelijk een bericht aan de politie worden getriggerd.

In combinatie met kunstmatige intelligentie gebruikt Microsoft PhotoDNA in een aantal van haar producten , bijvoorbeeld in Skype, OneDrive of Xbox. De fabrikant stelt de software ook beschikbaar aan andere providers, waaronder Google, Twitter en Facebook.

Zelfs Apple plant maatregelen tegen de verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik . Op de smartphone moeten deze worden vergeleken met de NCMEC-database met behulp van “client-side scanning” voordat ze in de cloud kunnen worden geladen. Daarnaast heeft Apple een “kinderbeveiliging” gepland die op het toestel draait. Deze moet met behulp van kunstmatige intelligentie ‘seksueel expliciete’ beelden herkennen bij het versturen van berichten en zo nodig de ouders verwittigen. Na een golf van protesten over de hele wereld zijn de plannen voorlopig on hold gezet .

Een bewakingstechnologie die zou kunnen volgen uit de EU-wetgeving, wordt client-side scanning (CSS) genoemd. Onlangs hebben wereldberoemde IT-beveiligingsonderzoekers en uitvinders van encryptiesystemen in een gezamenlijk onderzoek alle plannen voor contentscanners op apparaten van eindgebruikers zwaar bekritiseerd. De experts concluderen: Client-side scanning is een bedreiging voor privacy, IT-beveiliging, vrijheid van meningsuiting en democratie als geheel .

Technisch gezien maakt CSS nog steeds end-to-end encryptie mogelijk, maar dat is de vraag of het bericht wordt doorzocht op specifieke inhoud voordat het wordt verzonden. Daarnaast creëert CSS beveiligingslacunes en gateways voor actoren zoals staatshackers en criminelen.

Wat betekent een chatcontrole concreet?

Ongeacht de technische implementatie in detail, de inbreuk op de privacy zou zeer ingrijpend zijn. Elk afzonderlijk bericht zou automatisch worden doorzocht, geëvalueerd en, indien nodig, gerapporteerd aan de aanbieders en autoriteiten, ongeacht verdenking.

Dit omvat onvermijdelijk talloze volkomen normale, legitieme foto’s en video’s die mensen elkaar sturen. Als de automatische detectie, die voorlopig onbetrouwbaar is, zou werken, zou de inhoud sowieso door mensen gecontroleerd moeten worden. Dit zou niet alleen het recht op privacy schenden, het zou ook een nieuwe toegangspoort zijn tot misbruik.

Dit zou ook grote gevolgen hebben voor de providers. Om te voldoen aan de wet moet u ofwel aansluiten op een bestaande infrastructuur of zelf oplossingen ontwikkelen. Dit zou grotere aanbieders in de kaart spelen die over voldoende middelen beschikken om dergelijke vereisten te implementeren. Als alternatief zouden sommige aanbieders zich uit de EU kunnen terugtrekken als de inspanning te groot voor hen is.

Kan het systeem worden uitgebreid?

De ingreep op de toestellen via een chatcontrole zou aanzienlijk zijn, al zou er alleen gezocht worden naar afbeeldingen van misbruik, zoals eerder werd gedacht. IT-experts vrezen dat zelfs als client-side scanning in eerste instantie alleen zou worden gebruikt om naar dergelijke inhoud te zoeken, er een enorme politieke en maatschappelijke druk zou zijn om het toepassingsgebied uit te breiden .

Uw argument is dat als eenmaal een monitoringinfrastructuur is ingevoerd, er veel animo is en dat er na invoering nauwelijks nog een mogelijkheid is om u te verdedigen tegen de uitbreiding of om misbruik van het systeem te beheersen. Technisch gezien is een extensie zeer eenvoudig te implementeren. Daarom komen de IT-experts tot de conclusie dat CSS een inbreuk op de privacy vertegenwoordigt die nog erger is dan eerdere suggesties voor het afzwakken van encryptie. Edward Snowden pleitte op dezelfde manier tegen de plannen van Apple om dergelijke bewakingstechnologie op eindapparaten te installeren. De klokkenluider vreest ongekend massaal toezicht .

Is chatcontrole zelfs legaal?

Een geautomatiseerde scanverplichting zou illegaal kunnen zijn, een juridisch advies van Prof. Dr. Ninon Colneric (PDF) . Over het algemeen is toezicht zonder reden of verdenking in de EU verboden omdat het grondrechten schendt. Het Europese Hof van Justitie heeft dit standpunt herhaaldelijk bevestigd en bijvoorbeeld herhaaldelijk kritiek geuit op het bewaren van gegevens.

Desalniettemin zijn de pogingen om het bewaren van zombiegegevens met juridische trucs weer tot leven te brengen tot op de dag van vandaag niet verdwenen . De eis is regelmatig terug te vinden in de raadsdocumenten van de EU-landen. Massasurveillance is ook opgenomen in de Duitse Telecommunicatiewet , ook al is deze momenteel opgeschort.

Hoe kan ik me ertegen verweren?

Tot nu toe zijn er geen brede allianties van het maatschappelijk middenveld tegen het project, maar het protest wordt steeds luider. Het EU-piratenparlementslid Patrick Breyer heeft een actiepagina samengesteld op chatkontakt.de . Hij roept vertegenwoordigers van de EU-Commissie zoals EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johannson of EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op telefonisch en per e-mail contact op te nemen en daar protesten te formuleren. Allianties van het maatschappelijk middenveld en andere vormen van protest kunnen in de komende weken worden toegevoegd. Het kan nuttig zijn om betrokken te raken en contact op te nemen met burgerrechten- en digitale organisaties over chatcontrole.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Digitale privacy

Chatcontrole – De EU-commissie accepteert hoge foutenpercentages bij het controleren van chats

Published

on

chatcontrole

Tijdens de geplande chatcontrole zullen onderzoekers foutieve treffers moeten zien, omdat zelfs de EU-commissie valse alarmen verwacht. Ze heeft achter gesloten deuren op de vragen van de lidstaten gereageerd. We publiceren het document in volledige tekst.

Chatcontrole  Centrale kritiekpunten op de door de EU-commissie geplande chatcontrole lijken te worden bevestigd. De EU-commissie verwacht blijkbaar dat rechercheurs veel onschuldige opnames en chats van minderjarigen met eigen ogen zullen moeten controleren. Dat en meer staat in een Wire Report geclassificeerd als Official Use Only, dat we volledig vrijgeven. Het vat de antwoorden van de Europese Commissie op de vragen van de lidstaten samen. 61 vragen kwamen alleen uit Duitsland .

Chatcontrole maakt deel uit van een wetsontwerp van de Europese Commissie ter bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen online. Het is onder meer de bedoeling dat providers op verzoek ook automatisch privéberichten doorzoeken op vermoedelijke criminele inhoud. IT-experts en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld bekritiseren dit als reden voor massasurveillance . Ook ministers van de federale regering , waaronder Lisa Paus (Groenen) en Volker Wissing (FDP) , wijzen mogelijke inmenging in vertrouwelijke communicatie af.

Tien procent foutenpercentage: geen probleem

Een punt van kritiek op de geplande chatcontrole is de gevoeligheid van detectiesoftware voor fouten. Geen enkele software is perfect. Bij vals-positieve treffers kunnen ongevaarlijke berichten, chats en foto’s van onschuldige mensen op de schermen van rechercheurs terechtkomen – met de verdenking van strafbare feiten zoals de zogenaamde verspreiding van kinderpornografie . De Europese Commissie is zich blijkbaar bewust van het probleem en aanvaardt het bewust.

Volgens het rapport is de nauwkeurigheid van de huidige detectietechnologie voor verzorging ongeveer 90 procent. Dat betekent: “9 van de 10 inhoud die door het systeem wordt herkend, is grooming.” Het wordt grooming genoemd wanneer volwassenen geseksualiseerd contact met minderjarigen beginnen. Dat komt overeen met 100.000 valse alarmen voor een miljoen berichten die als zogenaamd verdacht worden herkend.

Duitsland had de EU gevraagd of er een verplichting zou moeten komen om treffers te melden, zoals een trefferkans van 99,9 procent. Op deze manier kunnen vals-positieve treffers worden verminderd. De commissie “heeft echter niet zo’n numerieke beslissing genomen om openheid voor technologie en vooruitgang te garanderen.”

Onderzoekers moeten consensuele sexting doornemen

Als gevolg hiervan moeten mensen in het geplande EU-centrum valse positieve hits met de hand uitzoeken. Dit betekent dat onderzoekers mogelijk ook juridische beelden van minderjarigen kunnen zien. In familiechats circuleren bijvoorbeeld foto’s van hun eigen kinderen of kleinkinderen op het strand. Het is niet illegaal, maar de technische systemen kunnen zoiets niet zomaar contextualiseren. Duitsland wilde van de Europese Commissie weten of de technologie dergelijke niet-beledigende beelden zou herkennen. In haar antwoord verwijst de Commissie opnieuw naar het personeel van het geplande EU-centrum dat valse positieven zou controleren. En: “Algoritmen zouden dienovereenkomstig kunnen worden getraind”.

Tegen die tijd zouden de juridische beelden op de schermen van EU-rechercheurs terechtkomen. Voor veel tieners is het al lang onderdeel van het dagelijks leven om onderling naaktfoto’s uit te wisselen, het zogenaamde sexting. Dergelijke foto’s kunnen ook een alarm activeren tijdens chatcontrole. “Als dergelijke rapporten worden ontvangen, moet de strafrechtelijke aansprakelijkheid worden vastgesteld volgens de nationale wetgeving”, zegt het rapport.

Volgens het rapport mag het EU-centrum de respectieve wetshandhavingsinstanties in de lidstaten pas informeren na het uitzoeken van valse treffers. De wetshandhavingsinstanties mogen niet rechtstreeks toegang hebben tot de ongesorteerde hits. Het EU-centrum zou de EU-politieautoriteit Europol als “sleutelpartner” moeten hebben. Een “nauwe samenwerking” is essentieel. “Het is ook belangrijk dat Europol alle rapporten ontvangt om een ​​beter overzicht te hebben”, aldus de samenvatting.

Chatcontrole ondanks encryptie

Op het eerste gezicht bijt de geplande chatcontrole met end-to-end versleutelde berichten. Deze berichten kunnen alleen worden ontcijferd door de afzender en ontvanger in hun messengers. Om het nieuws toch onder controle te krijgen, zou dit principe omgedraaid moeten worden. De commissie “probeert niet de codering te doorbreken”, aldus het rapport. Maar “versleuteling is niet alleen belangrijk om privécommunicatie te beschermen, maar zou ook daders helpen”.

Een mogelijke oplossing zou zijn dat software foto’s en video’s lokaal op je eigen apparaat controleert voordat ze versleuteld worden verzonden. Het gebruik van deze zogenaamde client-side scanning begint duidelijk te worden, maar IT-beveiligingsonderzoekers waarschuwen ervoor.

WhatsApp en Skype: de EU-commissie benoemt de eerste providers

Chatcontrole wordt massasurveillance zodra veel providers massa’s gebruikers screenen. In het wetsontwerp is bepaald dat providers alleen worden verplicht om chats te controleren als er een significant risico bestaat dat hun dienst wordt misbruikt voor seksueel geweld tegen kinderen. In haar antwoorden aan de lidstaten is de Europese Commissie nu nader ingegaan op wanneer dit risico zich voordoet. Dienovereenkomstig is het niet voldoende dat een aanbieder “kindergebruikers” heeft, d.w.z. door kinderen wordt gebruikt. Een maatregel om het risico te minimaliseren is dat vreemden geen direct contact kunnen maken met minderjarige gebruikers.

Het rapport noemt het carrièreplatform LinkedIn als concreet voorbeeld van een aanbieder zonder relevant groomingrisico. Daar wisselen vooral volwassenen informatie uit over hun professionele successen. Volgens het rapport vinden de initiaties vaak zowel via WhatsApp of Skype als via videogames plaats. De vermelding van WhatsApp en Skype betekent niet automatisch dat deze providers een chatcontroleopdracht mogen verwachten. Maar ze laten een trend zien.

WhatsApp-moederbedrijf Meta lijkt volgens het rapport versoepeld over de maatregelen. Daar staat: “De ‘Meta’-groep juichte verplichte maatregelen toe – ook voor de industrie. Zelfregulering kent zijn grenzen.” Tegelijkertijd verwierp Meta in haar eigen onderzoek “client-side scanning” omdat het de rechten van gebruikers schendt.

Europese Commissie gelooft dat AI niet kan worden misbruikt

Een andere zorg van critici is dat chatcontrole de hoeksteen zou kunnen zijn voor nog meer informatiecontrole. Automatische herkenningssystemen kunnen immers worden getraind op elk type inhoud. Autoritaire staten zouden aanbieders bijvoorbeeld kunnen vragen ook te zoeken naar politiek ongewenste content. Volgens het rapport reageerde de Europese Commissie in dit verband: “Misbruik van technologie zou leiden tot sancties.” Nationale autoriteiten zouden ervoor moeten zorgen dat providers zich in overeenstemming met de regels gedragen.

“Bovendien zijn technologieën alleen geschikt om CSAM te identificeren”, vervolgt het rapport. CSAM staat voor “materiaal voor seksueel misbruik van kinderen”, d.w.z. opnames van seksueel geweld tegen minderjarigen. Maar beeldherkenning kan in principe op elke inhoud worden getraind – het kan zowel naar CSAM als naar foto’s van het bloedbad op Tiananmen zoeken .

Antwoorden “ontwijkend” en deels “tegenstrijdig”

We hebben het initiatief “Stop chat control” gevraagd om een ​​eerste beoordeling van de antwoorden van de Europese Commissie. “De antwoorden van de Commissie zijn meestal ontwijkend en soms zelfs tegenstrijdig”, schrijft een woordvoerder van het initiatief. Veel van de problematische punten die door de federale overheid naar voren zijn gebracht, zoals de technische uitvoering, worden niet in detail besproken. “De Commissie geeft openlijk toe dat ze in sommige gevallen wetgeving wil eisen die technisch niet kan worden geïmplementeerd. Daarmee verzet het zich niet alleen tegen de grondrechten, maar ook tegen de werkelijkheid zelf.”

Dit versterkt de eis van het initiatief dat het ontwerp volledig moet worden ingetrokken. De federale regering kan niet tevreden zijn met deze antwoorden. Maatschappelijke organisaties uit heel Europa waarschuwen al maanden voor chatcontroles. In Duitsland hebben meer dan 160.000 mensen een petitie ondertekend  en recentelijk zijn er op straat protesten geweest .

 


Hier is het document volledig:


 • Datum: 24/06/2022
 • Classificatie: Geclassificeerd – Alleen voor officieel gebruik
 • Door: Permanente Vertegenwoordiging EU Brussel
 • Naar: E11, lijn
 • Kopie: BKAMT, BMWK, BMDV, BMI, BMFSFJ, BMBF, BMG, BMJ
 • Betreft: RAG Wetshandhaving – Politie (LEWP-Police) bijeenkomst op 22 juni 2022

I. Samenvatting en evaluatie

De focus van de RAG-bijeenkomst was de presentatie en beantwoording van de vragen die werden gesteld over het COM-concept van een voorstel voor een verordening om seksueel misbruik van kinderen door de COM effectiever te bestrijden.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 5 en 20 juli.

II. In detail

1. Aanneming van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2. Informatie door het voorzitterschap

KOM rapporteerde over de Global Summit van de WeProtect Global Alliance (WPGA). De resultaten van de top omvatten de bevestiging van de gezamenlijke strijd tegen CSA, de oprichting van een taskforce en een vrijwillig kader voor transparantie in de sector (zie ppt-presentatie bijgevoegd).

Päs bracht verslag uit over het operationele CSA-seminar van 14-16 juni in Parijs (zie bijgevoegde ppt-presentatie). De focus lag op de digitale dimensie van CSA en de rechten van betrokkenen. Daarnaast was er aandacht voor het blootleggen van financiële stromen. Naast vertegenwoordigers van (operationele) nationale autoriteiten waren er ook vertegenwoordigers van de industrie. Tijdens de coronapandemie was er een sterke toename van het aantal spreads van CSAM. Vooral de toename op het gebied van Live Distant Child Abuse (LDCA of “live streaming”) was sterk. LDCA vindt meestal plaats tegen betaling van geld, de initiatie vindt plaats in het clearnet, vaak via Skype of Whatsapp, soms worden ook de ouders van de betreffende kinderen bij de acties betrokken. Criminelen gebruiken steeds vaker cryptocurrency om hun identiteit te versleutelen. Verzorging vindt steeds meer plaats via videogames. Präs presenteerde “undercover avatar” voor preventief contact met kinderen in Online Spelen (Fortnite) (project ondersteund door Europol).

Präs presenteerde een succesvol FRA- of BRA-onderzoek. Daders kunnen worden geïdentificeerd met behulp van geschikte indicatoren of geautomatiseerde processen op Google Drive of Google Foto’s.

De groep “Meta” verwelkomde verplichte maatregelen – ook voor de industrie. Zelfregulering kent zijn grenzen.

3. Regeling ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen

Europol bracht verslag uit over activiteiten in de strijd tegen CSA (zie ppt-presentatie bijgevoegd). Met een gespecialiseerd analyseteam (AP Twins) zouden rapporten van NCMEC worden ontvangen, verrijkt en doorgestuurd naar 19 MS + Noorwegen. NCMEC-rapporten worden momenteel ontvangen via ICE HSI. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Europol-mandaat (Art. 26b) is Europol gemachtigd om persoonsgegevens rechtstreeks van particulieren te ontvangen, te verwerken en door te geven aan de lidstaten. De verrijking van de NCMEC-rapporten bij Europol gebeurt door het signaleren van nieuw of bekend materiaal en parallelle onderzoeksprocedures en, voor zover mogelijk, door metadata te analyseren. Processen zijn deels geautomatiseerd en ook het GRACE-project (gefinancierd in het kader van Horizon 2022), dat tot doel heeft de geautomatiseerde procesverwerking te verbeteren, is hieraan gerelateerd.

Europol stuurt ook operationele en strategische rapporten naar de lidstaten. Samenwerking met lidstaten zou plaatsvinden tijdens en na operationele onderzoeken (met name digitale forensische ondersteuning en taskforce voor slachtofferidentificatie). Publieke participatie door middel van het “Trace an Object”-initiatief waarmee plaats delict via sociale media kon worden geïdentificeerd.

De voorzitter gaf vervolgens een overzicht van de ontvangen vragen: 12 lidstaten hebben samen ongeveer 240 vragen ingediend. Benadrukt moet worden dat het COM-voorstel overwegend positief werd becommentarieerd in de ingediende opmerkingen. Dit werd gevolgd door hoofdstuk voor hoofdstuk mondelinge antwoorden op vragen door KOM.

KOM heeft de vragen samengevat en gepresenteerd zonder enige verwijzing naar de respectieve lidstaten. Voor zover in het kader van de KOM-presentatie nog een directe verwijzing naar DEU-vragen kon worden gemaakt, wordt dit hieronder weergegeven.

Algemene vragen:

COM legde eerst een algemene verklaring af over de interactie van het ontwerp met DSA/TCO/GDPR. DSA is een horizontale reeks voorschriften voor het creëren van een veilige online omgeving, waarvoor ook artikel 114 VWEU de wettelijke basis is. COM-concept van een CSA-VO is hierop gebaseerd. D.w.z. tenzij de CSA-VO nadere bepalingen stelt, blijven bijvoorbeeld de artikelen 14 en 19 Wv van toepassing. Content die hierna wordt gemarkeerd houdt geen verplichting in om deze te verwijderen, maar kan als basis dienen voor bestellingen onder CSA-VO-E. De AVG blijft van toepassing. COM-concept zorgt voor een continue en vroege betrokkenheid van de gegevensbeschermingsautoriteiten, bijvoorbeeld bij het evalueren van geschikte technologieën en bij het gebruik ervan in het kader van bestellingen. Vooral in de strijd tegen grooming gaat het COM-concept verder dan de AVG, aangezien de betrokkenheid van de gegevensbeschermingsautoriteit absoluut noodzakelijk is. KOM benadrukte dat geautomatiseerde processen geen directe impact hebben op natuurlijke personen. In plaats daarvan leidden deze alleen tot doorzending naar het EU-centrum. Daarnaast bevat de concept-COM tal van waarborgen (o.a. bevelen van de bevoegde autoriteit of rechtbank, herstelprocedures, VHMK, betrokkenheid van de gegevensbeschermingsautoriteit).

COM legde uit dat het ontwerp in overeenstemming is met artikel 15 van de eCommerce-richtlijn in samenhang met EC 47 en relevante jurisprudentie. Gerichte identificatie van duidelijk illegaal materiaal op basis van nationale bevelen valt niet onder het verbod. De ontwerp-COM is bijzonder evenredig, aangezien bevelen alleen in individuele gevallen kunnen worden uitgevaardigd (waar veiligheid door ontwerp niet voldoende is), bevelen zo specifiek mogelijk moeten worden uitgevaardigd, waarborgen zijn getroffen en een strikte evenredigheidstoets vereist is. Tot slot benadrukte KOM dat CSAM sowieso duidelijk illegaal is – een beoordeling is niet contextafhankelijk.

Net als het COM-concept is TCO-VO een sectorale verordening. De definitie van “hostingserviceprovider” van de TCO-VO is ook van toepassing op het COM-concept. Artikel 39 van het COM-concept is gebaseerd op artikel 14 TO VO en artikel 67 Wv.

Bij DEU-vraag 20: Op pagina 10 van het voorstel staat: “Verplichtingen om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen hebben de voorkeur boven afhankelijkheid van vrijwillige acties van aanbieders, niet alleen omdat die acties tot nu toe onvoldoende zijn gebleken om online seksueel misbruik van kinderen effectief te bestrijden( …)” Wat is het bewijs van COM dat aantoont dat deze vrijwillige opties ontoereikend zijn?

KOM verwees naar de effectbeoordeling en benadrukte vier hoofdpunten: Ten eerste zijn vrijwillige maatregelen zeer heterogeen (in 2020 moesten meer dan 1600 bedrijven rapporteren aan NCMEC, waarbij slechts 10% van de bedrijven überhaupt rapporteerde, 95% van de meldingen kwam van “Meta”). Ten tweede zijn vrijwillige maatregelen niet continu, aangezien ze deel uitmaken van het bedrijfsbeleid. Ten derde tasten vrijwillige maatregelen ook de grondrechten van particulieren aan, waarvan beslissingen niet aan particuliere (marktkrachtige) bedrijven mogen worden overgelaten. Ten vierde lieten vrijwillig actieve bedrijven de betrokkenen ook met rust om CSAM-inhoud die op hen van invloed was, te verwijderen. Betrokkenen en meldpunten missen een wettelijke basis voor het zoeken naar CSAM en KOM wil hier verandering in brengen.

Bij DEU Vraag 10: Kan COM bevestigen dat aanbieders vrijwillig zoeken naar CSAM (wettelijk) mogelijk blijft? Zijn er plannen om de interim-regeling, die het voor aanbieders mogelijk maakt om naar CSAM te zoeken, te verlengen?

Er is een permanente en duidelijke rechtsgrond nodig. Hiaten in de regelgeving na afloop van de Interimregeling moeten worden voorkomen. Het is nog te vroeg om te bepalen hoe de overgangsperiode tot aan de inwerkingtreding van een CSA-VO eruit kan gaan zien, een verlenging van de InterimsVO is ook mogelijk. Aanbieders van hostingdiensten die niet onder de e-Privacy Verordening vallen en dus niet worden geraakt door het aflopen van de Interimverordening kunnen vrijwillige maatregelen blijven nemen.

Er zijn verschillende vragen over versleutelde inhoud ontvangen. Ook voor DEU-vragen 4 en 5: Deelt de COM de mening dat overweging 26, waarin wordt aangegeven dat het gebruik van end-to-end-coderingstechnologie een belangrijk instrument is om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de communicatie van gebruikers te garanderen, betekent dat technologieën die worden gebruikt om kindermishandeling end-to-end encryptie niet ondermijnt?

Kan de COM een gedetailleerde beschrijving geven van technologie die end-to-end-codering niet doorbreekt, de eindapparatuur beschermt en toch CSA-materiaal kan detecteren? Zijn er technische of juridische grenzen (bestaand of toekomstig) voor het gebruik van technologieën om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen?

COM-concept is niet gericht tegen encryptie. KOM streeft er niet naar om encryptie te doorbreken, maar heeft eerder het belang van encryptie erkend. Encryptie is niet alleen belangrijk om privécommunicatie te beschermen, maar zou ook daders helpen en verdoezelen, daarom wilde KOM encryptie niet uitsluiten van het concept. COM verwees in dit verband naar bijlage 8 van de effectbeoordeling, waarin verschillende technologieën worden beschreven. KOM staat ook in contact met bedrijven die de gepresenteerde technologieën willen gebruiken of al gebruiken. COM benadrukte dat altijd de minst ingrijpende technologie moet worden gekozen en dat wanneer er geen technologie beschikbaar is die voldoet aan de COM-ontwerpvereiste,

Er zijn ook verschillende vragen over het MKB ontvangen. Hoewel KMO’s niet kunnen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van het ontwerp, voorziet het ontwerp in een breed scala aan ondersteuning. Onder andere door het centrum en nationale autoriteiten door ondersteuning te bieden in het kader van risicobeoordeling en het gebruik van technologieën. De opleiding van medewerkers wordt samen met Europol en organisaties als WPGA gepland. In het bijzonder neemt het EU-centrum de controle van de meldingen over.

Hoofdstuk 1

KOM lichtte de verwachte positieve effecten van het ontwerp toe. Deze omvatten: effectieve opsporing en verwijdering van CSAM, verbetering van rechtszekerheid, aansprakelijkheid en bescherming van aangetaste grondrechten, evenals harmonisatie van maatregelen. Het concept heeft grote impact op de offline dimensie van CSA, met name op het gebied van preventie en ondersteuning van getroffenen. Online en offline aspecten zijn nauwelijks van elkaar te scheiden.

Artikel 2 f vat de eerder gepresenteerde definities samen voor een betere leesbaarheid.

Wat betreft het toepassingsgebied: zoekmachines vallen momenteel niet onder het concept, tenzij ze hostingserviceproviders zijn, hoewel ze een rol spelen bij de verspreiding van CSAM. COM staat open voor een discussie over het opnemen van zoekmachines in het concept. Live streaming maakt deel uit van de definitie van CSAM. Gerubriceerde communicatie en bedrijfs-/overheidscommunicatie vallen niet onder het toepassingsgebied.

Bij DEU Vraag 34: Vallen aanbieder van file/image-hosting, die geen toegang heeft tot de inhoud die zij opslaan, onder het toepassingsgebied van de verordening?

Hostingserviceproviders worden geregistreerd, het is een kwestie van proportionaliteit om de serviceprovider aan te spreken die toegang heeft tot de gegevens. D.w.z. Clouddiensten die alleen infrastructuur leveren maar geen toegang hebben, zijn mogelijk geen geschikte adressaten van identificatiebevelen.

Met betrekking tot artikel 2 g) verwees de COM naar EG 11.

Wat betreft artikel 2, onder j), “kindergebruiker”, is de relevante leeftijd voor “seksuele toestemming” bepalend, maar dit varieert in de lidstaten. In het concept zijn in principe ook minderjarige daders opgenomen. Aanbieders kunnen niet bepalen of er sprake is van “toestemming in peers”. Na ontvangst van dergelijke rapporten moet de strafrechtelijke aansprakelijkheid worden vastgesteld volgens het nationale recht. Als er bij een wijziging van de CSA-RL (vanaf 2011) wijzigingen in de definities zouden worden aangebracht, zou dit ook leiden tot wijzigingen voor het COM-concept van een CSA-VO.

In artikel 2m) verwijst “mogelijk” naar het overlaten van de uiteindelijke beslissing over wat illegaal is aan de nationale autoriteiten.

Artikel 2 u) is gebaseerd op de regelgeving van de DSA.

PRT verzoekt om schriftelijke reacties. KOM antwoordde dat het dit niet kon beloven.

Hoofdstuk 2

Ad DEU Vraag 6: Welke (technologische) maatregelen acht COM nodig voor aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van interpersoonlijke communicatie bij risicobeoordeling? Met name hoe kan een aanbieder een risicobeoordeling uitvoeren zonder technologie als bedoeld in de artikelen 7 en 10 toe te passen? Hoe kunnen deze providers aan de verplichting voldoen als hun dienst end-to-end versleuteld is?

Het gebruik van technologieën is afhankelijk van de betreffende dienst en de respectievelijke risico’s. Identificatietechnologieën zijn niet verplicht en encryptie mag providers er niet van weerhouden een analyse uit te voeren. Aanbieders hebben echter meestal een goede kennis van het risico van hun diensten, bijvoorbeeld door gebruikersrapporten. EU-centrum zal (niet-limitatieve) richtlijnen geven.

Ad DEU-vraag 9: Kan COM details geven over relevante “gegevensmonsters” en de praktische reikwijdte van risicobeoordelingsverplichtingen? Met name onderscheid maken tussen aanbieders van hostingdiensten en aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten.

Relevante gegevensvoorbeelden waren afhankelijk van de respectieve service, het respectieve gebruikersgedrag. Voor risicobeperkende maatregelen zou het bijvoorbeeld een rol kunnen spelen of er een mogelijkheid is dat vreemden direct contact kunnen maken met minderjarige gebruikers.

Betreffende GER Vraag 11: In artikel 3 par. 2 (e) ii het voorstel beschrijft kenmerken die typerend zijn voor socialemediaplatforms. Kan COM scenario’s beschrijven waarin voor die platforms een risicoanalyse niet tot een positief resultaat leidt?

Op professionele platforms zoals LinkedIn of sociale media zonder verzorgingsgeschiedenis zou er bijvoorbeeld geen relevant risico moeten zijn.

Ad DEU Vraag 2: Kan de COM voorbeelden geven van mogelijke mitigerende maatregelen met betrekking tot de verspreiding van CSAM en verzorging die geschikt zijn om een ​​opsporingsbevel te voorkomen?

Voorbeelden zijn leeftijdsgrenzen of de beperking van bepaalde functies voor kinderaccounts zoals het delen van foto’s (foto’s met veel blote huid) of de mogelijkheid tot direct contact door externe gebruikers.

Bij DEU-vraag 3: Kan de COM uitleggen hoe leeftijdsverificatie door providers respectievelijk App Stores moet worden ontworpen? Wat voor soort informatie moet een gebruiker verstrekken? Met betrekking tot grooming is uw voorstel specifiek gericht op communicatie met een minderjarige gebruiker. Zal de identificatie van een minderjarige gebruiker alleen plaatsvinden via leeftijdsverificatie? Als een risico is gedetecteerd, zijn zorgverleners dan verplicht om gebruikersregistratie en leeftijdsverificatie te implanteren? Zal er ook een verificatie zijn om volwassen gebruikers te identificeren die misbruik maken van apps die zijn ontworpen voor kinderen?

COM-concept staat open voor technologie, ook voor leeftijdsbeheersing. Aanbieders zijn vrij om passende maatregelen te kiezen. Ook de informatie die gebruikers nodig hadden, was hiervan afhankelijk. Maatregelen variërend van “eenvoudige bevestiging” tot legitimatiebewijs zijn mogelijk. KOM ondersteunt leeftijdsbeheersingsprojecten en innovaties zonder dat er bewijs van persoonlijke gegevens nodig is. Het COM-ontwerp voorziet nog niet in de identificatie van volwassenen die misbruik maken van kinderaccounts/-diensten; dergelijke gebruikers zouden worden erkend in het kader van identificatiebevelen.

Bij DEU-vraag 14: Kan COM verduidelijken “bewijs van een aanzienlijk risico”? Is het voldoende dat er meer kindgebruikers op de platforms zijn en dat zij communiceren in de mate zoals beschreven in artikel 3?

De beslissing over het bestaan ​​van een “aanzienlijk risico” wordt genomen door de coördinerende instantie. COM zal ook richtsnoeren op dit gebied uitvaardigen. Het enkele feit van gebruik door “kindergebruikers” is niet voldoende om aan de vereisten te voldoen.

Ad DEU Vraag 17: Hoe worden de redenen voor het uitvaardigen van het identificatiebevel afgewogen tegen de rechten en legitieme belangen van alle betrokken partijen op grond van artikel 7, lid 4, onder b)? Is dit gebaseerd op een concrete maatregel of abstract?

Er moet per geval een beslissing worden genomen, waarin alle relevante informatie is opgenomen en een zo gericht mogelijk bevel moet worden uitgevaardigd. D.w.z. Er zijn ook scenario’s denkbaar (relatief laag risico, zeer ingrijpende techniek) waarin een bevel – na afweging van het individuele geval – niet mag worden gegeven.

Bij DEU Vraag 13: Moeten de vereisten van artikel 7 lid 5 / lid 6 / lid 7 cumulatief worden begrepen?

Elke paragraaf is van toepassing op verschillende categorieën van CSAM, als een order van toepassing is op alle categorieën dan gelden de vereisten cumulatief, anders zijn ze afzonderlijk van toepassing.

Bij DEU-vraag 16: Kan COM verduidelijken over de vereisten van paragrafen 5b, 6a, 7b – welke toetsingsnorm wordt toegepast? Hoe kan de waarschijnlijkheid in artikel 7, lid 7 (b) worden gemeten? Geldt het principe in dubio per reo in het voordeel van de hostingdienst?

In dubio pro reo is niet van toepassing, aangezien het geen kwestie is van strafrechtelijke procedurele vragen, maar van een beoordeling op het gebied van risicominimalisatie. De toetsingsnorm moet in elk afzonderlijk geval worden bepaald en in dit verband zouden ook richtlijnen volgen.

Artikel 9 voorziet niet in een vast tijdsbestek. Als u echter alle benodigde processtappen bij elkaar optelt, kunt u rekenen op ongeveer 12 maanden.

Bij DEU Vraag 23: Omvat “alle betrokken partijen” in artikel 9 ook gebruikers die CSAM hebben verspreid of kinderen hebben gevraagd, maar die toch zijn gecontroleerd?

Alle gebruikers die CSAM verspreiden, worden geregistreerd. Het is niet aan de aanbieders om juridische toetsingen uit te voeren.

Bij DEU Vraag 7: Hoe volwassen zijn state-of-the-art technologieën om valse positieve treffers te voorkomen? Welk deel van de vals-positieve treffers kan worden verwacht wanneer technologieën worden gebruikt om grooming te detecteren? Acht COM het nodig om te bepalen dat treffers alleen openbaar worden gemaakt als de methode aan bepaalde parameters voldoet (bijvoorbeeld een trefferkans van 99,9% dat de inhoud in kwestie geschikt is) om vals-positieve treffers te verminderen?

KOM benadrukte dat er geschikte technologieën zijn, waarvan sommige al jaren in gebruik zijn (bijvoorbeeld PhotoDNA). De nauwkeurigheid van de technologie voor verzorgingsdetectie is ongeveer 90%. Dit betekent dat 9 van de 10 inhoud die door het systeem wordt herkend, verzorgd is. Vals-positieve rapporten zouden dan worden herkend en uitgefilterd door het EU-centrum. KOM heeft geen numerieke vaststellingen gedaan om openheid voor technologie en vooruitgang te waarborgen.

Bij DEU Vraag 24: Welke technologieën kunnen in principe worden toegepast? Voldoet Microsoft Photo ID aan de vereisten?

De VO-E specificeert geen verplichte technologieën. Het EU-centrum zal aanbieders voorzien van een lijst met geschikte technologieën en gratis technologieën.

Bij DEU Vraag: 25: Moeten technologieën die worden gebruikt met betrekking tot clouddiensten ook toegang tot versleutelde inhoud mogelijk maken?

KOM legde uit dat orders alleen konden worden uitgegeven als er geschikte technologieën beschikbaar waren.

Bij DEU Vraag 26: Hoe wordt de kwaliteit van de technologieën geborgd of gevalideerd? Hoe verhoudt het CSA-voorstel zich tot de conceptwet AI?

In het EU-centrum zal een technologiecomité worden opgericht. Zowel de EU-functionaris voor gegevensbescherming als de Europol Innovation Hub zijn hierbij betrokken. Betreffende de KI-VO: De technologieën die onder de CSA-VO zullen worden gebruikt, vertegenwoordigen waarschijnlijk risicovolle AI in de zin van de KI-VO. D.w.z. zij zullen waarschijnlijk het voorwerp uitmaken van een ex-ante conformiteitsbeoordeling in het kader van de KI-VO. Dit zou dan worden toegevoegd aan de gegevensbeschermingscontrole en de controle door het EU-centrum als een verdere waarborg.

Ad DEU Vraag 27: Hoe wordt de gelijkwaardigheid van de eigen technologieën van aanbieders beoordeeld op grond van artikel 10, lid 2 en hoe verhoudt zich dit tot het vermogen van aanbieders om handelsgeheimen in te roepen?

De compatibiliteit wordt gecontroleerd/vastgesteld door de bevoegde autoriteit of rechtbanken.

Over DEU-vraag 28: Kan de technologie worden ontworpen om onderscheid te maken tussen foto’s van kinderen in een normale/niet-agressieve omgeving (bijv. op het strand) en CSAM?

COM was het ermee eens dat algoritmen dienovereenkomstig kunnen worden getraind en dat eventuele fout-positieven in het EU-centrum worden gecontroleerd (zie bijlage 8 effectbeoordeling).

Langs DEU-vragen 31 en 31: Hoe wilt u ervoor zorgen dat aanbieders alleen de technologie – vooral die van het EU Center – gebruiken voor het uitvoeren van het opsporingsbevel? Hoe gaan we om met een fout? Hoe moeten eventuele gevallen van misbruik worden opgespoord?

Misbruik van technologie zou leiden tot sancties. De naleving door de aanbieders moet worden gewaarborgd door de nationale autoriteiten. Technologieën zijn overigens alleen geschikt om CSAM te identificeren.

Ad DEU Vraag 32: Kunt u nader ingaan op het menselijk toezicht en hoe het fouten door de gebruikte technologieën kan voorkomen?

Aanbieders zijn niet verplicht om elk rapport op humane wijze te beoordelen. Het EU-centrum garandeert echter menselijk toezicht op meldingen van bekende CSAM. Het centrum zet zich in voor menselijk toezicht op nieuwe CSAM en verzorging. Het centrum fungeert daarmee als filter tussen LEA’s en aanbieders.

Over DEU-vraag 33: Hoe verwacht u dat providers gebruikers informeren over “de impact op de vertrouwelijkheid van de communicatie van gebruikers”? Is het een plicht vanwege de afgifte van een opsporingsbevel? Of kan het onderdeel zijn van de algemene voorwaarden?

De verplichtingen in artikel 10 zijn gekoppeld aan eventuele identificatiebevelen.

Bij DEU-vraag 15 of 19: Hoe gedetailleerd specificeert het opsporingsbevel de technische maatregel die van de aanbieder wordt verlangd?

Hoe concreet specificeert het identificatiebevel de vereiste maatregel van de aanbieder? Wat volgt in dit verband uit artikel 7, lid 8 (“zal zich richten op en specificeren [de detectiebevel]”), wat uit artikel 10, lid 2 (“De aanbieder is niet verplicht om een ​​specifieke technologie te gebruiken”)?

Een detectieopdracht specificeert niet de te gebruiken technologie; maar specificeer de omvang van de verplichting. COM verwees naar artikel 7, lid 8.

KOM stelt dat aanbieders een uitvoeringsplan moeten opstellen als onderdeel van de afgifte van een identificatiebevel. De AVG zou worden gewaarborgd door nationale autoriteiten (geen aanbieders). In het geval van grooming zijn aanbieders verplicht gegevensbeschermingsautoriteiten in te schakelen.

Over het onderscheid tussen coördinerende autoriteiten en rechtbanken: De coördinerende autoriteiten hebben meestal speciale (professionele) expertise, vooral op het gebied van risicominimalisatie, die rechtbanken meestal niet hebben. Gezien de aangetaste grondrechten moeten rechtbanken (of bevoegde nationale autoriteiten) worden opgenomen als een verder niveau van bescherming in het kader van evenredigheid.

Bij DEU Vraag 18: Heeft COM al feedback gekregen van de providers, met name met betrekking tot artikel 7? Zo ja, kunt u de algemene feedback toelichten?

KOM betrok providers vanaf het begin (bijvoorbeeld via EU IF, directe discussies, de reis van KOM Johansson naar Silicon Valley) en kreeg positieve feedback. Bedrijven juichten de verplichtingen van aanbieders toe, evenals rechtszekerheid en duidelijkheid.

Ter voorkoming van dubbele meldingen en mogelijkheden tot deconflictering: Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen meldingen van aanbieders en van gebruikers/meldpunten. Aanbieders zijn verplicht zich te melden bij het EU-centrum. Indien er aanvullende nationale rapportageverplichtingen zijn, dient dit aangegeven te worden, bijvoorbeeld in rapportages aan het EU-centrum. Aan de andere kant konden meldingen van gebruikers/meldpunten nog wel door de aanbieders worden ontvangen. Als gebruikers/meldpunten tegelijkertijd ook de nationale autoriteiten op de hoogte stellen, vereist dit geschikte deconflicterende processen.

Bij DEU Vraag 36: Welke rol moet de Coördinerende Autoriteit spelen bij de meldingsplicht?

De coördinerende instantie zou toezicht houden op de naleving van aanbieders, maar zou niet dezelfde actieve rol hebben als in het kader van het bestellen van maatregelen.

Bij DEU Vraag 38: Hoeveel gevallen verwacht COM voor de meldingen aan EU CSA? Hoeveel zaken zullen worden doorgestuurd naar de bevoegde nationale rechtshandhavingsinstanties en/of Europol?

KOM kan het exacte aantal niet noemen. Als de huidige rapporten aan NCMEC als basis voor een schatting worden gebruikt, moet er rekening mee worden gehouden dat de Amerikaanse wetgeving niet specifiek is. Op dit moment zijn veel rapporten niet uitvoerbaar omdat ze geen CSAM zijn volgens de EU-wetgeving of omdat er informatie ontbreekt. Er is ook een gebrek aan filters om valse positieven te voorkomen. Al met al is niet alleen een toename van het aantal meldingen te verwachten, maar ook een verbetering van de kwaliteit van de meldingen aan LEA’s.

Bij DEU Vraag 40: Op welk punt kan worden aangenomen dat kennis van de inhoud door de aanbieder is verkregen, is menselijke kennis vereist?

De ontwerp-COM schrijft niet voor dat menselijke kennis vereist is. Het kan nodig zijn om hier nader te specificeren.

Met betrekking tot de verschillen in verwijderingsbevelen tussen TCO en CSAM stelt KOM: In tegenstelling tot de TCO VO is CSAM illegaal materiaal ongeacht de context, TCO is gericht op zoveel mogelijk gebruikers en wordt over het algemeen openbaar verspreid via hostingdiensten. CSAM daarentegen streeft naar gerichte verspreiding, vaak via interpersoonlijke communicatiediensten (2/3 van de rapporten van vandaag komt van interpersoonlijke communicatiediensten). Aangezien andere soorten diensten in het algemeen misbruikt zouden worden, zouden ook andere waarborgen nodig zijn. De concept-KOM voorziet niet in grensoverschrijdende verwijderingsbevelen (in tegenstelling tot TCO), aangezien de concept-KOM landelijk georiënteerd is.

Eén lidstaat verzocht om aanpassing van de termijn aan de TCO VO op 1 uur (COM-concept: 24 uur). KOM legde uit dat hierover discussie mogelijk is. Gezien de verplichtingen van de aanbieders is 24 uur vanuit hun oogpunt passend.

Bij DEU-vraag 39: Wordt het recht op effectief verhaal aangetast door de verplichting op grond van art. 14 om een ​​verhuisopdracht binnen 24 uur uit te voeren?

Klachten van Aanbieder tegen verwijderingsbevelen hebben geen opschortende werking. Klachtenprocedures ontslaan niet van de verwijderingsplicht.

Met betrekking tot artikel 15 lid 4: COM verwijst naar artikel 12 lid 2, als 6 weken niet voldoende zijn, is verlenging met nog eens 6 weken mogelijk.

Bij DEU Vraag 43: Hoe kan het blokkeren van bestellingen in de praktijk worden beperkt tot specifieke inhoud of delen van een dienst, of kan alleen de toegang tot de dienst als geheel worden geblokkeerd?

“URL’s die naar een specifieke afbeelding/video verwijzen” worden opgenomen om zo gericht mogelijk opdrachten te kunnen geven.

Over DEU-vraag 44: Moeten cloudservices de toegang tot versleutelde inhoud blokkeren als ze een rapport over verdachte activiteiten over specifieke gebruikers ontvangen?

KOM zei nee, omdat blokkeringsbevelen alleen betrekking hebben op openbaar toegankelijk materiaal.

COM legde uit dat de aansprakelijkheidsregeling van het ontwerp in overeenstemming is met de aansprakelijkheidsregeling van de DSA.

Hoofdstuk 3

Over het algemeen is hoofdstuk 3 heel nauw in de lijn van de DSA ontworpen. Het staat de lidstaten vrij om overeenkomstig artikel 26 coördinerende autoriteiten aan te wijzen, in de best mogelijke overeenstemming met de nationale wetgeving. Dit kan overeenkomen met de betreffende DSA-coördinator. Onafhankelijkheid moet hoe dan ook worden gewaarborgd.

Er zou een duidelijke scheiding van taken komen tussen de coördinerende autoriteiten en de nationale PEA’s. Nadat de bevelen zijn uitgevaardigd, kunnen LEA’s helpen bij de handhaving.

Met betrekking tot de verwachte noodzakelijke middelen in de lidstaten: De omvang van de middelen van de coördinerende autoriteiten hangt af van het aantal rapporten.

IRL betwijfelde of, gezien de beperkingen in artikel 26, 2 e), de aanwijzing van de “DSA-coördinator” als coördinerende autoriteit mogelijk was. Ook is het de vraag of de Coördinerende Autoriteit ook in de “offline wereld” de door de COM beoogde “centrale rol in de preventie van CSA” kan krijgen.

COM erkende dat deze bepaling misleidend kan zijn gezien de beoogde rol van de coördinerende autoriteit. Dit moet vooral gaan over online aspecten en zou daarom dicht bij de taken van de DSA-coördinator liggen.

Bij DEU-vraag 45. Waarom heeft u voor een beoordelingsvrijheid gekozen met betrekking tot straffen?

Het voorstel laat het aan de lidstaten over om de concrete sancties vast te stellen, voortbouwend op het nationale systeem en vergelijkbaar met DSA en TCO.

Ad DEU-vraag 46. Is artikel 35 van toepassing op gevallen van misbruik van technologie of het nalaten om effectieve maatregelen te treffen om dergelijk misbruik te voorkomen (art. 10 lid 4)?

Artikel 35 is ook van toepassing op artikel 10, lid 4. De COM zal richtsnoeren ontwikkelen die bedoeld zijn om de lidstaten te helpen bij het bepalen van de specifieke sancties.

Bij DEU-vraag 47. Waarom volgt het voorstel niet de sancties die zijn vastgelegd in de TCO-verordening?

De sancties in artikel 35 zijn “geïnspireerd” door TCO en DSA. In tegenstelling tot TCO wordt er echter geen definitieve lijst van overtredingen gemaakt.

Ad DEU-vraag 48. Kan artikel 35, lid 2, worden beperkt tot schendingen van een centrale verplichting of een klein aantal centrale verplichtingen?

De paragraaf spreekt alleen van “een inbreuk”.

COM legde ook uit dat artikel 38 geen conflict creëert met JIT’s (Eurojust), aangezien het artikel zich alleen beperkt tot onderzoeken op het gebied van de verordening en niet tot andere strafzaken. Het Coördinatieorgaan heeft geen aanspreekpunten voor opsporingsonderzoeken.

Ad DEU-vraag 49. Artikel 39, lid 2, bepaalt niet dat de nationale rechtshandhavingsinstanties rechtstreeks zijn aangesloten op de informatie-uitwisselingssystemen. Op welke manier worden meldingen doorgegeven aan nationale LEA’s?

In feite worden wetshandhavingsinstanties hier niet expliciet genoemd, dit moet mogelijk worden aangevuld. Overweging 55 vermeldt echter de noodzaak tot samenwerking. SIENA wordt hier niet uitdrukkelijk genoemd om geen beslissing te nemen met het oog op mogelijke verdere ontwikkelingen/naamswijzigingen. Feit is echter dat het centrum de rapporten doorstuurt naar Europol en de nationale rechtshandhavingsinstanties. Indien nodig moet hier een overeenkomstige tekst worden ingevoegd.

Bij DEU-vraag 50. Wat omvat het systeem voor het delen van informatie? Hoe kunnen effectiviteit en gegevensbescherming het beste worden afgewogen?

KOM verwees hier naar overweging 58 en naar het feit dat systemen voor het uitwisselen van informatie in principe efficiënt, veilig en in volledige overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming moeten worden beheerd.

Met betrekking tot artikel 39 verklaarde de COM ook dat het voorstel de samenwerking van de lidstaten met derde landen niet beperkt, maar deze juist wil faciliteren via het EU-centrum.

Hoofdstuk 4 – EU-centrum

In het algemeen stelde KOM dat het centrum moet worden opgevat als een “facilitator”. Wat de aanbieders betreft, moet het centrum met name de databank creëren van indicatoren op basis van CSAM die volgens de EU-wetgeving als illegaal zijn geclassificeerd, en een lijst met technologische oplossingen voor detectie verstrekken.

Wat de nationale vervolgingsautoriteiten betreft, is de primaire taak van het centrum om de “false positives” uit de rapporten van de provider te filteren en om “actiegerichte” rapporten met daadwerkelijke criminele inhoud door te sturen naar de vervolgingsautoriteiten.

De lidstaten moeten het centrum ondersteunen als kenniscentrum en bij het ondersteunen van slachtoffers. De taak als hub moet ook helpen om middelen te besparen.

Wat betreft het ondersteunen van slachtoffers, zou het belangrijkste zijn om hen te helpen hun afbeeldingen te vinden en te verwijderen. Slachtoffers kunnen er ook voor kiezen om op de hoogte te worden gehouden van meldingen van CSAM die hen betreffen.

Het centrum wordt niet in een vacuüm gebouwd, maar geïntegreerd in een bestaande omgeving van actoren. Europol is een van de belangrijkste partners en nauwe samenwerking is essentieel. Het is ook belangrijk dat Europol alle rapporten ontvangt om een ​​beter overzicht te hebben en zo de lidstaten een betere dienstverlening te kunnen bieden. Europol ontvangt momenteel slechts ongeveer een derde van de EU-relevante rapporten van NCMEC.

Het centrum zal echter geen enkele verantwoordelijkheid van Europol op zich nemen op het gebied van onderzoeken of de coördinatie van onderzoeken.

De beslissing voor een agentschap is genomen omdat alleen een dergelijk agentschap het recht heeft om EU-wetgeving uit te voeren. Dit was bijvoorbeeld niet mogelijk met een fundering.

Ad DEU Vraag 35: Hoe verhouden de rapportageverplichtingen onder dit voorstel zich tot de huidige NCMEC rapportage? Hoe kunnen beide processen het beste worden gestroomlijnd? Hoe kan men er zeker van zijn dat er geen dubbele meldingen of verlies van meldingen plaatsvindt?

Een mogelijke dubbel werk veroorzaakt door meldingen van zowel het NCMEC als het EU-centrum aan de vervolgingsautoriteiten moet worden voorkomen door een gegevensveld voor meldingen aan het centrum aan te bieden waarin de meldplichtige kan noteren of de zaak al is gemeld aan het NCMEC. Er moet software worden ontwikkeld voor automatische filtering. Het is echter belangrijk om onafhankelijk te worden van een “particuliere aanbieder in een derde land”, juist omdat er met gevoelige gegevens moet worden omgegaan.

KOM verklaarde ook dat de rol van gevestigde hotlines niet zou worden beperkt, ze konden hun taak als “trusted flaggers” blijven vervullen. CSAM, dat wordt geïdentificeerd via hotlines, kan bijdragen aan de indicatordatabase. Meldlijnen zijn ook een belangrijke toekomstige partner voor het Coördinerend Gezag.

De COM is van mening dat de voorafgaande vaststelling van de zetel van het agentschap (art. 42) in overeenstemming is met de “gemeenschappelijke aanpak”. Het is een ongebruikelijke stap, maar zal de samenwerking met Europol vergemakkelijken en de kosten verlagen. Ook de combinatie van directie/directie past in de “common approach”.

Wat betreft de indicatorendatabank (Art 44) zou het centrum moeten samenwerken met de lidstaten. De database dient gebaseerd te zijn op bestaande (hash)databases. Indicatoren moeten worden beperkt tot alleen CSAM en verzorgingsmateriaal. KOM is al gestart met de projectvoorbereiding en stelt 2 miljoen euro beschikbaar. De lidstaten worden aangemoedigd om individueel of als consortium een ​​aanvraag in te dienen.

Wat betreft DEU-vraag 51: Alleen EU CSA en Europol hebben directe toegang tot de databank met indicatoren (Art. 46, lid 5), hoe kunnen nationale PWA’s/nationale coördinerende autoriteiten het beste deelnemen aan de informatie? Acht COM een nieuwe interface nodig om de nationale autoriteiten te laten weten dat er mogelijk meer informatie beschikbaar is?

De toegang tot de indicatorendatabank is geregeld in artikel 46 lid 4, dat toegang verschaft aan strafrechtelijke vervolgingsautoriteiten en de Coördinerende Autoriteit. Lid 5 regelt de toegang tot de database van rapporten. Er is bewust geen toegang voor de rechtshandhavingsautoriteiten en de Coördinerende Autoriteit, aangezien de meldingen eerst worden geverifieerd door het centrum en vervolgens worden doorgestuurd nadat de fout-positieve meldingen zijn opgelost.

Art 46, lid 8 bepaalt de noodzaak van veilige opslag. Het specifieke ontwerp moet gebaseerd zijn op de best practices van de relevante actoren.

Verordening (EU) 2018/1725 is uiteraard ook van toepassing op het EU-centrum.

Ad DEU-vraag: 53. We hebben opgemerkt dat in de effectbeoordeling van de Commissie niet verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om de taken van preventie en slachtofferhulp in FRA en de taken die relevant zijn voor rechtshandhaving in Europol te integreren in plaats van een nieuwe entiteit op te richten. Integendeel, het lijkt erop dat deze mogelijkheid na voorlopig onderzoek wordt verworpen. Wij willen daarom graag weten waarom deze optie überhaupt niet verder is onderzocht? Bovendien verzoeken wij COM vriendelijk om uit te leggen welke voordelen zij verwacht van de oprichting van een nieuwe entiteit in plaats van de taken samen toe te wijzen aan FRA en Europol?

In dit verband verwees COM naar bijlage 10 van de effectbeoordeling. Hier is tegen opgetreden omdat dit zou betekenen dat het centrum zou worden opgesplitst met de bijbehorende risico’s op het gebied van coördinatie en eventuele geschillen over bevoegdheden. Het zou ook in tegenspraak zijn met de holistische benadering van de CSA-strategie. Ook werd gevreesd dat er bij FRA een probleem zou kunnen ontstaan ​​met betrekking tot de basistaken op het gebied van grondrechten en een focus op CSA.

Ad DEU-vraag: 57. Artikel 53, lid 2, van het ontwerp heeft betrekking op wederzijdse toegang tot relevante informatie en informatiesystemen met betrekking tot Europol. Is het terecht dat we aannemen dat de bepaling de toegang tot informatie als zodanig niet regelt, omdat wordt verwezen naar de relevante bepalingen (“in overeenstemming met de wetten van het Unierecht die dergelijke toegang regelen”)? Wat is dan de specifieke regelgevende inhoud van de bepaling? Leg uit.

De bepaling regelt immers niet per se de toegang (dit wordt gedaan door andere EU-rechtsinstrumenten). Maar het is duidelijk dat het centrum en Europol elkaar toegang moeten verlenen als onderdeel van de samenwerking.

Ad DEU-vraag 60. Volgens artikel 64, lid 4, onder h, kan de uitvoerend directeur van de op te richten EU-CSA financiële sancties opleggen als er strafbare feiten zijn die de financiële middelen van de Unie schaden. Hoe verhoudt zich dit tot EOM-procedures?

Deze bepaling heeft alleen betrekking op EU-middelen voor het centrum. De bevoegdheid van de uitvoerend directeur beperkt op geen enkele manier de onderzoeksbevoegdheden van OLAF en EOM.

Ten slotte legde de COM aan artikel 90 (uitvoeringsperiode) uit dat was gekozen voor de aanzienlijk kortere uitvoeringsperiode van 6 maanden in vergelijking met TCO en DSA, aangezien de tijd kort was gezien het verstrijken van de “afwijking”.

In tegenstelling tot de TO onthoudt de voorzitter zich vanwege de vergevorderde tijd van de bespreking van hoofdstuk I van het VO-concept.

In de afsluitende discussie was het PRT zeer verrast over de locatie van het EU-centrum. Dit is een uitzonderlijk precedent (ook IRL).

POL vroeg vervolgens of er al een vergelijkbaar model (twee agentschappen met gedeelde middelen) in de EU bestond.

KOM legde uit dat deze optie deel uitmaakte van de gemeenschappelijke aanpak, werd gefinancierd door de KOM, maar in feite nog niet was geïmplementeerd.

We bedankten de COM voor de gedetailleerde antwoorden, die nu zouden worden meegenomen in de verdere overwegingen in DEU. Er zijn echter nog steeds onbeantwoorde vragen, vooral met betrekking tot de samenwerking met Europol. Het is essentieel dat bij het ontwerpen van het EU CSA-centrum de grootst mogelijke synergie-effecten met Europol worden gecreëerd en het ontstaan ​​van dubbele structuren wordt vermeden.

We pleitten ook voor de implementatie van technische workshops (werd door de CZE opgepakt als een toekomstige PCY) en deden, net als de voorzitter, een beroep op de COM om een ​​vergelijkende weergave te geven van CSA-TCO-DSA. De voorzitter vult dit aan met het verzoek om een ​​stroomschema te sturen van de individuele procedures voorzien in de regeling.

CZE als de toekomstige PCY besloot met te zeggen dat het werk aan het CSA-voorstel een prioriteit is van het voorzitterschap; je wilt hier voldoende tijd voor nemen. Er zijn 10 sessies gepland, de eerste op 5 juli. Daarnaast wil CZE workshops houden over mogelijke technische oplossingen en over vergelijkbare rechtshandelingen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Digitale privacy

Big-Tech zijn van plan om je gedachten te lezen en je emoties onder controle te houden. Kunnen ze worden gestopt?

Published

on

big-tech

Auteur en professor in de rechten, Maurice Stucke, legt uit waarom de praktijken van Big-Tech Google, Amazon, Facebook en Apple zo gevaarlijk zijn en wat er echt nodig is om ze te beteugelen. Hint: de huidige voorstellen zullen waarschijnlijk niet werken.

Big-Tech Googlen. Amazone. Facebook. Appel. We leven in de digitale werelden die ze hebben gecreëerd, en er is steeds minder kans om te ontsnappen. Ze kennen onze persoonlijkheden. Ze registreren of we impulsief zijn of vatbaar voor angst. Ze begrijpen hoe we reageren op droevige verhalen en gewelddadige beelden. En ze gebruiken deze kracht, die voortkomt uit de meedogenloze ontginning van onze persoonlijke gegevens, de hele dag, elke dag, om ons te manipuleren en verslaafd te maken.

Maurice Stucke , hoogleraar rechten aan de Universiteit van Tennessee, maakt deel uit van een vooruitstrevende, anti-monopolie voorhoede van experts op het gebied van privacy, concurrentie en consumentenbescherming in de digitale economie. In zijn nieuwe boek Breaking Away: How to Regain Control Over Our Data, Privacy, and Autonomy legt hij uit hoe deze techreuzen zijn uitgezaaid tot ‘data-opolies’, die veel gevaarlijker zijn dan de monopolies van gisteren. Hun inbreuk op de privacy is anders dan alles wat de wereld ooit heeft gezien, maar, zoals Stucke stelt, hun potentieel om ons te manipuleren is nog enger.

Met de enorme en ongekende macht van deze vier bedrijven, welke tools hebben we om ze effectief uit te dagen? Stucke legt uit waarom de huidige voorstellen om ze op te splitsen, hun activiteiten te reguleren en concurrentie aan te moedigen niet voldoen aan wat nodig is om het hoofd te bieden aan de bedreiging die ze vormen, niet alleen voor onze individuele portemonnee en welzijn, maar voor de hele economie – en voor de democratie zelf.

Lynn Parramore: De grote bedrijven die gegevens verzamelen en verhandelen – ‘data-opolies’ noemt u ze – waarom vormen ze zo’n gevaar?

Maurice Stucke : Mensen zeiden altijd dat dominante bedrijven zoals Google goedaardig moeten zijn omdat hun producten en diensten gratis zijn (of laaggeprijsd, zoals Amazon) en ze veel investeren in R&D en innovatie helpen bevorderen. Rechtsgeleerde Robert Bork betoogde dat Google geen monopolie kan zijn omdat consumenten geen schade kunnen oplopen als ze niet hoeven te betalen.

Ik schreef een artikel voor Harvard Business Review waarin ik dat denken opnieuw bekeek en vroeg wat voor schade de data-opolies kunnen opleveren. Ik bedacht een taxonomie van hoe ze onze privacy kunnen schenden, innovatie kunnen belemmeren, indirect onze portemonnee kunnen beïnvloeden en zelfs de democratie kunnen ondermijnen. In 2018 sprak ik met de Canadese wetgever over deze mogelijke schade en ik verwachtte veel tegenwerking. Maar een van de wetgevers zei meteen: “Ok, dus wat gaan we eraan doen?”

In de afgelopen vijf of zes jaar hebben we een ommekeer gehad in de kijk op de data-opolies. Vroeger beweerden mensen dat privacy en concurrentie niets met elkaar te maken hadden. Nu bestaat de zorg dat deze gigantische technologiebedrijven niet alleen een groot risico vormen voor onze democratie, maar dat de huidige instrumenten om ze aan te pakken ook onvoldoende zijn.

Ik deed veel onderzoek en sprak voor veel mededingingsautoriteiten en hoorde voorstellen die ze in overweging namen. Ik realiseerde me dat er geen simpele oplossing was. Dit leidde tot het boek. Ik zag dat zelfs als alle voorstellen zouden worden aangenomen, er nog steeds enkele tekortkomingen zullen zijn.

LP: Wat maakt de data-opolies nog potentieel schadelijker dan traditionele monopolies?

MS: Ten eerste hebben ze wapens die eerdere monopolies niet hadden. Een vroeger monopolie kon niet noodzakelijk alle ontluikende concurrentiedreigingen identificeren. Maar data-opolies hebben wat we een ‘nowcasting-radar’ noemen.

Dit betekent dat ze door de stroom van gegevens kunnen zien hoe consumenten nieuwe producten gebruiken en hoe deze nieuwe producten aan schaal winnen en hoe ze uitbreiden. Facebook (FB) had bijvoorbeeld, ironisch genoeg, een privacy-app die een van de leidinggevenden ‘het geschenk dat bleef geven’ noemde. Door de gegevens die via de app werden verzameld, erkenden ze dat WhatsApp een bedreiging vormde voor FB als sociaal netwerk, omdat het begon te veranderen van gewoon een berichtenservice.

Een ander voordeel is dat hoewel de verschillende data-opolies enigszins verschillende bedrijfsmodellen hebben en verschillende aspecten van de digitale economie behandelen, ze allemaal vertrouwen op dezelfde concurrentiebeperkende toolkit – ik noem het “ACK – Acquire, Copy of Kill. ” Ze hebben betere mechanismen om potentiële bedreigingen te identificeren en te verwerven, of, als ze worden afgewezen, ze te kopiëren.

Oude monopolies zouden de producten kunnen kopiëren, maar de data-opolies kunnen het doen op een manier die de rivaal van schaal berooft, wat essentieel is. En ze hebben meer wapens om de ontluikende concurrentiedreigingen te doden.

Het andere grote verschil tussen de huidige data-opolies en de monopolies van weleer is de omvang van de concurrentiebeperkende effecten. Een monopolie uit het verleden (anders dan, laten we zeggen, een krantenbedrijf), zou gewoon minder innovatie en iets hogere prijzen kunnen brengen. General Motors kan u auto’s van mindere kwaliteit of minder innovatie geven en u kunt een hogere prijs betalen. In de staalindustrie krijg je misschien minder efficiënte fabrieken, hogere prijzen, enzovoort (en vergeet niet dat wij als samenleving betalen voor die monopolies). Maar met de data-opolies is de schade niet alleen aan onze portemonnee.

Je kunt het zien met FB. Ze halen niet alleen meer geld uit gedragsadvertenties; het is het effect dat hun algoritmen hebben op het sociale discours, de democratie en onze hele economie (de ” Facebook-bestanden ” van de Wall Street Journal brachten dat echt naar voren). Er zijn aanzienlijke schade aan ons welzijn.

LP: Waarin verschilt gedragsadvertenties van reguliere advertenties? Een advertentie voor een chocoladereep wil dat ik mijn gedrag verander om toch meer chocoladerepen te kopen. Wat betekent het voor een bedrijf als Facebook om de mogelijkheid te verkopen om het gedrag van een tienermeisje te wijzigen?

MS: Gedragsreclame wordt vaak gepresenteerd als een manier om ons relevantere advertenties aan te bieden. Er is een mening dat mensen deze vooropgezette eisen en wensen hebben en dat gedragsadvertenties hen alleen maar advertenties geven die relevanter en responsiever zijn. Maar de verschuiving met gedragsadvertenties is dat je niet langer alleen gedrag voorspelt, je manipuleert het.

Stel dat een tiener naar de universiteit gaat en een nieuwe laptop nodig heeft. FB kan haar targeten met relevante laptops die bij haar specifieke behoeften passen, waardoor haar zoekkosten worden verlaagd en haar daardoor beter af is. Dat zou prima zijn, maar dat is niet waar we zijn. Innovaties zijn gericht op het begrijpen en manipuleren van emoties. Een tienermeisje kan niet alleen worden getarget met advertenties, maar ook met inhoud die bedoeld is om haar aandacht te vergroten en vast te houden.

Ze zal overspoeld worden met beelden die haar geloof in haar minderwaardigheid doen toenemen en haar een minder veilig gevoel geven. Haar welzijn is verminderd. Ze wordt steeds vaker depressief. Voor sommige gebruikers van Instagram zijn er meer gedachten over zelfmoord.

En het zijn niet alleen de data-opolies. Gok-apps zijn gericht op het identificeren van mensen die vatbaar zijn voor verslaving en het manipuleren ervan om te gokken. Deze apps kunnen voorspellen hoeveel geld ze van deze personen kunnen verdienen en hoe ze ze terug kunnen lokken, zelfs als ze financiële problemen hebben. Zoals een advocaat het uitdrukte, zetten deze gok-apps verslaving om in code.

Dit is zeer zorgwekkend, en het zal nog erger worden. Data-opolies gaan van het aanpakken van vooropgezette eisen naar het sturen en creëren van eisen. Ze vragen, wat zal je aan het huilen maken? Waar word je verdrietig van? Microsoft heeft een innovatie waarbij je een camera hebt die bijhoudt welke bepaalde gebeurtenissen je bepaalde emoties veroorzaken, waardoor een aangepast beeld van prikkels voor bepaalde individuen wordt geboden.

Het is alsof ik je been hier raak, ik deze reflex kan krijgen. Er is een marketing gezegde: “Als je ze aan het huilen krijgt, laat je ze kopen.” Of, als je het type persoon bent dat reageert op gewelddadige beelden, word je afgeleverd op een marktplaats die gericht is op je psyche om het gedrag aan te zetten om te winkelen, laten we zeggen, voor een pistool.

Het enge hieraan is dat deze tools niet in quarantaine worden geplaatst voor gedragsadvertenties; politieke partijen gebruiken vergelijkbare instrumenten om kiezersgedrag te stimuleren. Met Cambridge Analytica krijg je daar een beetje inzicht in. Het ging er niet alleen om het individu te targeten met een op maat gemaakte boodschap om ze op een bepaalde kandidaat te laten stemmen; het ging over het richten op andere burgers die waarschijnlijk niet op uw kandidaat zouden stemmen om hen ervan te weerhouden te gaan stemmen.

We hebben al uit de FB-bestanden gezien dat de algoritmen die door de data-opolies zijn gemaakt, er ook voor zorgen dat politieke partijen berichten negatiever maken, omdat dat wordt beloond.

LP: Hoe ver denk je dat de manipulatie kan gaan?

MS: De volgende grens is eigenlijk het lezen van de gedachten van individuen. In een binnenkort te verschijnen boek met Arial Ezrachi, How Big Tech Barons Smash Innovation and How to Strike Back,we praten over een experiment uitgevoerd door de Universiteit van Californië, San Francisco, waar ze voor het eerst de gedachten van een persoon konden ontcijferen. Een persoon die aan spraakverlamming leed, probeerde een zin te zeggen, en toen het algoritme de signalen van de hersenen ontcijferde, konden de onderzoekers begrijpen wat de persoon probeerde te zeggen.

Toen de onderzoekers de persoon vroegen: “Hoe gaat het met je?” het algoritme kon zijn reactie ontcijferen uit zijn hersenactiviteit. Het algoritme kon ongeveer 18 woorden per minuut decoderen met een nauwkeurigheid van 93 procent. Ten eerste zal de technologie de woorden die we proberen te zeggen ontcijferen en aan de hand van onze subtiele hersenpatronen een lexicon van woorden en woordenschat identificeren. Naarmate de AI verbetert, zal het vervolgens onze gedachten decoderen. Blijkt dat FB een van de bijdragers was die het onderzoek financierde – en we vroegen ons af waarom.

Nou, dat komt omdat ze deze headsets voorbereiden op de metaverse die niet alleen waarschijnlijk al het geweld en de strijd van sociale media zal overbrengen, maar mogelijk ook de gedachten van een persoon kan decoderen en kan bepalen hoe ze willen worden waargenomen en zichzelf presenteren in de metavers. Je krijgt een heel ander domein van personalisatie.

We zitten echt in een wapenwedloop waarbij de bedrijven het zich niet eenzijdig kunnen veroorloven om te de-escaleren omdat ze dan een concurrentievoordeel verliezen. Het is een race om individuen beter uit te buiten. Zoals gezegd, er worden gegevens over ons verzameld, maar die zijn niet voor ons bestemd.

LP: Veel mensen denken dat meer concurrentie deze praktijken zal helpen inperken, maar uw onderzoek is nogal sceptisch dat meer concurrentie tussen de grote platformbedrijven veel van de problemen zal oplossen. Kunt u aangeven waarom u dit standpunt inneemt? Hoe is concurrentie zelf in dit geval giftig?

MS: De veronderstelling is dat als we de data-opolies gewoon in toom houden en ze misschien opbreken of hun gedrag reguleren, we beter af zullen zijn en onze privacy zal worden verbeterd. Er was tot op zekere hoogte meer bescherming van onze privacy toen deze data-opolies nog in de kinderschoenen stonden. Toen MySpace nog een belangrijke factor was, kon FB het zich niet veroorloven om zo roofzuchtig te zijn in het verzamelen van gegevens als nu.

Maar nu heb je deze hele waardeketen gebouwd op het extraheren van gegevens om gedrag te manipuleren; dus zelfs als dit concurrerender zou worden, is er geen zekerheid dat we hiervan zullen profiteren. In plaats van Meta te hebben, hebben we FB misschien gescheiden van Instagram en WhatsApp. Welnu, je hebt nog steeds bedrijven die afhankelijk zijn van inkomsten uit gedragsadvertenties die met elkaar concurreren om betere manieren te vinden om ons aan te trekken, ons te verslaafd te maken, en vervolgens gedrag te manipuleren. Je kunt zien hoe dit is gebeurd met TikTok. Het toevoegen van TikTok aan de mix heeft onze privacy niet verbeterd.

LP: Dus nog een speler voegt gewoon nog een aanval toe op je privacy en welzijn?

MS: Juist. Ariel en ik schreven een boek, Competition Overdose , waarin we situaties onderzochten waarin concurrentie giftig kon zijn. Mensen hebben de neiging om aan te nemen dat als het gedrag concurrentiebevorderend is, het goed is, en als het concurrentieverstorend is, slecht. Maar concurrentie kan op verschillende manieren giftig zijn, zoals wanneer het een race naar de bodem is. Soms kunnen bedrijven niet eenzijdig de-escaleren, en door gewoon meer bedrijven aan de mix toe te voegen, krijg je een snellere race naar de bodem.

LP: Sommige analisten hebben gesuggereerd dat het geven van bredere eigendomsrechten op hun gegevens aan mensen zou helpen om de big data-bedrijven te controleren, maar u bent sceptisch. Kunt u de bronnen van uw twijfels uitleggen?

MS: Een goed functionerende markt vereist bepaalde voorwaarden. Als het gaat om persoonlijke gegevens, ontbreken veel van die voorwaarden, zoals het boek onderzoekt.

Ten eerste is er de onbalans van kennis. Markten werken goed als de contractpartijen volledig geïnformeerd zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een schroef in een bouwmarkt koopt, weet je de prijs voordat je hem koopt. Maar we weten niet wat de prijs is die we betalen als we onze gegevens overdragen, omdat we niet weten op welke manieren onze gegevens zullen worden gebruikt of de daarmee gepaard gaande schade voor ons die uit dat gebruik kan voortvloeien. Stel dat u een ogenschijnlijk gratis app downloadt, maar deze verzamelt onder andere uw geolocatie.

Geen enkele checklist zegt dat deze geolocatiegegevens mogelijk kunnen worden gebruikt door stalkers of door de overheid of om uw kinderen te manipuleren. We weten het gewoon niet. We gaan blind op deze transacties in. Wanneer u een doos schroeven koopt, kunt u snel de waarde inschatten. U vermenigvuldigt gewoon de prijs van één schroef. Maar dat kan niet met datapunten. Veel datapunten kunnen veel schadelijker zijn voor uw privacy dan alleen de som van elk datapunt.

Het is alsof je een schilderij van Georges Seurat probeert te beoordelen door elke stip te waarderen. Je moet het grote plaatje zien; maar als het gaat om persoonlijke gegevens, is de enige die een groter beeld heeft, het bedrijf dat die gegevens verzamelt, niet alleen op hun eigen websites, maar ook bij het verkrijgen van gegevens van derden.

We weten dus niet eens welke extra schade elk extra datapunt kan hebben voor onze privacy. We kunnen de waarde van onze gegevens niet inschatten en we weten niet wat het kost om die gegevens op te geven. We kunnen dan niet echt zeggen, oké, dit is het voordeel dat ik ontvang – ik mag FB gebruiken en ik begrijp de kosten voor mij.

Een ander probleem is dat een eigendomsrecht normaal gesproken iets omvat dat uitsluitbaar, definieerbaar en gemakkelijk toewijsbaar is, zoals het hebben van een eigendomsbelang in een stuk land. Je kunt er een hek omheen zetten en anderen uitsluiten van het gebruik ervan. Het is gemakkelijk om te identificeren wat van jou is. U kunt het dan aan anderen toewijzen. Maar met data is dat niet altijd het geval. Er is een idee dat ‘genetwerkte privacy’ wordt genoemd en de zorg is dat keuzes die anderen maken in termen van de gegevens die ze verkopen of opgeven, een negatief effect kunnen hebben op uw privacy.

Misschien besluit u bijvoorbeeld uw DNA-gegevens niet af te staan ​​aan 23andMe. Als een familielid zijn DNA opgeeft, gaat dat ten koste van je privacy. De politie kan naar een DNA-match kijken en zeggen, oké, het is waarschijnlijk iemand binnen een bepaalde familie. De keuze van de een kan de privacy van de ander aantasten. Of misschien plaatst iemand een foto van uw kind op FB die u niet wilde plaatsen. Of iemand stuurt je een persoonlijk bericht met Gmail of een andere service met weinig privacybescherming. Dus zelfs als u een eigendomsrecht op uw gegevens heeft, kunnen de keuzes van anderen uw privacy nadelig beïnvloeden.

Als we eigendomsrechten hebben op uw gegevens, hoe verandert dat dan? Toen Mark Zuckerberg voor het Congres getuigde na het Cambridge Analytica-schandaal, werd hem constant gevraagd van wie de gegevens waren. Hij bleef zeggen dat de gebruiker de eigenaar is. Het was moeilijk voor de senatoren om te doorgronden, omdat gebruikers er zeker niet mee instemden dat hun gegevens werden gedeeld met Cambridge Analytica om de presidentsverkiezingen te helpen beïnvloeden.

FB kan je vertellen dat jij de eigenaar bent van de gegevens, maar om met je vrienden te praten, moet je op hetzelfde netwerk zitten als je vrienden, en FB kan gemakkelijk tegen je zeggen: “Ok, je bezit misschien de gegevens, maar om FB te gebruiken je zult ons er ongeëvenaarde toegang toe moeten geven.” Welke keuze heb je?

Het digitale ecosysteem heeft meerdere netwerkeffecten waarbij de groten groter worden en het schakelen moeilijker wordt. Als mij wordt verteld dat ik de eigenaar ben van mijn gegevens, zal het nog steeds heel moeilijk voor me zijn om de data-opolies te vermijden. Om te zoeken ga ik nog steeds Google gebruiken, want als ik naar DuckDuckGo ga, krijg ik niet zo’n goed resultaat. Als ik een video wil zien, ga ik naar YouTube. Als ik foto’s van het schooltoneelstuk wil zien, staat dat waarschijnlijk op FB. Dus als de ongelijkheid in onderhandelingsmacht zo groot is, betekent het bezitten van de gegevens niet veel.

Deze data-opolies halen miljarden aan inkomsten uit onze data. Zelfs als u consumenten het eigendom van hun gegevens zou geven, zullen deze machtige bedrijven nog steeds een sterke prikkel hebben om die gegevens te blijven verkrijgen. Dus een ander punt van zorg onder beleidsmakers van tegenwoordig zijn ‘donkere patronen’. Dat is in feite gedragseconomie ten kwade gebruiken. Bedrijven manipuleren gedrag door de manier waarop ze keuzes maken, door allerlei procedurele hindernissen op te werpen die voorkomen dat u informatie krijgt over hoe uw gegevens worden gebruikt.

Ze kunnen het erg moeilijk maken om je af te melden voor bepaald gebruik. Ze zorgen ervoor dat het gewenste gedrag wrijvingsloos is en het ongewenste gedrag veel wrijving. Ze putten je uit.

LP: Je benadrukt de vele goede dingen die kunnen voortkomen uit het delen van gegevens die individuen niet bedreigen. U baseert uw zaak op wat economen het ‘niet-rivaliserende’ karakter van veel vormen van gegevens noemen – dat het gebruik van gegevens door één persoon niet noodzakelijkerwijs afbreuk doet aan ander goed gebruik van de gegevens door anderen. U ziet hoe big data-bedrijven er echter vaak naar streven hun gegevens privé te houden op een manier die de samenleving ervan weerhoudt om deze in ons collectief voordeel te gebruiken. Kunt u ons door uw betoog leiden?

MS: Dit kan op verschillende niveaus gebeuren. Stel je op één niveau alle inzichten voor in veel verschillende disciplines die uit FB-gegevens kunnen worden gehaald. Als de gegevens met meerdere universiteiten zouden worden gedeeld, zouden onderzoekers veel inzichten kunnen krijgen in de menselijke psychologie, politieke filosofie, gezondheid, enzovoort. Evenzo kunnen de gegevens van wearables ook een game-changer in de gezondheid zijn, waardoor we betere voorspellers van ziekte of betere identificaties van dingen die moeten worden vermeden. Stel je alle medische doorbraken voor als onderzoekers toegang hadden tot deze gegevens.

Op een ander niveau kan de overheid de tijd en kosten verlagen om toegang te krijgen tot deze gegevens. Denk aan alle gegevens die worden verzameld op overheidswebsites, zoals het Bureau of Labor Statistics. Het gaat terug op het inzicht van John Stuart Mill dat een van de functies van de overheid is om gegevens uit alle verschillende bronnen te verzamelen, deze te aggregeren en vervolgens de verspreiding ervan mogelijk te maken. Wat hij begreep, is de niet-rivaliserende aard van data, en hoe data kan helpen bij het informeren van innovatie, het informeren van democratie en het verschaffen van andere nuttige inzichten.

Dus wanneer een paar machtige bedrijven persoonlijke gegevens oppotten, vangen ze een deel van de waarde ervan. Maar veel potentiële waarde blijft onbenut. Dit is met name problematisch wanneer innovaties in deep learning voor AI grote datasets vereisen. Om deze deep learning-technologie te ontwikkelen, moet u toegang hebben tot de grondstoffen. Maar degenen die over deze grote datasets beschikken, geven ze selectief aan instellingen voor de onderzoeksdoeleinden die ze willen. Het leidt tot het creëren van ‘data haves’ en ‘have nots’. Een data-opoly kan ook het pad van innovatie beïnvloeden.

Zodra je de data-hoarding ziet, zie je dat er veel waarde voor de samenleving op tafel blijft liggen.

LP: Dus met data-opolies worden de sociaal nuttige dingen die kunnen voortkomen uit het verzamelen van persoonlijke gegevens geblokkeerd terwijl de sociaal schadelijke dingen worden nagestreefd?

MS: Ja. Maar het feit dat data niet-rivaliserend zijn, betekent niet noodzakelijk dat we de data dan moeten geven aan iedereen die er waarde uit kan halen. Zoals in het boek wordt besproken, kunnen velen waarde ontlenen aan uw geolocatiegegevens, waaronder stalkers en de overheid bij het surveilleren van haar mensen. Het feit dat ze waarde ontlenen, betekent niet dat de samenleving als geheel waarde ontleent aan dat gebruik.

Het Hooggerechtshof in Carpenter v Verenigde Statendat de regering een huiszoekingsbevel nodig heeft dat met een waarschijnlijke reden wordt ondersteund voordat het toegang kan krijgen tot onze geolocatiegegevens. Maar de regering-Trump zei, wacht, waarom hebben we een bevel nodig als we geolocatiegegevens kunnen kopen via commerciële databases die elke dag onze bewegingen via onze mobiele telefoons in kaart brengen? Dus kochten ze geolocatiegegevens om de mensen die illegaal in dit land waren te identificeren en te lokaliseren.

Zodra de overheid toegang heeft tot onze geolocatiegegevens via commerciële bronnen, kunnen ze deze voor verschillende doeleinden gebruiken. Bedenk hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband met abortusklinieken. Roe v. Wade is gebaseerd op het idee dat de grondwet de privacy beschermt, die voortkwam uit Griswald v. Connecticut , waar het Hof een recht op privacy formuleerde om gehuwde paren in staat te stellen geboortebeperking te gebruiken. Nu zijn sommige rechters van mening dat de Grondwet echt niets zegt over privacy en dat er geen fundamenteel, onvervreemdbaar recht op bestaat. Als dat het geval is, zijn de zorgen groot.

LP: Uw boek is kritisch over de recente Californische en Europese wetten inzake gegevensprivacy. Wat vind je er goed aan en wat vind je niet nuttig?

MS: De California Privacy Right Act van 2020 was absoluut een vooruitgang ten opzichte van het statuut van 2018, maar het brengt ons nog steeds niet helemaal daar.

Een probleem is dat de wet klanten toestaat om zich af te melden voor wat ‘cross-context gedragsadvertenties’ wordt genoemd. Je kunt zeggen: “Ik wil geen cookie hebben die me vervolgens volgt terwijl ik websites bezoek.” Maar het verhindert de data-opolies of welk platform dan ook niet om first-party data te verzamelen en te gebruiken voor gedragsadvertenties, tenzij het als gevoelige persoonlijke informatie wordt beschouwd. Zodat FB informatie over ons kan blijven verzamelen wanneer we op zijn sociale netwerk zijn.

En het zal het speelveld zelfs nog meer naar de data-opolies doen kantelen, omdat de kleinere spelers nu moeten vertrouwen op tracking over meerdere websites en gegevensmakelaars om informatie te verzamelen, omdat ze niet zoveel first-party data hebben ( gegevens die ze rechtstreeks verzamelen).

Laten we een voorbeeld nemen. De New York Times zal goede gegevens over zijn lezers hebben wanneer ze online een artikel lezen. Maar zonder trackers van derden hebben ze niet zoveel gegevens over wat de lezers doen nadat ze het hebben gelezen. Ze weten niet waar de lezers naartoe zijn gegaan – welke video ze hebben bekeken, naar welke andere websites ze zijn gegaan.

Naarmate we meer tijd doorbrengen in de ecosystemen van de data-opolies, zullen deze bedrijven meer informatie krijgen over ons gedrag. Paradoxaal genoeg zal het afmelden voor cross-context gedragsadvertenties gunstig zijn voor de machtigere spelers die meer first-party data verzamelen – en het zijn niet zomaar first-party data, het zijn de first-party data die hen kunnen helpen ons gedrag beter te manipuleren .

Dus de zaak voor het boek is dat als we echt dingen goed willen doen, als we onze privacy, onze autonomie en onze democratie willen aanpassen en herwinnen, we niet alleen kunnen vertrouwen op de bestaande instrumenten van het concurrentiebeleid. We kunnen niet alleen vertrouwen op veel van de voorstellen uit Europa of andere jurisdicties. Ze zijn nodig, maar niet voldoende. Om het schip recht te krijgen, moeten we het privacy-, concurrentie- en consumentenbeschermingsbeleid op elkaar afstemmen.

Er zullen tijden zijn dat privacy en concurrentie met elkaar in conflict komen. Het is onvermijdelijk, maar we kunnen dat potentiële conflict minimaliseren door eerst het beleid te harmoniseren. Een manier om dit te doen is ervoor te zorgen dat de concurrentie die we krijgen een gezonde vorm van concurrentie is die ons ten goede komt in plaats van ons uit te buiten. Om dat te doen, gaat het echt om gedragsreclame na te jagen. Als u dit probleem wilt oplossen, moet u het oplossen. Geen van de beleidsvoorstellen tot nu toe hebben echt gereageerd op gedragsreclame en de perverse prikkels die het creëert.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN