27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

EU Integrity Watch onthult de hoogste buitenverdieners in het Europees Parlement

eu

De nieuw gekozen EP-leden van de Britse Brexit-partij * en de Italiaanse partij Lega hebben de hoogste gecombineerde externe inkomsten van alle nationale partijdelegaties in het Europees Parlement, volgens een analyse van Transparency International EU (TI EU).

Hoewel in bijna alle politieke fracties hoogverdieners aanwezig zijn, nemen de niet-aangeslotenen waartoe de Brexit-partij behoort, bijna het dubbele van het gemiddelde externe inkomen van alle leden van het EP samen. De analyse is gebaseerd op de eigen verklaringen van de leden van het Europees Parlement over financiële belangen, die TI EU beschikbaar heeft gesteld voor onderzoek via haar bijgewerkte EU Integrity Watch- database.

Of het nu gaat om bestuurslidmaatschappen, een lokaal gekozen kantoor of financiële belangen, de praktijk van leden van het Europees Parlement (EP-leden) die externe activiteiten uitoefenen is relatief gebruikelijk. Volgens de eigen regels van het Parlement moeten deze externe activiteiten worden aangegeven en openbaar worden vermeld op de afzonderlijke webpagina’s van elk lid van het EP. Deze oefening in transparantie stelt elke betrokken burger in staat potentiële belangenconflicten te identificeren. Met de start van een nieuw mandaat komt een stroom van nieuwe verklaringen om te onderzoeken. De gegevens voor het nieuw gekozen Parlement zijn nu beschikbaar via het online platform Integrity Watch van TI EU . Hieronder staan ​​enkele belangrijke feiten en cijfers.

In totaal hebben 521 van de nieuw gekozen 748 EP-leden ** 1503 nevenactiviteiten verklaard, waarvan 842 worden betaald. Hoewel dit slechts 30% procent van alle EP-leden betreft, komt dit samen neer op een minimaal gecombineerd jaarlijks bedrag van ten minste € 6.381.924 miljoen en mogelijk maar liefst € 16.204.186 miljoen ***. Externe inkomsten worden niet in exacte bedragen gerapporteerd, maar in brede brutowaarden die de grote marge tussen de minimum- en maximumbedragen verklaren.

Van de EP-leden die externe inkomsten aangeven, hebben 48 een bruto jaarinkomen aangegeven dat hoger kan zijn dan het jaarlijkse salaris vóór belastingen dat zij ontvangen (€ 105.092,40). Helaas laat het huidige systeem nog steeds verklaringen toe die vage of generieke functiebeschrijvingen bevatten. In een korte analyse vonden we beschrijvingen variërend van “zelfstandige consultant” tot “advocaat” of “partner in geregistreerd partnerschap”. Onnauwkeurige beschrijvingen maken het toezicht en de preventie veel moeilijker omdat het voorkomt dat het eigen ethische systeem van het Parlement, evenals journalisten, het maatschappelijk middenveld en burgers mogelijke belangenconflicten goed kunnen evalueren.

Ons vorige verslag over nevenactiviteiten van de leden van het Europees Parlement, gepubliceerd in juli 2018, benadrukte de dringende noodzaak van hervorming, aangezien het huidige systeem uitsluitend berust op de bereidheid van de Voorzitter van het Parlement om de Gedragscode te handhaven . Het gebrek aan onderzoeksbevoegdheden en geloofwaardige sanctiemechanismen leidt tot een permissief systeem dat het risico loopt niet serieus te worden genomen. Alleen al in de laatste zittingsperiode werden 24 inbreuken op de Code gedocumenteerd, maar de president heeft geen sanctie opgelegd. Een onafhankelijk systeem zou de kwaliteit van de verstrekte informatie aanzienlijk verbeteren en zorgen voor een hogere mate van naleving van de Code.

De gekozen Commissievoorzitter Ursula von Der Leyen heeft de oprichting van een “onafhankelijk EU-ethisch orgaan” genoemd als een van haar politieke prioriteiten voor het komende mandaat. TI EU verwelkomt deze toezegging en ziet uit naar snelle en dringende maatregelen voor de uitvoering ervan. Om effectief te zijn, moet het nieuwe orgaan over voldoende middelen beschikken, onderzoek kunnen instellen en de opdracht krijgen om bindende aanbevelingen te doen aan leden van het Europees Parlement en commissarissen. Wij doen een beroep op de gekozen president en alle leden van het Europees Parlement die onze verkiezingsbelofte hebben gesteund om eindelijk deze langdurige bezorgdheid goed te maken.

* De Brexit-partij pleit ervoor dat het VK de Europese Unie verlaat, die momenteel op 31 oktober is gepland.

** Drie gekozen Catalaanse leden van het Europees Parlement zijn momenteel uitgesloten van hun aantreden. Er zitten momenteel slechts 748 leden van het Europees Parlement.

*** EP-leden rapporteren hun inkomen in maandelijkse bruto categorieën. De meest voorkomende categorie is € 1.001 – € 5.000, wat de grote discrepantie tussen het minimum en het maximum gerapporteerde inkomen verklaart.

DISCLAIMER

De Gedragscode van het Europees Parlement bepaalt dat leden van het Europees Parlement (EP-leden) om redenen van transparantie een verklaring van financiële belangen moeten indienen. Die verklaringen worden vervolgens gepubliceerd op de website van het Parlement.

Alle gegevens over externe inkomsten van EP-leden zijn afkomstig van de website van het Europees Parlement. EU Integrity Watch haalt automatisch de informatie uit de originele verklaringen die in pdf-formaat op de website van het Parlement zijn gepubliceerd en gebruikt deze om zijn eigen database regelmatig bij te werken. De datum van de laatste update staat op onze website. Alle informatie in de oorspronkelijke verklaring valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het lid van het Europees Parlement dat de verklaring heeft ingevuld en ondertekend. Aangezien dit het begin van het wetgevingsmandaat is, zijn de jaarcijfers projecties op basis van de verstrekte maandelijkse cijfers in de huidige verklaringen. Bovendien is de informatie momenteel alleen beschikbaar in de taal waarin het lid de verklaring heeft ingevuld. Aangezien het Parlement de gegevens alleen in pdf-formaat verstrekt in plaats van een betrouwbaar open gegevensformaat, is onze informatie mogelijk niet 100% nauwkeurig. Op elk profiel van een lid linken we naar het profiel op de eigen website van het Parlement, waar de originele verklaring en alle andere informatie kan worden gecontroleerd en geverifieerd.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.