6 december 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Eurogendfor: de nieuwe Gestapo van sterke mogendheden. Met deze politie verliest Nederland zijn vrijheid

rellen

Waarschuwing: de sterke mogendheden stopten niet met het plannen en bouwen van duivelse plannen om de economische en financiële markt te beheersen. Ze stopten niet om sociale regels op te leggen, maar al in 2004 creëerden ze de figuur van Eurogendfor om hun strafrechtelijk beleid af te dwingen en op te leggen. 

De Eurogendfor , de European Gendarmerie Force , is een Europese politiemacht geboren in 2004 in Noordwijk met het hoofdkantoor in Vicenza uit een multinationaal initiatief van vijf lidstaten van de Europese Unie: Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje , waartoe Roemenië was toegevoegd in 2008 en Polen in 2011.

Een politiemacht die de politie in veel landen kan en zal moeten vervangen bij grote onrust.

Tot hier lijkt het iets vernieuwends, positiefs. Maar is niet zo.

Eurogendfor is, volgens het Verdrag van Velsen dat het bestuurt, een supermacht die alles kan doen zonder verantwoording af te leggen aan iemand die duidelijk de sterke mogendheden uitsluit, zonder te hoeven reageren op een krijgsraad en zonder uitleg te hoeven geven over ondernomen actie.

Alarmerend, zorgwekkend.

Om te bedenken dat ter vervanging van de Carabinieri er binnenkort een reeds actieve politiemacht zal zijn die zich niet hoeft te verantwoorden voor de parlementen van de volkeren die haar hebben opgericht, laat staan ​​voor de Europese in Straatsburg, maar alleen voor de Cimin (Interministerieel Comité van High Level) is dramatisch.

Deze superkrachtige politiemacht met totale autonomie en aangestuurd door sterke machten heeft tot taak de openbare veiligheid te garanderen, gerechtelijke politie-activiteiten uit te voeren, de lokale politie te controleren, te vervangen of te instrueren, het openbare toezicht te leiden , op te treden aan de grenzen , allerlei soorten informatie te verkrijgen en inlichtingenoperaties uitvoeren .

Het is beschikbaar voor de Europese Unie, de NAVO, de VN en de OESO zonder een van hen te beantwoorden.

Een politiemacht opgericht om de bevolking te controleren bij elke operatie en beweging.

Een politiemacht die het werk van onze lokale politie en carabinieri zal verminderen.

Een politiemacht die volledig vrij is om in ons land op te treden zonder aan iemand verantwoording af te hoeven leggen.

Dit betekent dat Nederland zijn vrijheid, zijn onafhankelijkheid, zijn autonomie, zijn democratie zal verliezen.

Eurogendfor Operationeel Concept

Ervaringen uit het verleden met vredesondersteunende operaties benadrukten dat politiemissies in de internationale crisisbeheersing een essentieel instrument zijn voor conflictpreventie en versterking van de internationale stabiliteit.

EUROGENDFOR wordt aangeboden als een operationele, vooraf georganiseerde, robuuste en snel inzetbare asset, in staat om alle politietaken uit te voeren. EUROGENDFOR kan voornamelijk ter beschikking worden gesteld aan de EU, de VN, de OVSE, de NAVO en andere internationale organisaties of ad- hoccoalities.

De militaire status van de politiediensten in EUROGENDFOR en haar capaciteit om het volledige spectrum van politiefuncties te bestrijken, bieden de nodige flexibiliteit om te opereren onder een civiele commandostructuur en, in bepaalde omstandigheden, zelfs onder een militaire commandostructuur. De omstandigheden zullen van geval tot geval worden bepaald en overeengekomen, rekening houdend met het scenario, de missie en de in te zetten troepenmacht. Zijn mandaat zal altijd worden ondersteund door een duidelijke rechtsgrondslag die bestaat uit relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad of op politieke richtlijnen van de EU of andere internationale organisaties.

De toegevoegde waarde die EUROGENDFOR kan bieden aan internationaal crisisbeheer, in termen van potentieel te bieden, is tweeledig: een geschikt instrument om op te treden in een niet-goedaardige omgeving, met name tijdens vervangingsmissies, en een snelle inzetcapaciteit.

Met het oog op de bepaling van de vereiste capaciteiten zijn de volgende generieke scenario’s geïdentificeerd, waarin EUROGENDFOR kan worden gevraagd om in te grijpen:

EurogendforEurogendfor

Maar dit zijn niet alle mogelijke werkterreinen voor EUROGENDFOR. Op verzoek kan EUROGENDFOR met zijn modulaire kenmerken en brede waaier aan mogelijkheden (hieronder afgebeeld) ook worden betrokken bij andere soorten interventies.

Eurogendfor

EUROGENDFOR GENTEGREERDE POLITIE-EENHEID (IPU)

Een EUROGENDFOR IPU is een centraal aangestuurde politie-eenheid. Het is ontworpen om te worden ingezet vanaf de beginfase van een Crisis Management Operations (GMO) om bij te dragen aan de openbare veiligheid en het verminderen van spanningen binnen de bevolking. Het toestel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • bestaan ​​uit robuuste, snel inzetbare, flexibele en interoperabele troepen;
  • is multifunctioneel en in staat een groot aantal uitvoerende politietaken uit te voeren;
  • is in staat om in onstabiele omgevingen op te treden;
  • onder een civiel gezag of onder een militaire commandostructuur kan worden geplaatst.

Wat de structuur betreft, wordt de EUROGENDFOR IPU gedefinieerd als een “eenheid op bedrijfsniveau”, maar de uiteindelijke structuur van een IPU die moet worden ingezet, hangt altijd af van verschillende variabele factoren, zoals:

  • toegewezen missie;
  • kenmerken van de omgeving;
  • risicobeoordeling;
  • Internationale organisatie of ad-hoc coalitie waaronder EUROGENDFOR haar middelen zal inzetten;
  • logistiek ondersteuningsconcept;
  • mogelijkheid voor militaire/civiele ondersteuning.

Om die redenen is IPU modulair ontworpen. Afhankelijk van de behoeften zal het bestaan ​​uit een bevelvoerend element (inclusief een kleine staf), een mobiel element, een gespecialiseerd element en een logistiek en ondersteunend element.

EUROGENDFOR IPU’s kunnen worden toegewezen met Area of ​​Responsibility (AoR). Dat zal over het algemeen het geval zijn in het geval van vervangingsmissies, wanneer het EGF de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoerende politiefuncties op zich neemt totdat de verantwoordelijkheden worden hersteld bij de nieuwe lokale politie. In andere situaties kan een IPU worden ingezet zonder toegewezen AoR, bijvoorbeeld met een IPU in reserve tijdens een missie. In deze gevallen zal de structuur worden aangepast door sommige componenten te verminderen of andere te vergroten.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.