Connect with us

Economie

Europa in de Gecontroleerde sloop

Published

on

Europa

Europa – Sinds het begin van de Russische militaire operatie in Oekraïne waarschuwen politici en de media in het Westen dat dit de veiligheid van de voedselvoorziening in de wereld in gevaar brengt. Toch nemen ze absurde sanctiemaatregelen en overwegen ze een olie- en gasembargo op te leggen aan Rusland, ook al zijn westerse landen, vooral in Europa, volledig afhankelijk van Russische energiebronnen.

Europa – Daarmee verergeren ze bewust een reeds bestaande crisis. Dit heeft alleen zin als men ervan uitgaat dat het niet gaat om het straffen van Rusland. Daarnaast lanceren westerse regeringen in eigen land programma’s die het doel van het garanderen van de voorzieningszekerheid op zijn minst twijfelachtig maken.

Europa Vrij snel nadat de Russische militaire operatie in Oekraïne begon, gingen vertegenwoordigers van westerse staten zitten en kwamen ronde na ronde van sancties overeen. Bijna elke week werden nieuwe strafmaatregelen genomen zonder de vorige ook maar de tijd te geven om effect te hebben op de vermeende gestraften. Dit effect bleef toen grotendeels afwezig.

Na aanvankelijke schommelingen doet de roebel het nu beter dan ooit. Rusland breidt zijn economische banden uit met een aantal grote economieën, zoals India, terwijl het een einde maakt aan de dominantie van de Amerikaanse dollar als reservevaluta. In ieder geval willen maar weinig landen meedoen met de westerse waanzin over sancties. Ze geven de voorkeur aan neutraliteit of duidelijke verklaringen ten gunste van Rusland.

Dit alles weerhoudt de EU en de VS er echter niet van om op koers te blijven. In plaats van onderscheidingsvermogen en verstandige diplomatie wordt er zelfs serieus overwogen om de Russische olie en gas uit te faseren, met als gevolg dat Rusland nu de gaslevering aan West-Europa begint af te sluiten. Aangezien we economisch afhankelijk zijn van dit gas en deze olie, is dit niets anders dan economische zelfmoord.

Een onbevooroordeelde waarnemer kan zich afvragen of de verantwoordelijken weten wat ze doen of dat ze blindelings op hun eigen ineenstorting aflopen. Maar dat laatste is onwaarschijnlijk.

De sancties die Europa het meest pijn doen, zijn logisch als je de veronderstelling dat het gaat om het verzwakken of straffen van Rusland vervangt door een andere, veel waarschijnlijker: het doel van deze maatregelen is een gecontroleerde afbraak van westerse economieën en samenlevingen, om een ​​bevoorradingscrisis te voorkomen brengen. Er zijn een paar aanwijzingen hiervoor die niet mogen worden genegeerd.

verbindingspunt

Eerst het voor de hand liggende: twee jaar van absurde coronamaatregelen, waaronder de sluiting van winkels en restaurants, de testgekte die heeft geleid tot files van vrachtwagens en schepen aan de grenzen en havens, lockdowns die hele economisch belangrijke regio’s lamlegden, hebben de wereldwijde economie aanzienlijke schade heeft toegebracht. Bevoorradingsketens zijn gedeeltelijk ingestort, vrachtschepen staan ​​achter in de havens, veel productieroutes zijn in de war geraakt en lopen nog steeds achter op hun eerdere output. Met name de belangrijke halfgeleiderchips ontbreken nog; het zal waarschijnlijk jaren duren om dit tekort te verhelpen.

In deze toch al moeilijke situatie wordt het waanzinnige sanctiebeleid nu steeds verder doorgedreven. Er is dus al een merkbaar tekort aan meststoffen, aangezien belangrijke componenten hiervoor grotendeels uit Rusland en Wit-Rusland komen, die om de een of andere reden ook worden “gestraft”. Ook de graanprijzen rijzen de pan uit.

Men moet zich echter afvragen: waarom? Want de oogsttijd voor tarwe, haver en andere granen, maar ook voor zonnebloemen, valt in de herfst. Op dit moment leeft de wereld van de laatste oogst en melden Duitse molenaars volle voorraden meel. De oorlog zal hoogstwaarschijnlijk gevolgen hebben voor de volgende oogst, maar dat zouden we pas volgend jaar moeten voelen. Een verklaring van de Verenigde Naties dat de wereldwijde tarwevoorraden slechts ongeveer 10 weken zullen duren, kan hier enig licht op werpen.

Hetzelfde geldt voor andere producten zoals maïs en diverse granen. De reden hiervoor is niet alleen de Russische militaire operatie in Oekraïne. Dit verergerde de toch al moeilijke situatie alleen maar. In plaats daarvan hebben veel regio’s waar graan wordt verbouwd al lange tijd te lijden van extreme droogte en dienovereenkomstig slechte oogsten. Speculatie en kunstmatige tekorten doen de rest om de prijzen op te drijven. Daarnaast hebben sommige landen al te maken met voedselrantsoenering van bijvoorbeeld zonnebloemolie.

olie en gas

In de wetenschap dat Europa afhankelijk is van Russische energiebronnen, verklaart de EU zich onafhankelijk van Russisch gas en olie, wat niet alleen leidt tot een stijging van de energieprijs, wat weer gevolgen heeft voor de voorzieningszekerheid. De gewassen moeten immers geoogst, opgeslagen en gekoeld worden en uiteindelijk naar hun bestemming getransporteerd worden. Dit alles kost energie die boeren die al op bestaansminimum werken zich niet meer kunnen veroorloven.

Ondanks de wereldwijde schaarste wordt de komende oogst en verwerking van voedsel hier met open ogen in gevaar gebracht. Daarnaast is er een onderaanbod van elektriciteit en warmte, wat zou kunnen betekenen dat we straks in de kou en donker zitten. Een stroomstoring in een volledig genetwerkte en gedigitaliseerde wereld is echter geen kleinigheidje waar je even bij stilstaat.

Alles hangt af van de elektriciteit. Eten bereiden kan bijna niet zonder elektriciteit, drinkwater komt de huizen alleen binnen met behulp van elektriciteit. Betalen in winkels is ook lastig zonder elektriciteit, omdat zowel de geldautomaten als de kaartbetalingen elektriciteit nodig hebben. Onze hele leveringsinfrastructuur is afhankelijk van de snelle en goedkope beschikbaarheid van elektriciteit. Als dit voor een langere tijd niet lukt, stort het aanbod binnen korte tijd volledig in.

Het feit dat de olieprijzen blijven stijgen, wordt gepresenteerd als een gevolg van de “Russische invasie”, hoewel dit een bewuste prijsverhoging is. Want als het zou willen, zou de olieprijs kunnen worden verlaagd door simpelweg het productievolume te verhogen, bijvoorbeeld door Saoedi-Arabië. Dit is wat er eerder gebeurde in 2014/15 om Rusland te straffen voor het opnemen van de Krim. Het gevolg was dat Rusland, Venezuela en Iran met aanzienlijke economische problemen te kampen hadden en in sommige gevallen nog steeds hebben. Als men Rusland echt had willen verzwakken, zou dat een effectief mechanisme zijn geweest.

In plaats daarvan verklaren westerse landen zichzelf “onafhankelijk” van Russische olie, waardoor olieprijsstijgingen en zelfs ernstige verstoringen van de toevoer worden gestimuleerd. Nu heeft de EU ook een olie-embargo opgelegd, dat over zes maanden van kracht moet worden. In eerste instantie wordt de olie die Europa over zee bereikt, achterwege gelaten. De aanvoer via de leidingen gaat voorlopig gewoon door, al hebben Duitsland en Polen al verklaard “geen gebruik te willen maken van deze regeling” en daarmee aankondigen ook deze aanvoer te onderbreken. Dit alles zou moeten dienen om maximale druk op Rusland uit te oefenen, en Vladimir Poetin heeft al verklaard dat Rusland “andere klanten” zal vinden en heeft deze al in China en India.

Bij dit alles moet men bedenken dat de oorlog in Oekraïne met opzet door het Westen is veroorzaakt. Het had volledig voorkomen kunnen worden als Rusland de veiligheidsgaranties had gekregen waar de Russische regering al jaren met goede argumenten om vroeg. Een dreigement van Oekraïne om zich met kernwapens te bewapenen was evenmin onnodig, evenals de grootschalige aanvallen op de Donbass, die Oekraïne en de NAVO samen hadden gepland en die Rusland met de interventie voorkwam.

Zelfs vandaag de dag kan de oorlog snel worden beëindigd. Om dit te doen, zou het Westen alleen moeten stoppen met het leveren van wapens die het lijden verlengen, en zou Oekraïne zichzelf een neutrale staat moeten verklaren. Maar dat is niet wat het Westen wil. Dus de oorlog gaat door, net als de spiraal van sancties.

geënsceneerde crises

Tegelijkertijd wordt vogelgriep gesimuleerd , waardoor het nodig is om duizenden vogels te doden . Net als bij de gefaseerde coronapandemie wordt deze vogelgriep ‘gedetecteerd’ met de onbetrouwbare PCR-test, waarvan de positieve uitslag vervolgens het voorwendsel vormt voor massale slachting van vee. Vlees en eieren worden zo kunstmatig gereduceerd, beide belangrijke eiwitbronnen voor een groot deel van de bevolking. Alleen al in de VS zijn op deze manier meer dan 27 miljoen dieren gedood en in andere landen, zoals Canada, zijn grote aantallen uitgeroeid, waardoor de eier- en vleesprijzen de pan uit zijn geschoten.

Ook lijken varkens als doelwit gekozen. The Guardian meldt dat varkens blijkbaar dodelijke superkiemen kunnen overbrengen. De reden is antibioticaresistentie, waar veel experts al jaren voor waarschuwen. En zelfs als multiresistente ziektekiemen inderdaad een probleem vormen, zou hier het voorwendsel voor de vernietiging van varkenspopulaties kunnen worden gelegd. Daarbij komt nog de Afrikaanse varkenspest , die praktisch op elk moment kan worden geactiveerd en waarvan wordt gezegd dat ze momenteel weer hoogtij viert in Duitsland. Dit vormt tevens een praktisch voorwendsel voor de kunstmatige vermindering van de varkensstapel.

Verrassend genoeg past een dergelijke ontwikkeling perfect in het concept van westerse oligarchen als Bill Gates: Gates en andere multimiljardairs dromen al lang van vlees uit het laboratorium en doen onderzoek om het massaal op de markt te kunnen brengen in de nabije toekomst.

Bovendien belonen zowel de VS, Europa als het VK boeren voor het failliet gaan en met pensioen gaan. In de VS startte de regering-Biden dit programma om landbouwgrond terug in ongerepte natuur te veranderen – wat volkomen waanzin is als je ook een stabiele populatie hebt om te voeden en geen levensvatbare alternatieven zoals natuurlijke landbouw.

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Landbouw in Nederland hebben rigoureuze plannen voor de aanpak van stikstofuitstoot. Ze willen honderden boeren gaan uitkopen en als het nodig is onteigenen. Daarmee moet de stikstofuitstoot in Nederland snel worden teruggebracht.

Het is ook mogelijk dat het helemaal niet de bedoeling is om een ​​stabiele populatie te leveren, omdat wordt aangenomen dat de populatie snel zal krimpen. Ook de Californische regering wil boeren betalen omdat ze dit jaar niets hebben geplant , met als reden de droogte. Dit is om water te besparen. De Britse regering daarentegen betaalt boeren tot 100.000 pond om hen te helpen met pensioen te gaan.

Wat vermomd is als vriendelijkheid lijkt volkomen onzinnig te midden van een voedselcrisis die door Rusland zou zijn veroorzaakt. Als de regeringen van beide landen daadwerkelijk geïnteresseerd zouden zijn in voorzieningszekerheid, zouden ze in plaats daarvan geld moeten betalen om de boeren aan de gang te houden.

De voedselprijzen in Groot-Brittannië schieten nu al omhoog, waardoor miljoenen mensen hun maaltijden niet kunnen betalen. Reden hiervoor zijn strafheffingen op Russische producten, zoals vis, die nodig zijn voor het populaire gerecht fish & chips, maar vaak worden gevangen door Russische vissers. Daarbij komen nog de toeleveringsketens die door de coronamaatregelen in de war zijn gebracht.

Als het doel was om de eigen bevolking te beschermen en een bevoorradingscrisis te voorkomen, zou de regering worden gevraagd om tegenmaatregelen te nemen en mensen te helpen. Maar de Britse regering is niet van plan dergelijke maatregelen te nemen, zelfs het hulppakket waartoe de Duitse regering onlangs heeft besloten, bereikt niet veel mensen. Zo krijgen studenten niets en ontvangen Hartz IV-ontvangers slechts een eenmalig vast bedrag als bijdrage aan stijgende stookkosten. Het gaat meer om symbolische politiek om de eigen bevolking te sussen. Deze fondsen zijn niet geschikt om leed en ellende af te wenden.

Er zijn dus aanwijzingen dat de voorzieningscrisis, die voedsel-, energie-, gas- en watertekorten zou kunnen veroorzaken en rechtstreeks van invloed zou kunnen zijn op de levenssfeer van de Europese burgers, opzettelijk wordt veroorzaakt. De Oekraïne-crisis kan daarom alleen worden begrepen als het tweede deel van de gecontroleerde ineenstorting van de samenleving in Europa die begon onder Corona. De economieën van westerse landen, maar ook van Afrikaanse en Aziatische landen, worden opzettelijk vernietigd. Als je ook rekening houdt met de plannen van ID2020, Known Traveller, digitale centralebankvaluta’s, de uitbreiding van het toezicht en de machtsovername door de WHO , dan is de richting duidelijk.

De grote transformatie, de Grote Reset, zoals gepland en aangekondigd door vooraanstaande oligarchen, wordt uitgevoerd met de kracht van een gigantische schokstrategie en leidt uiteindelijk tot een financieel feodalisme waarin banken, bedrijven en oligarchen de macht volledig overnemen, elke burger overal en altijd spioneren en heersen over de lichamen en geesten van mensen. Als regeringen nu al niet meer zijn dan corrupte marionetten van het mondiale financiële kapitaal, zullen ze in de nabije toekomst waarschijnlijk volledig overbodig worden. Er zal dan geen verkiezing meer zijn, een vooruitzicht op politieke verandering door de macht van het volk.

Dit moet stoppen als we in de toekomst zelfbewust en in vrijheid willen leven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Oekraïne is een rijk land dit is waarom het westen naar het land verlangt INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Economie

Lagarde is de moeder van inflatie

Published

on

lagarde

Lagarde De Europese Centrale Bank heeft gespeculeerd. In plaats van de ongebreidelde inflatie in een vroeg stadium te bestrijden, bleef de ECB de markten zelfs na het uitbreken van de oorlog overspoelen met nieuw geld. Het totale vermogen bereikte deze week een nieuw record. De president van de ECB stelt renteverhogingen uit en maakt het probleem week na week erger. Wie houdt ze eindelijk tegen?.

Nu is dat 8,8 biljoen euro dankzij Lagarde. Het balanstotaal van de Europese Centrale Bank (ECB) bereikte eind mei dit adembenemende historische record. Hoewel de inflatie in Europa woedt, overspoelt de Europese Centrale Bank de markten nog steeds met nieuw geld. Sinds het begin van het jaar is daar 250 miljard euro bijgekomen. De oorlog in Oekraïne heeft de inflatieproblemen in Europa al dramatisch verergerd.

ECB-president Christine Lagarde is verantwoordelijk voor de grootste geldcreatie in de geschiedenis van de EU.

lagardeMaandenlang heeft ze bruusk waarschuwingen en oproepen gladgestreken om eindelijk een einde te maken aan het buitensporige gelddrukken. Inflatie is slechts een tijdelijk fenomeen, speciale factoren zoals de pandemie of supply chain-problemen zijn de schuld, alles zal snel normaliseren. Toen werd gezegd dat de oorlog de inflatie in de eerste plaats gevaarlijk had gemaakt. De inflatie bereikte in januari voor het uitbreken van de oorlog al het hoogste niveau in decennia.

Sinds haar aantreden eind 2019 voert Lagarde in financiële kringen een buitengewoon agressief beleid om geld te verhogen.

Eind 2019 had de ECB een balanstotaal van 4,7 biljoen euro. Nu, twee en een half jaar later, heeft het de ongelooflijke 8,8 biljoen bereikt. Dat betekent: onder Lagarde creëert de ECB elke maand 137 miljard euro aan nieuw geld en elke dag nog eens 4,6 miljard euro. Een beurshandelaar in Frankfurt merkt op: “Geen wonder dat al dat geld nu snel in waarde daalt en stijgt.”

De geldstroom van Lagarde moet het voor Frankrijk en de Zuid-Europese landen gemakkelijk maken om de hoge schuld te herfinancieren en de gevolgen van de pandemie te verzachten.

Tegelijkertijd heeft het echter de aandelen- en vastgoedmarkten tot een speculatieve boom gedreven, maar vooral heeft het een enorme inflatie veroorzaakt. In april stegen de consumentenprijzen in Duitsland en Europa met elk 7,4 procent. Dit betekent dat de inflatie in het Europese muntgebied hoger is dan ooit tevoren en dat de inflatie in Duitsland het hoogste punt in veertig jaar heeft bereikt.

De snel stijgende prijzen belasten niet alleen miljoenen consumenten, vooral die met lage inkomens.

Tegelijkertijd worden Duitse spaarders abrupt onteigend omdat inflatie snel opeet wat ze hebben gespaard. Lagarde daarentegen lijkt de belangen van de eurolanden met een overmatige schuldenlast voor ogen te hebben. Omdat de devaluatie voor hen een zegen is. Een massale herverdeling van spaarders naar de staten is begonnen, economen noemen het effect “inflatiebelasting”.
Terwijl de protesten tegen het inflatiebeleid van de ECB steeds luider worden, heeft Lagarde er eindelijk mee ingestemd om van koers te veranderen – zij het in slow motion. Allereerst maakt ze pas bekend dat de extra geldschepping in de zomer wordt afgebouwd. Een einde aan de netto-aankopen van effecten wordt ‘heel vroeg’ in het derde kwartaal verwacht, schrijft de ECB-president in een blog op de website van de centrale bank.

En: “Op basis van de huidige vooruitzichten zullen we waarschijnlijk tegen het einde van het derde kwartaal een einde kunnen maken aan de negatieve rentetarieven.” , waaronder mogelijk het einde van de activa-aankopen en een initiële renteverhoging. Dit is precies waar veel experts op het gebied van inflatiebestrijding om hadden gevraagd.

Voor veel analisten is de ommekeer te voorlopig en toch te laat.

“Ze heeft vier biljoen euro nieuw geld op de markt gegooid en vraagt ​​zich nu af wat de inflatie is”, zei een CDU-lid van de Bondsdag.

Een brede kring van bedrijven, banken, vakbonden, politici, verenigingen en wetenschappers beschuldigt de centrale bank al maanden van inactiviteit. Volgens de spaarbanken hadden de valutawaakhonden zelf maandenlang de inflatie aangewakkerd. Daarmee schendt de ECB haar centrale mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen. Het wekt met name wrevel dat de belangrijkste rentetarieven tot op de dag van vandaag negatief zijn gebleven.

 De depositorente van de centrale bank, die geldt voor bankdeposito’s bij de centrale bank, is momenteel min 0,5 procent. De basis-herfinancieringsrente, die lange tijd werd beschouwd als de belangrijkste rente, maar de laatste jaren werd overschaduwd door de depositorente, bevindt zich op de nullijn.

Terwijl de Fed in de VS eerder en resoluut de monetaire beleidsommekeer in gang zette, speelt Lagarde om tijd.

De EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, waarschuwt Lagarde al maanden dat burgers het vertrouwen in het monetaire beleid zullen verliezen als de hoge inflatie hen “maand na maand van geldelijke waarde berooft”. Het effect van de inflatiebelasting is politiek explosief omdat miljoenen burgers hier koeltjes zouden worden onteigend zonder democratische legitimiteit. In Duitsland zijn er steeds meer stemmen die Lagarde beschuldigen van eenzijdige politiek van belang. Het demonstratieve ontslag van de Bundesbank-president en inflatiecriticus Jens Weidmann is een baken.

Om interne kritiek te voorkomen, legde Lagarde in april een intern spreekverbod van de ECB op de communicatie op.

Kritiek van individuele valutawaakhonden op rentebesluiten moet worden voorkomen, zodat de geloofwaardigheid van de ECB niet wordt geschaad. Maar dat maakte critici nog meer woedend over de koppigheid van de president. Uw kritiek op cryptocurrencies wordt ook gezien als een verkeerde inschatting en een signaal van zwakte. Lagarde zei op de Nederlandse televisie: “Mijn zeer nuchtere beoordeling is dat cryptocurrencies niets waard zijn, dat ze op niets zijn gebaseerd, dat er geen onderliggende waarde is die als een anker van veiligheid fungeert.”

rypto-valuta’s zijn in feite een indicatie van de groeiende wantrouwen jegens veel beleggers in conventionele valuta, die om politieke redenen kan oplopen. Bovendien slaagde de ECB er onder Lagarde niet in om om eindelijk de aangekondigde digitale euro te realiseren. Lagarde countert droog: “De dag dat we de digitale munt van de centrale bank, een digitale euro, vrijgeven, garandeer ik dat de centrale bank erachter zal staan.” Maar hoe aantrekkelijk is een digitale euro die net zo snel opblaast als die Analoge euro momenteel?

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Dit is misschien een goed moment om na te denken over een cryptoverzekering

Published

on

verzekering

Terwijl crypto crasht, is de toestand van cryptocurrency en verzekering vaag.

Cryptoverzekering De crypto-industrie stort in. Bitcoin-prijzen zijn op hun laagste sinds 2020 ; één platform heeft gebruikers uitgesloten van het opnemen van geld, en veel van de grootste cryptobedrijven, waaronder Coinbase en BlockFi , hebben ontslagen aangekondigd. Deze verstoring weerspiegelt de economische onrust die door de bredere markt kabbelt, maar dient ook als een duidelijke waarschuwing voor gewone mensen dat, over het algemeen gesproken, crypto de ene dag waardevol kan zijn en de volgende waardeloos.

Hoewel de bedrijven die mensen gebruiken om crypto te kopen en op te slaan in sommige opzichten vergelijkbaar zijn met banken, hebben deze platforms niet de depositoverzekering die bank- of beleggingsrekeningen hebben. Als de bedrijven die deze platforms exploiteren zouden falen, is er geen garantie dat mensen de waarde van hun crypto kunnen terugkrijgen . Dit gebrek aan bescherming weerspiegelt het feit dat regelgevers de crypto-industrie nog steeds inhalen. Het dient ook als een herinnering dat hoewel cryptoplatforms misschien veilig lijken – sommige zijn beursgenoteerde bedrijven – ze opereren in een sector die bijna geen regels en weinig vangnetten heeft. Zelfs UST, een ‘stablecoin’-cryptocurrency die de waarde van de Amerikaanse dollar zou moeten volgen, crashte vorige maand, waardoor het equivalent vantientallen miljarden dollars .

“Mijn slaap was ernstig verstoord, ik verloor 4 kilogram gewicht in een paar dagen, ik was in een extreem depressieve toestand”, vertelde Yuri Popovich, een in Kiev gevestigde webdesigner die het spaargeld van zijn gezin tijdens de oorlog in Oekraïne naar UST overboekte. Hercoderen. “Helaas is er in ons land geen wetgeving die dergelijke soorten verliezen dekt.”

Hoewel beleggen in crypto om vele redenen over de hele wereld ongelooflijk riskant blijft, genieten reguliere Amerikaanse bankrekeningen enige bescherming die wordt geboden door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De FDIC, opgericht tijdens de Grote Depressie om het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten , is ontworpen om te garanderen dat rekeninghouders ten minste een deel van hun geld terugkrijgen in het geval dat een bank instort . Banken financieren de FDIC, die op zijn beurt bankrekeningen tot $ 250.000 verzekert.

Aangezien cryptoplatforms technisch gezien geen banken zijn en niet betalen in het FDIC-systeem, hebben individuele crypto-accounts deze vorm van bescherming niet . Ondertussen worden crypto-investeringsrekeningen over het algemeen niet ondersteund door de Securities Investor Protection Corporation, die rekeningen verzekert die worden beheerd door beursvennootschappen, zoals Fidelity of Vanguard , tot $ 500.000 als het bedrijf faalt.

“De meeste mensen kopen cryptocurrency om te speculeren, toch? Ze beschouwen het als een belegbaar actief’, zegt Lee Reiners, uitvoerend directeur van het Global Financial Market Center van Duke Law School. ‘Als je Apple-aandelen koopt, is er ook echt geen verzekering. Het concept van verzekeren is nu niet echt van toepassing.”

Het risicovolle karakter van crypto is een groter onderwerp van discussie geworden, aangezien verschillende cryptobedrijven tekenen van hapering vertonen. Coinbase, een van ’s werelds meest populaire crypto-uitwisselingen, zei vorige maand in een winstrapport dat gebruikers theoretisch de toegang tot hun crypto zouden kunnen verliezen als het bedrijf failliet zou gaan. (Coinbase probeerde later de waarschuwing in een blogpost terug te draaien en zei dat er “nooit een situatie is waarin klantengelden kunnen worden verward met bedrijfsactiva.”)

Het is de laatste tijd alleen maar erger geworden voor de crypto-industrie. In de nasleep van de UST-crash onderzoekt de Securities and Exchange Commission naar verluidt of het bedrijf achter de munt, Terraform Labs, de effectenwet heeft overtreden . En vorige week weerhield Celsius Network, een cryptoplatform dat geen echte bank is, maar beweert hoogrentende cryptovaluta-leningen aan te bieden, zijn gebruikers plotseling om zich terug te trekken van het platform; effectentoezichthouders in verschillende staten onderzoeken nu dat besluit. Downtime kan extreem kostbaar zijn voor crypto-investeerders, aangezien de waarde van een enkele munt binnen een paar uur met honderden of duizenden dollars kan schommelen. Te midden van alle verstoringen ligt de prijs van bitcoin rond de $ 20.000 , een scherpe daling ten opzichte van het hoogste punt in november van bijna $ 70.000.

“Op dit moment is er geen gemakkelijke manier voor klanten om de aard en omvang van hun blootstelling aan het faillissement van een crypto-handelsplatform te bepalen”, vertelde Dan Awrey, een Cornell-professor in de rechten, aan Barron’s vorige maand. “Klanten moeten ervan uitgaan dat het faillissement van een platform hen zou blootstellen aan aanzienlijke vertragingen in het herstel, waarna ze misschien maar een paar cent van de dollar terugkrijgen.”

Maar er zijn ook andere risico’s. Een crypto-portemonnee kan worden gehackt en als iemand eenmaal heeft gestolen wat erin zit, kan die crypto ongelooflijk moeilijk te herstellen zijn . Sommige mensen proberen dit risico te vermijden door hun cryptovaluta te beschermen met zogenaamde ” cold storage “, wat neerkomt op het opslaan van de sleutels die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot hun cryptovaluta op een harde schijf die niet is verbonden met internet. Deze methode brengt dezelfde risico’s met zich mee als elk ander fysiek eigendom, en die risico’s zijn zelfs nog groter voor bedrijven die veel cryptovaluta van andere mensen in koude opslag opslaan, en voor cryptomining-activiteiten die nieuwe cryptocurrency produceren met behulp van magazijnen vol krachtige computers .

“Je hebt aardbevingen, overstromingen, brand, bliksem, wind, hagel”, zegt Ben Davis, teamleider bij Superscript, een verzekeringsprogramma dat cryptovaluta dekt en is geregistreerd als makelaar op Lloyd’s Insurance Marketplace. “Als je veel zeer dure apparatuur op één plek hebt, wil je dat deze verzekerd is.”

Terwijl sommige conventionele verzekeringsaanbieders langzaam opwarmen om crypto te dekken , is er ook een opkomende lichting startups die zich specifiek richten op cryptoverzekeringen. Deze omvatten bedrijven zoals InsurAce, dat verliezen dekt die het gevolg zijn van crypto-hacks, en Coincover, dat NFT-verzekeringen aanbiedt , naast verschillende andere op crypto gerichte producten die bij een verzekering worden geleverd .

Sommige mensen dienen al claims in voor crypto-verliezen. Een rechter in Ohio oordeelde in 2018 dat bitcoin gestolen van het online account van één man legaal eigendom was – geen geld – en daarom zou moeten worden gedekt door de verzekering van de huiseigenaar van de man voor zijn volledige waarde, die op dat moment $ 16.000 was. Na een explosie in een onderstation dat vorige maand werd gebruikt door een bitcoin-mijnwerker in de staat New York, zei een bedrijf dat werd getroffen, samen met de crypto-mijnwerker, Blockfusion, dat ze een claim zouden indienen voor de verloren inkomsten.

Meer recentelijk zegt Dan Thomson van InsurAce dat het bedrijf meer dan $ 11 miljoen heeft uitbetaald aan mensen die een “depegging” -verzekering hebben gekocht voor hun UST, de stablecoin die is ontworpen door Terraform Labs (depegging vindt plaats wanneer de waarde van een cryptocurrency niet langer overeenkomt met de fiat-valuta, of een ander type asset, dat is ontworpen om te volgen). Het bedrijf vergoedde ook een aantal van zijn klanten nadat hackers in april een cryptoplatform met de naam Elephant Money hadden aangevallen .

Hoewel verzekeringen een iets groter deel van de crypto-industrie aan het worden zijn, is de dekking nog steeds een lappendeken. En zelfs als een cryptoplatform wel een verzekering afsluit, is er geen garantie dat individuele cryptohouders die het platform van dat bedrijf gebruiken volledig beschermd zijn. Coinbase zegt bijvoorbeeld dat hoewel bepaalde beveiligingsgebeurtenissen worden beschermd door zijn verzekering, zelfs als het bedrijf probeert mensen gezond te maken, het plan mogelijk niet het geheel van iemands verliezen dekt. Over het algemeen blijft de meeste activiteit in de wereld van crypto onverzekerd.

“Het is heel, heel, heel klein”, zegt Eyhab Aejaz, de mede-oprichter en CEO van Breach Insurance, een verzekeringsmaatschappij die zich richt op crypto. “Er is gewoon niet genoeg verzekeringscapaciteit op de markt om zelfs maar een klein deel van de totale blootstelling te garanderen.”

Dit benadrukt een groot probleem als het gaat om het reguleren van crypto: er is geen sterke consensus over wat crypto is. Is het internetgeld, eigendom, oplichting, een digitaal bezit, een beveiliging, een redelijke investering? En omdat er geen overeenstemming is over wat crypto is, is het moeilijk om een ​​goede benadering te bedenken om de waarde ervan te verzekeren – of om erachter te komen of het überhaupt moet worden beschermd.

Regelgevers onderzoeken nog steeds hoe ze crypto kunnen benaderen. De SEC heeft betoogd dat ten minste sommige cryptoproducten effecten zijn, en eerder dit jaar gaf president Joe Biden federale agentschappen de opdracht om nieuwe regels voor de industrie op te stellen. Een tweeledige rekening van Sens. Kirstin Gillibrand (D-NY) en Cynthia Lummis (R-WY) heeft tot doel de toegang van klanten tot hun cryptocurrency te beschermen in het geval dat de crypto-uitwisseling die ze gebruiken failliet gaat, naast andere voorstellen voor het reguleren van de industrie . Ten minste één wetgever, Rep. Josh Gottheimer, heeft voorgesteld dat de overheid de FDIC-dekking uitbreidt tot bepaalde soorten stablecoin-cryptocurrencies, zolang deze worden geleverd door instellingen die de overheid kwalificeert. De FDIC, de Federal Reserve en het Office of the Comptroller of the Currency hebben soortgelijke plannen voorgesteld . Toch vindt niet iedereen dat een geweldig idee of zinvol voor elk type crypto.

“Als crypto een volledig speculatieve investering is, dan denk ik dat het onverstandig is om de depositoverzekering en de overheid achter die crypto-activa te plaatsen”, zegt Hilary Allen, een professor in de rechten aan de American University. “Beleggers moeten begrijpen dat ze geen geld op een bank zetten. Wat ze doen is gokken.”

De toenemende inspanning om de crypto-industrie te reguleren zal waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Ondertussen zorgt alle chaos op de cryptomarkt ervoor dat meer mensen nadenken over het lot van hun geld. Dat is misschien geen goed nieuws voor crypto-investeerders, maar het is zeker goed nieuws als je in de snelgroeiende cryptoverzekeringsbusiness zit.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Crisis aandelen- en obligatiemarkten: ECB komt bijeen voor crisisvergadering

Published

on

ecb

De ECB heeft een buitengewone vergadering bijeengeroepen met het oog op de aanhoudende uitverkoop op de obligatiemarkten. Volgens ingewijden maakt de centrale bank zich vooral zorgen over de Italiaanse risicopremie.

De monetaire politici van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verrassend genoeg een buitengewone raadsvergadering bijeengeroepen met het oog op de onrust op de financiële markten. “De Raad van Bestuur zal woensdag een ad-hocvergadering houden om de huidige marktomstandigheden te bespreken”, zei een woordvoerder van de centrale bank woensdagochtend. Volgens verschillende ingewijden loopt de vergadering al sinds 11.00 uur. Het is echter nog niet duidelijk of er daarna een bericht wordt gepubliceerd.

Hoewel de ECB geen informatie op de agenda heeft gegeven, heeft het nieuws nu al impact op de financiële markten. Volgens de aankondiging is de euro met 0,7 procent gestegen tot 1.049 Amerikaanse dollar. De Dax steeg met maar liefst 1,3 procent tot 13.481 punten. Daarentegen daalde het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties met bijna 30 basispunten tot 3,87 procent.

Vorige week kondigde de ECB tijdens haar meest recente vergadering een reeks renteverhogingen aan, waardoor het renteverschil tussen de Duitse staatsobligaties en die van de zuidelijke eurolanden, met name Italië, met een grotere schuldenlast opliep tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Dit bracht de ECB in een dilemma. Enerzijds moet het de inflatie bestrijden. Aan de andere kant, kijk tegelijkertijd naar het niveau van de rentetarieven die eurolanden met een hoge schuldenlast, zoals Italië of Griekenland, kunnen verwachten.

Het sentiment op de aandelenmarkten was de afgelopen dagen al flink verslechterd, doordat de rente op de kapitaalmarkten fors was gestegen als gevolg van het eerder aangekondigde verkrappingsbeleid van de Amerikaanse Federal Reserve en de door de ECB aangekondigde renteverhoging. Dit was de laatste tijd vooral duidelijk in Zuid-Europese landen en leidde tot een uitverkoop op de aandelen- en obligatiemarkten. Volgens analisten voedde ook de aankondiging van de ECB dat ze al begin juli zou stoppen met het kopen van nieuwe staatsobligaties de huidige ontwikkeling. 

Tegen deze achtergrond verklaarde ECB-directeur Isabel Schnabel enkele dagen geleden dat de centrale bank actie wilde ondernemen tegen de verruiming van de spreads. De ontwikkelingen op de obligatiemarkt worden nauwlettend gevolgd en bij een wanordelijke stijging van de financieringskosten van eurolanden met een zware schuldenlast zal worden opgetreden, aldus Schnabel. De verbintenis met de euro is het instrument van de centrale bank tegen een dergelijke versnippering, legde de directeur uit en benadrukte:

” Deze inzet kent geen grenzen.”

Volgens Schnabel kan de ECB op nieuwe noodsituaties reageren met bestaande of nieuwe instrumenten. “Deze instrumenten kunnen weer anders zijn, met andere voorwaarden, verschillende looptijden en verschillende waarborgen om ons stevig binnen ons mandaat te houden.” Als voorbeelden verwees ze naar het pandemische noodaankoopprogramma van de ECB en het concept van regelrechte geldtransacties. Dit werd onlangs naar voren gebracht door voormalig president Mario Draghi, die in het kader van de eurocrisis in 2012 aankondigde dat hij “alles zou doen om de euro te behouden”. 

Schnabel liet echter vaag doorschemeren dat een nieuw “instrument” niet zonder voorwaarden kon komen. Volgens de directeur van de ECB is een eerste tegengif om de rentekloven te dichten de flexibele herinvestering van fondsen van verlopen obligaties als onderdeel van het multi-miljard dollar-aankoopprogramma voor PEPP-obligaties.

Niet iedereen is echter overtuigd van de geplande reddingsprogramma’s van de ECB. Beleggers die gewend zijn aan grootschalige marktinterventie door de ECB zijn er nog niet van overtuigd dat de centrale bank de leenkosten kan verhogen en tegelijkertijd de obligatierendementen van de meest kwetsbare leden van de regio onder controle kan houden. Met name de hoge inflatie van momenteel ruim 8 procent en de gevolgen van de coronapandemie vormen een probleem. 

“De aandelenmarkten kreunen onder zorgen over inflatie, problemen met de toeleveringsketen en afnemend economisch vertrouwen”, zegt Ulrich Kater, hoofdeconoom bij de spaarbankeffectendochter Dekabank, tegen het Handelsblatt . Op de obligatiemarkten zou een scherpe stijging van de inflatieverwachtingen de prijzen hebben gedrukt en de rente ‘dramatisch hebben opgetrokken’. Opluchting op de financiële markten is dus voorlopig niet in zicht. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN