europa

De COVID-19-pandemie heeft een kloof blootgelegd tussen Europese ambities en acties. Als Europese leiders serieus willen zijn over het verdedigen van op regels gebaseerd multilateralisme en het veiligstellen van de belangen van de Europese Unie in de eenentwintigste eeuw, zullen ze een begin moeten maken met de huidige geopolitieke realiteit.

BERLIJN – COVID-19 heeft de grote mogendheden van de wereld belachelijk gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump beloofde “Amerika weer groot te maken”, maar de aanpak van de pandemie door zijn regering was allesbehalve geweldig. De Chinese president Xi Jinping heeft vaak gesproken over een ‘Chinese droom’, maar zijn eigen reactie op de crisis is gebaseerd op algoritmisch autoritarisme. En Europeanen die vaak lippendienst bewijzen aan het multilateralisme, hebben de pandemie het hoofd geboden met gesloten grenzen en nationale oplossingen, in plaats van een wereldwijde respons te leiden.

In het geval van Europa dwingt COVID-19 zelfs een diepere afrekening. De droom van na de Koude Oorlog van een op regels gebaseerde internationale orde met Europa als middelpunt is aan flarden, en de Europese Unie wordt nu geteisterd door zowel filosofische als geografische schokken. Filosofisch gezien worden Europeanen geconfronteerd met het feit dat brute macht, en niet regels, de belangrijkste factor is die de huidige mondiale dynamiek bepaalt. In de afgelopen drie jaar, de Europeanen hebben gekeken hun twee grootste handelspartners te transformeren van kampioenen van de globalisering in de belangrijkste exponenten van de “ontkoppeling”.

Omdat noch Amerika, noch China een conventionele oorlog willen, hebben beide de wapens op zich genomen van regionale en mondiale instellingen. Terwijl de Verenigde Staten hebben gepolitiseerd wat ooit als publieke goederen werd beschouwd – waaronder het financiële systeem, interbancaire overschrijvingen, de Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds en internet – gebruiken de Chinezen steeds vaker staatssteun en strategische investeringen om markten en ondermijnde het Westen op belangrijke gebieden.

Lees ook:  Coronavirus gaat de Nederlandse verkiezingen domineren

De geografische schok is dat de wereldpolitiek nu meer om Azië dan om Europa draait. Tijdens en onmiddellijk na de Koude Oorlog leken de regionale orde van Europa en de door het Westen geleide wereldorde elkaar te versterken. Er was een echt gevoel van transatlantische gemeenschap en gedeelde waarden, waarbij Europa als frontlinie diende in de VS-Sovjetconcurrentie. Europa deed er toe – en opeenvolgende Amerikaanse presidenten waren zeer alert op Europese zorgen.

Maar de Chinees-Amerikaanse rivaliteit heeft de aandacht verlegd van Europese kwesties, en de Amerikaanse terugtrekking in het Midden-Oosten, Oost-Europa en de Balkan heeft een vacuüm gecreëerd dat Turkije en Rusland haastig moeten vullen. In de jaren negentig gingen Europeanen ervan uit dat deze andere mogendheden konden worden ondergebracht in de Europese regionale veiligheidsorde, met de NAVO en de EU als belangrijkste pijlers. Maar vooral tijdens het laatste decennium heeft de droom van Europese unipolariteit plaatsgemaakt voor de realiteit van multipolariteit.

Deze dubbele schokken – de abrupte verschuiving van regels naar macht, en van Europa naar Azië – hebben Europa’s opvatting van orde geschokt. Europese plannen voor regionale en mondiale regelingen versterken elkaar niet langer. In plaats van dat de Europese rechtsorde wordt ingebed in een breder westers veiligheidskader, zijn de twee domeinen nu steeds meer met elkaar in conflict.

Europeanen bevinden zich dus in een dubbele band. Enerzijds zijn ze nog steeds afhankelijk van de VS om de wereldwijde veiligheidsorde te handhaven, en het handhaven van deze regeling lijkt te vereisen dat Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun regionale verdediging, en nauw aansluiten bij Amerika in zijn confrontatie met China. Op korte termijn zou China wel eens de lijm kunnen zijn die het transatlantische partnerschap bijeenhoudt, aangezien Amerikanen en Europeanen veel van dezelfde zorgen delen over het door de staat geleide economische model en de schendingen van de mensenrechten.

Lees ook:  Amerikanen hebben het gehad met de kerk

Maar aan de andere kant zet de wereldwijde concurrentie tussen China en de VS de regionale orde in Europa onder druk. De VS ontbreken in toenemende mate in de geopolitieke theaters die de grootste bedreiging voor Europa vormen. En onder Trump neemt Amerika niet langer de moeite om Europese regeringen te raadplegen over zijn buitenlands beleid, zelfs niet met betrekking tot landen – zoals Irak – waar Europa troepen heeft ingezet. Erger nog, de VS zijn veel van de instellingen en regels die zijn ontwikkeld voor een op Europa gerichte wereld gaan beschouwen als belemmeringen in hun confrontatie met China.

De regering-Trump heeft bijvoorbeeld in wezen een vreugdevuur gemaakt van al lang bestaande multilaterale wapenbeheersingsverdragen, op grond van het feit dat deze de VS beperken terwijl ze China toestaan ​​te doen wat het wil. In de komende maanden kunnen Europese leiders worden gedwongen om te kiezen tussen handhaving van dergelijke regelingen en behoud van de relatie met de VS op het gebied van veiligheid (wapenbeheersing), economie (handelsregels), technologie (5G, halfgeleiders enz.) En klimaatonderhandelingen. .

De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november zouden een gamechanger kunnen zijn in de transatlantische relatie. Een overwinning van Trump zou Europa nog meer op zichzelf laten staan. Maar zelfs als Trump verliest van Joe Biden, waardoor een hersteld transatlantisch koopje mogelijk zou zijn, zou de komst van een nieuwe regering de langetermijnverschuiving in de Amerikaanse prioriteiten niet veranderen, noch zou het de gehechtheid van het Amerikaanse publiek aan nationale soevereiniteit verminderen.

Lees ook:  De erfenis van Angela Merkel: de erfenis van een moraliserende sloopkogel

Vorig jaar, toen de Franse president Emmanuel Macron zijn controversiële waarschuwing over de ‘hersendood’ van de NAVO uitgaf , uitte hij een angst die veel Europese leiders privé koesteren: dat de unipolaire, eurocentrische, op regels gebaseerde orde wordt vervangen door een vierhoek van chaos die bestaat uit China, Rusland, Turkije en het Amerika van Trump. Bij de voorbereiding op deze mogelijkheid zullen Europese leiders het idee moeten laten varen dat geopolitiek een domein is van permanente allianties en instellingen. Om EU-waarden en belangen te verdedigen, zullen ze moeten meer diplomatieke verantwoordelijkheid voor de regionale veiligheid te nemen, het nastreven van een mix van afschrikking en dialoog vis-à-vis Rusland en Turkije.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie zal de EU ruimte moeten maken voor een robuuste militaire component, ook al zal haar kracht op het gebied van buitenlands beleid grotendeels afhangen van bewapende middelen zoals handel, technologie en regelgeving . In plaats van Duitsland te vragen zijn defensie-uitgaven te verhogen tot bijvoorbeeld 2% van het bbp, zou de EU de Duitsers moeten vragen om de resterende 98% van hun economie te gebruiken als middel om de Europese belangen in de handel en andere zorgwekkende kwesties veilig te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord