Connect with us

coronavirus

Fluiten in het donker

Published

on

face

Mijn familielid was neerslachtig. Ze werd in april 2020 negentig en was van plan om deze verjaardag op grotere schaal te vieren. Toen kwam Corona. Natuurlijk wil ze niemand kwaad doen en natuurlijk houdt ze zich aan de regels. Maar het was triest. Ze troostte zichzelf door te zeggen dat ze de viering het volgende jaar zou goedmaken.

We spraken over hoe vreemd het was dat alle regeringsleiders wekenlang stonden te kijken wat er in Wuhan gaande was. Toen vluchten vanuit Wuhan binnen China werden verboden, lag het voor de hand om ze ook niet naar het buitenland te laten gaan. Verre van dat, er gingen nog steeds vluchten heen, inclusief Europa – en onze regeringen stonden het toe. Het lag ook voor de hand om te kijken hoe het zit met de toevoer van mondkapjes, anders hadden de noodplannen uit de mottenkast kunnen worden gehaald ter voorbereiding op de verspreiding van het virus. Niks te maren. Helemaal niets. De politieke en economische ‘high society’ vlogen met hun jets naar de economische wereldtop in Davos om te praten over de grote gevaren van klimaatverandering en om de ‘grote transformatie’ op gang te brengen die om deze reden noodzakelijk zou zijn. Dit vereist natuurlijk een behoorlijke verzaking, maar in wezen alleen van de gemiddelde burger. Dit lijkt in ieder geval niet te gelden voor service- of bedrijfsvliegtuigen, die ogenschijnlijk klimaatneutraal vliegen.

Ze gaven echter niet om de zichtbare en dringende gevaren van het virus. Toen plotseling, toen er lelijke foto’s uit Bologna kwamen, brak blinde paniek en wild actionisme uit.

Dat deed ons denken aan wat er in 2015 gebeurde, toen we wekenlang de stromen migranten op ons af konden zien komen. Onze politieke leiding zat ervoor, verlamd als een konijn voor de rij. De trein had kunnen worden gestopt of had zelfs moeten worden gestopt, de grenswachten versterkten heel duidelijk en maakten duidelijk dat we illegale migratie niet tolereren. Er had zoveel kunnen en moeten gebeuren. Maar er gebeurde niets. Helemaal niets. En toen lelijke beelden de grens dreigden, brak blinde paniek en wild actionisme uit. Omgaan met migratie is tot op de dag van vandaag niet veel zorgvuldiger overwogen.

Ik vertelde haar toen dat dit gedragspatroon al bestond tijdens de eurocrisis. De financiële crisis begon in 2007, pas daarna groeiden de problemen in de eurozone zodanig dat vanaf 2010 de “redding van Griekenland” noodzakelijk werd. Opnieuw was alles voorzienbaar, het drama ontwikkelde zich in slow motion, er zou voldoende tijd zijn geweest om tegenmaatregelen te nemen. Maar zelfs toen deden de verantwoordelijken niets, helemaal niets. En toen de foto’s van arme Grieken het welzijn van de Duitsers aantasten, brak blinde paniek en wild actionisme uit. De structurele fouten zijn tot op de dag van vandaag niet verholpen, net als tijdens de migratie.

In alle gevallen werd het grove wangedrag witgekalkt met luchtige holle praatjes, van het voorkomen van de val van Europa tot het redden van de armen en nu de “heldhaftige” strijd tegen een virus dat gevaarlijker is dan de normale griep, maar met het gevaar van de pest, cholera of ebola heeft echt niets met elkaar gemeen. Laten we hopen dat Duitsland niet aan zo’n dreiging wordt blootgesteld, het staatsschip is inmiddels “klaar voor de strijd”.

Mijn familieleden hadden al gemerkt dat onze regering niet bijzonder competent was. Ze was verrast door het drastische overheidsingrijpen. Maar eigenlijk begreep ze het wel, want in Beieren, waar ze woont, waren de incidentiecijfers hoog. Bovendien had ze een zeker basisvertrouwen, Beieren staat bekend als een welvarende en succesvolle deelstaat. We hebben ook gesproken over de toenemende verdeeldheid in de samenleving, en omdat de ‘ tribunaalavond ‘ nog vers in mijn geheugen lag, vertelde ik haar erover. Hoewel ik niet in details trad, trok de gelijkenis van het gedrag haar aandacht. Geschrokken riep ze uit dat deze boycot-oproep niets anders was dan “Koop niet van de Jood”! Zo zou het in 1933 zijn begonnen.

Omdat de lessen uit het verleden duidelijk niet zo goed hadden gewerkt, stelde ik haar voor om haar ervaringen op te schrijven.

Tot mijn verbazing reageerde ze echter regelrecht in paniek en bleef maar zeggen dat het niet mogelijk was, dat het te verschrikkelijk was, dat ze het zich niet wilde herinneren. Zo’n heftige en negatieve reactie had ik niet verwacht, er zitten immers vele decennia tussen. Bovendien was haar familietak er relatief licht van afgekomen. Dat dacht ik tenminste, maar ik denk dat ik de dimensie van wat ik had meegemaakt totaal verkeerd had ingeschat.

Toen ik haar vertelde dat mijn moeder de laatste uren van haar leven niet vredig had doorgebracht omdat de verdrongen herinneringen aan haar kindertijd waren gewekt, antwoordde ze spontaan dat ze dat meteen kon begrijpen, dat ze het meer dan goed kon begrijpen. Het was zo verschrikkelijk dat je het niet meer los zou laten, nooit meer. Ze was het volledig eens met mijn suggestie dat repressie dan natuurlijk niet zo effectief zou zijn.

Maar ze kon er nog steeds niet over schrijven. Ze wil er niet eens aan denken dat het verleden voorbij moet zijn. Ze huilde bijna, ik voelde me een harteloos monster. Het speet me dat ik haar stoorde, dus zei ik niets meer.
Toen voegde ze er zacht aan toe: “Niemand wil het toch horen.” De gedachte was al bij me opgekomen. Zou het kunnen dat wat algemeen wordt beschouwd als herdenking, het geformaliseerd neerleggen van kransen en het goedkoop bidden van een ‘nooit meer’-mantra, de meest efficiënte manier is om de herinnering op de juiste manier kwijt te raken? Om jezelf te ontlasten door rituelen, om de pijn niet echt onder ogen te zien?

Daarna hebben we meerdere keren gebeld, en ze werd steeds depressiever. Het ontbrak ons ​​allebei aan gematigdheid in overheidsoptreden, pragmatisme en de wil om open te staan ​​voor degenen die kritisch zijn. Politici deden steeds meer denken aan generaals die op de heuvel stonden, die met hun blik in de verte dwalend, het lijden aan hun voeten negerend, bevelen geven die meer dienen om zichzelf te verheffen en minder om problemen op te lossen.

Naarmate de tijd verstreek, toonde mijn familielid toenemend optimisme. Ze wilde niets horen over nevenschade, existentiële behoeften en lijden. Ik was een beetje verbaasd, maar ik dacht bij mezelf dat ze dat op haar leeftijd wel zou mogen.

Nu kwam haar 91ste verjaardag. Weer geen feest, weer geen gasten, weer onder het Corona regime. Hoewel ze bij haar familie woont, mist ze het normale leven, de uitwisseling met anderen. En ze ontdekte dat Beieren lang niet zo goed is als gewoonlijk. Sterker nog, ik had de betere kaarten hier in het noorden, geen avondklok. Aan de andere kant wordt ze aan het einde van haar leven beroofd van haar basisrechten, die ze als vanzelfsprekend beschouwde.

Jaques Schuster stelde terecht : “Toch blijft het zorgwekkend dat het slechts een jaar van crisis duurt voordat de fundamenten van de democratie in twijfel worden getrokken door hun eigen instellingen, zoals de federale regering.”

Dat had ze ook gevonden. Maar ze wil er niet over praten, dat kan ze niet. Alles komt goed, is haar mantra. Het moet gewoon goed zijn, want als het niet goed was… Het was pas laat dat ik me realiseerde dat haar onechte opgewektheid, haar valse optimisme, niets meer was dan fluiten in het donker. Ze is bang, echt bang.

Ze ziet dat Duitsland een pad is ingeslagen dat voorbij Eden eindigt. Het mag waar zijn dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen, althans dat is de weg die Duitsland momenteel inslaat.

Waarom dit zo is, onthul de redenering waarmee de voormalige rechter Dr. Manfred Kölsch gaf zijn Federale Kruis van Verdienste terug. 
Als advocaat onderteken ik elk woord. Mijn familielid is geen advocaat, maar ze kan heel duidelijk zien dat er iets is gebeurd, iets is getipt. dr. Kölsch schrijft:

“Als iemand zoals ik uitgaat van de verantwoordelijkheid van het individu, dan is het in de eerste plaats mijn eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ik niet ziek wordt. Ik weet dat als ik overgewicht heb, diabetes heb, een zwak immuunsysteem heb of als ik rook, ik het risico loop Covid-19 te ontwikkelen. Hier kan het individu ook op verschillende manieren steun krijgen van overheidsinstellingen. Ondersteuning bij het risico lopen (zoals ouderen) om niet overgeleverd te zijn aan het virus. De staatsorganen hebben hier gefaald.

Het gezichtspunt, het beeld van de mens, is totaal anders geworden. De burger wordt over het algemeen als een bedreiging gezien. Hierdoor wordt er een gespleten virus de samenleving ingedragen (afstand houden, mondkapjes dragen, testen als toelatingseisen, etc.) … Bij de beoordeling mag echter niet uit het oog worden verloren dat er een specifiek risico moet zijn. De maatregelen houden daar onvoldoende rekening mee. Hoewel ik geen symptomen van Covid-19 heb, word ik als gevaarlijk beschouwd voor anderen. Mij ​​wordt de mogelijkheid ontnomen om zelf te bepalen aan welke risico’s ik mezelf blootstel. Het vrije subject dat in onze Basiswet wordt geschetst, dat verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid en die van anderen, is afgeschaft. Dit is geen juridische finesse. Het gaat om enorme praktische consequenties. Ik moet nu aan de staatsautoriteiten bewijzen (bijvoorbeeld door middel van testcertificaten; vaccinatiecertificaten; het dragen van maskers) dat ik niet besmet ben met SARS-CoV-2. Ik krijg mijn basisrechten pas terug als ik mijn gezondheid heb bewezen. Een absurd idee om iets terug te krijgen waar ik vanaf mijn geboorte recht op heb. Vrijheid is volgens de rechtsstaat in principe niet meer onbeperkt, maar wordt verleend door de overheid als er geen virus (of bijvoorbeeld mogelijk binnenkort klimaatgassen) te vrezen is waartegen men zich in de staatszorg moet wapenen. ” iets terug te krijgen waar ik vanaf mijn geboorte recht op heb. Vrijheid is volgens de rechtsstaat in principe niet meer onbeperkt, maar wordt verleend door de overheid als er geen virus (of bijvoorbeeld mogelijk binnenkort klimaatgassen) te vrezen is waartegen men zich in de staatszorg moet wapenen. ” iets terug te krijgen waar ik vanaf mijn geboorte recht op heb. Vrijheid is volgens de rechtsstaat in principe niet meer onbeperkt, maar wordt verleend door de overheid als er geen virus (of bijvoorbeeld mogelijk binnenkort klimaatgassen) te vrezen is waartegen men zich in de staatszorg moet wapenen. “

Dat is niet het mensbeeld van de basiswet. Het is het tegenovergestelde.

Ook de niet-advocaat begrijpt dit, zeker wanneer hij tijden heeft meegemaakt waarin een ander mensbeeld ten grondslag lag aan politiek handelen. En iedereen die in het normale leven ‘daarbuiten’ is, ziet de verwoestende gevolgen voor de samenleving. Mensen zijn bang voor elkaar, zo bang dat een terugkeer naar normaal niet gemakkelijk is. Toen de maskerplicht in Nedersaksen moest worden opgeheven in cirkels met stabiele incidenties onder de 35, woedden protesten. Hoewel iedereen die zich bedreigd voelt een masker had kunnen blijven dragen en het risico om niet alleen de ca. 99.980 gezonde maar ook de 20 zieken te ontmoeten verwaarloosbaar was, is de angst voor velen te groot. Het is volkomen irrationeel, maar dat is het probleem met gevoelens als paniek: ze zijn gemakkelijk op te wekken,

Maar er is nog een ander, serieus aspect dat Dr. Kölsch vermeldde expliciet:

“De regulering van § 28b IfSG is ongekend in de Duitse wetgeving inzake risicopreventie en brengt een essentiële pijler van de rechtsstaat naar beneden. Het is alleen verenigbaar met de rechtsstaat als bij de tenuitvoerlegging van een wet rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het individuele geval om buitensporige vrijheidsbeperkingen te voorkomen. Deze wettelijke bepaling pretendeert dat alleen de wetgever (wetgever) heeft gehandeld. In werkelijkheid fungeert de wetgevende macht hier ook als uitvoerende macht. De grondwettelijke scheiding der machten, de centrale borging van vrijheid onder de rechtsstaat, wordt daarmee afgeschaft…

Het verbaast mij dat, op enkele uitzonderingen na, de jurisprudentie niet ingaat op de zorgen die ik hier heb geuit. Lopende hoofdprocedures worden uitgesteld en zijn slechts een historische terugblik op het moment van de beslissing. Rechtbanken verwijzen in spoedprocedures meestal naar het RKI en tonen daarmee aan dat in verband met het IfSG de coördinatie van de drie staatsbevoegdheden – georkestreerd door een groot deel van de media – als vanzelf verliep. De onderlinge controle van wetgever, uitvoerende macht en rechterlijke macht zoals de GG bedoeld heeft, vindt niet meer plaats.”

Net als mijn medeburgers die de DDR-dictatuur hebben moeten doorstaan, herkent mijn familielid de gedragspatronen. Dat maakt haar bang. Het enige wat ze nog heeft is de wanhopige hoop dat alles goed komt. Je gefluit in het donker wordt steeds luider. Dat gaat ze volgend jaar zeker vieren. Als ze dat nog ervaart.

Natuurlijk is specifiek gedrag in individuele gevallen altijd anders, maar patronen herhalen zich. Wie ze kent, herkent ze weer. Als je het niet weet, heb je geen sjabloon voor vergelijking, wat detectie moeilijker maakt. Daarom zijn veel Wessi’s dom in de ogen van de lankmoedige Ossis. Maar ze zijn niet dom, ze zijn gewoon blind, omdat ze geen opgeslagen patroon hebben geïnternaliseerd om de werkelijke situatie mee te vergelijken.

Mensen zijn eigenlijk goed in patroonherkenning; B. Bij het besturen van een auto is dit vermogen essentieel. Voor kunstmatige intelligentie is het tot op zekere hoogte nog een uitdaging. Ze heeft moeite met bouwplaatsen of andere verwarrende situaties, omdat mensen (nog) beter zijn.
Toch zijn we, vooral in het Westen, niet echt gewend om processen als een geheel te zien, we zijn gewend om systematisch één punt te analyseren, in het beste geval het effect tussen A en B. Boeken of films geven een meer holistische benadering weer, waarbij verschillende niveaus van actie en hun interactie zichtbaar kunnen worden gemaakt. Misschien is dat de reden waarom mensen probeerden typische gedragspatronen vast te leggen als sagen of verhalen voor het nageslacht.

Zoals bekend beschrijft de Kassandra-sage het feit dat iemand een ramp voorziet, maar niemand het wil horen. Of Icarus, die te dicht bij de zon kwam en viel, als voorbeeld van arrogantie en grootheidswaanzin. De Bijbel heeft dit gedragspatroon in de Toren van Babel aangepakt. De toren stortte in en de daaruit voortvloeiende taalverwarring zorgde ervoor dat mensen elkaar niet meer konden verstaan. Zoals vandaag.

Het cruciale punt is: een niet onaanzienlijk deel van de bevolking wordt herinnerd aan de tijd dat totalitaire regimes aan de macht waren. Het maakt niet uit of dit gevoel goed of fout is. Want geen enkele regering, geen enkele partij in Duitsland had de mensen in dit land moeten laten denken aan de duistere kanten van de macht. Gezien onze geschiedenis is dat eigenlijk precies wat in het moderne Duits “no-go” wordt genoemd. Precies dat kan niet. Wie dit toelaat, draagt ​​niet alleen verantwoordelijkheid. Hij nam de schuld op zich.

Het is volkomen irrelevant dat we vandaag niet in een dictatuur leven. Dat beweert ook niemand. Het gaat om het fundamentele mensbeeld waarop onze grondwet is gebaseerd en het belang van mensenrechten. Het punt is dat in een land waar de burgers te vaak en te lang het voorwerp zijn geweest van staatsoptreden, als pionnen in het machtsschaakspel hebben gehandeld en de opdracht kregen de meest wrede daden tegen hun medemensen te doen, de staat ontwikkelt zich weer precies in die richting. Het gaat over gedragspatronen en hun gevolgen. Het gaat over het omgaan met critici: wanneer zou het punt zijn waarop men ’terecht’ zou kunnen protesteren? En wie bepaalt dat? Wat moet er eerst gebeuren?

Of anders gezegd: wanneer is het te laat?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN