Connect with us

Nederland

Forum voor Democratie is niet uitgegroeid tot een onderdeel van de parlementaire democratie, maar een fascistoïde saboteur ervan

Published

on

rutte

Het politieke jaar 2021 in vogelvlucht, volgens de redactie van Indignatie.nl. ‘Onze premier is de omgekeerde Forrest Gump: hij fantaseert zichzelf overal uit, in plaats van in.’

Al werd het niet eens massaal opgepikt, het was eigenlijk het belangrijkste en tegelijk meest onrustbarende nieuws van dit jaar. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam naar de maatschappelijke impact van covid-19 bleek in september 2021 dat Nederland het karakter heeft van een laag-ver-trouwensamenleving. ‘Er is sprake van een sterke afname van het vertrouwen in de overheid in het afgelopen anderhalf jaar: van bijna 70 procent in april 2020 naar minder dan 30 procent in september 2021. Daarnaast is sprake van een lichte afname in het onderling vertrouwen tussen mensen. Mensen vertrouwen vooral verwanten (familie en vrienden) en personen waarmee men een persoonlijke relatie kan onderhouden, zoals de huisarts.’

Het onderzoek gaf ook een op zichzelf niet heel verrassend inzicht in de menssoort die ervoor heeft gezorgd dat niemand in Nederland bij ‘wap’ nog denkt aan drugsgebruik: ‘Wantrouwen ten opzichte van de overheid is een belangrijk motief van ongevaccineerden om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast bestaat er een samenhang tussen het gebruik van sociale media als primaire informatiebron en een gering vertrouwen in de overheid en een geringe vaccinatiebereidheid.’

Een laag-vertrouwensamenleving – je zal er maar in wonen. Je zou denken dat een regeringsleider die na ruim tien jaar premierschap een land achterlaat waarin minder dan 30 procent van de mensen nog vertrouwen in de overheid heeft inmiddels ergens in een chalet in het buitenland zit te werken aan zijn memoires, dol als hij is op politieke biografieën. Maar nee. Mark Rutte maakt zich op voor zijn nieuwe kabinet, met dezelfde partijen, maar wel met ‘meer elan’. Een goeie test om in een gesprek te checken of je praat met een VVD’er: spreek die woorden ‘meer elan’ uit. Als hij niet in lachen of huilen uitbarst: VVD’er.

Die opmaat naar het nieuwe kabinet-Rutte heeft inmiddels de lengte van een kabinetsformatie die we nog kennen uit België, en waar we dan in Nederland altijd hard om lachten, in die hooghartigheid waar onze buren juist zo’n hekel aan hebben. Die enorme tijdsspanne ligt vooral aan een briefje met daarop de woorden ‘functie elders’, opgemerkt dankzij een fotograaf die met een goede telelens en een vaste hand – in Scandinavië baseren ze politieke thrillers op dit soort scènes.

Volgens demissionair en toekomstig premier Rutte zijn de onderhandelingen nog helemaal niet zo lang bezig, en komt de trage aanloop door partijen die er lang over deden te beslissen wie nu met wie wilde regeren. Onze premier is de omgekeerde Forrest Gump: hij fantaseert zichzelf overal uit, in plaats van in.

Wat je ook zou denken van zo’n laag-vertrouwensamenleving: dat de politieke peilingen er uitzien alsof de tegenwoordige tijd in een blender is gestopt. Maar dat valt dus juist heel erg mee, of tegen, afhankelijk van je politieke positie. Op elk moment na de verkiezingen waarop het leek of er nieuwe verkiezingen zouden komen, en dat waren er wel een paar, moest iedereen concluderen: die nieuwe verkiezingen zouden ongeveer dezelfde situatie opleveren. Met waarschijnlijk hetzelfde kabinet, of met geen enkel werkbaar of realistisch denkbaar kabinet.

Hoewel corona een uiterst politiek onderwerp is gebleken, omdat het dwingt tot keuzes die zeer principieel zijn, heeft covid-19 het politieke debat lang lamgeslagen

Maar één volkspartij

Feit is namelijk dat we in dit land nog maar één volkspartij hebben, en dat is de VVD. Tot ontzetting van linkse mensen, en tot gruwel van rechtse mensen die vinden dat de VVD allang een partij voor en door linkse mensen is geworden. Linkse mensen kunnen nog zo vaak roepen dat de VVD er alleen maar is voor miljonairs en multinationals, rechts kan nog zo ferm beweren dat de VVD de Nederlandse identiteit te grabbel heeft gegooid, feit is en blijft dat er lang niet genoeg miljonairs in Nederland wonen om de VVD te helpen aan een stabiel zetelaantal boven de dertig, en dat geen enkele partij kennelijk de Nederlandse identiteit zo treffend uitdrukt als de VVD. En aangezien de partij, zo bleek ook tijdens het laatste partijcongres, nauwelijks een inhoudelijk debat kent (VVD-congressen buiten streamingtijden leken altijd een zo snel mogelijk te nemen hindernis richting het eigenlijke doel: de borrel) en Mark Rutte in die tien jaar ook nauwelijks opvolgers heeft klaargestoomd die nog steeds in Den Haag bij de VVD rondlopen en niet inmiddels in Eindhoven bij PSV (toch, Klaas Dijkhoff?), moet de conclusie haast wel zijn dat dit de verdienste is van de man die kennelijk al lang genoeg heeft aan zijn huidige mate van elan.

Niet dat er in de Tweede Kamer geen oppositie wordt gevoerd tegen Mark Rutte, integendeel. Maar hoewel corona een uiterst politiek onderwerp is gebleken, omdat het dwingt tot keuzes die zeer principieel zijn, heeft covid-19 het politieke debat lang lamgeslagen. Voor elk onderwerp gold ‘nu even niet, we hebben een crisis’, en bij die crisis zelf neigde ook een groot deel van de oppositie lang tot het ondersteunen van het kabinetsbeleid, op dezelfde manier waarop je in de oorlog allemaal achter de opperbevelhebber gaat staan.

Die oppositie kent enkele opvallende nieuwe gezichten. Ter rechterzijde is dat allereerst Caroline van der Plas van de partij Boerburgerbeweging, die in sommige peilingen helemaal op het eind wel een zetel leek te halen, maar eigenlijk vrij lang werd genegeerd door alle media (ja, ook Nieuwe Revu). Nou, die schade is meer dan ingehaald, want ‘Lientje’ was dé politieke mediaster van 2021. En toen er op een gegeven moment de vraag opdoemde of het niet allemaal wat érg veel aandacht was voor een partij met één zetel, kon ze alsnog terugvallen op hetzelfde verongelijkte minderwaardigheidscomplex dat ten grondslag lag aan haar partij. Maar ere wie ere toekomt: Van der Plas werkt hard in de Kamer, heeft zowel verbaal als non-verbaal een zeer heldere en herkenbare lijn, en durft ook soms tegen het militantere deel van haar achterban in te gaan. In de peilingen staat haar partij op grote winst. Sterker nog: soms peilt BBB hoger dan de voormalige volkspartij CDA, geleid door die consultant in zijn blauwe ‘real Superdry’-shirt, in een hilarische poging net zo’n gewone man te lijken als Van der Plas met zoveel meer succes de gewone vrouw vertegenwoordigt.

Ter linkerzijde is er ook een nieuwe partij in de Tweede Kamer gekomen: Bij1, in de persoon van Sylvana Simons. Ze valt nogal op, niet alleen omdat haar verbale en non-verbale stijl exact het tegendeel zijn van die van Van der Plas, maar ook omdat Bij1 samen met de Partij voor de Dieren en de SGP een van de weinige werkelijke beginselpartijen is die fundamentele, het nieuws van de dag overstijgende grote thema’s aansnijdt. Eigenlijk alles waarvoor gold ‘nu even niet, we hebben een crisis’. Dat leidt vaak tot geïrriteerde reacties bij andere partijen, en laat dat nou precies de functie zijn van een principiële oppositiepartij. Net zoals het stellen van pijnlijke vragen, zoals die naar het verband tussen coronabeleid en aantallen slachtoffers. Het ongemak is tot in de huiskamer voelbaar wanneer Simons dat doet, zoals ook wanneer Esther Ouwehand opnieuw het verband legt tussen de manier waarop we met onze dieren omgaan, zoönosen en pandemieën. Het is in beide gevallen een hoognodig ongemak.

Woke gedachtengoed

Wie overigens hardop constateert dat Simons het opvallend goed doet, ziet online meteen de Bij1-achterban steigeren: o, dat had je natuurlijk niet gedacht van een zwarte vrouw? (In Bij1-taal: een Zwarte vrouw / Een mens van kleur (mvk) (she/her). Aan de inzet, eloquentie en inhoud van Simons zal het niet liggen dat Bij1 in peilingen nauwelijks groeit, het zit ’m eerder in het kader van die partij, die alles vertegenwoordigt waar je aan denkt bij de term ‘woke’, de opvolger van ‘politiek correct’. Niet voor niets is Bij1 een exclusief (dus niet: inclusief) Randstedelijke en dan met name Amsterdamse partij. De tragiek van het woke gedachtegoed kon niet treffender geïllustreerd worden dan door de interne rel rond Quinsy Gario, waarbij het verwijt van racisme zich opeens ook tegen de partij zelf keerde en deze revolutie enkele van haar eigen kinderen opat. De tragiek van iedere scherpslijper: uiteindelijk val je in je eigen zwaard.

Een linkse partij waar het interne gedoe veel langer aanhoudt dan bij Bij1, is de Socialistische Partij. Op papier heeft deze partij eigenlijk de beste papieren. Allereerst is gebleken dat een zeer belangrijk deel van de analyse van de SP is uitgekomen: een land waarin je bezuinigt op zorg en onderwijs, waarin je de ‘samen’ wegsaneert uit ‘samenleving’, krijgt daar op een dag onherroepelijk de rekening voor gepresenteerd. Er waren wat relletjes rond Amsterdamse SPbestuurders, maar over het algemeen weet de SP, ooit alleen geassocieerd met ‘tegen’, op lokaal niveau prima bestuurders te leveren, die nooit in integriteitskwesties terechtkomen waarin bijvoorbeeld VVD’ers grossieren. En dan hebben ze ook nog Kamerleden als Peter Kwint, die werkelijk resultaten boekt voor het onderwijs, en dat ook nog in shirts van goede hardcorebands, en Renske Leijten, samen met Pieter Omtzigt de parlementaire motor achter het op de kaart zetten van de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

En dan is hun grote electorale concurrent, de voormalig volkspartij Pvda, ook nog nooit heen gekomen over de afstraffing van hun eigen gulle bijdrage aan alle bezuinigingen op sociale voorzieningen waar we nu de bittere vruchten van plukken. Onder Lodewijk Asscher leek de Pvda een voorzichtige comeback te maken, tot zijn eigen rol in de toeslagenaffaire door de verhoren opeens in de volle schijnwerpers kwam te staan, en hij de conclusies trok uit zijn falen – iets wat bijvoorbeeld Hoekstra en Rutte na hebben gelaten.

Kortom, de SP heeft de analyse, het partijapparaat en de gezichten om dé partij op links te worden die het Rutte-tijdperk zou kunnen beëindigen. Maar helaas, het cliché wil dat menige wereldverbeteraar beter zorgt voor die wereld dan voor zijn medemens, en bij de SP klopt dat cliché in ieder geval voor partijgenoten. De rigide manier waarop de SP altijd heeft vastgehouden aan de verplichte afdrachtsregeling, gaat ook op voor interne oppositie. Jan Nagel zou er een puntje aan kunnen zuigen: gewoon discussieplatformen uitroepen tot ‘een andere partij’, er op wijzen dat lid zijn van ‘een andere partij’ niet mag, en vervolgens iedereen royeren die daar anders over denkt. Inclusief je volledige jongerenorganisatie. De sappige verhalen over afdelingen die opeens geen mail-account meer bleken te hebben, deden denken aan kameraden uit de voormalige Sovjet-Unie die opeens niet meer op een foto bleken te staan. Het was ook een tragisch soort Freudiaans: de partij die ooit begon als Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (marxisties-leninisties) gooit alle jongeren eruit die snuffelen aan het communisme, en daarmee aan de wortels van de partij. Tragisch gevolg: in steden als Rotterdam, met al zijn armoede, doet de SP volgend jaar waarschijnlijk niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wie zoveel energie steekt in het bestrijden van zichzelf, verdient inderdaad misschien geen zetelwinst.

Forum voor Democratie is niet uitgegroeid tot een onderdeel van de parlementaire democratie, maar een fascistoïde saboteur ervan

Nihilistisch en kwaadaardig

En rechts van de VVD dan? Tsja. Alleen ego’s en kennis van de ontstaansgeschiedenis kunnen nog verklaren waarom JA21 en patjepeeër Wybren van Haga’s BVNL aparte fracties zijn. Forum voor Democratie is niet uitgegroeid tot een onderdeel van de parlementaire democratie, maar een fascistoïde saboteur ervan, een aanjager en steunpilaar van de laag-vertrouwensamenleving. Nihilistisch en kwaadaardig, en in de peilingen omhoog gehouden omdat zelfs wappies stemrecht hebben. Als zelfs Elsevier Magazine Baudet vergelijkt met The Joker als ‘agent of chaos’, weet je wel waar Baudet zich inmiddels bevindt in het politieke spectrum.

De enige echt stabiele factor rechts van de VVD is eigenlijk die wonderlijke eenmanspartij, de PVV, met die al even wonderlijke partijleider, Geert Wilders, die al zijn hele werkzame leven in Den Haag rondloopt, maar zich nog steeds als een buitenstaander weet te presenteren. Die na al die jaren, en dan in zijn geval ook nog eens grotendeels bedreigde en geïsoleerde jaren, een energie en gretigheid vertoont die in Den Haag maar één gelijke kent, die van zijn favoriete tegenstander (en vice versa): Mark Rutte.

In tegenstelling tot Baudet neemt Wilders het parlementaire werk serieus en hij is er ook extreem goed in. Een partij heeft hij niet: de paar pogingen tot een lokale PVV leverde het gênante gedoe op dat Wilders juist wilde voorkomen door van de PVV geen echte partij te maken. Dus zal de PVV vooral in Den Haag blijven bestaan, met een paar scherpe Kamerleden (Harm Beertema en vooral de beste Kamervoorzitter die het nooit zal worden: Martin Bosma), een paar onzichtbare, en de wonderlijke clown en zelfverklaarde ridder Dion Graus, de man van wie we ooit, in een verre toekomst, zullen weten wat het grote geheim was dat hij al die jaren bij zich droeg, waardoor hij steeds opnieuw in de Kamer belandde, en ondanks alles: bleef.

De enige man die in 2021 een werkelijke bedreiging leek voor de almacht van Mark Rutte, heeft inmiddels inderdaad een functie elders. Pieter Omtzigt is nu een eenmansfractie, nog steeds een soort van overspannen, maar zelfs een soort van overspannen Omtzigt zonder uitgebreid fractie-apparaat is nog geregeld steeds een hinderlijk kiezel in de wandelschoenen van de vrolijk doorstappende Mark Rutte. Als iemand weet hoe het achter de schermen werkt, wat de machtsmechanismen zijn, in welke taal die wordt toegedekt, welk WOB-verzoek wordt gevreesd, en welke onderlinge verhoudingen een belangrijke rol spelen, is het wel de man die zich jaren precies in die macht bevond, als lid van de regerende machtspartij CDA. En die nu verantwoording hoeft af te leggen aan helemaal niemand meer: geen oude partij en geen nieuwe. Alleen aan zijn kiezers, in het verleden en vast in de toekomst goed voor een veelvoud van die ene zetel.

De onafhankelijke politieke stijl van Pieter Omtzigt bleek cruciaal tijdens de toeslagenaffaire die Nederland in de richting van een laag-vertrouwensamenleving duwde. En zal ook cruciaal zijn om de weg terug naar een hoog-vertrouwen-samenleving in te zetten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN