7 december 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Geheim plan: EU lanceert enorm programma om miljoenen Afrikanen te vestigen

afrika

Wil het Parlement de EU in heel Afrika betrekken? Bijgevolg voorziet dit in een besluit van het Europees Parlement. De toonaangevende media zijn stil en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer werkt al aan de implementatie van het geheime plan.

Om niet de indruk te wekken dat complottheorieën hier worden verspreid, verwachten drie feiten:

Allereerst heeft het Europees Parlement op 26 maart 2019 een resolutie aangenomen met de titel ‘Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst’. Van de toen 751 parlementsleden stemden 535 voor, 80 tegen, 44 onthielden zich, 92 waren afwezig.

Ten tweede had het publiek op dat moment geen berichtgeving of debat. De zogenaamde leidende media melden er niets van.

Ten derde vonden van 26 tot 26 mei 2019 in Duitsland op 26 mei de verkiezingen voor het nieuwe EU-parlement plaats.

Heeft dit allemaal iets met elkaar te maken? Ja, want wat het EU-Parlement hier zonder overdrijving heeft gelanceerd, kan onder de titel worden geplaatst: “Europa schaft zichzelf af.” Dus kan men aannemen dat de resolutie geheim moest worden gehouden. De rechtse populistische partijen hadden bij de verkiezingen stemmen kunnen winnen. Pas na bijna negen maanden incubatie of zwangerschap wordt de EU-resolutie bekend. De zogenaamde leidende media, die goed en competent bemand zijn in Brussel, bleven zwijgen, ze geven er de voorkeur aan gerechtelijke rapportage te houden. Omdat TE geen eigen correspondent in Brussel kan hebben, is TE ook te laat, maar TE komt ermee uit – voor het eerst op 25 november.

We hebben de zaak nader bekeken (zie hier en hier ) en kwamen niet uit verbazing. Dit zijn de redenen:

1. In de EU-resolutie wordt gesproken over mensen van Afrikaanse afkomst “in Europa”, en er wordt eerst gesuggereerd dat ze allemaal over “Afro-Europeanen”, “Afrikaanse Europeanen”, “Zwarte Europeanen”, “Afro-Afrikaanse mensen” gaan Caribische oorsprong ‘of’ Black Caribbean afkomst ” geboren in Europa of burgers van Europese landen ‘(zie punt A). Helemaal niet! Voor punt 23 van de maatregelencatalogus staat: “Het Europees Parlement” roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU veilig en legaal de EU binnen kunnen komen, rekening houdend met de bestaande wetgeving en procedures. “Wat nu? Gaat het over degenen die er al zijn, of wie, wie komen (kan / moet / moet)? En wat wordt bedoeld met “bewoner”? Iets zo verraderlijk als de definitie van kanselier Merkel, waarvoor in Duitsland ‘degenen die hier al enige tijd wonen, en degenen die net zijn aangekomen’ zijn opgenomen?

Een geheim plan voor “heropvoeding”

2. Al met al roept het Europees Parlement op tot 28 maatregelen. Om de lezer van het saaie lezen te vergemakkelijken of te ontlasten, zijn hier acht opvallende claims uit de 28-delige lijst met eisen:

  • De EU-instellingen en lidstaten moeten de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst herdenken, bijvoorbeeld door “maanden van zwarte geschiedenis” in te voeren;
  • De lidstaten moeten de situatie van mensen van Afrikaanse afkomst op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, werkgelegenheid, politie, sociale voorzieningen, justitie en politieke participatie aanpakken en deze op televisie en in andere media promoten.
  • De EU-P benadrukt de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties bij de bestrijding van racisme en discriminatie en roept op tot meer financiële steun van basisorganisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau. Binnenkort zal hier aandacht aan worden besteed.
  • De lidstaten moeten raciale vooroordelen in hun strafrecht, onderwijs en sociale stelsels volgen en dienovereenkomstig proactieve maatregelen nemen.
  • De lidstaten moeten ervoor zorgen dat volwassenen en kinderen van Afrikaanse afkomst gelijke toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs en -zorg zonder discriminatie en segregatie.
  • De lidstaten moeten de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst in het curriculum opnemen en kolonialisme en slavernij volledig weerspiegelen; Het onderwijzend personeel moet voor deze taak worden opgeleid om de diversiteit in de klassen tegen te gaan.
  • De lidstaten moeten actie ondernemen tegen discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst op de woningmarkt.
  • De EU-instellingen moeten een strategie voor personeelsdiversiteit en inclusie vaststellen, waarin een strategisch plan voor de deelname van etnische en raciale minderheden aan het personeel wordt vastgelegd.

3. Dit alles wordt gerechtvaardigd door de bewering (historisch waarschijnlijk niet zo gemakkelijk te bewijzen) dat “mensen van Afrikaanse afkomst door de geschiedenis heen aanzienlijk hebben bijgedragen aan de opbouw van de Europese samenleving”.

Ontbinding is het doel

Laten we het meest explosieve punt oppikken (zie punt 1 hierboven in resolutie 23): “Het Europees Parlement” roept de Commissie en de lidstaten op om, rekening houdend met bestaande wetgeving en procedures, ervoor te zorgen dat migranten, Vluchtelingen en asielzoekers kunnen veilig en legaal de EU binnenkomen. “Dat betekent vluchtroutes gladmaken, pendeldiensten opzetten, de poorten wijd openen!

Is het EU-Parlement op de hoogte van wat dat betekent en wat na deze resolutie voor de rechter kan worden gebracht? Een paar demografische gegevens zouden opzienbarend moeten zijn. De Europese Unie heeft 512,4 miljoen inwoners, na de Brexit, dat wil zeggen zonder het Verenigd Koninkrijk is dit 446,0 miljoen. Duitsland heeft 83,5 miljoen, Frankrijk 67,5 miljoen. Er zijn momenteel 1,3 miljard mensen in Afrika, en tegen 2050 zullen dat er 2 miljard zijn. Afrika groeit dagelijks (!) Met 200.000 mensen per week (!) Met 1,55 miljoen (dat is de grootte van München) en jaarlijks met 73 miljoen, dat wil zeggen in iets meer dan een jaar (13,7 maanden) met de grootte van Duitsland (83,5 miljoen).

Is het EU-Parlement zich er ook van bewust dat een gedifferentieerde analyse van ongeveer 60 jaar uiteindelijk ontwikkelingshulp vereist? Volgens de Wereldbank is dat sinds 1960 ongeveer drie triljoen euro (in cijfers: 3.000.000.000.000 euro), de meeste naar afrika. Of het EU-Parlement heeft de nobele claim van het bestrijden van de “oorzaken van de vlucht” al opgegeven vanwege de ogenschijnlijk lage efficiëntie van deze drie triljoen, nu om afstand te doen van een beleid, zoals blijkt uit het VN-vluchtelingenpact, dat al zo lang onder de radar werd openbaar gehouden?

Krijgen we een anti-afrofobie-industrie?

Maar wie profiteert nu van de resolutie van het EU-Parlement? Het is duidelijk: een nieuw opkomende anti-Afrophobie-industrie. Kijk maar één keer naar de resolutie-gerelateerde parlementaire vraag van de Bondsdag Filiz Polat ( Alliance 90 / The Greens ). In de zomer van 2019 richtte ze de volgende vraag aan de federale overheid : “Welke concrete maatregelen heeft de federale regering ……. in het bijzonder de oproep in paragraaf 11, die verder gaat dan het nationale actieplan tegen racisme, en welke verdere actie is nodig voor een nationale strategie om racisme tegen zwarte mensen volledig te bestrijden? “.

Aanzienlijk is het antwoord van de staatssecretaris Dr. Markus Kerber (staatssecretaris, minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, CSU) van 28 augustus 2019: het actieplan biedt hiervoor een uitgebreid kader. In de huidige wetgevingsperiode is de federale regering voornemens een vorm voor raadpleging van het maatschappelijk middenveld in te voeren met het oog op de verdere uitvoering van het actieplan.

Het zal een reeks initiatieven van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenorganisaties omvatten en uitnodigen. … Bovendien is in de komende financieringsperiode van het federale programma “Democratie live!” Vanaf 2020 de promotie van een competentiecentrum / netwerk op het gebied van “racisme tegen zwarte mensen” gepland. Bovendien kunnen modelprojecten en individuele maatregelen in het kader van lokale partnerschappen voor democratie worden ondersteund.

Welnu, er staat niets in de weg voor miljoenen euro’s aan nieuw activisme van verschillende NGO’s.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.