coronapas

De digitale vaccinatiepasdient als voorwendsel voor een nooit eindigende gezondheidsdictatuur.

Op 18 maart 2021 werd een aanvraag ingediend bij het US Patent Office, die op 31 augustus 2021 – slechts vier maanden later – werd toegekend. Patent US11.107.588B2 getiteld “Methods and Systems of Prioritizing Treatments, Vaccination, Testing and/or Activities while Protecting the Privacy of Individuals” en tegelijkertijd de privacy van individuen beschermen” blijkt de nachtmerrie te zijn van elke gratis samenleving nader bekeken.

Het octrooi, dat in augustus 2020 ook werd geregistreerd bij het Israëlische octrooibureau , is zeer uitgebreid en voorziet in de volledige bewaking van onze gezondheidstoestand en de daarmee gepaard gaande volledige ongedaanmaking van de gegevensbescherming.

Wie zijn de uitvinders?

De uitvinders van het octrooi zijn de bekende en wereldberoemde octrooigemachtigden Gal Ehrlich en Maier Fenster . Ehrlich en Fenster zijn oprichters van de Ehrlich Group , die met haar 43 experts zorgt voor de wereldwijde marketing van het intellectueel eigendom van internationale universiteiten, wereldwijde hightechbedrijven en innovatieve start-ups.

De uitvinders zijn niet alleen octrooigemachtigden, ze hebben ook wetenschappelijke expertise en zijn bovendien wereldwijd verbonden. Ehrlich heeft een bachelor in biologie en een doctoraat in genetische manipulatie. Zijn partner Fenster heeft een master in computerwetenschappen en een bachelor in wiskunde en natuurkunde, en hij is ook betrokken geweest bij meer dan 40 andere spannende octrooiaanvragen op het gebied van software en medische technologie.

Daarnaast begeleidde Fenster het Talpiot-programma dat in 1979 door de Israel Defense Forces (IDF) werd opgezet, een elite-trainingsprogramma voor die rekruten die hebben laten zien een uitstekende academische bekwaamheid in de wetenschap en leiderschapspotentieel te hebben. De afgestudeerden van deze opleiding moeten ervoor zorgen dat militair onderzoek zo snel mogelijk zijn weg vindt naar het maatschappelijk middenveld.

Classificaties in de octrooispecificatie

Laten we, om het potentieel van de uitvinding in detail te vatten, eens kijken naar de classificaties in de octrooispecificatie, variërend van big data tot kunstmatige intelligentie.

  • G16H50/80 ICT (NB: ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie): Bijzonder geschikt voor medische diagnostiek, medische simulatie of medische datamining; om epidemieën of pandemieën op te sporen, te monitoren of te modelleren.
  • G16H50/30 ICT: Dit omvat ook de berekening van gezondheidsindexen die kunnen worden gebruikt voor een individuele beoordeling van het gezondheidsrisico.
  • G06N7/005 Probabilistische netwerken (Opmerking: Probabilistische netwerken komen tot bepaalde conclusies op basis van waarschijnlijkheden).
  • H04W4/023: Services die gebruikmaken van locatie-informatie met behulp van wederzijdse of relatieve locatie-informatie tussen meerdere locatiegebaseerde servicedoelen of afstandsdrempels.
  • H04W4/029: Locatiegebaseerde beheer- of trackingservices.
  • Y02A90/10 ICT: ter ondersteuning van de aanpassing aan klimaatverandering, bijvoorbeeld voor weersvoorspellingen of klimaatsimulatie.

Hoe werkt de uitvinding?

In de samenvatting van het octrooi verwijzen de uitvinders voornamelijk naar uitvoeringsvormen van hun uitvinding waarbij mensen worden geselecteerd voor behandeling tegen een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een pathogeen . Deze pathogenen kunnen virussen, bacteriën, schimmels of protozoa zijn.

De selectie van een “geïnfecteerde persoon” kan worden gedaan met behulp van elk elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon of zelfs een implanteerbare chip.

In het geval van een mobiele telefoon wordt de uitvinding gebruikt in de vorm van een app. De app is geconfigureerd met specifieke instructies die een unieke ID genereren wanneer andere mobiele telefoons in de buurt zijn. Deze individuele ID’s worden vervolgens uitgewisseld tussen alle aanwezige mobiele telefoons, zodat voor elk individueel contact een unieke ID wordt verzonden.

Lees ook:  Ongehoord: Wie vertegenwoordigt het 'ongehoorde' gedeelte van het Nederlandse volk?

Uit alle contacten en de persoonlijke gezondheidsgegevens van alle contacten wordt een bepaald aantal punten berekend, die door de app-software uit het betreffende elektronische patiëntendossier worden gehaald. Een server waarmee de app communiceert, gebruikt deze score vervolgens om de kans te bepalen dat een individu een ziekteverwekker overdraagt. Afhankelijk van deze kans krijgen alle contacten automatisch een melding met behandelinstructies naar hun app.

De detectie van superstrooiers

Het idee van de superspreader – dat wil zeggen, mensen die een potentiële infectie naar veel andere mensen zouden kunnen verspreiden – werd ook in de uitvinding overwogen. Om een ​​zogenaamde superspreader te identificeren, zoekt de software naar bepaalde kenmerken in het patiëntendossier die de verspreiding van een infectie zouden kunnen vergroten. Als de software dergelijke kenmerken vindt, weegt hij ze en bepaalt samen met het aantal contacten een individuele risico-index.

Of de software een persoon classificeert als een superspreader is gebaseerd op statistische waarden, wat ruimte laat voor inschattingsfouten. Want als een persoon voor 60 procent een superprocessor zou kunnen zijn, dan zou hij dat ook voor 40 procent niet kunnen zijn. Iemand die bijvoorbeeld lijdt aan een onschuldige rokershoest, astma of misschien een pollenallergie, kan worden geclassificeerd als een superverspreider en dus een gevaar voor de gezondheid en worden gedwongen tot onnodige behandeling en/of isolatie.

De deur staat open voor willekeur

Maar niet alleen de potentiële superverspreider, maar ook alle mensen van wie de mobiele telefoon zich binnen het Bluetooth-bereik van zijn mobiele telefoon bevond, konden alleen op basis van waarschijnlijkheid worden gedwongen tot onnodige therapieën en/of vaccinaties. En aangezien de software een black box is – omdat de geprogrammeerde grenswaarden en wegingen niet in onze beslissingsbevoegdheid liggen – is misbruik onvermijdelijk. De octrooispecificatie vertelt ons hoe dergelijk misbruik eruit zou kunnen zien:

“Afhankelijk van welke grenswaarden en wegingen in de software zijn geprogrammeerd, kunnen sociale contacten ook tot een minimum worden beperkt of helemaal worden voorkomen.”

Zo konden we naar believen geïsoleerd en van elkaar worden gescheiden, volgens de wensen van degenen die verantwoordelijk waren voor de programmering.

Afscheid van gegevensbescherming

De uitvinding heeft niet alleen het potentieel om mensen in superverspreiders en gezonde mensen in zieken te veranderen, ze maakt ook ongekend datamisbruik mogelijk. Want als de uitvinders hun zin krijgen, moet de software niet alleen toegang hebben tot onze patiëntendossiers, maar ook volledige controle over onze mobiele telefoons:

“Opgemerkt moet worden dat hoesten en niezen (en hun frequentie) automatisch worden gedetecteerd door een gedragen apparaat, zoals een een mobiele telefoon, kan worden gedetecteerd door signaalanalyse van een automatisch en optioneel continu (of herhaaldelijk discreet) verzameld audiosignaal van de microfoon.”

Het patent zegt verder: “De uitvinding kan een elektronisch apparaat omvatten, zoals een een mobiele telefoon, om een ​​enkel contact te detecteren dat voldoende kan zijn voor een transmissie”, d.w.z. een zeer nauw contact.

De detectie van nabijheid moet worden gedaan met behulp van Bluetooth, de detectie van fysieke activiteit door een audiotrack te analyseren die door een dergelijk apparaat is opgenomen. Of je nu binnen of buiten bent, de geolocatie van de mobiele telefoon of andere sensoren die worden beïnvloed door de omgeving, bijvoorbeeld echo’s in de audio, moeten dit mogelijk maken.

Om de totale surveillance, die natuurlijk alleen bedoeld is om de menselijke gezondheid te beschermen, te laten werken, hoeven we alleen toegang te geven tot al onze gegevens en tot onze mobiele telefoon.

Dus we zouden niet eens veilig zijn voor staatstoezicht en willekeur in onze slaapkamer.

Lees ook:  De leugenachtige prelude van de oorlogsstokers

Mogen we in de toekomst alleen nog intieme contacten onderhouden met mensen die vrij zijn van ziekteverwekkers? Zijn we zo ver afgedwaald van de wetenschap dat we niet eens meer erkennen dat biologische wezens drager zijn van talloze ziektekiemen? Ziektekiemen die in symbiose met ons leven en ons pas ziek maken als ons immuunsysteem verzwakt is. Mocht u dat vergeten zijn, dan raad ik u verdere opleiding aan en verwijs ik u naar een onderzoek dat zich bezighoudt met virussen bij gezonde mensen en getiteld “Metagenomische analyse van dubbelstrengs DNA-virussen bij gezonde volwassenen”.

Covid-19 vaccinaties op abonnement

Het patent gaat ook expliciet in op Sars-CoV-2-infecties. In een dergelijk geval zou een door de WHO aanbevolen vaccin onmiddellijk voor behandeling moeten worden voorgesteld en moet de locatie van de dichtstbijzijnde vaccinatiefaciliteit worden aangegeven. Om dit soepel te laten verlopen, moeten alle kandidaat-vaccins tegen Sars-CoV-2 – tot nu toe 167 in aantal – in de software worden geïntegreerd.

Dus de uitvinders wisten al op het moment dat ze het patent schreven – en gezien de reikwijdte, dat was waarschijnlijk ruim voor de datum van indiening van het patent – ​​dat Sars-CoV-2 zou muteren in een ‘killer-virus’ en Covid-19 in een permanent mondiaal probleem zou worden. Het past ook perfect dat er nauwelijks een farmaceutisch bedrijf ter wereld is dat geen onderzoek doet naar vaccins en/of medicijnen tegen Sars-CoV-2 en dat decentrale onderzoeken ineens als paddenstoelen uit de grond schieten.

Het virus heeft een goudkoorts veroorzaakt in de industrie en op de beurzen en heeft al talloze investeerders ongelooflijk rijk gemaakt. En opdat dit in de toekomst kan doorgaan, moeten de virusgekte en de angst voor welke infectieziekte dan ook, met alle middelen in stand worden gehouden.

De gevaarlijkheid van een ziekteverwekker speelt geen enkele rol, zelfs of mensen daadwerkelijk ziek worden of niet, is eigenlijk niet relevant, er zijn immers PCR-tests die ‘gevallen’ construeren als dat nodig is. En door de weging van verschillende parameters in de software te veranderen, kunnen gezonde mensen gemakkelijk worden gedegradeerd tot ziek en die behandeling nodig hebben.

In de geneeskunde is het naar beneden bijstellen van grenswaarden al jaren gebruikelijk. Als 40 jaar geleden een systolische bloeddrukwaarde van 100 plus leeftijd als normaal werd beschouwd, wordt tegenwoordig alles boven de 120 als op zijn minst twijfelachtig beschouwd. Hetzelfde geldt voor het cholesterolgehalte, dat de afgelopen jaren ook geleidelijk naar beneden is bijgesteld. De neerwaartse verschuiving van limieten heeft met name de farmaceutische industrie in staat gesteld enorme winsten te boeken, en ik betwijfel of deze praktijk zal stoppen bij deze uitvinding.

Vaccinatie als voorwendsel voor de digitale id

Wanneer deze vinding op grote schaal toegepast gaat worden, is slechts een kwestie van tijd, want politici over de hele wereld schreeuwen om een ​​digitale vaccinatiekaart. Dit paspoort moet echter niet alleen onze vaccinatiestatus weergeven, het moet ook het enige document zijn waarmee we nog kunnen deelnemen aan het leven in de samenleving. Dit is de reden waarom iedereen, zonder uitzondering, gevaccineerd moet worden.

In landen als Engeland en Canada zijn dergelijke vaccinatiekaarten al aan de orde van de dag om bepaalde faciliteiten en evenementen te bezoeken of om in binnen- en buitenland te reizen.

Ook in Europa kan straks niets meer zonder vaccinatiepas. Uit een artikel van de Franse wapen- en veiligheidsgroep Thales Group blijkt dat de reden voor deze opmars niet zozeer een virus is, maar meer de al lang geplande digitale id.

In juli 2021 geeft Thales in haar Digital Identity & Security Blog een kijkje in een sombere toekomst. Onder de titel “Hoe een digitale ID het voor burgers gemakkelijker kan maken om overal toegang te krijgen tot overheidsdiensten” is er surveillance-manie in zijn puurste vorm, die ons ook als iets positiefs wordt verkocht:

Lees ook:  De tweede fase

“Zogenaamde digitale ‘vaccinatiekaarten’ zullen een sleutelrol spelen om burgers toegang te geven tot alle mogelijke diensten en zullen dienen als een voorloper op de introductie van mobiele digitale id’s. (…) In juni van dit jaar zette de Europese Unie een stap in de richting van een van de grootste digitale identiteitsprojecten ooit toen ze een raamwerk voorstelde voor een pan-Europese digitale identiteit.”

Het genoemde EU-project voorziet dat 80 procent van alle Europeanen deze eID’s tegen 2030 zou moeten gebruiken. Ook in Duitsland wil de start-up Culture4Life ervoor zorgen dat deze “deadline” wordt gehaald met zijn app Luca. Tot nu toe wordt Luca alleen gebruikt door organisatoren en bezoekers van gastronomie en evenementen voor het volgen van contacten, maar directeur Patrick Hennig wil hier snel verandering in brengen.

Volgens een interview met de Berliner Zeitung op 7 januari 2022 zou Hennig het volgende hebben gezegd:

“Sinds enige tijd moet je naast de vaccinatie- of herstelkaart ook je identiteitskaart of paspoort laten zien. Dat willen we gewoon samenbrengen in Luca. Dan hoef je straks misschien alleen nog maar je mobiele telefoon te laten zien. (…)”

De website maakt duidelijk dat Culture4Life niet zomaar een onbeduidende start-up is, maar dat de belangen van financieel sterke IT-bedrijven erachter staan . Daar verneemt de geïnteresseerde lezer dat het team achter het “Luca”-initiatief bestaat uit neXenio GmbH, een spin-off van het Hasso Plattner Institute, en enkele culturele werkers, hoewel deze laatste alleen decoratieve accessoires zouden moeten zijn om het ding een “coole” uitstraling te geven. tik op ” om te huren.

Hasso Plattner, die een vermogen van zo’n 14 miljard dollar bezit, is mede-oprichter van de internationaal opererende softwaregroep SAP , die ook een van de supporters is. Op tijd, namelijk op 3 juni 2021, heeft Dr. Ariel Dora Stern heeft HPI als gastonderzoeker voor digitale gezondheidseconomie en -beleid aan het Hasso Plattner Institute benoemd. Aan de Harvard Business School houdt Stern zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen: Hoe worden nieuwe medische technologieën geaccepteerd en in de praktijk toegepast? Wat zijn de economische en politieke drijfveren van innovatie? Hoe verandert digitalisering de zorg en medische technologie?

Maar niet alleen Duitsland en de EU, maar ook de VS bereiden zich voor op het gebruik van deze uitvinding. Op 30 november 2020 heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden HR 550 aangenomen – de Immunization Infrastructure Modernization Act van 2021 – waarmee staats- en lokale gezondheidsautoriteiten de immunisatiestatus van Amerikaanse burgers kunnen controleren.

De bewakingsstaat vordert met grote sprongen en alle technologieën en hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn, zijn al aanwezig. Dus nu hangt het van de mensen af. Blijft de menigte in het nauw gedreven door angst voor een ‘dodelijk’ virus?

Zullen mensen continue vaccinaties accepteren die al jaren gepland staan ​​en niet stoppen met Covid? Accepteren mensen totale surveillance via digitale vaccinatieboekjes? Zullen ze zomaar afstand doen van hun recht op privacy en fysieke integriteit? Als dit gebeurt, zal deze uitvinding een grandioze triomf vieren en vroeg of laat zullen we ons in een totaal gecontroleerde en gecontroleerde wereld bevinden. Het vaccinatiebewijs is de sleutel tot dit digitale totalitarisme, dus laten we ervoor zorgen dat het mislukt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord