corona

Waar ze elders een ‘Lockdown‘ doen, hebben wij de ‘Intelligente Lockdown‘. We zwemmen in ons land in de ‘Intelligente Modellen‘ die ons exact vertellen wat we kunnen verwachten, en hoe een bepaalde interventie uitpakt. Die modellen zijn gebouwd door academici die een probleem van alle kanten, binnen hun eigen discipline, hebben bestudeerd. Omdat het modellen betreft is er altijd wel een bijgeleverde ‘foutmarge‘, maar die is bescheiden. Bestuurders wordt zo alle werk uit handen genomen. Het enige wat ze nodig hebben is een secretaresse, of secretaris, met een bestand waarin de juiste telefoonnummers staan van de ‘experts‘ die je kunt bellen als je met een probleem wordt geconfronteerd. Dan kunnen die bestuurders zich toeleggen op de presentatie.

Die benadering is, in onze beleving, eindeloos veel beter dan de ‘Total Lockdown‘ die je elders wel ziet, of de ‘Ieder voor zich, en God voor ons allen‘ benadering van landen die het geld niet hebben voor de maatregelen die nodig zijn, of het geld er niet aan willen uitgeven omdat er dan niks over blijft voor het redden van de ‘Hedgefunds‘. En dan zijn er nog de landen die wel zouden willen, maar door strenge sancties, tarieven en embargo’s niet aan het benodigde materiaal kunnen komen.

Voor een ‘Intelligente Lockdown‘ is het niet nodig te testen. Leidend is de capaciteit van de gezondheidszorg. Bedden, ‘IC-capaciteit‘ en zorgpersoneel. Uit de instroom rekent het ‘Intelligente Model’ uit of de genomen maatregelen voldoende zijn om binnen de maximale capaciteit te blijven, en de uitkomst is dan ‘Groepsimmuniteit‘ die op deze manier het snelst wordt bereikt. Operatie geslaagd, patiënt overleden, want de ‘Economische Modellen‘ zeggen dat er dan niks meer over is van de economie, en het geld op is om die economie nog weer tot leven te wekken.

Daarnaast zijn er dan de ‘Intelligente Modellen‘ voor de sociologische ontwikkelingen waar academici decennialang aan hebben gewerkt die evenmin zijn opgewassen tegen de realiteit van een ‘Intelligente Lockdown‘, en zien we de Klimaatwetenschappers met verbijstering naar de gevolgen voor hun ‘Intelligente Klimaatmodellen‘ kijken die hier helemaal geen rekening mee hadden gehouden. Wellicht moeten we, als dat zo doorgaat, CO-2 gas extra aanmaken om niet in een ijstijd terecht te komen?

Lees ook:  Voorspellingen komen vrijwel nooit uit

Gidsland‘ Nederland is niet het enige land dat vertrouwt op ‘Intelligente Modellen‘, maar elders zijn bestuurders er minder aan onderworpen. Los van het feit dat verschillende ‘Intelligente Modellen‘ ook radicaal verschillende uitkomsten kunnen geven, afhankelijk van wat er allemaal in wordt gepropt. Het ‘Intelligente Model‘ kan je ook vertellen dat je maar beter kunt doen of je neus bloedt, de doden voor lief moet nemen, om zo snel mogelijk weer op te kunnen starten met wie er na die slachting nog in leven zijn. Of het ‘Intelligente Model‘ vertelt je dat je maar beter kort en heftig de boel in het slot kunt gooien, om het aantal slachtoffers te beperken, het virus te isoleren, en daarna de draad weer oppakken.

Net als iedereen die zich waagt aan het analyseren van de ‘Covid-19‘ problematiek krijg ik ‘input‘ vanuit alle hoeken van het spectrum. Ieder voor zich begrijpt niet waar de anderen, met een andere aanpak mee bezig zijn. Die andere keuze moet wel voortvloeien uit een verborgen agenda. Wellicht is er zelfs opzet in het spel. Een vuig plan om de hele wereld te onderwerpen aan iets wat we écht niet willen. De ‘Surveillance State‘.

Een groot deel van dit blog staat vol met artikelen die de impliciete vraag stellen: ‘Waar ben je bang voor?‘ Ik ben zelf niet overdreven angstig uitgevallen, maar signaleer wel dat overheden niet altijd te vertrouwen zijn. Als ik China of Singapore binnenkom, en daar wordt mijn temperatuur gemeten om te zien of ik niets onder de leden heb, is dat wat mij betreft geen ‘inbreuk op mijn privacy‘ en ‘vrijheid‘, maar een verstandige voorzorgsmaatregel. Als de ‘data‘ van mijn telefoon worden gebruikt om te achterhalen of ik in contact ben geweest met iemand die een dodelijke ziekte bij zich draagt, zodat ik kan worden opgespoord en behandeld voordat ik ziek wordt, of anderen besmet, heb ik daar geen bezwaar tegen, zolang het niet betekent dat ik rechtstreeks naar het slachthuis wordt gebracht voor een ‘spuitje‘. Of wordt ondergebracht in een aparte vleugel van het ‘hospitaal‘ waar men mij vertelt dat ik buiten de boot val omdat de capaciteit van het ziekenhuis niet voldoende is, en iemand anders voor mij heeft bepaald dat ik tot de gelukkigen behoor die eerder dan gepland het tijdelijke met het eeuwige mag verwisselen, omdat ik door mijn leeftijd niet meer ‘bruikbaar; ben.

Lees ook:  Londen: beslissing in uitleveringsprocedure tegen Julian Assange "is aanstaande"

Mijn on-Nederlandse standpunt, of zelfs on-westerse standpunt, dat het bestrijden van terroristen en neo-nazi’s, ook als je hen nuttig in kunt zetten voor ‘Regime Change‘-operaties in olierijke landen, of landen met een ‘strategische ligging‘, een speerpunt van het beleid zou moeten zijn, is voor mij evident, maar voor leiders die vertrouwen op hun ‘Intelligente Modellen‘ niet. Ook dat baart mij ernstig zorgen. Dito waar ‘Klokkenluiders‘, die we dertig of veertig jaar geleden nog bewierookt zouden hebben als ware helden, of journalisten die een aanwinst zijn voor het controlemechanisme dat we nodig hebben om tirannie buiten de deur te houden, in de gevangenis zitten weg te rotten, of in ballingschap in een ander land verblijven.

Als ‘opsporing‘ leidt tot het aanhouden van criminelen, waardoor de wereld veiliger wordt, hoort u mij niet klagen. Als het betekent dat iemand die een inbreker van de trap tikt zelf de wereld mag gaan bekijken door een getralied venster, zie ik niet hoe dat ‘Intelligent‘ zou zijn. De invasie van de overheid in ons privéleven kun je wel af willen stoppen, maar dat lijkt mij vergeefse moeite. Daarvoor is die technologie te ver gevorderd. Waar we ons op zouden moeten concentreren, is de vraag wat die overheid met de verzamelde kennis doet. En of die overheid haar hand niet overspeelt door dingen te beloven die ze helemaal niet waar kunnen maken, met alle ellende van dien. Ik verwacht daarbij het meest van bestuurders die worden geïnspireerd door historische voorbeelden van leiders die zich dienstbaar opstelden, hun persoonlijke ambities beteugelden, en de landen waar zij de scepter over zwaaiden voorspoed en welvaart brachten door te kiezen voor het bouwen en onderhouden van een solide fundament waarop ‘marktpartijen‘ konden terugvallen als het noodlot toesloeg. Mits die ‘marktpartijen‘ geen ongehoorde risico’s hadden genomen, en hun werknemers niet tot op het bot hebben uitgebeend ten bate van hun eigen ‘bottom line‘, en die van speculanten in de ‘financiële markten‘ die slechts oog hadden voor hun eigen individuele hedonistische plezier.

Lees ook:  HALF Italianen willen de EU verlaten - Italexit is nu een reële mogelijkheid (nieuwe peilingen)

Ooit was dat de succesformule van wat economen het ‘Rijnland-model‘ noemden, wat tegenover het ‘Angelsaksische-model‘ en het ‘Marxistische-model’ stond. De politieke formule van de ouderwetse ‘Sociaal Democratie‘, voordat die rechtsaf sloeg en werd meegezogen door de ‘Identity-draaikolk‘ en een grote voorliefde voor de ‘Service Economie‘. Maar je kunt met evenveel recht zeggen dat het ‘Rijnland-Model’ samenvalt met wat traditionele Liberalen voor ogen stond, en wat Adam Smith beschreef in zijn ‘Wealth of Nations‘, als antwoord op het feodale ‘Angelsaksische-model van ‘Ieder voor zich, en God voor ons allen’. Mijn stelling is dan ook dat je pas ‘Intelligent‘ bent als je je bewust bent van je beperkingen, en weg blijft bij de ambitie om ‘Gidsland‘ te zijn voor anderen, want dan ga je geheid opzichtig op je smoel. Als het niet is door de imperfecties in je ‘Intelligente Model‘, dan is het wel omdat andere landen hun eigen ding doen, en je ‘Intelligente Model’ te statisch is om daar op te reageren. ‘Zelflerende‘ systemen staan nog in de kinderschoenen, maar zitten bovendien met hun ‘rug in de rijrichting‘, zoals economen en andere wetenschappelijke disciplines die het moeten hebben van ‘in het verleden behaalde resultaten‘. En zoals de intelligente bijsluiter zegt, zijn die geen garantie voor de toekomst.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord